2016. október 28., péntek

NapiSzer - 2016 Enyészet hava

Rendhagyó módon most egy kicsit előrébb hoztam a havi napiszert, mert az októberi (Magvető) havi hozzászólások már meghaladták a blogmotor kezelhető keretét, és ezért rakoncátlankodik a drága. Kérek mindenkit mostantól ide írjátok az off témákat, vagy bármit is. :)


118 megjegyzés:

 1. Szóval kérem itt folytatni a társalgást, Magvető telítődött.

  VálaszTörlés
 2. "Isten (e blog) meglátogatásának ideje megtörtént, de a többség részéről ez vissza lett utasÍtva. De nem csak ez, hanem itt némelyek még védelmükbe is vették a hazugságot.

  Az ilyenekhez pedig imigyen szól Isten igéje:

  "Aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is; és aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen igaz ezután is; és aki szent, szenteltessék meg ezután is.
  És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ő cselekedete lesz." (Jelenések könyve 22:11-12) "

  Ezt úgy nevezik, hogy bebetonozás.:) No és akkor most jön az, hogy barbatrükkel a sódert és a cementet feloldjuk.

  Hüpphüpphüpp

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A hamis tanúknak, a bibliával kövezőknek:
   „Pőröly és kard és éles nyíl az olyan ember, aki hamis bizonyságot szól felebarátja ellen… Mert a bolond csak bolondot beszél, és az ő szíve hamisságot forral, hogy istentelenséget cselekedjék, és szóljon az Úr ellen tévelygést, hogy az éhező lelkét éhen hagyja, és a szomjazó italát elvegye…
   Lábaik a gonoszra futnak; és sietnek, hogy ártatlan vért ontsanak; gondolataik hamisságnak gondolatai, pusztítás és romlás ösvényeiken…
   Még ha azt mondják is: Él az Úr! bizony hamisan esküsznek!... A próféták hamisan prófétálnak, és a papok tetszésök szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti! De mit cselekesznek majd utoljára?!...
   A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt: hogy mikor felsarjaznak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesszenek ők… mert piszkolódnak, keményen szólnak; kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedői…
   A nyelv szelídsége életnek fája; az abban való hamisság pedig a léleknek gyötrelme…A hamis bizonyság nem marad büntetlen, és aki hazugságokat beszél, elvész…Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; akik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé!”
   akárki

   Törlés
  2. Kikre gondolsz hamis tanúk, és a Bibliával kövezők alatt? Netán azokat, akik a Bibliából idéznek? Mert ha igen, te most ugyanazt tetted, ráadásul még csak meg sem jelölted, hogy honnan valók, holott keresztény körökben szigorú szabály,hogy a Bibliából kiemelt igerészeket vagy igeverseket, idézőjelbe teszik.

   Azért én segÍtek kicsit, hátha valakit érdekelne, honnan irogattad ki a fentieket:

   1. Példabeszédek könyve 25:18 - Pöröly és kard és éles nyíl az olyan ember, a ki...
   2. Ézsaiás 32:6 - Mert a bolond csak bolondot beszél, és...
   3. Ézsaiás 59 :7 - Lábaik a gonoszra futnak; és sietnek...
   4. Jeremiás próféta könyve 5:1-2 - "Járjátok el Jeruzsálem utczáit, és nézzétek csak és tudjátok meg és tudakozzátok meg annak piaczain, ha találtok-é egy embert; ha van-é valaki, a ki igazán cselekszik, hűségre törekszik, és én megbocsátok néki! Még ha azt mondják is: Él az Úr! bizony hamisan esküsznek!" (Hamisan eszküsznek, mert csak félelemből mondogatják, hogy "Él az Úr!", nem tiszta szÍvből, nem azért mert valóban hiszik is.)
   5. Zsoltárok könyve 92:7-8 - A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti...
   6. Zsoltárok 94:4 - Piszkolódnak, keményen szólnak; kérkednek mindnyájan a...
   7. Példabeszédek 15:4 - A nyelv szelídsége életnek fája; az abban való hamisság pedig...
   8. Példabeszédek 19:9 - A hamis bizonyság nem marad büntetlen, és aki hazugságokat beszél...
   9. Ésaiás 5:20 - Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; akik a sötétséget...

   Törlés
  3. Jaj, segítsÉG… :)

   Vala még valaki itt, aki ennyire nem látja fától az erdőt, miközben folyamatosan azt írtja?
   Itt nem az igézés a baj, hanem az, hogy ki milyen szellemből idéz
   Tudjuk: „farizeus-emberölő”, vagy élet szellemével szerető
   Az lehet a baj, hogy van, aki még mindig az ószövetségi Jahvista szellem rabja, aki embereket üldöz,és öl azoknak pusztán hite miatt
   Pedig az ige úrnőjeként biztosan tudja az apostoli tant, amihez meg kellene térnie:
   „Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára”Rm10:4
   A törvénykezésnek, és emberek és hitek üldözésének legyen már vége
   Aki nem hallja meg a halál és az élet szelleme közötti különbséget az valószínű vallás-károsult. Hogy, Jézus nyitná már meg a füledet és a szívedet végre :) szeretettel
   jk

   Törlés
  4. Nem személyeskedtem, Ria.
   Nem is alád írtam, nem is szólítottalak meg! Általánosságban idéztem idéző-jel nem elhagyásával azoknak, akik úgy alkalmazzák önkényesen a maguk szentkönyvét, hogy önmagukra nem fordítják ugyanazt vissza. De ha már rám is rám ugrottál… értesítenélek egy felfedezésemről, miszerint ez az oldal nem egy keresztény gyülekezet, ide nem vonatkoznak a te szabályaid, pl. hogy itt ki hogyan idéz, és honnan, és kinek a nevében mit mond.
   Amit például t. idézett többek között Jézus nevében és sok más bölcs nevében prédikálva néhány napja mások elítéléséről. Aki ilyenekről tanít, előbb magán alkalmazza ugyanezeket az elveket, és ne személyeskedjen minduntalan, ha valaki nem az ő hitét vallja ezen az oldalon! Mint mondtam, nekem sikerült észrevennem, amit neked még nem, hogy ez nem EGY felekezetnek az oldala, aminek itt bárki egy személyben lehetne a fő-ideológusa, ex katedra tanítója és inkvizíciós fővédnöke!
   Az ilyenek, ha nem tudnak tisztelettel és szeretettel, másokkal egy hitében vegyes közösségben együtt „élni és élni hagyni”, azok mit keresnek egyáltalán itt? Téged például ki küldött ide, ki bízott meg a Mazsola oldallal, ki kért meg rá, hogy itt ítélkezzél, és pálcát törjél mások felett? Bár csak valaki megmenthetne végre önmagadtól…

   A dolgok LÉNY-EGE, mi ellen hadakozol,
   mivel NEM ÉRTED,
   épp az VAN ÉRTED!
   ÉRTED vagy nem érted?
   akárki

   Törlés
  5. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

   Törlés
  6. Az Úr Jézus Krisztus megbízásásából vagyok itt, Ő küldött. "Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön - mondotta. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket" (Mate 28:18-19). "Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek" (Mark 16:15).
   Minden Krisztus követőjének ez a kötelessége az isteni parancs szerint. Téged ki küldött ide? Téged is Ő?

   Törlés
  7. Valamit nagyon félreérthettél,kedves akárki,ha ezeket a mondatokat nekem szántad...
   "Amit például t. idézett többek között Jézus nevében és sok más bölcs nevében prédikálva néhány napja mások elítéléséről. Aki ilyenekről tanít, előbb magán alkalmazza ugyanezeket az elveket, és ne személyeskedjen minduntalan, ha valaki nem az ő hitét vallja ezen az oldalon!"
   Mivel -Isten ments-,hogy én bárkit is tanítani szeretnék a Biblikusi tanokra,sőt soha senkit nem ítélnék el a hite miatt. Elég nagy a választék a vallások terén,mindenki megtalálhatja a maga szintjének megfelelőt. Az idézeteket a két akkor már szinte szó szerinti egymásra személyeskedően írogatóknak szántam,hogy mint írod is,nem itt kellene a hitbeli elveiket ütköztetniük.Az általam betett sorokkal szándékoztam erre felhívni a figyelmüket,megszólítás nélkül általánosan,minden személyeskedés nélkül.
   Viszont,ha te, a fenti mondataiddal meg akartál személyesen szólítani...Így ebben a megfogalmazásban ez már személyeskedés a részedről,és ugyanabba a hibába esel,mint amit fentebb nekem rósz fel.Hozzáteszem igazságtalanul. t.

   Törlés
  8. Jó kikerülted a lényeges kérdéseket. Nem mintha érdekelne bárkit is, mert te már jól kibeszélted magad mások helyett is, de nem veszed észre magad. A te evangéliumod az emberek feletti ítélkezés. Az ilyen, az embereket üldöző hamis tanuk miatt utálják meg a keresztény hitet, azok akik nem keresztények. Ha téged az Isten küldött ide pálcát törni mások felett, akkor akár bárki más is elmondhatja ugyanezt magáról teljes joggal, ha akarja. Mert mi a különbség közted és mindenki más között, amiért téged küldött? Az, hogy téged bűnt üldözni küldött, mint egy rendőrt, de nem az Isten, aki a Szeretet.
   akárki

   Törlés
  9. Riának válaszoltam

   Törlés
  10. Kedves t. Tőled csak idéztem, nem tudom miért vetted magadra. Ja, talán még is. Két-három hete, egyik kezedben a rózsafüzérrel és a bibliával, másik kezedben az ítélet kardjával, te is átkoztál éppen valakit. Beidézzem, vagy eszedbe jut még? Vagy letagadod az egészet? Lehet azt is, mert itt mindent lehet, hisz más is törölgeti itt önmaga korábbi művét rendesen.
   akárki

   Törlés
  11. Én nem kerültem ki semmi "lényegest", egyszerűen csak annyi van, hogy a blablákkal, a piti ügyekkel, az értelmetlen és hazug érvekkel nem foglalkozom.
   Jézus nem csak a mennyről beszélt, hanem a pokolról is sőt, ez utóbbiról még többet. Krisztus maga a megtestesült szeretet volt, telve együttérzéssel és könyörülettel, mégis sűrűn beszél az ítéletről és az örök büntetésről.
   A Szentírás világosan tanÍtja. „Aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” (János evang. 3:36)
   „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne veszszen, hanem örök élete legyen.”
   Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ általa.
   Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.
   Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak.
   Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei.
   Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat." (János 3:16-21).

