2013. március 19., kedd

A tudomány felfedezi a Teremtőt 8. rész: a kvantumtudat

Frissítés:

Nassim Haramein - Sacred Geometry and Unified Fields
(angolul tudóknak, nagyon hasznos kis "világnézet-kifordító" eszmefuttatás)


Sokszor kritizáltam már a tudományt, a tudomány embereit, most viszont úgy érzem talán kissé túlzottan indokolatlanul. Sokszor illettem korábban a tudományt „tévedések sorozata” és más egyéb általánosító és ledegradáló jelzővel, de be kell lássam, hogy igazságtalanul keményen fogalmaztam, mivel ez nem mindenkire igaz; az utóbbi időben elém került (megtalált, bevonzottam, stb.) néhány olyan tudós/kutató ember munkája, akik megmutatták, hogy az ezen a területen dolgozók is az igazság kiderítésén fáradoznak, és sokszor egyáltalán nem eredménytelenül. Persze sok a tévút, főleg azok esetében, akik továbbra is az anyag felsőbbrendűségének vallásában hisznek, ellenben néhány generációnként, - sőt, olykor sűrűbb időközönként – születik valaki, aki helyre teszi a tudomány eddigi tévedéseinek egy részét, és általuk mindig kapunk egy szélesebb látókört világunk felépítésére vonatkozóan. Három érdekességet szeretnék bemutatni ebben a bejegyzésben, melyek mindegyike egy-egy paradigma váltás az adott területen, ha viszont a három ismeretanyagot sikeresen integráljuk és szintetizáljuk magunkban, akkor tényleg teljes világnézet átalakulás következik be, amely szemlélet-váltás remélhetőleg jobb irányba változtatja meg az embereket. 


1. A csavaros észjárás
 
Első témában a már korábban említett „Teremtő ujjlenyomata” és „Spirális élet” cikkekben leírt dolgokat vesézzük tovább. Tulok barátom jóvoltából megismerhetjük Djsadhu fantázianéven ügyködő kolléga munkásságát. A "djsadhu" oldal tulajdonosa (Link) vette a fáradságot, és leképezte egy számítógépes animációban,  a Naprendszer és bolygói mozgását a Tejútrendszerben (természetesen nem méretarányosan mert a Nap 109-szer nagyobb, és 333.000-szer nehezebb, mint a Föld). A szoftver létrehozásakor nem tudott a szélsőséges méretekkel dolgozni, mivel a legnagyobb és legkisebb tárgynak is látszania kell – ettől függetlenül a lényegre koncentrált. A lényeg pedig az, hogy a Naprendszerünk nem heliocentrikus, hanem spirális pályán mozog - egy nem látható tórusz felületén végighaladva kering a Tejútrendszer magja körül. És hogy miért fontos ezt tudni? Azért mert az élet nem körforgás, hanem vortex, azaz minden spirális pályán létezik kezdve a DNS spirállal egészen a galaxisokig. Hermész tanítása, miszerint „amint fent, úgy lent” tökéletesen igaz, azaz ugyanaz a minta vezérli a megnyílvánult Univerzum minden egyes részletét. És ennek ismeretében felvethető az alapkérdés: ha a Világegyetem egy robbanásból jött létre, akkor hogyan lehetséges, hogy mégis ekkora, alapvető, minden szintre kiterjedő rendezettséget mutat? A mindennapi életünkben is észre lehet venni ezeket az összefüggéseseket, pl. a minap felfedeztem, hogy a forró tejbe dobott kakaópor feloldódása közben spirális mozgást vesz fel – létrehoz egy mini-örvényt. Egyszerű példa, de mégis kiüti a szemünket az igazság. Ezt megértve könnyen eljuthatunk a felfedezéshez, hogy az idő és tér (távolság) valójában illúzió, mindennek lényege a mozgásban, a spirális mozgásban rejlik. Az első vidijón a Naprendszerünk spirálmozgása látható:

The helical model - our solar system is a vortex
 


A második videón a Naprendszerünk csavart mozgásának egy nagyobb rendszeren - a Tejút galaxison - belüli értelmezése kerül bemutatásra. 

The helical model - our Galaxy is a vortexLátható, hogy a Napunk egy tórusz felületén "úszik" végig a Tejútrendszer rá szabott pályáján, és amely spirál mozgás következtében a Naprendszerünk 26 ezer évenként a Tejút síkja alá illetve fölé kerül, pontosabban egy precessziós világévet tesz meg a Tejút pozitív és a negatív oldalán (a pozitív és negatív pólus hozza létre a mágneses mezőt, melynek "középső" síkjában a Forrás - a látható világ megnyílvánul, ennek magyarázata a második témában kifejtődik). És hogy miért elképesztően fontos ezt tudni? Azért mert ez az egész spirális mozgás szabályozza a Földi életünk ciklusait is, amely ezek szerint úgy néz ki, hogy 26/2, azaz 13 ezer évig negatív tartományban utazunk, majd 13 ezer évig pozitív tartományban. Szemléletesebben: A Naprendszer precessziója, vagyis a tóruszon haladás egy "köre" a spirális úton, 25.920 év. Az alábbi képen a hullámvonalként ábrázolt mozgás egy teljes periódusát mutatja:


Az előző képen bemutatott mozgás a tórusz felületén haladásnak megfelelő spirális útvonalat mutatja. Maga a tórusz ilyen formájú: 


És ilyen mozgást végez a naprendszer egy teljes, 226 millió éves, spirálisan köröző utat leírva a galaxisban a tórusz kerületén a Központ körül, 8692 precessziós "kört" lenyomva:


Ha minden igaz, jelenleg a spirál - Tejút síkhoz képest - negatív oldalán vagyunk, annak is a mélypontján, melyen éppen hogy csak áthaladtunk. Innentől emelkedési pályán leszünk 13 ezer évig, melynek csúcspontját áthaladva ismét visszaesés következik be. Na kérem! Hát nem pont erről mesél az összes ókori kultúra? Hogy a történelem ciklusokból áll, s mint egy hullám, az aranykortól a vaskorig degradálódunk, majd onnan kapaszkodunk vissza? De bizony, pont erről szólnak a tanítások, melyek úgy tűnik tökéletes összhangban vannak a fizikai modellből levonható következtetésekkel. És hogyan lehetséges, hogy ilyen csavaros modellt hoz létre az Univerzum? Nos, én csak arra tudok következtetni, hogy egy rendkívül csavaros észjárású entitás hozza létre. :)
2. Elsődleges mezők

Ebben a videósorozatban foglaltak szerint, a jelenleg elfogadott elméletek, a fizika és asztrofizika is megrendült, hogy átadja helyét a mag egy radikálisan új elméletét képviselő erőinek valamennyi kérdésben. Mindenki meg fog lepődni, az összes videó tényleges képsorokat tartalmaz a plazmáról és nem manipuláció, eltérő sebességeken felvéve. Nehéz elhinni, de ez mind igaz.


The Primer Fields Part 1
A kísérleteket nézve világossá válik, hogy a Világegyetemben a galaxisok "anyaga" egy írdatlan pozitív és negatív töltésű tórúsz-tölcsér között középen, a "nullsíkban" jön létre, ott nyílvánul meg, viszont a duális mező, a tölcsér (a "kád") többi része láthatatlan (ezt neveztük mi tudatlankák eddig sötét anyagnak), és ezt az egész mezőt a mágnesesség hozza létre és tartja mozgásban, akár fénysebességű kilövelléseket is produkálva. Tehát úgy tűnik mégis csak igaza van Mehran Tavakoli Keshe iráni atommérnöknek, hogy a gravitációs és mágneses erő nem két különböző dolog, hanem tulajdonképpen egy és ugyanaz. A mágneses mező hozza létre azt a vonzást, ami összetartja az égitesteket, létrehozza az állandó forgó mozgást is, valamint létrehozza és szabályozza az égitestek keringési pályáit. Ezt innen, a bolygóról nézve gravitációnak, tömegvonzásnak nevezzük, de valójában az egésznek a kulcsa a kétpólusú (duális!) mágneses mező, ami létrehozza a gravitációt. 20:20-nál gyönyörű látni, ahogy a vortex központi terében, a két sugárzó (két pólus) között a mágnes golyók - darabszámuktól függetlenül - a mező hatására létrehozzák a tökéletes geometriai alakzatokat, mindig azonos távolságban egymástól, valamint azt is látni, hogy a nem mágneses golyók szabályos keringési pályára állnak a központ körül (mint a bolygók a csillagok körül). A kutató stílusosan  érzékelteti - a mágnesgolyók kilövésével - azt is, hogy semmi szükség mostantól "sötét anyag", "sötét energia", "fekete lyuk" és hasonló bizonyítatlan elméletekre egy-egy galaxis működésének magyarázatához, hiszen minden a Rendszer része, csak van egy számunkra érzékelhető kisebbség (a felszín / illúzió / hologram), és van egy számunkra érzékelhetetlen többség (a valóság), mely mozgatórugója a világnak. Úgy is lehet fogalmazni, hogy ennek a hófehér kádnak, mely tele van vízzel csupán a barna lefolyóját látjuk (ahol látványosan megnyílvánul az örvénylő víz, az "anyag"), a víz és a kád többi részét nem érzékeljük, de attól még ott van az, és ez a nem látható rész az elsődleges, a primer. 