   “Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt.” (Máté 10:32-33)

   Én még nem láttalak itt téged vallást tenni Jézus Krisztusról, mint megváltó uradról...

   "Ne gondoljátok (mondta Jézus), hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét jöttem hozni, hanem kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával.
   Az embernek a tulajdon családja lesz az ellensége.
   Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám, aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám.
   Aki nem veszi vállára a keresztjét, s nem követ, nem méltó hozzám.
   Aki meg akarja találni életét, elveszíti; aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja.
   Aki titeket befogad (a tanÍtványokat, akik az evang.-ot hirdetik), engem fogad be, aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki engem küldött. (Máté 10:34-40)

   Törlés
  12. ....és mr akárki:) Kedves mrf-es akárki.
   Látom megsértődtél,bár a 4 db hozzászólásomban,idézd kérlek,ahol a hited folytán személyeskedtem,veled,vagy épp kardal a kezemben a hited miatt megátkoztalak? Bár a fenti idézet tömör igazságát most is fenntartom. Sokkal több van benned,mint gondolnád,csak rossz irányba keresed magad. Arról illendő lenne leszokni,hogy másokról lekicsinylően,magad viszont az egekig magasztalva az önnön butaságod,nem tudásod fényében tetszelegj,amit sokan észrevettek,csak te nem.
   Kicsit frusztrálttá tettél,amikor a Teremtő Női Princípiumot,a Magyarság Boldogasszony Istennőjét ledegradáltad egy hűtlen nővé. Ezzel akár tudatosan,vagy remélem,csak butaságod folytán pont azt tetted,amit az én szememre hánysz.t.

   Törlés
  13. Én igazából csak azt nem értem, hogy egy önmagát keresztényként definiáló ország, aminek még a kormánya is keresztényként definiálja magát, miért hördül fel minden egyes keresztény kinyilatkoztatás hallatán. Főleg az úgynevezett "polgárok" sajátossága a kinyilatkoztatások taposása, akik önmagukat többségnek nevezik, valójában csak a hangjukat hallatók többsége, mert a potenciális szavazók felének a kétharmadát nem nevezném többségnek, sőt jobb esetben egyharmad is lehetne, legalábbis ha a nem szavazók nem támogatják a jelenlegi úgynevezett többséget. Szóval itt valami nincs rendben, nagy a zűrzavar, de azért az ellentmondások nagyon is láthatóak, tehát kilóg a lóláb.
   B.

   Törlés
  14. Ebből talán megérted B. :
   http://joosandor.hu/predikacio/1947-04/viragvasarnapi-lelkulet
   Ezen a földön nem létezik olyan, hogy keresztény ország! Egyetlen egy sincs! Ha volna, izig-vérig áldott lenne, az illuminati nem uralkodhatna rajta. Isten nem engedné. Az Úr Jézus éppen azért jön vissza, hogy ezen a földön rendet tegyen.

   "Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Ámen.(Jelenések 1:7)

   "És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik vala Hívnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik.
   És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng; és az ő fején sok korona; az ő neve fel vala írva, a mit senki nem tud, csak ő maga.
   És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve és a neve Isten ígéjének neveztetik
   És mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve.
   És az ő szájából éles kard jő vala ki, hogy azzal verje a pogányokat; és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel; és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját.
   És az ő ruháján és tomporán oda vala írva az ő neve: királyoknak Királya, és uraknak Ura." (Jelenések 19:11-16)

   Törlés
  15. Akkor „Justitia” másik serpenyőjébe is engedjetek már azért tényleg csak egy kicsit, a teljesebb, és igazabb képhez, ha már tárgyalás és bizonyítás nélküli elítélésben részesítünk itt embereket, akiknek itt csak vádlói lehetnek, védői pedig nem:
   :)) Milyen csodás a természetet irányító erők rendje. A meseszoba egén „csillagegyüttállás” van. MrF-es témában ugyanis pont ez a három „csillagocska” üldözött ki egy újabb embert innen, egymást váltva, válogatott, rosszindulatú sértéseivel és rossz-kívánságaival. Amitől az Olimposz, vagy Ria „önfelmagasztaló istene” nem, hogy megsértődne, hanem átkos mennydörgő villámaival sújtana le fékezhetetlen haragjában :) Mily megkönnyebbülés, hogy ő ehhez képest csak egy szelíd ember…

   Mert rosszindulatú csúsztatás nélkül mi is történt? Az októberi magvető-szél idehordott egy új mag-vetőt a régi, öreg magtárazók közé, gondolva hogy az ő ige-meséje is ráfér még erre a különböző hit-színekben gazdag dombocskára. Szóval a „kis-kakas” hozta a maga „gyémánt- fél krajcárját”, de első, tömörített hitvallására (amiben senkit nem szólított meg) két lélek azonnal sértegetve támadott. Erre a fogadtatásra az új mesélő nem számított, és kissé riadtan reagált védekezésképpen. Ezzel kissé sikerült „elrontanunk” a belépőjét, amire az öregek viszont biztatták a tovább áradásra. És neki állt „tanítani”, de bevallása szerint nem mint tanító, hanem mint egy szellemtől TANított. Vagyis magyarul egy közlőről lehet szó, aki még valóban nem tudja, hogy ő kicsoda, de amije van, amit kapott, azt nyitott szívvel megosztja. Hát ilyet még nem látott ez az oldal, teljesen egyedi és szokatlan dolog ez kérem. Ilyet tényleg az „önfelmagasztaló szörnyek” szoktak csak csinálni. (Egyből meg is simogatták: "a nagy félrevezető, buzi, rohadék, vérszívó, szarkupac..." stb. elfogadó isteni kinyilatkoztatásokkal)

   Az első „szörnyű” bűne tehát, hogy mert megszólalni egy direkt e célból NYITOTT meseoldalon, a második nagyon „gonosz” vétke, hogy mert a személyes támadásokra „tükröt tartani”. Ez nagyon nagy „bűn” ám. Ebből az oldal két támadó ítélő-bírája pedig kreált egy „fenevad-storyt” nekünk, a csendes többségnek, akik ezek szerint óvodások vagyunk és nincs saját véleményünk. Ebben a kevesek által végzett „hit-üldöző” koncepcióban zajlott az elmúlt hónap néhányunk olvasatában.

   És bizony ebbe a trojkába szálltál bele Te is t., méghozzá személyeskedve. Hiszen máshogy ez nem is lehetséges. Újraolvastam az egészet, és azt kell, hogy mondjam, a Te „piszkolódásod” volt a legsötétebb „átok”, amit kapott. A másik kettő nyílt áskálódását könnyedén visszapingpongozta, hisz üres és alaptalan fecsegések voltak (riás blablabla). De Te a „Rózsa” önzetlenül szerető és gyűlöletmentes nyíltszívű melegségével érvelve egy örökre átkozott rettenetes sorsot kívántál neki idézeteddel, miután az általad lefestett lefizetett irányított gonosz és szánalmas söpredékhez soroltad őt (okt.11-12). És mivel erre a „személyes jókívánságodra” már nem is reagált, így azt „jól elfelejtettük”...
   Azt, miután ezzel a „átkozódózsoltár” méreginjekcióval beoltottad, még csodálkoztunk, hogy mi lett vele Pityesznél, aztán egy nap után már temettük is…
   vállaltan
   (szintén „egy mrf-es”)
   jk

   Törlés
  16. De sok nap hallgatás után visszajött a „Pityesz-meghívóra”, az ismételt „csőbehúzására”, és nem állt „bosszút” a sérelmeiért, hanem újra (kedves ember hangon, ami B. értelmezésében „nyálas-bűzös”) válaszolt kérdésekre, mintha mi sem történt volna. Hát ez már aztán tényleg egy „rettenetes szörnyre” vall. Essünk még durvábban neki, mint elsőre, hamis, bebizonyítatlan állításokkal („akárki” hamis tanúi)
   Így, miután Ria és B egy második hullámban is szépen, kedvesen elkezdte személyeskedve „megsimogatni” a Bibliából kinyilatkoztató mesélőt, MrF alázattal engedélyt kért az oldal elhagyására.

   És ide tényleg, ismételten jól jön B mostani skizofrén megnyilatkozása is „Én igazából csak azt nem értem, hogy egy önmagát keresztényként definiáló ország, aminek még a kormánya is keresztényként definiálja magát, miért hördül fel minden egyes keresztény kinyilatkoztatás hallatán.” Teljesen igaz állítás B. Vonatkoztasd kérlek magadra is, mert így ezt mi sem értjük… :)

   De mi lett volna, hogyha nem ítélkező biblikusok kötnek bele, egy biblikusba? Miért nem mondjuk Viator kötött bele? Gondolom, mert ő egészen más lelkületű és abból nem személyeskedés, hanem egy épületes párbeszéd lett volna, a többség javára. Köszönjük az „egy-két” rágalmazóknak, hogy ettől sikeresen megfosztották az oldalt, vagyis a mindenre nyitott, tanulni vágyó többséget), és helyette kapunk még több R&B-t, hagy szóljon.
   És akkor most ehhez jön a folytatás, MrF elűzése után az „mrf-tanítványok” elűzése is… A nehéz-bombázó Nickeket se felejtsétek ehhez felhasználni, hagy „szórakozzunk” az intelligencia zuhanáson tovább… de akkor én veszem a kalapom… hisz pont ez a cél
   Hogy egy oldalra billenjen ez az oldal
   De Ria nem fogja hagyni, hogy ige nélkül maradjatok :)

   vállaltan
   jk is mrf-es akárki

   Törlés
  17. Elolvastam a linket Ria, nekem nagyon zavaros a fickó. Jézus sosem mondta, hogy szeressük Őt, hanem arra szólította fel az embereket, hogy kövessék. Ha úgy tetszik igéretek hangoztak el. Szóval itt nem a szív melegségéről van szó szerintem, hanem a hitről.
   B.

   Törlés
  18. ...és jk:)Nos kedves jk. Számodra is "fekszik" a fentebbi reagálásom. Annyival kiegészítve,hogy olvasd ,és értelmezd újra azt a bizonyosan számodra oly sértő beírásom,ahol -a söpredékhez nem,viszont- alárendeltek közé soroltam."Ők is alárendeltek,mint te..." Az idézet pedig pont azt emeli,ki,hogy addig nem adhatja fel,még meg nem találja önmagát. -Lesz még pár köröd(életed itt)-. Ha te mást olvastál ki belőle az a te szinted.
   A sértegető pedig megsértődött...
   Aki 'orrba vág' valakit,ne csodálkozzon,ha őt is 'képen' törlik. Persze virtuálisan..t.

   Törlés
  19. És...? Követni, vagy szeretni Jézust nem ugyanaz, B? Normál esetben azt követem, aki előzőleg a szÍvembe férkőzött, a maga tisztaságával, szentségével, igazságosságával stb., amit miután "megszerettem" benne, követem. Jézus követésének legalapvetőbb előfeltétele az, hogy ismernem kell Őt, akit követni akarok. (János 17:3.)
   Hogyan is szól az első parancsolat? Eképpen: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat.” (Máté 22:37-38)
   Jézus Krisztus nem teremtménye Istennek, hanem Egyszülött Fia, ezért egyenlő, (egy lényegű) az Atya Istennel, akit Így természetesen, ugyanúgy szeretnünk kell, mint az Atyját.
   "Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta... (János Evang. 3:16) "És Ímé egy égi hang ezt mondja vala: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm." (Máté 3:17)
   A következőkben még többet megtudhatsz arról, hogy az Úr Jézus, miért is egyenlő Istennel:

   http://www.everystudent.hu/a/jezus2.html

   Istent szeretni csak szívből lehet. Ezért mondja azt az ige, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet Isten számára. Különítsd el neki. A szent ezt jelenti, hogy Isten számára elkülönített szív. Ha valaki Isten Lelkének a vezetése alatt él, akkor átéli azt, hogy az elméje, az esze, a gondolatai, a józansága, a szíve, a lelke, az ereje, minden az Istentől lesz, és az Istennél van, és ezzel a szerető szÍvvel tudja szeretni az Urat. Aki a Szellembe bemerült, Isten szeretetének tűzfolyamába merült bele. Aki Istenből, azaz Szelleméből született, és Így újonnan született (János 3:7), az az Isten szeretetén át új élet részesévé lett. Az újonnanszületés az életnek Isten szeretetének újraelnyerése; vele újra elnyerjük képességünket arra, hogy szeressünk és szeretetreméltók legyünk. Istennek a kereszten megmutatott szeretetétől áthatva, a szÍv mindig kész a halálra (az ó-ember halálba adására) önmagával szemben (2 Korinthus 5:14). Az ilyen egyszerűvé lett szÍvben ott lakik az Atya és a Fiú (János 14:23).


   Törlés
  20. Csak fontos felismerni a helyes viszonyt ebben a szeretésben, úgy értem nem a mi gondolatunk Isten, hanem mi vagyunk az Ő gondolata, mert szerintem fordítva már inkább birtoklás mint szeretés. Amúgy ne értsd félre amit írtam, mert egyet értek veled, én inkább csak a megfigyeléseimről írtam, arról amit tapasztaltam, hogy sokan csalódásként élik meg, hogy nem a befőtt teszi el a nagymamát.
   B.

   Törlés
  21. „Keressétek az Urat, a míg megtalálható, hívjátok őt segítségül, a míg közel van. Hagyja el a gonosz az ő útát, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim, így szól az Úr! Mert a mint magasabbak az egek a földnél, akképen magasabbak az én útaim útaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!” (Ésaias. 55: 6-9)

   Mindenképpen Isten volt az, aki kigondolta az embert és nem fordÍva áll a dolog. Az, hogy az ember ezután mindenféléket gondol/kigondol Isten lényéről, az egy más dolog. Az ember, szereti a magacsinálta isteneket, illetve, Istent is a maga képére formálni, aki ezután, ő körülötte forogjon. Mindezzel az ember az elgondolható legnagyobb vétekbe esik, mert ezzel elkülönÍti magát az "Abszolút"-tól, aki a világ egyetlen ura és egyedüli birtokosa. De éppen az a végzetes az ember életében, hogy nem tartja az Istennel való kapcsolatot. Istennek nincs döntő befolyása az életére. Az ember voltaképpen úgy él, mintha Isten nem is volna, habár elméletileg talán el is fogadja, és vallásos istentiszteleteken alkalomadtán hódol is neki. De éppen ez a lényeges vonása annak, amit a Biblia "bűnnek" nevez. Nem a szó lényeges itt, hanem amit jelent. Vétkezni annyi, mint Istentől elkülönülni, Istentől távol élni, ami egy olyan tudatos emberi tevékenység, ami maga szab törvényt magának. A bűn: Isten uralmi igényének kiiktatása, a legfelsőbb parancsoló hatalom semmibevevése, a legmagasztosabb fenség mellőzése, - amikor a teremtmény felszabadÍtja magát a Teremtő uralma alól és ami még ennél is szörnyűbb; mindenki tetszése szerint maga választ isteneket magának, olyan mint: Allah, Buddha, hindu vallások, azok gurujai, jógijai stb.

   Itt pedig némi magyarázata annak, hogy Isten miért teremtette az embert:

   https://gotquestions.org/Magyar/miert-teremtett-Isten-ember.html   Törlés
  22. Mr. Fostos JK...Szavad annyi mint a sunnyogó nikkek mögé bújt becsületed? Vagy amnéziában szenvedsz, hogy nem tudod két napja hogy búcsúztál? Nem veszed észre -mert más igen- hogy az okos tojás (bűzös-nyálas) szövegelésed hiteltelen? Tartsd a szavad kispofám, legalább Mazsola felé. Cserélj nikket, de jó lesz nélküle is. A szar-csimbók jellem nem erény!

   Váradi

   Törlés
  23. Alázattal és felebaráti szeretettel kívánom mennyei Atyám, hogy meggyógyítsd és megszabadítsd e lelket a Te mérték nélküli szereteteddel, a Te nagy dicsőségedre! Jézus és az ő gyógyító szeretete nevében parancsolom a megszálló lelkeknek, hogy távozzanak el "B-MRB-Váradi" életéből és személyiségéből! Szabadítsd meg az őt és a környezetét e kínzó megszálló lelkektől az Úr Jézus Nevében! Istenem! Úgylegyen, a Te akaratod szerint!

   Szellemi Nagyvállalkozó

   Törlés
  24. Te szellemi toprongy vagy, az voltál de az is maradsz névcserés ügynök bohóc! A fejed tényleg beszorulhatott anno anyádba. Ez mostanra nyilvánvaló a nikkeid alapján.

   Váradi

   Törlés
  25. Felebaráti szeretettel is be.szarás ez a szellemileg alulvállalkozó OPNI kaméleon.
   Oszkár, Oszkár thea-nál mennyit t.oszt.ál, hogy már ennyiszer megváltoztál ?

   Törlés
  26. …és, kedves t.:) Most már értem ezt a kezdést is :) Gondolom, ismered azt az életformát, mikor valakik többgenerációs családban, egy közös háztartásban élnek több (közös hiten) felnőtt személlyel, és egy internettel. És még az is lehet, hogy vannak barátaik is. Ez „lehetne” erre a „problémára” egy válasz. Itt elég ennyi az értelmes továbbhaladáshoz.
   Szerintem ennek az oldalnak pont nem az a profilja, mint a faceB-nak. Vagyis ez pont egy mélyebb megértést és valóságot kereső GONDOLA.t-megosztó és megvitató hely (kellene legyen), és nem kéne, hogy a személyekbe való folyamatos és alaptalan beleharapás legyen itt a cél. Hiszen ide nem véletlen „arc” nélkül jön be mindenki! Azért, mert itt nem a személyekről, hanem a gondolatok megvizsgálásáról lenne szó.
   Akik a személyes dicsőséget keresik, azok „arcos” honlapot csinálnak számlaszám felrakással, és nem pedig egy ilyen viszonylagos „arctalanság” mögé rejtik személyüket, egójukat. Persze az „arctalanság” felbátoríthat némelyeket az arcátlanságra is (amit most nem rád értek, csak most nem akarok több helyre külön-külön reagálni). És én ezt nem minősíteném fölfelé „kritikának” semmiképp, mert ezzel csak tovább biztatjuk, hanem minimum egy lélekölő lejáratásnak és karakter-gyilkosságnak mondanám. Az egót hitem szerint nem edzeni kell (bár sok vallás és technika ezt teszi), hanem Jézus szerint minden nap halálra kell adni és abban tartani, amíg el nem jön a „teljes leszerelése” a centi-vágás utolsó napján.

   Sajnos mindennel vissza lehet élni.. reméljük már nem sokáig. Képzeljük el, ha ilyen „ragadozó álarcok” bemehetnének az általuk is áhított békekirályságba? Hol lenne ott béke? Ugyanez folytatódna, ami már itt is halálára van a megfáradt léleknek.
   Én is azt kívánom, hogy az oldal keresztény szent-nője is ismerje fel végre ezt a „felemás-igát” amin utazik másokat üldözve, és inkább űzze ki az „egytestű, de sok-fejű káromlásokkal teljes barátjából” ezt az erőszakot, aminek nyilván senki épeszű ember nem örül itt, mert egy idő után ez már nagyon káros és nem üdvös a léleknek.

   Amúgy tényleg szövegértési nehézségek is vannak, itt is-ott is embereknél (az írás korlátai az élő beszédhez képest).
   De kedves t., hagy ne kelljen megismételni nekem is emiatt a korábbi levezetésem arról, hogy ki, aki nem harapni jött, és ki, aki (ha fájhatott is neki) nem maradt sértettségben (hisz lerázva az első fájdalmait, visszajött némelyek kedvéért). Gondold újra ki akart csak egy kis értéket hozzáadni, és kik ugrottak rá azonnal sértegetni újból és újból, gáncsoskodva. Már, ha ezt még mindig nem sikerült megérteni :)
   Hidd el, a legjobb szándékkal újraolvastam azt az okt.11-12-es „pár beszédet”, és ugyanaz jött ki a saját szövegfűzésedből, és megsértődöttségről árulkodó megjegyzéseidből: akkor és ott rúgni akartál rajta egyet Te is. Nem kérem, és nem várom, hogy elismerd itt ezt (mert az csoda lenne). A szöveget mindenki úgy értelmezi, ahogy akarja. Elég lehet szerintem, ha magadba meggondolod, hogy ez bizony méreginjekció volt. Te magad ismerted el ott is, és itt föntebb is, hogy frusztrált téged (egyébként a Te rossz olvasatod alapján) a Teremtő Női Princípium „megsértése” (amiről szó se volt, és ott meg is kaptad azonnal erre a választ, amit figyelmen kívül hagytál). Tehát a Te félreértésed „megsértett” téged és „bosszús” lettél, és ezért viszont mást sértettél meg.
   Ha valóban segíteni szeretnél valakin, ne átkozod tovább azt, mint egy isten, aki szerinted már amúgy is „átkozott”, hanem jó szívvel J.ót K.ívánj neki. Hiszem, hogy ezt te is tudod, hogyha a „Rózsára” való hivatkozásodra gondolok :)
   jk