És itt szintén feltehető a kérdés, hogy miért fontos ez? Azért b+, mert elérkezett az ideje, hogy befejezzük az anyabolygónk erőforrásainak felégetését, és végre a természettel, a teremtés fizikájával összhangban használjuk az energiát a boldogulásunkra. Miért kell elégetni a Föld zsírpárnáját, amikor a szemünk előtt zajlik a folyamatos bemutató: a Forrás mozgási energiává alakulása. Ha ennek fizikáját egyszer képesek leszünk gyakorlatban is alkalmazni, akkor hamar eljöhet az idő, hogy egy tórusz-mágnes kütyüvel a kesztyűtartóban furikázhatunk amerre csak kedvünk tartja - a benzinkutakat nagy ívben elkerülve. :)

Forrás: http://hungarianrealnews.com/news.php?readmore=325


3. A Belső Rend


A magyar származású David Böhm tulajdonképpen a fentiekben bemutatott kísérleteknek fektette le az elméleti fizikai alapját. Legalábbis én most nagyvonalúan összekapcsolom a kettőt, mivel szerintem tökéletesen egymásra épül a két dolog. Bohm ugyanis elméleti fizikai kutatásai során arra a következtetésre jutott, hogy a fizikai valóság nem különálló tárgyak gyűjteménye (ahogy ezt mi korlátoltan érzékeljük), hanem a világ egy olyan osztatlan egész, amely szüntelen mozgásban van. Bohm tehát szakít a Descartes-féle "a világ egy háromdimenziós térkép", és a Newton-i mechanisztikus (minden elem különálló objektum) világképpel, és meglátásai a kvantummechanikában és a relativitás elméletben rámutatnak az univerzum egységére, amelynek minden része összekapcsolódik és egyesül egy teljes egészben. Ez az osztatlan egész nem egy statikus valami, hanem inkább afféle állandó áramlás és változás, egy láthatatlan éter, amelyből minden dolog ered, és amibe végül minden feloldódik. Ebben az áramlásban az elme és az anyag nem különálló szubsztanciák. Sokkal inkább egy egész és töretlen mozgás különböző megjelenései. Bohm ezt az áramlást nevezi holomozgásnak (egész+mozgás) ami a valóság két alapvető jellemzőjére utal: a világ egy oszthatatlan egész és állandó mozgásban, áramló állapotban van. A valóság olyan módon strukturált, ami hasonló a holográfiához (lásd még pl. Michael Talbot: Holografikus Univerzum), ebből pedig leszűrhető, hogy a fizikai valóság minden része tartalmaz információt az egészről. 

Bohn vezette be a fizikába a külső (explicit, kibontakozott, megnyílvánult) és a belső (implicit, burkolt, megnyílvánulatlan) rend fogalmát, melyet leginkább talán az elektronok "életéből" érthetünk meg, ugyanis az elektronok beburkolózott együttesek csoportjaként is értelmezhetőek, amik általában nem lokalizálhatók a térben. Bármely adott pillanatban, bármelyikük kibontakozhat és lokalizált lesz, és a következő pillanatban ismét beburkolózik, és a helyébe jön egy másik. Ha ez a folyamat gyors és szabályos módon zajlik, úgy hogy minden kibontakozás lokalizált, ez egy részecske folyamatos mozgásának a látszatát kelti, aminek mi emberek az elektron nevet adtuk. Azonban a valóságban nincs elszigetelt részecske, csak a kibontakozások gyors és szabályos sorozata kelti a folyamatos mozgás illúzióját. Alapvetően a részecske csak egy absztrakció, ami az érzékeink által manifesztálódik, a beburkolódások és kibontakozások szakaszainak rendezett sorozatában. 

Ha a hologram ötletét a nagy léptékű világegyetemre alkalmazzuk, akkor a kozmoszt tekinthetjük egy hatalmas fénytónak, amelyben hullámok terjednek szét minden irányban, egymásba hatolnak, és mind bonyolultabb hullámformációkká alakulnak. Ezek közül néhány rövid életű csupán, mások tovább fennmaradnak, de akadnak viszonylag tartós, mozgó alakzatok is. Rendszerint úgy tekintjük a világegyetemet - mondja Bohm - mint amelyben itt-ott szilárd objektumokat, atomokat, csillagokat találunk. Többségük fényt és egyéb elektromágneses sugárzást (rádió-hullámokat, gamma-hullámokat) bocsájt ki. Azt képzeljük, hogy a szilárd testek az elsődlegesek, és a hatalmas, a világmindenséget kitöltő sugárzásóceán másodlagos csupán. Bohm megfordítja a sorrendet és azt állítja, hogy sugárzás az elsődleges valóság, a szilárd testek pedig a holomozgásból kiemelkedő, többé-kevésbé tartós hullámformációk. Bohm elméletében az univerzum két szintjét vagy rendjét különíthetjük el. Az explicit (külső) rend azonos a hétköznapi életünkből ismert anyagi világgal. A másik, az implicit (belső) rend pedig nem más, mint a már említett holomozgás. Ennek mindig csak a felszínét látjuk, amint éppen pillanatról pillanatra kibontakozik az implicit rendből a térben és az időben.

És itt lép be a képbe a szinkronicitás és morfogenetikus mező kérdésköre is (pl. amikor egymástól nagy távolságban lévők egyszerre találják ki ugyanazt), ami a kizárólag külső (illúzórikus) látványban gondolkodók számára komoly fejtörést okoz, viszont Bohm elmélete és László Ervin professzor rendszerelmélete megoldást kínálhat. László Ervin sokat tett azért, hogy megtaláljuk a mikro- és a makrovilág, vagyis a láthatatlanul kicsi és a hétköznapi valóságunk közötti kapcsolatot. Feltételezte, ha egyszer egy forma már kialakult, akkor nem az enyészet lesz előbb-utóbb a sorsa, hanem várhatóan újra fel fog tűnni. Ez a felfogás már megfelelő keretet ad a szinkronicitás megfigyelt jelenségeinek. A szinkronisztikus egybeesések nem egyszerű ismétlődések, hanem tudatosak. Bohm elgondolása szerint, ahogy az implicit rend kibomlik rejtettségéből, és megteremti az explicit rend mindennapi világát, egyúttal biztosítja új, "kreatív" formák szüntelen keletkezését. A kozmosz új képződményei tanúsítják az implicit rendben rejlő végtelen alkotóerőt. Érzékeink számára megragadható formában jelennek meg a mindennapi élet színpadán, és semmiféle térbeli korlátozás nem érvényes rájuk. Minderre példa a biológiai élet és a tudat születése egyaránt. Ezek Bohm szerint sem számos, egyedi esemény következményeként alakultak ki a Föld kémiai és födrajzi története során. Mivel keletkezésük nem más, mint az implicit rend megnyilvánulása, ezért ebből következik, hogy.a világegyetemben mindenütt jelen kell lenniük. 

Mivel az implicit alakzatok mindenütt megjelenhetnek, ebből kozmikus archetípusok létére következtethetünk: olyan formákra, amelyek az explicit rendben lépten-nyomon felbukkannak. A spirál például a tengeri kagylók, a növényi magvak és a spirálgalaxisok visszatérő mintája. Ezek az archetípusok metafizikai természetűek: egyfelől túllépik a tudat és a fizikai világegyetem határát, másfelől mindkettőben ki is fejeződnek. Bizonyos alapformák újra és újra visszatémek, például a gömb, a spirál, az ellipszis stb. Ökológusok a mocsarak legalapvetőbb életfenntartó rendszereit kutatták, hogy megtalálják az élet legegyszerűbb formáit. Munkájukból kiderült, hogy e parányi elő szervezetek négy alapvető megjelenési formája azonos a galaxisoknál megfigyelt négy típussal. Az eddigiekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ismétlődő formák vagy alakzatok megjelenése legalábbis lehetséges. Éppen erre van szükségünk ahhoz, hogy a szinkronicitás egybeeséseinek létét elméletileg megalapozhassuk. Igazából akkor kellene csodálkoznunk, ha nem volnának ilyenek a Bohm, Sheldrake és László Ervin által leírt univerzumban.

És akkor feltehető a lényegi kérdés: csakugyan az implicit rend alakítaná az explicit rendben lezajló eseményeket úgy, hogy valaki számára jelentést kapjon egy helyzet? Ha végiggondoljuk, mit mond Bohm az implicit rendről, hajlunk arra, hogy igennel válaszoljunk az iménti kérdésre. Bohm újabban továbbfejlesztette elméletét, és azt latolgatja, hogy kell lennie valamilyen szuperimplicit rendnek, amely úgy viszonylik az implicit rendhez, mint az implicit az explicit rendhez. A szuperimplicit rend olyan rendező elvként hat az implicit rendre, mint az író gondolatai a tintára és a papírra, amelynek eredményeképpen valósággá válik a szöveg. Bohm holográfikus világegyetem képe túllép a szellem és az anyag, a tudat és az anyagi világ klasszikus megkülönböztetésén. Éppúgy számot ad a jelentés és a kreativitás tudati eredetéről, mint a fizikai világegyetemben való megnyilatkozásáról: hiszen e kettő egy és ugyanaz. A szuperimplicit rend mélységes tartományaiból áradó, joggal mitikusnak nevezhető üzenet egyaránt áthatja az anyagi világot és a tudatot. Ha ebből a nézőpontból vizsgáljuk a szinkronicitást, akkor nem találunk benne többé semmi rejtélyeset. Nem egyéb, mint egy jel, amely emlékeztet bennünket a tudat és az anyagi világ szétválaszthatatlan egységére.