   Törlés
  27. Kedves jk. Lassan,de biztató,hogy kezded megérteni az itt "lézengők":)köztük jó magam sértettségét,hogy berontottál,mint vaddisznó a málnásba,és néha ugyan fogcsikorgatva de Isten magasságából elkezdted osztani a "tudásod". Egyébiránt,pedig a bosszú távol áll tőlem,de a sértést nem lehet szó nélkül hagyni,mert különben ezen a játszótéren pillanatok alatt eltaposnak,ha gyengének ítélnek. Jézus ostorral verte a pénzváltókat,nem?
   A tudásod,amit elkezdtél"vetni"és remélted,hogy termő talajra veted,és mégsem kelt ki.Lehet netán,hogy nem a fogadóval van a baj,hanem a "maggal"? A termőtalaj itt igen-igen jó minőségű.
   Nem akarlak kioktatni,de nem lenne hátrány,ha nem csak a bibliára hagyatkoznál,ha tudásvágyad ki akarnád elégíteni. Emlékezz a rózsára.Ugyan miért van tele tövisekkel,és mit szimbolizál maga a rózsa? Vannak sokan,akik pontosan tisztában vannak e világ működésével,de nem fogják neked elmondani itt.
   Ezért volt pökhendiség kijelentened,hogy a "fejjel" vagy kapcsolatban.t.

   Törlés
  28. Ez a te olvasatod t., de üresen hangzik, mert nincs bizonyítva. Nem is lehet, mert nem is igaz.
   Ki akart itt téged megsérteni? Ki szólított meg téged, hogy eltaposson? Miről beszélsz? Hol láttál itt pénzváltókat, hogy Jézusi minőségedben kiostorozhasd őket? Ha te magad „lézengőnek” hívod magad, akkor gondolom nem te vagy ennek a közösségi fórum-térnek a megbízott korbácsos kitakarítója?
   Bár felőlem a pénzváltókat és a démonokat kitakaríthatod, ha tudod.
   Bocsánat, de rosszak, nagyon rosszak a hivatkozásaid.
   Itt sokkal inkább arról van szó, hogy vannak azok a bizonyos egók, akik megorrolnak ok nélkül is arra, ha valaki „új-fiúként” belép egy helyre. Ráadásul ez egy MEGBESZÉLŐ hely, ahol azért jövünk, hogy mondjunk is valamit, mert minek, hogyha nincs. Ha valaki hozz valami frisset és lendületeset újként, akkor vannak, akikben valahogy egyből megszólal az önbizalomhiányuk, a kisebbrendűségi komplexusuk, és egyből felfújják a dolgokat. Ez az én olvasatom.
   Látom direkt nem akarod megérteni, hogy MrF senkihez nem szólt úgy hozzá, amikor belépett, hogy bárkit megsértsen, a sértést ti ketten-hárman követtétek el, és azóta sem bizonyítottatok be semmi rosszat rá.
   Kérlek t., üres vagdalkozás és ítélkezés helyett a lényegről beszélj, és bizonyítsd be végre, hogy téged milyen személyes sérelem ért konkrétan? Hagy lehessen a kézzelfoghatóra, kézzelfoghatóval válaszolni a mellébeszélések helyett. :)
   jk

   Törlés
  29. Na ez az. Itt a pökhendi kutya elásva. Meg a szavahihetetlen jellemtelenség, amit a bűzös nyálas-mázas szövegeléssel akar lefedni. Szólva lett Jelenések Könyve, hogy más is látja a hazug hivatkozást és a mögöttes szándékot. Írj még valami meghatót, hogy könnyezhessen rajt a publikum.

   Váradi

   Törlés
  30. Hogy szokta valaki itt mondani a reménytelen esetekre?

   Hhhhhhhhhhhhhhhhhh....

   jk

   Törlés
  31. Mr Fostos JK...Ennél líraibbat kér a közönség. Ebből is látszik, hogy csak egy fasz-fejjel vagy kapcsolatba. Most szól az Fnek, mert ő/te jön. Neked becsukták a jelengetések könyvét. A fővárosi nagycirkuszba lehet hogy van bohóc felvétel. Ha kérnek ajánlást, csak szólj és itt mindenki aláírja!

   Váradi

   Törlés
  32. Pontosabban. Most szólj az Fnek, mert ő/te jön

   Váradi

   Törlés
  33. Tudod mit Váradi-géniusz, igazad van. Foglald le magad egy kicsit az aláírásgyűjtéssel, addig legalább nem mérgezed itt a levegőt. Szóltam én már eleget, majd jön, ha jönni akar
   jk

   Törlés
  34. Erről van szó. Végre leesett, hogy túl teljesítetted a programot? Már akkor kellett volna lelépni, mikor azt Mazsolának igérted. Így most a becsület is elfogyott. Azért húzd meg a bal füled és szólj Fnek. Az aláírást majd akkor, ha szólsz hogy érdeklődnek irántad a cirkusztól. Valami lírait nyomj apafej!

   Törlés
  35. Rendben VáradiMrB, akkor most eljöhet a te időd, kérlek ne hagyd abba a programodat. Csak nyomjad-nyomjad neki, hagy épüljön az oldal általad. A te kedvedért soha nem mennék el innen.. úgy élvezem amikor írsz, hogy azt nehéz lenne itt hagyni. Úgyhogy maradok az olvasód, és keresni fogom a bejegyzéseidet külön, hogyha szellemi emelkedettségre vágyódom
   jk

   Törlés
  36. Ne játszd meg magad. Lebuktál és ennyi. A szarkeverésed már nem poén. A szellemi emelkedettségedet a fasz-fejedtől kérd, akivel kapcsolatban vagy. Gyenge húzás volt, de legalább még világosabb mindenkinek, hogy mit kerestél itt szar-jankó! Emeld a szintünked valami versikével, hogy felemelkedhessünk hozzád, a vállalkozói magaslatokba. Bohóc-palánta!

   Törlés
  37. Csak jelzem, hogy én voltam, mert látom kevered a szaszont a fazonnal. Meg mert szeretsz olvasni, de leginkább hogy épülhess becsületben, mert annak híján vagy.

   Váradi

   Törlés
  38. Tévedtem kedves jk.Azt írtad.:--Most már értem ezt a kezdést IS-- Akkor mit nem értesz még? Újfent olvasd el a fentebbi hsz-t,a rózsás hasonlattal,-nem találsz benne semmi sértőt-,és utána a te reagálásod rá.Ennél kedvesebben,hogyan hívhattam volna fel a figyelmed,hogy túl nagy lovon ülsz és talán visszább kellene fognod magad,és -akár még most sem késő- elgondolkodnod,hogy ugyan miért rúgták ki többen a hokedlit a lábad alól.
   Talán nem kellett volna rá állnod...?
   Nem hoztál ide semmi "lendületesen újat",talán neked az,de itt már nemigazán tudsz újat mondani,oda-vissza át meg át lett rágva.t.

   Törlés
 3. Isten dolgozószobájából történő közvetítést szívesen olvasnék még. :)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Azt én is! Ritkán nyerítek fel csendes olvasás közben, de itt párszor sikerült :))

   Törlés
  2. Csak ne legyen túl sok belőle (hallod Atis?!), mert pont attól ütött, hogy ritkán jött, de akkor nagyot szólt. Ne legyen belőle elcsépelt kifulladás. :)

   Törlés
  3. Csak közlöm, hogy a magyar nyelvben nincs olyan szó min "av" és "ev", ebből következik, hogy "avval" és "evvel" sincs, persze lehet, hogy valaki szokott avvalni vagy evvelni valamit, de az inkább a perverzió kategória. Helyette van "az" és "ez", "azzal" és "ezzel", amely szavak jelentéssel bírnak. Mától fogva az "avval" és "evvel" szavak használókat kéretik tuskónak neveztetni.
   B.

   Törlés
  4. Én is úgy találom ésszerűnek, hogy mivel az "az" "ez" mutató szó az alapszó, nem pedig az "av" "ev", ezért semmiképp nem a helyes használat, amihez kapcsolódnak ezután a "val" "vel" ragok, amik nyilván módosulnak ez által.

   Törlés
  5. Nem vagyok egy nagy nyelvtanos de egy ismerősöm azt mondta, hogy ezt úgy hívják, hogy rendhagyó ragozás, tehát hasonul a szótőhöz a rag vagy valami ilyesmi :) , már nem emlékszem mit mondott de hiszek neki. Lol.
   B.

   Törlés
  6. Hát... ez nem egészen így van :)
   Példa: ezben; azban?
   Vagy : ebben; abban?
   Népies jelleggel beszélhetnek és írhatnak így néhányan. Mint ahogy más szavak tekintetében egy ritkán, de velősen hozzászóló, nagyon szerethető öreg motorosa is az oldalnak :)

   Törlés
  7. A TERMÉSZET VADVIRÁGA


   Mit ugattok, mit haraptok
   Engemet, hitvány ebek!
   Torkotokba, hogy megfúltok,
   Oly kemény koncot vetek.
   Nyirbáljatok üvegházak
   Satnya sarjadékain;
   A korláttalan természet
   Vadvirága vagyok én.

   Nem verték belém tanítók
   Bottal a költészetet,
   Iskolai szabályoknak
   Lelkem sosem engedett.
   Támaszkodjék szabályokra,
   Ki szabadban félve mén.
   A korláttalan természet
   Vadvirága vagyok én.

   Nem virítok számotokra,
   Árva finnyás kóficok!
   Kiknek gyönge, kényes, romlott
   Gyomra mindjárt háborog;
   Van azért, ki ép izléssel
   Üdvezelve jön elém.
   A korláttalan természet
   Vadvirága vagyok én.

   Hát azért nekem örökre,
   Szépen békét hagyjatok;
   Ugysem sok gyümölcsü munka:
   Falra borsót hánynotok.
   S kedvetek ha jön kötődni,
   Ugy kapkodjatok felém:
   A természetnek tövíses
   Vadvirága vagyok én.