Forrás:
David Bohm: http://www.modusvivendi.hu/MVM%202012%20december.pdf
Szinkronicitás áttekintő: http://tisztafriss.hu/doc591/  


3+1 ráadás: az azonnaliságról

Korábbi kísérletek igazolták, hogy pl. egy összekapcsolt foton részecskepár távolságtól és időtől függetlenül szinkronban van. Na most a kínaiak ezt még egy kicsit megfejelték:

"A fény sebességénél több mint négy nagyságrenddel gyorsabban végbemehet az az esemény, ami az összefonódott kvantumrészecskék között történik – állítják kínai fizikusok, akik megpróbáltak ezzel kapcsolatban méréseket végezni. Bár sem a műszerek, sem pedig a módszer nem teszi lehetővé a pontos mérést, de a kutatók az eredmények alapján arra következtettek, hogy az interakció sebessége a 3 billió méter per másodperces tartományban van.... fizikusok nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy a hatás valójában azonnali, tehát nincs sebessége.

(hm... alakulamolekula)

Forrás: http://index.hu/tudomany/2013/03/08/ami_tizezerszer_gyorsabb_a_fenynel/Következtetéseim (fenntartva a tévedés jogát):

1. Az élet nem a fizikai univerzumban keletkezett, hanem a fizikai univerzum az élet folyamatos teremtésének, a kvantumtudatnak a terméke, annak megnyílvánult felszíne. Tudom, ez olyan szcientológusosan hangzik, de megnyugtatok mindenkit, hogy nem akarok belépni semmilyen szektába, sőt vallást sem kívánok alapítani, van már épp elég karám.

2. Jelenlegi életterünk, a megnyílvánult Univerzum és ezen belül a galaxisok a (számunkra) megnyílvánulatlan Szuperbelső Rend, vagy más néven Isteni Közeg / Kvantumtudat / Alapvető Áramlás / Forrás / Elsődleges Mező (még hogy sötét energia...!) felszíni fodrozódásai (hologramjai?), melyek úgy jönnek létre, hogy egy duális mező, egy láthatatlan pozitív és negatív "tölcsér" mágnesként létrehoz egy örvényt (vortexet), ahol az "anyag" a mező fókuszpontjában, a nullsíkban - rendezett formációkban - megnyílvánul. A mi naprendszerünk és ezen belül a Földünk életét nagyban befolyásolja, hogy a  pozitív vagy negatív "tölcsér" tartományban utazunk éppen (a saját kis tóruszunk mentén általában teljesen becsavarodva :).

3. Engedtessék meg nekem, hogy a Bohm által Szuperimplicit Rendnek nevezett, mindennek forrását, mindent átható és irányító kifejezést továbbra is Istennek hívjam (vagy olykor a Tudatnak)... Szóval Isten, rendkívül csavaros észjárásról téve tanúbizonyságot létrehoz (álmodik?) egy rendezett képet, amelyben mi - résztudatok - szabadon garázdálkodhatunk a rendelkezésünkre álló erőforrások erejéig. Hogy aztán ki milyen formációkra illetve tudati kvantumugrásokra képes (mint pl. amikor egy reggel hirtelen egy dolognak magasabb szintű, átfogóbb értelmezésére ébredsz), az már egyéni szint kérdése. A gép forog, az alkotó (nem) pihen. A nem rendeltetésszerűen használt alkatrészek időnként törlésre/újrahasznosításra kerülnek...

4. A világban tökéletes rend van, ahol az azonnaliságra és a szinkronicitásra csak az adhat elfogadható magyarázatot, ha elfogadjuk, hogy a Tudat hozza létre az Egészet, vetíti ki a KÉPet a KÉPzelete segítségével, melyből mi, részegységek a KÉPződményt érzékeljük. De azért visszafejthető a dolog, (szándékosan így van kitalálva), azaz odafigyeléssel eljuthatunk a képződménytől a vetítőig, majd a mozigépészig (az Alanyig), visszafejtve az illúzió rétegeit a valóságig, és akkor döbbenünk rá nagy hűvel meg hóval, hogy mindig is itt volt bennünk is, a tudatunkban, mi meg Őbenne. Egy az átlagnál némileg fejlettebb tudatrész imigyen fogalmazta ezt meg: "hogy megtudjátok és elhigyjétek, hogy az Atya én bennem van, és én ő benne vagyok. ... én az én Atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek."


Könyvajánló: 
Amit Goswami - Képzelt ablak 
"Goswami professzor két világban is otthon van: az indiai szellemiség örök diákja és gyakorlott kvantumfizikus egy személyben. Az elmúlt huszonöt évben számos könyv próbálta meg egyesíteni Keletet és Nyugatot, összeegyeztetni a nirvánát a magfizikával. Némelyik sikerrel járt a költészet szintjén, gyönyörű képet festve a táncoló részecskékről, amelyek önkívületben lévő dervisekhez hasonlóan pörögnek a térben. Más, prózaibb szerzők józanul feltárták a párhuzamokat Einstein relativitáselmélete és a szenvedés megszüntetésének buddhista tana között. Ennek ellenére minden tiszteletemmel kijelenthetem, hogy egyikünk sem jutott el odáig, mint Goswami professzor, aki a puszta képeknél vagy intellektuális párhuzamoknál jóval messzebbre merészkedett. Miután csaknem egy évszázada igyekszünk megfejteni az anyag titkait a kvantumfizika segítségével, világossá vált, hogy az elmélet önmagában nem tökéletes; a tudattal kell kiegészítenünk. A kvantumfizika lezárásához szükséges tudat ugyanaz, mint amellyel az írott történelem során a világ misztikusai találkoztak. Így feltárul a képzelet ablaka, a lehetőség, hogy a tudományba bevezessük a tudatot, mint minden létezés okát, felismerve, hogy egy új tudományos paradigma metafizikai alapja lehet."Előzmény okoskodások:
http://mazsolameseszoba.blogspot.hu/p/sorozatok.html

67 megjegyzés:

 1. Egyetértve a fentiekkel, szerintem még ide tartozik Nassim Haramein elmélete is, ami bár más szempontból megközelítve (geometria, unified field theory), ugyanarra a következtetésre és szinte megszólalásig a két "lavóros" formájú mezőre jut, mint a plazmás kísérletben.
  Azzal a különbséggel, hogy ő a fekete lyukak létét nemhogy tagadja (szingularitás néven), de egyenesen valójában mindennek az alapjaként tekint rá. Ha kiszámolja valaki az univerzum "energiasűrűségét" és egy atom térrészének az energiatartalmát az atommagba sűrítve, ugyanazt a számot kapja 10^55g/cm3, ami megegyezik egy fekete lyuk méretéből adódó energiasűrűséggel.
  Ez azt jelenti, hogy minden egy fekete lyuk, maga az univerzum is, amiben élünk és ezek a lyukak a "források" (egymásba ágyazott szingularitások), amiből folyamatosan keletkezik ill. eltűnik az anyag, de olyan gyorsan, hogy azt mi nem érzékeljük, ezért állandónak tekintjük.
  Ő is a "tér" elsődlegességét emeli ki, nem az anyagét, a tér határozza meg az anyagot és nem fordítva, a tudósok pedig a teret nem, csak az "anyagot" vizsgálják.

  Szerinte a CERN-ben soha nem fognak a folyamat végére jutni, mert minél nagyobb energiával ütköztetnek már meglévő "részecskéket", mindig újabb "részecskék" "pattannak ki" a térből, tehát amit vizsgálnak, az akkor jön létre és egy előtte nem létezett dolgot vizsgálnak "létezőként".

  Szerintem érdemes rászánni az időt, mert igen tanulságos és összeköti a szakrális ősi geometriával és egy lehetőséget is felvillant, hogyan is mozgatták az ősi kőtömböket, bemutatva egy esetet, ahol egy illető épített a múltban ilyen mágneses szerkezetet, és a kertjét beépítette egyedül rövid idő alatt óriási építményekkel (ezt természetesen nem lehet ellenőrizni, ezért nem erre helyezném a hangsúlyt).

  http://www.youtube.com/watch?v=4zc0ICPoqlM&list=WLD54B55A61175FC3F

  Ez ugyan nem róla szól, de itt bemutatják, hogy is néz ki ez a "forrás" és ahogy a két toroid mezőn (fánkon :)) végigfut a vortex, aztán újra magába fordul vissza (alul-felül) a külső peremén végigfutva (átbukva) "tűnik úgy", mintha gyorsulva tágulna az univerzum, holott ez egy "mőbiusz" folyamat.
  http://www.youtube.com/watch?v=zLSbYoLVLnA

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A plazmás kutató ígérte, hogy a 4. meg 5. videóban miket fog még magyarázni, és ha jól emlékszem a CERN hibáit is feltárja és bizonyítja. Sajnos én csak három videóját találtam (ahogy Tulok is), viszont jó hír hogy már van hozzájuk magyar felirat.   (remélem nem azért nem találjuk a többi videót, mert felébredt az energiakonszern...)

   Törlés
 2. Nekem ez már magas, de azért ügyes kis összeállítás! :D

  Hanem! Az egy dolog, hogy elegánsan összekötötted a 2. és 3. elméletet, de nem vagyok meggyőződve arról, hogy a plazmás koma ugyanígy végiggondolta vagy továbbgondolta volna az elméletét...... Nem baj, azért vagyunk mi magyarok, hogy szintetizáljunk, integráljunk! :D
  Panka.

  VálaszTörlés
 3. Egy kicsit kilépve a matériából:
  Március 18 a NAPfiú napja - SUNny/SANyi-boy. Március 21 a NAPleány napja - SunShine/NapSugár-girl. A Napfiú és a Napleány is TU/L/RUL-madarként jött a NAP felől. Hogy a tavaszi NapÉjEgy-enlőség idejétől kezdődően Szer-Etet-tel Szer-Elmés-kedjen - mindannyiunk örömére/boldogságára.
  A magyarok ellenségei persze a Napfiút "démonnak", míg a Napleányt "SS"-nek vizionálják - önmaguk maghasonlottságát vetítve ki rájuk. DE ez ne zavarjon minket.

  Kerion

  VálaszTörlés
 4. "hogy a Tudat hozza létre az Egészet, vetíti ki a KÉPet a KÉPzelete segítségével, melyből mi, részegységek a KÉPződményt érzékeljük."

  Már évek óta kivetítette a tudati képzeletem az ingyen energia gépemet,miközben örömtáncot járok a körülöttem lévő emberekkel.Mert csodás a világunk,csodás az élet,mindenki öntudatára ébredt állapotában használ mindent és nem kihasznál.Főleg nem Földünket,sem embert sem állatot.Nincs csúzlizó rosszalkodó kölkök hada kik a nagyobbaktól ellesték a művészet fortélyait.Nincs ármány s cselszövés,csak szeretet és béke.Nincs a sarkon ötperces szerelmet áruló lánykák hada,és nincs részeges ki hazaérvén szétb@ssza az asszony pofáját csak úgy megszokásból. No várjunkmáá hé,nemjó érzékelek,ez egy másik álom. Netán hologram?Vagy ez nem is az a hely?Megkeresem a bilimet.
  a.n

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Hidd el, ha egyre többen ezt akarjuk, akkor erre a vágyra az Életnek reagálnia kell. És hidd el egyre többen ezt akarjuk. Aki nem az is megtalálja majd a helyét tán.

   Törlés
 5. A sokadik "holo" előtagú szó után már komolyan kezdtem aggódni, hogy mi fog ebből kisülni?:-)

  Egyébként nem tudom, megfordult-e valamelyikünk fejében, hogy ezt a kínaiak által mért 'gondolati sebességet' némi egyénileg hozzáadott energiával esetleg fel is lehet használni? Csak ha már ennyire egy húron pendül minden mindennel...
  (Nem konkrétan a 10%-ot esetleg meghaladó sufnituning rezsicsökkentésre gondoltam...:-)

  mj

  VálaszTörlés
 6. Örülök, hogy ide is kikerült a cikk, a forrás oldalon nagyon "gyér" volt a figyelem a cikkel kapcsolatban a tartalmához és jelentőségéhez képest.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Névtelen, sajnos itt sem túl nagy az érdeklődés.
   Hiába, az aktuális sikertémák (politika, időjárás, pápaválasztás, stb.) mellett a VALÓSÁG mindig eltörpülni látszik. :)
   Szerencsére sosem a többség viszi előre az életet, hanem a "műértő" kisebbség.

   Törlés
  2. Ha ez így van, örülök, hogy kevesen érdeklődnek, mert ez szerintem hihetetlenül fontos, és mindent megváltoztat. Viszont ahogy Panka is írta, hogy neki ez magas, meg tudom érteni, hogy előzetes ismeretek nélkül, vagy esetleg megint másoknál a fizika iránti korábbi érdeklődésük hiánya, vagy egyéb okok miatt, ránézésre sem ez a legfelkapottabb téma. De alapvetően arra gondoltam, hogy a Hungarianrealnews oldalán az 1, itt pedig még 1, ez így már 2. Még ha itt is kicsi az érdeklődés, akkor is annyival több.

   Törlés
 7. A valóság egy újabb szelete:
  http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=pJlhR4cczw0&feature=endscreen

  Mi tagadás, én is reménykedtem benne (ha már ilyen szépen tudományosan elmagyarázzák, bemutatják hogy minden Egy, minden mindennel összefügg és a végtelen mérethez, végtelen térhez végtelen sebességű, azonnali információ továbbítási lehetőség is 'jár'), hogy egy ilyen soha vissza nem térő lehetőség:-) többeket merészebb képzettársításokra serkent...

  mj

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Egyem a szíved, mit nem mondasz! :)
   Tetszett az egyik nyilatkozó tudóskodó sejtelmes mosolya 6:50-nél, ami arra utal, hogy a témában ő már jócskán tovább jutott...

   Hát igen, hát igen. A tudomány néhány antimateriális, szeparatista, szélsőséges, ista-pista ágazata lassan felfedezi/elismeri a Teremtőt, hívja akárhogy.

   Törlés
 8. Azon agyaltam a naprendszeres videó nézése közben, hogy mi történne ha mondjuk én egy csinos kis űrruciban elhagynám a Földet és kirepülnék valami gravitációtól semleges helyre, majd ott maradnék jó sokáig? És most tételezzük fel, hogy létezik ilyen fix hely, ahol mozdulatlan, de figyelő pozícióban maradhatok akár örökre! Előbb utóbb ugye a Föld szépen "kigördülne" alólam. Aztán idővel szép lassan a Naprendszer is tovatűnne mivel marha gyorsan száguld az is, és én ott találnám magam valami üres helyen, a nagy büdös semmi közepén. Még több idő elteltével maga a Tejút galaxis is kigördülne "alólam" és tovaszáguldana és én ott maradnék a még nagyobb büdös semmi közepén, látnám ahogy ott forog az egész kóceráj alattam..... És bizony eljönne az idő, amikor már minden galaxis kifordulna a "sarkából" alólam és tovatűnne, végtelen tágulásában, és én ott maradnék mozdulatlanul a Legnagyobb Semmiben? No ekkor mi történne szerintetek?

  Szerintem csak annyi, hogy a tovatűnt képeket már nem fogadnám el valóságomnak, csupán a tudatom egy illúziórikus részének, és vélhetően - mielőtt megölne az unalom - kitalálnék magamnak valami M.Á.S.T. :DDD
  (lehet, hogy ez már meg is történt????)
  Panka.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Szerintem nincs olyan semleges fix pont a Zuniverzumban, ahol mozdulatlan tudnál maradni, Panka. Nincs üres tér sem, mert ahol nincs úgymond "anyag", attól még potenciál van rá, energetikai formában, sőt! Vannak akik szerint egy köbcentiméter "üres tér" több energiát tartalmaz, mint az Univerzum összes anyaga!!! Ez pedig arra következtet, hogy ebben az állandó energia áramlásban nincs fix és mozdulatlan hely - tehát valamilyen szempontból kötődnél a csinos kis űrrucidban valamelyik áramlathoz, ami magával vonzana. Szerintem már kijutni a galaxisunk síkjából - legalábbis hagyományos módon - is baromi nehézkes lenne, bár ezt még nem próbálta senki ha jól tudom.

   Szóval nincs mese, benne vagyunk a mesében, kijutni ÍGY nem lehet, csak más módszerekkel, úgymond meghekkelve a rendszert - ami hekkelés természetesen szintén a rendszer része! :))

   Törlés
  2. Na jól van, de ki ne találd már, hogy csak az léphet szintet, illetve az juthat ki e mesevilágból aki kvantumugrásra vagy mire képes! :D
   Az egyszeri halandó azt sem tudja mi fán terem!
   Panka.

   Törlés
  3. Pedig csak az egyszeri halandó juthat ki a rendszerből, illetve talán ki sem kell jutnia belőle. Elég, ha csak él a rendszer nyújtotta lehetőségekkel. Már írtam, "...hogy minden Egy, minden mindennel összefügg és a végtelen mérethez, végtelen térhez végtelen sebességű, azonnali információ továbbítási lehetőség is 'jár'... ".
   Használni kéne...
   Ott a gond, hogy szinte mindenki kizárólag ezómizó hókuszpókuszokban gondolkodik: csillagkapu, kvantummágus képző, kvantum ugrás, kristálymágia meg a többi szemenszedett marhaság - úgy döntöttem mától ilyen is van:-) Egyáltalán nem véletlen, hogy Nagy Tesó hallgatólagos beleegyezésével (tevékeny hozzájárulásával:-) ellepték a világhálót a 'spirituálisnak' mondott agyahagyott oldalak, amik pont azt a szerepet töltik be, mint az intézményesített egyházak: jól megkeverik a szart.

   mj

   Törlés
  4. Megnéztem a videót, amit Bastian ajánlott (köszi!) és Mazsola ki is rakott frissítésbe, és hát amennyire én értettem elég meredek dolgok derültek ki már megint. Most már csak azt kellene tudni, hogy mihez kezdünk ezzel a tudásanyaggal? Mikor jön el az idő, amikor mindenkinek minierőműve lesz, ami nem más mint egy köbcentis kis kocka? Tudom ez már megint a hókuszpókusz szint, és igazából nincs eszközökre szükségünk, vagy legalábbis jó lenne ezt a küszöböt átlépni, de azért hogy okosan használjuk a rendszer nyújtotta lehetőségeket, csak lépni kellene valamerre nem? Én magamtól persze a büdös életbe nem állítanék elő ilyen törpeerőművet, és lehet nem is kell, mert más az utam, de azért legalább a színét meghatározhatom ugye?. :D
   Panka.