   Petőfi Sándor

   Törlés
  8. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

   Törlés
  9. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

   Törlés
  10. Ehhez képest Petőfi milyen szép nyelvtani szabállyal Írta meg e versikéjét. :)

   Törlés
  11. Jó, de amikor nem a valami-ben vagy - ban-ra akarunk rámutatni, hanem a valami-vel-re, akkor talán mégis a "az" "ez" a helyes.
   Volna bátorságod konkrétan meg is mondani, hogy kit értesz ezalatt --> "... egy ritkán, de velősen hozzászóló, nagyon szerethető öreg motorosa is az oldalnak" ? :) Esetleg a nick-edet is feltüntetni? (Csak mert enélkül nem tudunk hogyan szólÍtani.)

   Törlés
  12. "Csak közlöm, hogy a magyar nyelvben nincs olyan szó min "av" és "ev", ebből következik, hogy "avval" és "evvel" sincs, persze..."

   Elnézést kívánok, de hol is volt itt a kezdőprobléma, B? Mire ugrottál már megint? Nem találom..

   Törlés
  13. "Fejenagy:
   Hát kend azt gondolja talán,
   Hogy én kendet szeretem
   Avval a macskapofájával?

   Harangláb:
   Micsodával?

   Fejenagy:
   Avval a macskapofájával!

   Harangláb:
   Macskapofámmal?
   Hát te, te sündisznó!
   Aki kovácsnak tartja magát,
   Pedig holmi cigánytól
   Tanulta meg a kalapálást..."

   Petőfi

   osztán:
   http://www.nyest.hu/hirek/azzal-vagy-avval?comments

   Ria bébi kérdésére a válasz: a szeröthető embör pedig Quedra


   S, mint kígyó , de nem a névtelen

   Törlés
  14. Na, Így már érthetőbb, és talán Quedra elő is bukkan majd, látva e jó hÍrt. :)

   És ez miért jó neked?: "És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi KÍGYÓ, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek.” (Jelenések 12:9).

   Törlés
  15. Há, mer' szemtű szembe talákozhattam Jézussal (végső soron az Atyával), oszt mégsenem kardozott le. A Mennyekben erre nem volt lehetőségem.

   S, mint kígyó

   Törlés
  16. Kirúgva a mennyből mégiscsak lettél, különben nem lennél itt a földön... Legközelebb ez vár rád: "

   És láték egy angyalt leszállani a mennyből, a kinél vala a mélységnek kulcsa, és egy nagy láncz a kezében.
   És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, és megkötözé azt ezer esztendőre,
   És veté őt a mélységbe, és bezárá azt és bepecsételé ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendő; azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre.
   És az ördög, a ki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, a hol van a fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké." (Jelenések könyve 20:1-2 és 10)

   Törlés
  17. Ha nem tűnt volna fel a költő pont arról beszél amiről én. Erre mondanák, hogy "Bunkó vagy Baxi!", vagy az örök klasszikus "Akinek nem inge, ne vegye magára, de akinek inge az öltözzön már fel végre" by Hofi.
   B.

   Törlés
  18. Nem félek bébi a jóslásoktól.:) Ádám Évája mégiscsak velem volt egy kis időre. Ezt pedig soha nem fogja elfelejteni. A szívében örökké élni fogok.:)Ja, és itt tanult meg szeretni is! Tüzesen.

   B., az Atya már felhívta rád a figyelmemet.Úgyhogy szerelkezz fel a Bibliáddal, mert hamarosan meglepetések várnak!Kukurikúúú!

   S, mint kígyó

   Törlés
  19. +

   Az Atya csak azokat fogadja vissza, akik engem, a Sötétség királyát már felismernek. Mivel te ettől még messze vagy, ezért egy kis segítség neked.Ezt nézd inkább, mint a Bunkó vagy Baxit!:)

   https://www.youtube.com/watch?v=-i25M0i98Qg&list=PLgDZzI0KBPZGbIPo2FdxxerZLN_samL7y

   S, mint kígyó

   Törlés
  20. A fenti idézet nem jóslat volt, hanem prófécia, a kettő nem ugyanaz. Ezenkivül, ez Isten elrendelése és ha ettől nem félsz az legyen neked öröm. Az pedig ne vÍgasztaljon, hogy Éva soha nem fogja elfelejteni hogy veled volt egy kis időre, mert ha Isten megbocsájtotta ama bűnét, amikor hallgatott a kÍgyóra és Így a menny lesz a jutalma a feltámadás után, akkor bizony el fog felejteni, mert a mennyben már nem lesz emlékezés semmi földi rosszra.
   Nem vagy te a sötétség királya, ugyanis Sátánnak óriási a hatalma, amivel te nem rendelkezel, te max. a szolgája lehetsz. Akiben pedig Krisztus él, az könnyedén felismeri a sötétség szellemeit, különösen, ha a Szent Szellemtől megkapta a "szellemek megÍtélése" ajándékát. (1Korinthus 12:10)

   A filmet talán megnézem.

   Törlés
  21. Ria...Baxi Kigyó, Bunkó kígyó by Hofi. Ne ülj fel a liberós agyhalott ügynöknek, csak a szokásos néphülyítést végzi nem titkolt és egyértelmű módon. Egyben igaza van. Úgy sötét ahogy azt magáról kijelenteti! Ezzel az imidzsel minden vinnyogása hiteltelen lett. Engedd a marhának had nyomja marhaságot. Jól áll neki! Az anyja apja büszke lehet rá!

   Váradi

   Törlés
  22. Szia Váradi! Ez a hármaspont itt a nevem után nekem kissé zavaros, mert nem tudom biztosan, hogy ez ilyen formán megszólÍtást jelent-e, vagy besorolást az utána következő szavak és nevek közé, csak éppen megszakÍtva azt, ezzel a karakterrel. Inkább gondolom, hogy megszólÍtást jelent, és csak a felindultságod okozhatta, hogy nem gondoltál arra, hogy ezt, ebben a változatban félre is érthetem, amit ha a felháborodásod okozott, teljes mértékben megtudom érteni, és talán ugyanez okból volt ez az első mondatod is ilyen kurtán befejezetlen - legalábbis számomra. :)
   Szóval, ha a továbbiak nekem szóltak, azt nagyon köszi neked, szeretem, ha óv valaki az efféle szélhámosoktól főleg, ha az egy férfi. :) Na és, mint láthattad is a hozzá Írt válaszomban; számomra ugyanúgy hiteltelen mindaz, amiket itt előadott, ezért is kapta tőlem a Sátán osztályrészére vonatkozó bibliai idézetet, ha netán nem tudná, hogy majdan hova kerül a főnöke, valamint jelezve azt is, hogy - ahogyan te sem, én ugyanúgy - nem veszem őt komolyan. Felülésről tehát, szó sem lehet. Sajnálkozni, a magára nézve nagyon veszélyes kijelentésein, inkább lehet.

   Ezek után, nagyon jó volna most már pontosan tudnom, hogy valóban azonos vagy-e B.-vel vagy MrB-vel, mert már azt sem tudom, hogy kinek Írogatok itt, és Így talán azt is megtudhatnám, hogy honnan ismered Oszkárt, aki valóban Írogat kommenteket az "Idők Jelei" webside-ra, aminek Thea&társai az owner-ja. Oszkár FB oldalára is rátaláltam nem rég, és amit ott láttam, elképesztően undorÍtó és förtelmes.

   Törlés
  23. Harc a hamis próféták (MrF egyszemélyben jk) ellen (Jeremiás próféta könyve 23. fejezet)

   9A prófétákról: Összetört a szívem, reszket minden csontom. Olyan vagyok, mint a részeg és mint a bortól elázott ember, ha az ÚRra és szent igéjére gondolok. 10Mert tele van az ország házasságtörőkkel, átkozódás miatt hervadozik az ország, szárazak a puszta legelői. Rosszra igyekeznek, hatalmukkal visszaélnek. 11Próféta és pap egyaránt elvetemült, még házamban is megtalálom gonoszságukat - így szól az ÚR. 12Ezért síkossá válik útjuk, a homályban elcsúsznak és elesnek rajta, mert veszedelmet hozok rájuk, büntetésük esztendejét! - így szól az ÚR. 13Samária prófétáinál botrányos dolgot látok: a Baal nevében prófétálnak, és félrevezetik népemet, Izráelt. 14Jeruzsálem prófétáinál borzasztó dolgokat látok: házasságtörők, hazugságban élnek, bátorítják a gonosztevőket, ezért senki sem tér meg gonoszságából. Olyanok előttem mindnyájan, mint Sodoma, lakói pedig, mint Gomora. 15Így szól tehát a Seregek URa a próféták ellen: Ürömmel etetem meg őket, és méreggel itatom meg őket, mert Jeruzsálem prófétái terjesztik az elvetemültséget az egész országban. 16Ezt mondja a Seregek URa: Ne hallgassatok a nektek prófétáló próféták beszédére; bolonddá tesznek benneteket! Saját szívük látomását hirdetik, nem azt, amit az ÚR adott. 17Váltig mondják azoknak, akik megvetik az ÚR igéjét: Békességetek lesz! És ezt mondják minden megátalkodott szívű embernek: Nem jön rátok veszedelem! 18Mert ki volt oly közel az ÚRhoz, hogy látta volna őt, és hallotta volna igéjét? Ki figyelt igéjére, és ki hallgatta engedelmesen? 19Íme, az ÚR forgószele, lángoló haragja árad, mint kavargó szélvész kavarog a bűnösök feje fölött. 20Nem szűnik meg az ÚR haragja, amíg el nem végzi, és meg nem valósítja szíve szándékait. Az utolsó időben fogjátok fel ennek értelmét. 21Nem küldtem ezeket a prófétákat, mégis úgy igyekeztek; nem szóltam hozzájuk, mégis prófétáltak. 22Ha közel álltak volna hozzám, akkor az én igéimet hirdették volna népemnek, megtérítették volna őket gonosz útjukról és gaztetteikből.