   Törlés
  5. A köbcentis minierőmű kizárólag a mi bedrótozott civilizációnkban lehet alternatíva, ahol még egy nyamvadt kávét sem lehet megfőzni, ha nincs a konnektorban delej:-)
   Kétlem, hogy Tibetben, Mongólia pusztáin, az Amazonas őserdeiben esetleg Ausztrália belső területein túlzottan ráizgulnának a dologra....

   mj

   Törlés
  6. Elkészítettük a rakétakályhát. Annyi gally, ág mindig akad amivel meg lehet főzni, sütni egy ételt. Egyszerű, ronda, senki sem gondolná, hogy el kellene lopni. Mi egy ócska vödörből raktuk össze és jó ideje üzemel. Hordozható. Ezen a vidin is látszik, hogy mennyire praktikus.
   Bár van elegendő tűzre való fánk, azért nyáron a kertben ezt a rakétát használjuk.
   Láttam régen, hogy partoldalba építették, azon főztek az emberek az erdőben.

   http://www.youtube.com/watch?v=Q356cJFmlQY

   Törlés
 9. Azt hiszem, a matériát ellensúlyozó "másvilág" a valódi és minden részecske hihetetlen gyorsan rezeg a két világ között.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Olivin talált. Kár is a 3 D-s fizikával foglalkozni, mint ahogy angolul, kínaiul sem érdemes már megtanulni. Ebben a világban/illúzióban senki sem marad. Többféle irányba, többféle módon de kilépünk belőle. "Fentről", a magasabb szintről bármi lerezeghet de visszafelé csak akkor működik a dolog ha a rezgésszint már a fenti következő szintre emelkedett "idelent". Emberileg az "SS"/DNS/2ŐS-spirál-átalakulás a kulcs - a "2013-as kígyó kikelése" a MAG-ból és felkúszása a Kundalinin. Magyarán önMAGunk megkoronázása - a koronacsakrán át való magasabb szintre emelése - a szeretetelvűségünk okán megemelkedett belső rezgés-többletünk segítségével. A megtáltosodásunk.

   Kerion

   Törlés
  2. Kundalini a 4. dimenziós energia konstrukció. Érdemes a 3d fizikával foglalkozni, mert rávezet a 4-re, ezért nem teljesen haszontalan.

   Azontúl a Kundalini elérte a tervezett funkcióját a 3D-s Földön nagyon jól, sok embernek segített, de most itt az ideje, hogy előre menjen az emberi tudatosság, jóval a Kundalini kígyó energia minták fölé.

   12 éves

   Törlés
  3. 12, ezt kifejthetnéd bővebben ha nem túl nagy kérés.

   Törlés
  4. Végre tiszta beszéd. Köszi, Kerion!

   Törlés
  5. Ahogyan a belső rezgésünk emelkedik megtörténik az "átkristályosodás". Ami már túlmutat a 4. dimenziónak megfelelő rezgés-kiterjedésen. A lényeg a szén-alapúból szilícium-alapúvá való testi átalakulás/metamorfózis. A C-ion-ból Si-ion-ná válás - ahogy kőművesék megjelenítették. Ez egyébként egy 13 ezer évenkénti külső hatásra történő természetes folyamat/átalakulás az embernél. Csak persze lehet pozitívan és negatívan is befolyásolni a SzerElmés SzerEtet-tel vagy annak hiányával. A Si-ionos test már FÉNYTEST az már fel tudja venni az időközben megemelkedett környezeti rezgést is. Míg a C-ionos test nem - az elég a magasabb rezgésszinten. Ez a voltaképpeni bibliai "aratás vagy szét/h/-választás". A világító aura/"fényárban úszás" már jelzi a magasabb 5 D-s szintre jutást, a fej fölötti glória pedig magát a beavatottságot. A magasabb belső rezgésszinten kommunáló fény ereje természetesen nagyobb. Jelezvén az adott emberi Lélek magasabb spirituális szintjét.
   A kundalini a csakra-rendszer összessége. Az embert úgy kell elképzelni mint egy mikrokozmoszt az ÉG/Tejút leképezését. Az auráján belül a szívcsakra az EGYenrangú Alsó és Felső világot elválasztó tengely "Központi Napja". Pontosan úgy mint ahogy a Skorpió alfája az Antarész is. Amely odafönt EGYedül az ekliptika 2 oldalán lévő Alsó/6+1 csillagkép/ és Felső világ/6+1 csillagkép/ úgymond "tartóoszlopa". Tehát alulról, a szív alatti legmélyebb "C-ionos/666-os" térségből "főnixként" újjászületve lehet felemelkedni egészen a legmagasabb pontig.
   Az ember legkülső burka az aurája. Ennek a nagysága, mérete is a belső rezgés mértékétől függ. Az aurán kívüli világot teljesen ki lehet zárni. Ezért lehet a fizikai és egyéb törvényeket már a 3 D-ben is felülírni egy magasabb rezgésszintre jutással. És persze aztán a magasabb szintről kiindulva - akár gondolati úton - a földi környezetet is átalakítani. Minden szempontból. Most ez történik, illetve ez fog megtörténni a folyamatos megtáltosodásokkal/magasabb szintre-jutásokkal.

   Kerion

   Törlés
 10. Egy kicsit sántít az elmélet a3.videónál kétréses kísérlet nem győzött meg,ugyanis ha detektort teszünk a réshez hogy megfigyeljük mitől interferál az egy darab elektron akkor már nem fog a jelenség ismétlődni.Erre nem igazán tértek ki, és arra sem hogyha nem figyeljük meg a detektor eredményét interferencia jelenik meg , ha megfigyeljük pedig csak egy résen (hogyan) halad át az elektron.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Zsolt, engedd meg, hogy javasoljam: ne merülj el túlságosan a részletekbe, detektor,rés,interferál,elektron, stb. ezek mind emberi kitalációk amivel próbáljuk magyarázni a világot, amire látszólag meg vannak a know how-ink, viszont ha a fenti videók alapvető lényegére koncentrálsz, akkor láthatod, hogy a jelenlegi uralkodó paradigma (a képi világunkkal együtt) a kollapszus felé konvergál, csak hogy tudományosan fogalmazzak. :D
   Panka.

   Törlés
  2. A világ megy magától, nem érdekli az uralkodó paradigma. Az csak az embereket érdekli.

   Törlés
 11. "...ellepték a világhálót a 'spirituálisnak' mondott agyahagyott oldalak, ... " (MJ)

  "...hogy a jelenlegi uralkodó paradigma (a képi világunkkal együtt) a kollapszus felé konvergál" (Panka)

  Úgy látom, hogy néhányaknál már beindult az ébredezés folyamata. ...:))) Gratula !!!!
  Na akkor dobjunk rá még néhány lapáttal!

  Legyen talán az a kiindulópont, hogy a földi létezésünket alapvetően 3 minőség határozza meg, úgy mint 1.) sűrű matéria, 2.) folyadék (víz) és 3.) légnemű.
  Párhuzam: 1.) Kaja nélkül kb. 1,5 hónapot, 2. Víz nélkül kb. csak egy hetet, 3.) levegő nélkül csak kb. max. 5 percet bírunk ki.

  Logikus következtetés mindebből : Ami számunkra az ÉLET szempontjából a LEGFONTOSABB, .... AZ NEM LÁTHATÓ !!!!! ...:))))
  Ugyanakkor a LEVEGŐ azonos a semlegessel. Gondoljunk csak bele, hogy az elmúlt évezredekben a csatatereken egymást kinyíró katonák, harcosok, felkelők, elnyomók,
  forradalmárok ... stb. mindannyian ugyanazt a levegőt szívták egymás szorgalmas legyilkolása közben.

  Namost ha párhuzamokban gondolkodunk, akkor a VILÁGŰRBEN sem az a legfontosabb, ami látszik, hanem az, ami nem látszik. Magyarul: Amit nekünk VILÁGŰRNEK fogalmazott valamelyik barom, az sokkal inkább egyenlő a VILÁGÚRRAL.

  Mindez még tömörebben: Az egész rendszernek mindössze két eleme érzékelhető
  megfoghatóan, a harmadik viszont kevésbé. (Itt nem lehet állítani, hogy a 3. nem érzékelhető - legfeljebb csak nem látható.)

  Mindebből egyenesen következik, hogy a cikkben említett materiális alkotóelemek
  teljesen mindegy, hogy spirális, vagy eszterházikockás minta alapján bukdácsolnak a
  világűrben, mert ez a mi (emberi) problémáinkat a legkisebb mértékben sem érinti.

  Az ember problémája nem az, hogy nem képes eléggé az absztrakt ( elvonatkoztatott)
  gondolkodásra, hanem sokkal inkább az, hogy (már ???) hiányzik az egyszerűség az életéből és nem érti az alapokat.

  Ö.T.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Hát egy szart mindegy, kedves Ö.T. kolléga. Gondold csak végig, milyen rázós hétköznapjaink lennének egy eszterházi kockás szabásminta alapján közlekedő Naprendszerben.
   A magam részéről nem támogatom a Teremtés semmilyen mértékű liberalizációját...:-)

   mj

   Törlés
  2. Felőlem kiegyezhetünk egy asszimetrikus pepita bohócsapkában is, nehogy még a végén aszongyad, hogy nem vagyok rugalmas. :))))

   Ö.T.

   Törlés
  3. Azért az érdekes lesz amikor Panka fényárban úszva, mannát szórva repül majd mj fölé, miközben Ö.T. a falon átjőve éppen csokoládévá változtatja mj kezében az úgymond "agyament spiritisztákra" szegezett kalasnyikovot.

   Kerion

   Törlés
  4. Elképzeltem vásznon olajjal. Elég giccses lett.
   Szóval meg ne merje festeni valaki...:-)

   mj

   Törlés
  5. Francba. Pedig épp előkotortam a paint nevű sokoldalú winfos programmot. :)

   Törlés
  6. " földi létezésünket alapvetően 3 minőség határozza meg, úgy mint 1.) sűrű matéria, 2.) folyadék (víz) és 3.) légnemű.
   Párhuzam: 1.) Kaja nélkül kb. 1,5 hónapot, 2. Víz nélkül kb. csak egy hetet, 3.) levegő nélkül csak kb. max. 5 percet bírunk ki."

   A tűz elem kimaradt.
   föld, víz, levegő, tűz
   A lélek tüze nélkül egy pillanatig sem bírnánk...

   SZN

   Törlés
 12. Véleményem szerint ez a "szakrális geometria" is egy gigantikus hasbaakasztás,
  ugyanis a Földön élő élőlények közül egyedül az ember foglakozik ilyen f@szságokkal,
  sőt, állítom, hogy az emberiség 95 %-ának halvány fogalma sincs, hogy mi ez az egész.

  Namost ha belegondolunk, hogy pl. egy aborigini soha életében nem foglalkozott ilyesmivel,
  mégis képes volt mind a mai napig életben maradni, akkor azt kell mondjam, hogy ez a "szakrális geometria" abszolút lényegtelen. ( Mellesleg érdemes lenne föltenni a kérdést, hogy ez a f@szság melyik vallásban szerepel ... mert amennyire tudom, egyik világvallásban sem emlegetnek ilyesmit, másrészt meg sokkal inkább "tudás" jellegű, aminek a hithez aztán abszolút semmi köze.)

  Ö.T.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Azért csak hallgasd meg szerintem a Nassim Haramein előadást, nagyon jó spirituális kérdéseket és válaszokat talált, matematikai és fizikai környezetben. A vége felé, amikor az ősi civilizációkról beszél tényleg csak érintőlegesen, akkor említi, hogy elemi érdekünk megismerni és felfogni végre a világ működését - amivel az ősiek szerinte is pontosan tisztában voltak - mert pont annál a pillanatnál ("vízválasztónál") tartunk jelenleg, ahol vagy megértjük a megoldást, vagy kinyiffantjuk a saját légkörünket és vele magunkat is - ahogyan a Marson tettük. Ez csak egy kis eleme az előadásának, azért említem csak mert illeszkedik a Te mondandód vezérvonalához is.

   Törlés
  2. "szakrális geometria: ez a f@szság melyik vallásban szerepel ... mert amennyire tudom, egyik világvallásban sem emlegetnek ilyesmit, másrészt meg sokkal inkább "tudás" jellegű, aminek a hithez aztán abszolút semmi köze"

   Ezzel a gondolatsorral azért vitába szállok.
   Először is próbáld meg kiverni a fejedből ezt a kissé elcsépelt szót, amivel illették ezt a "jelenséget" : szent geometria. Tényleg nem túl szerencsés, mert a szent szó hallatára bizony meg-megrándul néhány arcizmunk. A lényege ennek a jelenségnek, hogy a Természetben, azaz a Teremtésben Rend van, ahol egy minden elemében felfedezhető univerzális mintázat és geometriai formaalkotás az uralkodó, a mikrovilágtól a makrovilágig. Ennek a mintának, formának a felismerése ősi időkbe nyúlik vissza, erre utalnak ősi civilizációk művészetében, többek között a magyar népművészetben is rendre ismétlődő formák (pl. az Élet virága, forgórózsa, stb.). Ez a tudás igenis fontos, és természetesen nincs köze egyik világvalláshoz sem - melyeket (talán neked már nem kéne magyaráznom) mindegyiket mesterségesen alkottak meg valakik, a mi manipulálásunkra és összeugrasztásunkra. Tudjuk, hogy a vallásoknak ma már semmi köze a tudáshoz, vagy a hithez, ugyan ki lehet indulni belőlük, de magasabb összefüggéseket nem találhatunk bennük, tovább kell lépni. És amikor a hit már bizonyossággá válik onnantól beszélhetünk tudásról, valódi tudásról, meggyőződésről.

   A szakrális geometria nem csupán egy a sok megismerhető tudásanyag közül, hanem szerintem létfontosságú, mivel a Teremtés, az Isten Rendjében vezeti be az erre már érett embert. Általa megtudhatod hogyan áll össze, hogyan működik a világegyetem, a folyamatos Teremtés, mely tudással felvértezve ki lehet lépni, felül lehet emelkedni a ránk erőltetett hétköznapi illúzióból, fiókozásból, az "oszd meg és uralkodj" játékából. Ez szerintem van olyan fontos mint pl. a vallások ismerete, és ami még fontosabb: nem csorbítja, hanem megerősíti a hitedet. Próbáld ki, megéri. :)

   Törlés
  3. szakrális geometria - szent geometria - szent számok

   Teljes mértékben egyet értek Mazsolával. :)

   akit a téma bővebben érdekel:
   http://data.hu/get/3412805/Az_elet_viraganak_osi_titka_I..djvu
   http://data.hu/get/3412808/Az_elet_viraganak_osi_titka_II..djvu

   SZN

   Törlés
  4. @ Mazsola

   A "szakrális geometriával", akárhogy is csűrjük és csavarjuk ezt a kérdést,
   még mindig csak a matériánál tartunk.
   Ettől függetlenül a szellemnek ... illetve magasabb fokozaton az értelemnek,
   létezik geometrikus formákban megjelenített változata is, ezeket pedig
   BETŰKNEK nevezik ... és ezzel új kutatási terület nyílik előttünk, ami tulajdonképpen csak nekünk számít újnak, mivel az "írástudók" kifejezés erősen arra utal, hogy valamikor léteztek ilyen jellegű ismeretek.

   Ha ugyanis egy kicsit körberágcsáljuk ezt a szót - ÍRÁSTUDÓ - és elkezdjük keresgélni az értelmét, akkor nem a betűk puszta ismeretét jelentheti ez a szó, ugyanis erre egy elemista is képes.
   Tágabb értelemben pedig nem jelentheti azt sem, hogy minden írást ismertek és
   összegezni tudták az értelmét, ugyanis ebben az esetben állandóan olvasgató
   szerencsétlen balf@szokat kellene értenünk, akik sohasem érik utol magukat, különösen a nyomdászat feltalálása óta.

   Vagyis mélyebb értelmezésben az "írástudó" azt jelentené, hogy a formákban
   - betűkben - megjelenített hangokat (rezgéseket) és azok jelentését az ÉLET
   szempontjából tökéletesen ismerték.

   Na ehhez mit szólsz ????? ...:)))

   Ö.T.

   Törlés
  5. Időről-időre az az érzésem, hogy sokan a 3D-t (vagy bármilyen, de "anyagi" világot) lebecsülik, lefitymálják.

   Szerintem az "életnek" nincs más alternatívája. A "létezés" még nem élet, létezni sokféleképpen lehet, de "élni" az valami más.

   Gondoljunk bele, végre "egyek vagyunk" a teremtővel. Na és akkor most mi van? Mit csinálunk? Bámulunk ki a nemlétező fejünkből amíg a világ, s még egy nap...?
   Szerintem nem véletlen, hogy a teremtő kitalálta ezt a rendszert, ha "ott" magában "szeretetrezegni" olyan tökéletes és mindennél jobb lenne, akkor minek megalkotni magából, magának bármit is. Szerintem nyilván oka van ennek, mert ha nincs semmi, akkor létezni sem érdemes neki sem. Ezért kell, hogy legyen "valami", ami értelmet ad az egésznek. (az is értelem, ha csak unatkozik és szórakoztatja magát :)).
   Az pedig, hogy bármit elgondolhatunk és ezáltal bármit létrehozhatunk, annak csak akkor van értelme, ha nem tudunk róla, hogy így van. Az számomra értelmetlen volna, egy olyan pl. focimeccset nézni vagy benne részt venni, amiben tudom, hogy mi fog történni és tudom a végeredményt is mivel ÉN TALÁLOM KI magamnak a történéseket és a végeredményt is. Ebből sem tanulni, sem általa szórakozni nem lehet. Tehát vagy benne élni érdemes vagy kívülről befolyásolóként irányítani a történéseket az "anyagban" meghagyva a résztvevők szabad akaratát, de mindkettőhöz léteznie kell valamiféle "belefelejtkezős" közegnek.