   Törlés
  24. A hazug jövendölések ellen

   23Nemcsak a közelben vagyok Isten - így szól az ÚR -, hanem Isten vagyok a távolban is! 24El tud-e rejtőzni valaki olyan helyre, ahol nem látom? - így szól az ÚR. Nem én töltöm-e be az eget és a földet? - így szól az ÚR. 25Hallottam, hogy mit mondanak a próféták, akik hazug módon így prófétálnak nevemben: Álmot láttam, álmot láttam! 26Meddig tart még ez? Van-e valami a hazugságot prófétáló próféták szívében, akik saját szívük csalárdságát prófétálják? 27Úgy gondolják, hogy el tudják feledtetni népemmel az én nevemet álmaikkal, amelyeket elbeszélnek egymásnak, ahogyan őseik is elfelejtették nevemet a Baal kedvéért? 28Az a próféta, aki álmot látott, mondja meg, hogy csak álom volt. De aki igét kapott, hirdesse igémet igazán! Mi köze a szalmának a tiszta búzához? - így szól az ÚR. 29Nem olyan-e az én igém, mint a tűz - így szól az ÚR -, vagy mint a sziklazúzó pöröly? 30Ezért rátámadok az olyan prófétákra, akik egymástól lopkodják igéimet! - így szól az ÚR. 31Rátámadok az olyan prófétákra - így szól az ÚR -, akik csak a szájukat járatják, és azt állítják, hogy az kijelentés. 32Rátámadok az olyan prófétákra, akik hazug álmaikat beszélik el - így szól az ÚR -, és félrevezetik népemet hazugságaikkal és kérkedésükkel. Pedig nem küldtem őket, nem adtam parancsot nekik, és használni sem tudnak ennek a népnek - így szól az ÚR. 33Ha megkérdezi tőled ez a nép vagy egy próféta vagy egy pap, hogy mi az ÚR ígérete, akkor ezt mondd nekik: Az az ígéret, hogy elvetlek benneteket - így szól az ÚR. 34Ha egy próféta vagy egy pap vagy a nép az ÚR ígéretéről beszél, megbüntetem azt az embert háza népével együtt. 35Csak azt kérdezhetitek egymástól, egyik ember a másiktól, hogy mit válaszolt az ÚR, vagy hogy mit szólt az ÚR! 36De az ÚR ígéretét ne emlegessétek többé, mert az ígéret csak emberi beszéd, amivel megváltoztatjátok az élő Istennek, a Seregek URának, Istenünknek az igéjét. 37Csak azt lehet kérdezni a prófétától, hogy mit válaszolt neki az ÚR, vagy hogy mit szólt az ÚR! 38Ha azonban az ÚR ígéretéről beszéltek, akkor így szól az ÚR: Mivel ki mertétek mondani ezt a szót: az ÚR ígérete, noha üzentem nektek, hogy ne beszéljetek az ÚR ígéretéről, 39ezért fölemellek benneteket, és elvetlek színem elől azzal a várossal együtt, amelyet nektek és őseiteknek adtam. 40 Örök gyalázattal és örök szégyennel sújtalak benneteket, amit sohasem fognak elfelejteni."

   És, mint már mondottam volt, a hamis próféták hazugságait csak annak áll módjában leleplezni, aki ismeri a SzentÍrásban foglaltakat.

   Törlés
  25. Ha minden szép lányt megkaphatsz, akkor azokat bébizd a jővőben légy szi', ha megkérhetlek. Váradi már bizonyÍtott, számomra kedvezően, az óvásában pedig nem kell reménykednem, hiszen már megtette. Aki pedig egyszer megtette, miért ne tenné meg más alkalommal is?

   Törlés
  26. Tehát,meg van a határ...t.

   Törlés
  27. Ria...A kérdésedre. Így szólítok meg mindenkit. A pontok elválasztás a névtől. A baxi kigyó bunkó kígyó nem neked szólt. Ha vissza olvasol előtte, akkor megtalálod honnét merítettem és főleg miért. A szar-keverő-jankó próbálkozásának ne ülj fel. Kínjában utolsó próbálkozásként pendítette meg azt, amit folyamatosan ő csinált "Ne játszd meg magad. Lebuktál és ennyi. A szarkeverésed már nem poén" Ez egy tipikus becstelen szar-alak.

   Váradi

   Törlés
  28. Akkor jó, ha te Így... :) Azokat a "szép" szavakat meg sem kell keresnem, hogy hol kinek és miért Írtad, mert emlékszem rá. Az volt csak furcsa, hogy szinte egybeolvadt a nevemmel, és se előtte, se utána semmi más a mondaton belül. Különösebben nem foglalkozom S.-el, mint láthatod is a legutóbbi neki Írt válaszomban, amit - miután eltűnt a ma délutáni újabb Írása, ami pedig 2x is megjelent - éppen ezért nem valószÍnű, hogy meg is tudnád érteni.
   Ebben Írt többek között arról, hogy ne reménykedjek a te óvásodban, mert ő az, aki ellenállhatatlan és ehhez csatolta ezután ezt a linket:

   https://www.youtube.com/watch?v=USZxGNugLrk

   Ha esetleg meghallgatod, úgy érteni fogod, hogy miért Írtam neki azt, hogy "Ha minden szép lányt megkaphatsz, akkor azokat bébizd..."
   Nem válaszoltál minden kérdésemre. :)

   Törlés
  29. Ria...Még nem néztem meg a liket. Van külön dolgom, de ránézek később. Nem tudom mire nem válaszoltam. A lényeg hogy mindenki tévedhet. Ha a tévedést képes elismerni akkor védhető, független mekkora küldetés tudattal rendelkezik. Az ellenkező nem.

   Váradi

   Törlés
  30. Igaz, hogy nem konkrét kérdés formájában tettem fel, de azt szerettem volna megtudni tőled, hogy te vagy-e B. és MrB is egy személyben, és hogy honnan ismered Oszkárt?
   Itt most megint nem értem, hogy kire gondolsz, mint tévedőre, aki még valamekkora küldetés tudattal is rendelkezik. :)
   (Mintha kissé rossz kedvedben volnál most... kivételesen.) :)

   Törlés
  31. Ria...Megnéztem. Baxi kígyó azt mutatta meg, amit írt. Azt választotta ki ami jellemzi. A királynál tévedett, mert csak tökalsó. Választhatott volna jobbat is https://www.youtube.com/watch?v=BULPAwRcQxg vagy ezt https://www.youtube.com/watch?v=xxeOclKnFb4 Az ismételt kérdésre már válaszoltam. Egyik osztódó amőba se vagyok. Nem céloztam senkire a tévedésnél. Nincs rossz kedvem. Dolgom van és közbe nézek be.

   Váradi

   Törlés
  32. Na, én is megnéztem mindkettőt, és valami iszonyat rosszak minden tekintetben. És... :D :D miközben hallgattam a másodikat, a fiam idejött hozzám, mert kérdezni szeretett volna tőlem valamit és amikor meglátta mit nézek, annyit szólt csak, hogy: - Mi eeez? - és úgy elrohant, mintha puskából lőtték volna ki. :D
   Nem tudom milyen királyról beszélsz, tök(fej)alsót viszont láttam. :)
   Oszkárról még mindig semmi, de nem fontos annyira. Nem akarnálak feltartani a munkádban, ezért ma már nem is várom, hogy válaszolj. Szia

   Törlés
  33. Én se lenni amőba. A sima Bé az sima Bé. Engem viszont érdelne az Oszi.toszi facebókja. Elküldjük Thea óvónéninek meg Évi barát bébijének. Adrián jókat fog röhögni rajtuk.

   Törlés
  34. Különben mi a véleményed arról a vallásos ovodáról ? Vagy a csúcs szuper anti.krisztos figyelő bölcsödéről.

   Törlés
  35. "Ooops... :) Ahogy elnézem MrB, te legalább annyira ismered az IJ-t és az ott Írogatókat mint én, amivel igencsak megleptél. Arról az egészről Zack und Pack úgy ahogy van, keresztyén szemmel nézve, nagyon rossz a véleményem, amit megmagyarázni neked azért nem tudok, mert világi szemmel nézve, senki semmi kivetni valót nem találna annak működésében, egyszerű hÍrközlő oldalnak tekintheti bárki, aki arra jár bár; az oldal azt hiteti el magáról, hogy keresztyén, márpedig egy magát kereszténynek hirdető oldalnak nagyon sok mindent nem szabadna megtűrnie, mint amit ez megtűr, beleértve az ott megjelenő cikkek többségét. Az ott jelenlévő állandó egymás közötti perpatvart is nagyrészben ez okozza, ami sok embert elriasztott már onnan. Nincs, aki rendet tartson bár, ez nem is egy keresztyén (?) nő/asszony feladata volna, hanem egy olyan igaz hitű férfié, akinek feje Krisztus, éppen ezért (de sok minden másért is) - Isten mércéje/parancsa szerint - , nem is szabadna asszonynak ker.(?)blogot vezetnie. Aki pedig merészeli figyelmeztetni erre (amit a Theával való privát levelezéseim során nem 1x megtettem) azokat letiltogatja a blogról.
   Az mégcsak valamennyire rendben volna, hogy az antikrisztus megjelenésére utaló jeleket figyelgetik az alapján, ahogyan azt a bibliai próféciák elénk tárják, hiszen még Jézus is rosszallóan szólt a magukat álomba ringatókhoz:

   "És hozzá menvén a farizeusok és sadduczeusok, kisértvén, kérék őt, hogy mutasson nékik mennyei jelt.
   Ő pedig felelvén, monda nékik: Mikor estveledik, azt mondjátok: Szép idő lesz; mert veres az ég.
   Reggel pedig: Ma zivatar lesz; mert az ég borús és veres. Képmutatók, az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok?
   E gonosz és parázna nemzetség jelt kíván; és nem adatik néki jel, hanemha a Jónás prófétának jele. És ott hagyván őket, elméne." (Máté 16:1-4)

   (Az persze, más kérdés, hogy az IJ-n ezt miképp "figyelgetik".) :)
   Nem lehet nem észrevenni, hogy az események milyen pontossággal követik a bibliai forgatókönyvet, amikor is már jól látható, hogy a Bibliában leÍrt szálak, hogyan futnak össze. A Biblia az egyetlen végideji eseményeket kinyilatkoztató Könyv ezen a földön, ami többek között leÍrja, hogy a fenevad bélyegét és az azt lehetővé tevő technológiát az antikrisztus fogja bevezetni - nem mint végeredményt, hanem mint az új világrend irányÍtásának eszközét, amint az napjainkban is történik.

   Na és, okay... megmutathatom, hogy Oszkár FB-ját hogyan találhatod meg, aminek linkjét is megadhatnám, de ha már olyan kiváncsi vagy rá, úgy gondoltam, dolgozz meg érte kicsit. :)
   Még mielőtt döntést hoztam volna arról, hogy ezt megmutathatom-e neked, Istennel megbeszéltem, aki ezt jóvá hagyta.
   Itt megtalálhatod (egyelőre csak a nevét, de onnantól a te ügyességedre van bÍzva):"

   http://www.charisradio.com/multimedia-archive/lejart-lemez-vagy-aktualis-valosag/

   Törlés
  36. A találóskérdés legyen Adriáné Neverendé és Arpielé.