   Úgy nem szeretnék a "Nirvánában" gubbasztani, hogy a nagy semmi van, akkor inkább meghalok 100x egy középkori csatában :)).

   Törlés
  6. Bastian:

   Asszem valami hasonló fordult meg a kissé szellős fejecskémben a minap, mikoron belefutottam a Világhelyzetés legutóbbi postba.
   Úgyértem, ennek a nagy sunnyogós, mindenkit lenyomok és irányítok dolognak csak akkó van némi értelme, ha a fickók, akik eztet mívelik (a mink szívatásunkat) pl. egy stratégiás játékként élik meg.
   A.) valami jól beerődített helyről a rendszeren belülről. B.) a rendszeren kívülről.
   Tehát, ilyen alapon joggal lehet nagy a arcuk, hogy mink gyökerek vagyunk és úgysenem tudunk semmitsenem tenni ellenük.

   Deperszer lehet, nem jó ez a vonal. (Igaz, időnként azér hajintanék rája némi százalékot.)

   Másik. Érdekes, hogy manapság egyre több olyan arccal sikerál kommenikálnom, akik nem bánnának némi "középkoros" jellegű világban létezni. Mégha ez időnként azzal is járna, hogy fejszével szakícsák be a fejüket egy nézeteltérés során. :D

   Törlés
  7. Ez közel volt...: (Bastian2013. március 22. 23:33 :-)
   Nincs a szent geometriával az égvilágon semmi baj, de az még mindig csak az elkövetés módja, ami kiváltó ok híján csupán bámulatos 'remekmű'. Na de mégiscsak a teremtés mögötti szándék az, ami megadja meg az egész dolog bukéját:-)

   mj

   Törlés
  8. Emlegetett középkor mindig megjelenik: ""Gyöngyöspata jobbikos vezetője pénteken magának a koronának olvasta fel, hogy átadják neki a település vagyonelemeit.""

   Máskor a demokrácia és liberalizmus -mint megdönthetetlen bástya- mellett kardoskodó Index is csak ímmel-ámmal fanyalog a kialakult helyzet miatt.

   http://index.hu/belfold/2013/03/22/miert_adja_a_foldet_a_szent_koronanak_gyongyospata/

   Törlés
  9. A most pozicionáltak nem választott vezetők - hanem pusztán a háttér6alom saját törvényei szerint "kiválasztottan" megszavazottak. Illegitimek is minden tekintetben. Senkinek semmit sem ajánlhatnak fel hiszen semmi sem az övék. Ők nem Szent István. Halványlila közük nincs a szakralitáshoz, az Isteni Törvényekhez - nem a Teremtés földi helytartói. Egyébként meg per pillanat is minden a Szent Korona tulajdonában van a Kárpát medencében - Nagyboldogasszony királyságában. A bitorlás csak látszati és ideiglenes. Ez pusztán egy gyöngyökkel kirakott "patás" teszt hátha bejön a tömeg felé - illetve egy botcsinálta szabadkőműves megjelenítés. A látszat-magyarkodást is kipróbálják hátha azzal - megvezetve az embereket - átmenthetik magukat 6almilag és vagyonilag. Nem fog menni.

   Törlés
 13. Csiszoltabbaknak egy kis betűjáték:

  T
  A
  L
  P
  ---
  P
  L
  A
  T

  Ö.T. ...:)))

  VálaszTörlés
 14. aborigini nem vesztette el a tudást..

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. de nincs is neki többezer kötetes könyvtára .... :)))

   Törlés
  2. aborigi nem szedegeti a morzsákat szorgalmasan illesztgetve a darabkákat, mint mi, hanem ösztönösen MEGÉLI, egyszerűen továbbviszi a hagyományt, amely a szakrális geometriát IS alkalmazza a hétköznapokban különösebb okoskodás nélkül. BOLDOG ember

   Törlés
 15. "hogy megtudjátok és elhigyjétek, hogy az Atya én bennem van, és én ő benne vagyok. ... én az én Atyámban vagyok, és ti én bennem, és én ti bennetek."

  Tisztelettel ajánlanám mindenkinek ráérő alkalomra,de nem rátukmálva senkire.

  http://www.youtube.com/watch?v=OPx6VAyDfg8

  a.n

  VálaszTörlés
 16. Még egy dolog.

  A 3D-s világunknak - pontosabban a világ 3D-s, megnyílvánult részének, ami a világ kb. 0,000000001%-a - van egy olyan "rossz" tulajdonsága, hogy ideiglenes, tűnékeny egy valami. Karakteresebben fogalmazva az anyagi világunk a Természet törvényeinek engedelmeskedve eleve halálra van ítélve, ez annyit jelent, hogy a matéria alapvetően feltűnik-eltűnik, létrejön-feloldódik, és így pulzál örökké. A kisebb elemek nagyon gyorsan pulzálnak a lét és a nemlét (öröklét) között (pl. elektron), a nagyobbaknak jut néhány hónap (pl. paradicsom palánta), a még nagyobbaknak jut néhány évtized (ember), a még nagyobbaknak jut néhány évezred (pl. civilizáció), a még nagyobbak eléldegélnek évmilliárdokig (égitestek), de mindegyiknek alapvetően ugyanaz a sorsa a létben: megszületik, felvirágzik, meghal, azaz visszatér a forrásba.

  Aki esetleg nem vette volna észre, a jelenlegi civilizációnk éppen a végét rúgja, de ez nem új a Nap alatt, ez tökéletesen beleilleszkedik a Teremtés törvényébe, Rendjébe, melynek "kereke" mostanában jutott el arra a pontra hogy törli az emberi civilizációt (sokadjára). Az Író hamarosan összetekeri az emberi lét jelenlegi fejezetének tekercsét, és ez ellen senki semmit nem tehet, ez mindenképpen, és hamarosan megtörténik - sokan érezzük már. Ha meg akarsz "menekülni" (és most nem pejoratív értelemben) az anyagi világ törvényszerű sorsa elől, akkor csak egyetlen egy dolgot tehetsz: felismered a rendszerben ezt a törvényt, majd igyekszel olyan fokúvá emelni a tudatosságodat (tudatrészed fejlettségét, de szívből jövően, ehhez illeszkedik mj videója is), hogy az újra bootolást képes legyél átvészelni, ezzel a jelenlegi éneddel. Ezt nevezik sokan dimenzióváltásnak, vagy rezgésszint-emelkedésnek, felrezegésnek, de akár el is hagyhatjuk ezeket a nagy szavakat (bár tulajdonképpen ez egy finomfizikai jelenség, vagyis képesség, amit tudnia kell annak, aki nem akar visszamenni a levesbe), a lényeg, hogy a valódi lényed képes az örökké pulzáló anyagi illúzióból kilépve "túlélni" az aktuális új "világóra-kezdést", eljutni az állandó közegbe, és az Örök Pulzálást lecserélni az Örök Életre. Nirvána, Mennyország, Ötödik dimenzió, Space, Primer fields, tök mindegy hogyan hívod, ott a "helye" az üdvözülteknek. Szerintem. :)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Egyszerű, frappáns megfogalmazás. De ez a képesség a szív-és homlokcsakra összehangolása nélkül nem tud kifejlődni, vagyis a szeretet lángja és az értelem fénye kell, egyesüljön.

   Törlés
  2. Elnézést az off-ért.

   Talán nem mindenki hallotta, olvasta az uruguay-i elnök beszédét a 2012-es riói fenntartható fejlődéssel kapcsolatos konferencián. Az öreg egyrészt nagyon jól látja a dolgokat és a tisztességéhez nem fér kétség, mivel tisztes szegénységben él, majdhogynem semmije sincs.

   http://superiormagazin.hu/best-of/a-vil%C3%A1g-legszeg%C3%A9nyebb-%C3%A1llameln%C3%B6k%C3%A9nek-megr%C3%A1z%C3%B3-gondolatai/

   Persze nekünk már nem mond új dolgokat, viszont ilyen nyíltan még nem hallottam nagy nyilvánosság előtt erről beszélni állami vezetőt.

   A kérdés viszont az, hogy biztosan jól látja-e az egész képet? A humánum oldaláról biztosan, na de ha mindenki a "kereteken" belül él, csak annyit használ fel, amennyi feltétlenül szükséges, harmóniában a természettel, kvázi "boldogságban él", akkor mi lesz az "indikátor" a felemelkedéshez, a szellemi megvilágosodáshoz? Ha nincs konfliktus, nem megyünk el a "falig", nem kapunk "pofont", akkor mi vezetné rá az embereket (egy részét legalábbis), hogy megértse a dolgok lényegét?
   Vitathatatlanul jobb élet lenne a Földön, de ez-e a célja, egy "iskolának"? hogy mindenki boldog tespedtségben hizlalja a valagát a padban?