   Törlés
  37. Hogyan legyen az övék és miért? Téged érdekelt Oszkár "facebókja", nem őket. Megtudnám adni a FB linket is, de ha ilyen sértődös vagy, nem kapod. :)

   Törlés
  38. Ezt a privát beszélgetést biztos itt kell lebonyolítani?

   Törlés
  39. MrB-nek kérdése volt hozzám!

   Törlés
  40. Ooops... :) Ria ria hungaria. Nincs sértődés. Van még amit nem értesz. Csak hiszed, hogy igen.
   Nekem nem kell, hiába irigykedsz. Tőlem viszont van ajándék és nem kérdeztem meg senkit.
   Ez minimum kezdőknek
   http://www.ipsecret.com + https://www.ip-secrets.com/land.php
   Ez haladóknak
   https://www.vpnbook.com
   Kaméleont a kaméleon elől elrejti. Ha a csendes vadász a gépben van, akkor nincs bujócska csak reset és telepítés.

   Törlés
  41. Na okay, megadom neked Oszkár FB oldalának linkjét csak hogy lezárhassuk végre ezt az ügyet, még mielőtt Mazsola újra ránk szól, és amit én is úgy találtam meg, hogy miután meghallgattam a charis radio egyik előadását, elolvastam az ahhoz fűzött kommenteket, ahol is meglepetésemre, megláttam azok között Oszkárt is, a teljes nevével. Egyébként, ő maga Írta régebben az IJ-n valamelyik post alatt, hogy aki akarja, megnézheti a FB oldalát (azt persze nem Írta meg, hogy mi módon).
   Ezért adtam meg neked a charis radio linkjét gondolva, hogy te is ugyanolyan könyedén rátalálhatsz ott Oszkár nevére, mint ahogyan én is, onnantól pedig már csak annyi lett volna a dolgod, hogy a nevet beÍrod a FB keresőbe, amire ott már azért nagyon egyszerű rátalálni, mert csak nála láthatók azok az (első sorban Jézust kigúnyoló) ocsmányságok, amik közül néhányat az IJ-seknek is megmutogatott. Ha pedig ennyire jól ismered az oldalt és azok közönségét, akkor ezeket neked is látnod kellett. Éppen ezért nem értem, hogy miért gondoltad, hogy irÍgységből nem adom meg neked közvetlenül a FB linket... Ami linket megadtam, az részemről inkább csak egy kis játék volt. Egyáltalán van-e valami, amit Oszkárral kapcsolatosan irigyelni lehetne?

   https://www.facebook.com/oszkar.mayer.37

   Ezek után azt sem igazán értem, hogy miért ajándék számomra az IP secret-ről megadott infók annak ellenére, hogy tudom, hogyan lehet egyes emberek adatait megszerezni, vagy azok PC-jét feltörni. Ez volna az, amit értenem kellene (de nem értem), vagy van még valami más is?

   Törlés
  42. Ria. Az irigykedés említése szükséges volt. Oda se neki.
   Az Idők Jeleit nem annyira ismerem, csak tudomásom van néhány dologról. Mint látható Oszi.toszi ismét vakítja a bárgyú óvodásokat.
   http://idokjelei.hu/2016/11/globalizmus-a-hatartartalan-borton
   Ha tudnak arról, hogy közben mit képvisel, akkor főbűnös az óvónéni, aki helyet biztosít neki és a ténykedésének. Jobb helyeken az ilyet kivágják mint a macseszt szarni. Így az oldal nem más, mint az anti várók vallásos altatásának eszköze. Van ilyen számtalan politikai, meg hírelemző.
   Lenyomják a véleményeket, ha jó ha rossz, de nem veszik észre hogy befolyást nem gyakoroltak semmire csak a történéseken csámcsogtak egyet.
   A szekér (ország és föld kiárusítás, stb) meg halad és a kiárusítók, kivitelezők köszönik jól vannak.
   Ez a nesze semmi fogd meg jól és az óvónénik, óvóbácsik "nekünk" segítenek. Kaptok csámcsogni valót, ki ki szája ingere szerint, "mi" meg azt tesszük ami befolyással van az igazi dolgokra.
   Röviden ennyi, mert kikapok az árulkodásért.

   Törlés
  43. Ezek szerint téged MrB, nem sokat érdekel Mazsolának ez a kérdése hozzánk:
   "Ezt a privát beszélgetést biztos itt kell lebonyolítani?"
   Én viszont nagyon nem szeretném megvárni a következő ehhez hasonló, esetleg durvább felszólÍtását, ezért most csak röviden válaszolnék neked amennyire ez lehetséges, ha már újra megszólÍtottál, viszont a balhét neked kell elvinned, ha Mazsolának ebből ismét gondjai támadnának. :)
   Az általad megjelölt post alatti kommenteket én is olvastam már az első naptól, amikor az megjelent és igazad van abban, hogy jobb helyeken, az ilyet kivágják, mint... - ahogyan Írtad, :) csakhogy; az IJ nem az a "jobb hely". Ugyanolyan közönséges, mint bármely más világi weboldal. Az ott történtekről és annak résztvevői hozzáállásáról, nekem is ugyanaz a véleményem, ami neked is. A csámcsogáson kivül, semmi hasznosat nem közöl, igazi bátorÍtást nem ad, minden ami ott folyik, csak blah blah, és annak vezetése (egyáltalán annak megnyÍtása) csak az "óvónéni" szellemi gőgjét táplálja és élteti.
   Nem gondolom, hogy közülük bárki is tudna arról, hogy Oszkár pontosan mit képvisel, mivel azok közül, senki nem ismeri pl. a FB oldalát. Megtehetném, hogy az óvónéninek is elküldöm, mint ahogy itt neked is, de ismerve a reakcióit, e dolog rendezését inkább Istenre bÍzom, valahogy eképpen:

   "Másik történetet is mondott nekik(Jézus). „Isten Királysága hasonló ehhez: egy ember tiszta búzát vetett a szántóföldjébe. Amikor mindenki aludt, eljött az ellensége, és gyommagokat szórt a vetés közé, majd elment. A búza felnőtt, és kalászt hozott, de közben a gyomok is megnőttek. A szolgák ekkor megkérdezték a gazdájukat: »Uram, te jó magot vetettél a földedbe. Akkor hogyan kerültek oda a gyomok?«
   »A gyomokat az ellenség vetette« — felelte a gazda.
   A szolgák tovább kérdezték: »Akarod, hogy kigyomláljuk?«
   »Ne tegyétek — válaszolta —, mert akkor esetleg a búzát is kitépnétek a gyomokkal! Hagyjátok csak együtt nőni mindkettőt az aratásig! Akkor szólok majd az aratóknak: Szedjétek össze először a gyomokat, kössétek csomókba, és égessétek el, a tiszta búzát pedig gyűjtsétek a raktáramba!«” (Mathe 13:24-30)

   Az "árulkodásodért" kire gondolsz, akitől kikaphatnál? Istentől biztosan nem - efelől megnyugtathatlak, más meg nem számÍt. A bűnről miért ne lehetne beszélni ország -világ előtt éspedig ebben az esetben éppen azért, hogy mások is nehogy ugyanabba a csapdába essenek? Nem véletlenül Írtam az előzőben én sem, hogy: "Istennel megbeszéltem, aki ezt jóvá hagyta", ami alatt azt kellett volna megértened, hogy a bűnt felfedni és leleplezni, Istennél nem jelent pletykázást vagy mások kibeszélését.

   Törlés
  44. Az egyik tizenkilenc,a másik egy hilllyán húsz..
   Elmerogyantak beszélgetnek...

   Megbeszélted isteneddel. Melyikkel? "Gonoszak vagytok mert gonosz a ti istenetek. Ha ismernétek az én Atyámat...
   ..én nem tettem semmi rosszat,hisz megbeszéltem istennel,és jóváhagyta,a bűnkibeszélése nem számít kibeszélésnek..az nem BÜN.!!!
   A Bunkó vagy Baxi. Már nem is hat olyan sértőnek..
   nem tudom ki lehetsz,de ez a magad bűneit a nem bűnné kiforgatása valami fenomenális. Biztos valamiféle politikus véna féle lehetsz,bár azok is kalapot emelhetnének előtted...Pa.

   Törlés
  45. Oszkár, lol. Megnéztem a profilját, szerintem ahhoz születni kell, hogy valaki ekkora k@cs@g legyen, lol.
   B.

   Törlés
  46. Így van B., te már csak tudod!lol.

   Törlés
  47. Kedves Névtelen símaszkos terrorista, ajánlanék a figyelmedbe egy szicíliai közmondást, ami így hangzik:"Ha azt hiszed, hogy átvertél valakit, akkor téged vertek át". Meggyődésem, hogy téged átvertek.:)
   B.

   Törlés
  48. Így van B., te már csak tudod!lol.

   Törlés
  49. Igen, Én tudom.:)
   B.

   Törlés
  50. Így van B., te már csak tudod!lol.

   Törlés
  51. Mi az beragadt a lemezjátszó tű? Vagy már nincs mit mondanod?
   B.

   Törlés
 4. Ez a kis meseszoba hasonlatos egy edzőteremhez, a mely a világ bajait képezi le kicsiben. Mint minden edzőteremben, itt is vannak hangadók, nagyszájú "fiatalok", vannak bölcs , tapasztalt sporik, vannak edzők , és van a csendes többség. A hangadók természetesen mindenkit jól megfikáznak, megkritizálnak, a megkritizáltak meg jól megsértődnek, miközben nem értik meg hogy ez is csak az edzés (az élet) része. A böls öregek meg csak mosolyognak, mivel ők már ezen túl vannak, és tudják , hogy valójában senkinek nem eshet baja ebben a teremben. Ha valaki még is úgy dönt hogy ez elviselhetetlen az egója számára, az keres egy másik edzőtermet, de persze ott is meg fogja kapni ugyanazt az edzést amire neki még szüksége van. Van aki egy db edzőeremben képes végigcsinálni a képzést, és van aki a 28. Után sem fogja tudni mit is keres.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Szerintem meg
   pontosan tudta, mit keres.. bizalmat, jó termőtalajt
   nem letaposott, magvetésre alkalmatlan „útfél-szívet”
   nem mindenben megbotránkozó, akadékoskodó „köves-szívet”
   nem világias gazoktól, hamisan vádló, fojtogató „tövises-szívet”
   Hanem jó földet, ami föl van szántva a nyitottságra
   amiből már ki vannak forgatva a bizalmatlanság botláskövei, és le van gyomirtózva elő-ítéletek ellen
   Már nincs szüksége edzeni annak, aki alig várja, hogy megszabaduljon a feltámadáskor e világi állarcaitól
   Nem edzeni, hanem adni jött
   ilyen egyszerű dolog ez
   De „magvető hava” lejárt, jön az őseink napja, az „enyészet hava”
   Oz.t majd meglátjuk, beindul e látványosabban is az enyészete a régi rendnek a kerek-nagyvilágban :)
   mrf-es akárki

   Törlés
  2. A topic címével ellentétben nem az enyészetnek küldöm ezt a linket, hanem inkább bátorítás képpen hogy érdemes élni, tanulni, és hinni. YouTube link: https://m.youtube.com/watch?v=DiaiajPjmLw
   B.

   Törlés
 5. A topic címével ellentétben nem az enyészetnek küldöm ezt a linket, hanem inkább bátorítás képpen hogy érdemes élni, tanulni, és hinni. YouTube link: https://m.youtube.com/watch?v=DiaiajPjmLw
  B.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Bocsi az előző rossz helyre ment, új thread-et akartam nyitni.
   B.

   Törlés
  2. A bocsi meg van, de még mindig nem árultad el, hogy ezt mire föl írtad:

   "2016. október 30. 19:01

   Csak közlöm, hogy a magyar nyelvben nincs olyan szó min "av" és "ev", ebből következik, hogy "avval" és "evvel" sincs, persze lehet, hogy..."

   Törlés
  3. Megihletett az Atya dolgozó szobája és gondoltam hozzászólok.
   B.

   Törlés
  4. Hogyne lenne már olyan szó h av v ev. Bár tény h már kihalóban van. SAJNOS a nyelvujitas tönkretett sok szót. Ezért haragszom is Kazinczyra, de Mind1. Ilyenszó például a "ta" is, amely földet jelent. Az "av" "ev" meg azt ezt jelent, de ez gondolom egyértelmű.

   Törlés
  5. A ta mint Tata.--ta mint föld, így még nem halottam--. Azon sokat agyaltam,hogy honnan eredhet a "Tata" megszólítás.
   Tata...A kedves öreg föld...t.

   Törlés
  6. Fordítva kicsit a kocsi rúdján.:
   ""A világ egyik leghíresebb asztrofizikusa szerint nem vagyunk elég okosak ahhoz, hogy egy magasan fejlett idegen faj felvegye velünk a kapcsolatot Neil deGrasse Tyson, a világhírű amerikai asztrofizikus és kozmológus szerint könnyen meglehet, hogy valamennyien egy hiperintelligens idegen faj állatkertjében élünk; sőt, az sem lehetetlen, hogy ezek az idegenek a politikai folyamatokba is beavatkoznak – csak hogy minél jobban derülhessenek rajtunk.
   Tyson a Spanyolországi Tenerifében rendezett Starmus konferencián nyilatkozva kijelentette: nem tartja valószínűnek, hogy valaha is kapcsolatba léphetünk majd egy idegen civilizációval. Szerinte ehhez nem vagyunk elég intelligensek – de ez nem is feltétlenül baj, hiszen így legalább „boldog tudatlanságban” élhetünk.
   “Rettegek attól a naptól, amikor találkozunk egy ilyen magasan fejlett fajjal. De talán nem is rettegek, inkább csak azt remélem, hogy ha jönnek, építenek nekünk egy állatkertet, ahol boldogan élhetünk. Talán már meg is tették, és ez az állatkert maga a Föld.” – fejtegette.

   Tyson Stephen Hawking tavaly júliusban tett kijelentéseire reflektálva vázolta el meglehetősen utópisztikusnak tűnő elméletét. A világhírű elméleti fizikus akkor azt mondta, hogy egy idegen faj felfedezése könnyen az emberiség pusztulását jelenthetné, de ennek ellenére nem szabad feladnunk a keresést.
   Nem Tyson az egyetlen, aki az utóbbi időben sci-fibe illő kijelentéseket tett az emberiséggel és az általunk megélt valósággal kapcsolatban. Elon Musk, a Tesla és a SpaceX milliárdos alapítója szerint például nagyon valószínű, hogy valójában egy bonyolult számítógépes szimulációban élünk.""
   http://24.hu/tudomany/2016/06/30/a-fold-egy-szuperintelligens-idegen-civilizacio-allatkertje/

   Nem igazán friss link,de talán van valakinek véleménye.
   Már,ha érdekel valakit.t.

   Törlés
  7. Mindez nem újdonság, Douglas Adams már mikor megírta a Galaxi útikalauzban. Kéretik a művészetet komolyan venni! :)

   Törlés
  8. Mondtam én,hogy átrágtunk már -szinte- mindent.
   "LUCIFER
   Hát hogyha egykor átlátod magad,
   Hogy a dicsőség percnyi dőre játék?
   ÁDÁM
   Az nem lehet.
   LUCIFER
   S ha mégis?
   ÁDÁM
   Halni térnék,
   Megátkozván utánam a világot.
   LUCIFER
   Nem fogsz meghalni, bár átlátod egyszer,
   Sőt újra kezdesz, régi sikereddel."t.

   Törlés
  9. Művészet között...
   https://www.youtube.com/watch?v=-AtMwAx9sR8
   https://www.youtube.com/watch?v=CyLaBbFextI
   is mekkora a kontraszt..
   https://www.youtube.com/watch?v=4ZROJ0qb8YA
   a másság.t.

   Törlés
  10. YouTube link Lol: https://m.youtube.com/watch?v=TFaxr74KA2w
   B.

   Törlés
  11. Számomra mindig érthetetlen volt ez a ma oly divatos selfizés. Hát...B... ez kemény lehetett.t.

   Törlés
 6. Bocsánat, hogy nem a megfelelő helyre megy, de…
  Ja, megvan hát!:) (válasz t.-nek)
  Újból, sokadikra bemásolom azt a hsz-t, amire Ria reagált a bébizésre, némi alakítgatással. Az enyészet tiltakozik az enyészet ellen!:)))
  „Ria bébi, a próféciák=programok nálam, a Sötétség királyánál már csak, mint jóslások szerepelnek.:) Itt a mélyben, miközben felügyelem a butuska embereket, nagyon sok a szabadidőm. Így megtanultam én is programokat írni. Persze stílusosan v+í+r+u+s programokat. A Jel. Könyvére is írtam egyet, de csak játszásiból. A poén az egészben annyi, hogy bármelyik programomat nem én, hanem ti indítjátok el, megfelelő kódolt szöveggel. Hát képzeld, az elmúlt időszakban életre kelt a Jel. Könyvére írt v+í+r+u+s programom. Annyit azért elárulok, hogy a takony szóval indult, s szerepeltek benne olyan szavak is, mint fostos, nyálas, bunkó, szar-kupac, marha, fasz-fej, bűzös-nyálas, szarcsimbók stb., persze megfelelő kombinációban, amit csak én tudok. Ráadásul ez a programom a legeslegjobb, mert bármilyen v+í+r+u+s írtóval csak újabb v+í+r+u+s. programot generálnak. Így tehát a Jelenések Könyve program lassan, de biztosan megsemmisül. Aki ezek után is ebben a programban hisz, az a program megsemmisülése után bajba kerülhet, ha addigra nem ír magának valami újat, minimum olyan „noé bárkásat”.
  Bébi, Váradi óvásában ne reménykedj, mivel ellenállhatatlan vagyok! Földi mércével kb. minimum ennyire:

  https://www.youtube.com/watch?v=USZxGNugLrk

  S, mint kígyó”

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Köszönöm, Mazsola! Jó tett helyébe jót várj!:)

   S, mint kígyó, aki ...

   Törlés
 7. Mazsola, szerintem megtöltöttem a spam tárolódat.:) Lennél szíves valamelyiket kihalászni, és betenni t. "Tehát,meg van a határ..." hsz-e után! Köszönöm!

  S, mint kígyó

  VálaszTörlés
 8. Mazsola...Szintén köszi, ahogy a Sötétség Tökalsó Gilisztája is írta. Így nem marad egyedül a JK program után se!

  Váradi

  VálaszTörlés
 9. Valaki írta merre található Kerion, kérem szépen írja meg még egyszer.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kubínyi Tamás fórumán írt, de onnan törölték.

   Az írásait most itt találhatod állítólag:
   https://www.facebook.com/profile.php?id=100013475772424-Sándor Karácsonyi

   Törlés
 10. NYÍLT LEVÉL GYÁRFÁS TAMÁSNAK A POKOLBÓL
  http://tibiatya.blogstar.hu/2016/11/17/nyilt-level-gyarfas-tamasnak-a-pokolbol/31789/

  VálaszTörlés
 11. Előrejelzés 2017-re
  https://www.youtube.com/watch?v=aRq41HBMcDA

  VálaszTörlés
 12. A biztonság kedvéért kiteszem… hatalmas mulasztás lenne kihagyni ;-)
  Szeretettel ajánlom!

  http://filmezz.eu/film.php?n=az-ifju-papa-1-evad&q=cz1heitpZmp1Jnc9MCZvPWFiYyZxPTAmbD0wJmU9MCZjPSZ0PTAmaD0w

  http://hu.ign.com/az-ifju-papa-1-evad/18556/review/kritika-az-ifju-papa-1-evad

  .. a zenét is eltalálták:
  https://www.youtube.com/watch?v=dPjW75fIbUo
  https://www.youtube.com/watch?v=K0qwGPpimic
  https://www.youtube.com/watch?v=_z498JqZD_k

  kakukk:
  https://www.youtube.com/watch?v=KKYYAbGpw6A

  VálaszTörlés
 13. Nem akartam megnézni ezt a pápásat, de lehet hogy belenézek.. viszont ez megint egy igazi napiszar:

  http://comment.blog.hu/2016/11/28/az_orosz_showmusorok_szerint_a_holokauszt_szexi

  És a hsz-ek közt - mint mindig - ott az igazság:

  "Érdekes, amikor az Utolsó vacsorát tányérra rakott szardarabokkal ábrázolták, az "művészet" meg "véleményszabadság" volt. Amikor jesuiscsárli szakmányban gyalázott mindenféle vallást (kivéve a zsidókat természetesen), az is "művészet" meg "véleményszabadság" volt, usw, usw. Debezzeg ha zsidókról készül valami ami nem 110%-ban pozitív színben tünteti fel őket, akkor "a világ normálisabban gondolkodó fele'" egyből elkezd sugárban epét hányni..."

  :)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "Jude Law" = pápa..
   szegény árva ...
   valamiért elhagyták a szülei...

   Törlés