   Nehéz kérdés ez, mert a között kell választani, hogy (relatíve) jól éljen mindenki itt az "életében", viszont ne jusson sehova az egésszel a végére vagy egy földi "pokol" legyen az élete, de ezáltal van esélye a továbblépésre és "onnan" egy alapjaiban más, sokkal jobb világot megteremtve abban létezzen majd tovább.

   Törlés
  3. Példamutató az öreg, és különösen tetszik, hogy nem olyan számítóan hidegen beszél, mint a gyíkok, hanem van benne spiritusz! :)

   Én is vágyom már olyan időkre, amikor nem kell évente lecserélni a mobilomat, mert életben marad évtizedekig (szarok az újításokra, nekem a telefon az telefonálásra kell oszt kész!). Szóval én szívesebben költenék akár többet is egy vásárlás során, ha tudnám, hogy megbízható, és tartós terméket veszek, ami ki fog szolgálni hosszú éveken át, de ugye ezen vágyam teljesen ellentétben van a gyártók céljaival, úgyhogy ez egyelőre sakk-mattnak tűnik. :(
   (nincs mese, csak akkor lesz itt szebb, és jövő, ha az egész bolygót a tabula rázza meg :)

   Ja és ha megfigyelitek szerintem pont az ilyen agenda meg a képünkbe tolt "fenntartható fejlődés" svindli ellen is emelt szót az öreg gazda.

   Törlés
  4. Ezek az idők bloggazdi, számomra mán el is gyöttek egy ideje. Márha a telefont tekintsük. Hisz mán vagy... ööö... négy éve van ugyanazon készülékem. S az elődje is azé került lecserélésre, mer beadta a kulcsot.

   Aztán. Valamiért nem tudta valahogy beleenni magát a kis fejecskémbe ez a sokak által preferált fogyasztói társadalom. Ennek folyományaként alig van valmim (amit sokan értéknek számítnak manapság), de... cserébe töménytelen idővel rendelkezem, amit elverhetek, mindenféle számomra hasznosnak, érdekesnek tűnő dologgal. Mer mocsokmód, én nem vagyok hajlandó részt venni ebben a harácsolós játékban. (Persze, valamennyire kénytelen vagyok. Mer ez még a fődgolyóbis, és húsruhát viselek.)

   Törlés
  5. " ... akkor mi lesz az "indikátor" a felemelkedéshez ... "

   @ Bastian

   A felismerés. ...:)))
   Nagy tespedtségről meg ne is álmodozzál, ugyanis a dolgoknak pusztán a
   felét (D) irányítgatjuk mi - bár szerintem ez is pusztán egy illúzió, mégpedig azért,
   mivel a TEST-eket alkotó szilárd és folyékony 2/3 - os többségben van a szellemivel szemben és ez a két alkotóelem egyaránt a "VÁLTOZÓ" kategóriába
   tartozik, amelyek lényegi variációi ugyan első látásra végtelennek tűnnek, ha azonban visszalapozol a történelemkönyvekben, akkor elléggé egyhangú ismétlődéseket lehet érzékelni, úgy mint keletkezés és elmúlás és ezt egyelőre még senkinek sem sikerült megváltoztatni.

   Ezek a rendszeresen ismétlődő változások az égvilágon senkit sem zavarnak, kivéve az ÉLŐKET. "Sajnos" a mi létezési kereteink eléggé szűkre szabottak, ebből adódóan pedig a "mindent ki kell próbálni" szlogen nem más, mint olcsó baromság. Kivéve persze, ha időnek előtte át szeretnénk költözni az örök vadászmezőkre, de úgy igazából ezt nem érdemes sürgetni, mert előbb vagy utóbb úgyis bekövetkezik.

   Ö.T.

   Törlés
  6. Ahogy Villás Béla fogalmazott, vagy megérted, vagy megéled.

   Csak a példa kedvéért én a magam részéről köszönöm szépen, nem kívánok megélni mondjuk egy lopásból eredő kézcsonkítást, e helyett inkább megértem, hogy lopni nem illik. :)

   Törlés
  7. Pont ma jutott eszembe Villás Béla. Azt mondta, hogy az idén nagyon szép tavaszunk lesz.

   Lopni csak ott lehet, ahol a magántulajdon szent...

   sl

   Törlés
 17. Nemrég futottam ezzel össze:

  Ádám Luciferhez:

  "Mért nem maradtál hát a fényes égben,
  E porvilágra mért jöttél közénk?

  Lucifer válaszol Ádámnak:

  Megúntam ott a második helyet,
  Az egyhangú, szabályos életet,
  Éretlen gyermek-hangu égi kart,
  Mely mindég dícsér, rossznak mit se tart.
  Küzdést kivánok, diszharmóniát,
  Mely új erőt szül, új világot ád,
  Hol a lélek magában nagy lehet,
  Hová, ki bátor, az velem jöhet."

  Madách bácsi (nagyon) tudott valamit:-)

  mj

  VálaszTörlés
 18. Szerintem a primer fields-es ember mellélő egy kicsit. Érdekes dolgokat hozott össze, de hiányzik egy csomó dolog az elméletből, pl. mi az energia, ami ezekben a mezőkben áramlik, mi kelti ezt a különleges alakú mágneses mezőt, stb.
  Pár dolgon meg nagyvonalúan átlép, mint pl. hogy a különböző hullámhosszú fény törése miért különbözik.
  Ajánlom figyelmébe mindenkinek Kisfaludy György előadásait és a hunok.hu oldal ablak a világra cikksorozatát a témáról.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nagyon örülök, hogy ezt felvetetted Attila (üdvözöllek kérlek!), mert a napokban én is újranéztem a primer fields videókat, és rá kellett ébrednem, hogy a valóban paradigma-váltás szagú tudományos, látványos kísérletek és a hozzájuk rendelt elmélet tényleg jócskán hiányos. Lemodellezi ugyan a világban létrejönni képes vortexeket, úgy ahogy kell, de nem törődik az okokkal, az eredettel, honnan jön ez a két pólus, hogyan alakul anyaggá az energia, az anyagot tehát már eleve meglévőnek tekinti, stb. De éppen azért illik ebbe a cikkbe, mert a többi szegmenssel - Nassim-elmélet, Bohn belső és külső rendje - együtt már - NEKÜNK! - szerintem érthetőbbé válik a Lapoint-kísérlet fontossága és valódi lényege.

   Én arra a véleményre hajlok, hogy az egész mögött a kvantumtudat rejlik, mindannyiunk forrása, mely az egész illúziót "megálmodja", energiából anyagot alkot, fókuszál, pólusokat létrehoz és megnyílvánít - mert ahogy duálissá teszi magát, csak ezáltal tapasztalhatja meg önmagát, a "másik" énje szemével. Lehet ez túl misztikus, de nekem így áll össze jelenleg.

   Törlés
  2. Szia, én is üdvözöllek, és a többi olvasót is természetesen. Ahogy írtam, Kisfaludy György időfizikus mondandója állhat a legközelebb a Teremtéshez. A teremtőket (még) nem tudjuk definiálni ezzel sem - nincs rá szavunk, kifejezésünk, de a logikai vonalat végigkövetve azt kapjuk, hogy helyes az az elképzelés, hogy a Teremtő(k) kiáradó létezés-, vagy ha úgy tetszik Időforrások, melyek irdatlan sebességgel száguldva a találkozó időhullámok mentén több irányba felhasadnak, megszámlálhatatlan mennyiségben, és ez a sok "duplikált" forrás olyan önmagát fenntartó rendszert ad, amelyet az univerzumunknak hívhatunk. Innen érdemes elkezdeni olvasni: http://www.hunok.hu/ablak/ujablak01.html
   A youtube-on is rengeteg előadása fent van. Rendszeresen elkalandozik előadás közben a témától, de nekem tetszik a stílusa, és rengeteg infót ad át, akkor is, ha látszólag mellébeszél.

   Törlés
  3. Egyszer még régebben végigrágtam magam az - akkoriban még Terembura néven futó - "újablak" sorozaton, de lehet, hogy nem ártana ismételni... :)

   Törlés
 19. http://www.energiagyogyaszat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=40&lang=hu

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Egyszer voltam egy reikisnél mert minden áron meg szerettem volna tudni mi is az az orgon energia.Mondván,mivel a Joecella ezt bocsájt ki.Az illető ugyan nem mondta el mit is gondoljak róla,sőt inkább lebeszélt róla.Azt mondta ne foglalkozzak és az ingyen energiával mert kivan az már találva, különben is várjak még egy évet és kánaán lesz.Ez volt 2007 ben. Mondanom sem kell jól felmérgelt,talán ez volt a célja.Egy valami azért biztos,nem csak én állítom és tapasztaltam.A cella közelében az arra érzékeny ember rögtön észreveszi az "energiát".Pedig nem is látta,hogy ott van.ez volt a bizonyítás.Viszont,mivel vízről van szó,az pedig információ hordozó.Ennek tudatában kell vele bánni.Ha ezt tudja az ember már másképp látja a világot.

   a.n

   Törlés
 20. No nézmá Hawking felfedezte (lenyúlta?) a primer fields elmélet egy elemét:

  http://index.hu/tudomany/2014/01/27/stephen_hawking_szerint_nincsenek_fekete_lyukak/

  VálaszTörlés