2012. május 20., vasárnap

Könyvajánló csomag igazságkeresőknek

Az igazságkeresők útját járók között bizonyára sokan vannak, akik ismerik Bunyevácz Zsuzsa nevét. Újságíróként vált ismertté a nemzeti oldalon, de élete fő műve az a három könyv, amit most bemutatok - hátha valaki még nem ismeri, és pont most kap kedvet hozzá. Ebben a három kötetben összpontosul mindaz a tudás-anyag, ami fellelhető és megismerhető az emberi történelem, az élet lényege és értelme, az eredetünk és életcéljaink tekintetében. 

Zsuzsa "nem csinált mást", minthogy összegyűjtötte az élet értelmével, a történelemmel, a filozófiával, a vallásokkal, a tudományokkal stb. kapcsolatos forrásmunkákat, információkat, és ezeket elképesztően profi módon hivatkozta, összeszerkesztette, megkereste a közös nevezőket, és az összefüggéseket. A könyvek profizmusára talán rámutat, hogy mindegyik kötetben a forrásanyagok felsorolása több mint félszáz oldal. A könyvek kifinomultságát jelzi az is, hogy például a történelmi nyomozások vonatkozásában Zsuzsa nem azt írja: "ez így volt!", hanem azt írja: "ezért, és ezért így történhetett". Rengeteg kérdést tesz fel az olvasónak, melyek az adott hivatkozások, források olvasásakor bennünk is felmerülhetnének, de valahogy a kérdéseket olvasva máris kialakul egy igen összetett és átfogó kép az emberben az Egészről. Nyílván ennek az is az oka, hogy rengeteg forrásból merít a szerző - úgy ahogy ezelőtt talán még senki sem -, de az is, hogy a megfelelő helyen és időben teszi fel a látszólag laikus kérdéseket - ezáltal serkentve az olvasó agytekervényeit az igazság megtalálására. 

Nézzük akkor sorjában az első könyvet. A címe: 

A Szent Grál üzenete
A kiadók és egyéb könyvesboltok ajánlóit most nem ismertetem, ezt mindenki meg tudja keresni, inkább a tartalmáról néhány szót. Ez a könyv nem egy hagyományos kincskereső írás. Ebben a könyvben nem a Szent Grál után nyomozhatunk, hanem arra amire mutat. Valójában mégis kincskereső mű, de nem materialista módon igyekszik megtalálni valami elveszett varázstárgyat, hanem sokkal inkább spirituális időutazáson vehetünk részt benne, de ezt sem valami túlmisztifikált módon, hanem tényeken alapulva. A mű törzsét a magyarság és a hozzánk köthető népek, nemzetek, népcsaládfák utáni nyomozás adja. A szkíta-turáni őskultúra nyomába eredünk, mely kutakodás során bizony kiderül, hogy a ma oktatott történelem nem hogy tévedés, hanem egyenesen kidobandó hazugság. És nem azért, mert Bunyevácz Zsuzsa ezt írja, hanem mert az összes történelmet is érintő társtudomány - genetika, nyelvészet, régészet, embertan, stb. - is erre a következtetésre jut, viszont ebben a könyvben van először megvizsgálva az összes érintett terület és ezek modern-kori eredményeinek összefüggése. A forrásmunkákat olvasva felsejlik az olvasóban egy olyan globális, közös nyelvet beszélő ősi eurázsiai kultúrcsalád, mely szellemi fejlettségben, technikai találmányaiban, tudásában jóval előrébb járt, mint azt ahogy a hivatalos történelem ma őskorként emleget. És még egy nagyon fontos megállapítást tesz a könyv: Európának nincs ókora. Európa nagy részén még nem létezett civilizáció, amikor a Kárpát-medencében már írtak, fémgyártás folyt, hústárolás, zeneszerzés, hangszerkészítés, a közel-keleten pedig volt matematika, csillagászat, fejlett gyógyászat, stb.. Olyan ősi fejlett kultúra nyomaira bukkantak már sokan a régészek, de a genetikusok között is, amelyet egyszerűen már nem lehet letagadni, még akkor is ha bizonyos körök érdekeltek ebben. A Szent Grál üzenete elsősorban tehát történelmi utazás, az emberi történelem eredetének ered utána, de ennél jóval többet ad: megkísérli bemutatni azt a szellemi irányvonalat, melyet őseink még képviseltek, és mely mára szinte teljesen kihalt. A könyv végére azért joggal érezheti az olvasó - főleg ha magyar - hogy nem akármilyen múlt örököse, és az is világosan érződik, hogy az a bizonyos ősi szellemiség egyáltalán nem halt ki, csak néhány évszázadot búvópatakként volt kénytelen átvészelni, de napjainkra gejzírként tört elő ismét. "Nem tudunk a magyarokon, illetve őseinken, ragozó nyelvű rokonainkon kívül másokat felmutatni a világban, akik a SZENT GRÁL összes megnyilvánulási formájához kötődnének valamiképpen, legyen az például valamifajta ősi bölcselet, mágustudás, aminek eredete a vízözön előtti időkre vezethető vissza" - olvasható a könyvben.

A második könyv:

Az Új Világrend tízparancsolata, avagy a Szent Grál elrablása


Az írónő részben az első könyv utolsó gondolatmenetének folytatásaként írta meg AZ ÚJ VILÁGREND TÍZPARANCSOLATA, AVAGY A SZENT GRÁL ELRABLÁSA? című könyvét, amely az őskortól napjainkig követi nyomon a történelmi eseményeket. Az emberiség aranykorában még harmóniában éltünk a természettel, a szent univerzummal és - fogalmazhatunk úgy is, hogy - mindenki a Szent Grál birtokosa volt. Hosszú utat kellett megtennünk, amíg üzlet lett az egész világ, s eljutottunk oda, hogy a GDP alapján ítélnek meg minket, és a szabadpiac az imádat tárgya. Akit érdekel, hogy hogyan jutott hatalomra és hálózta be társadalmunk minden rétegét az a bizonyos háttérhatalmi elit, annak ez a könyv minden kérdésére választ fog adni. A könyvet olvasva bizony felmerül az emberben, hogy azok, akik a hivatalos történelmet oktatják vajon tényleg ennyire nem látják azt a folyamatot, ahogy eljutottunk máig? Miért csak és kizárólag lexikális értelemben (évszámok és események egymás hátán) vizsgálják a történelmet, miért nem folyamatában, összefüggéseiben, ok-okozati viszonyaiban? És hogy lehet, hogy mindaz a horror, ami végigmegy az emberi történelmen egyszerűen nincs megmagyarázva tudósék által? A könyvből világosan kiderül, hogy tényleg egy jól érzékelhető, tervezett ív mentén zajlanak a történelmi események több évezreden át, mire az Aranykortól eljutunk a sötét középkort és a forradalmak korát teljes részletességgel érintve a világháborúkig, és a napjainkban divatos "a demokrácia háborúi" c. kész átverés show-ig. Ebben a könyvben az írónő szó szerint meztelenre vetkőzteti a királyt. Kiderül minden aljasság, amit a Fuggerek, vagy a Rothschild-ok elkövettek a hatalom megszerzéséért. Hibátlan okfejtések, tökéletes végkövetkeztetések vannak a könyvben, és ahogy az előző kötetben megszoktuk a teljesség igényével, minden forrással alátámasztva. Tényleg lenyűgöző munka ez, no! Az igazságkeresők igazi Bibliája lehetne... Legalábbis egy nagyon erőteljes löket nyerhető ki általa, de természetesen az út nem itt ér véget, mert ez az elemző mű után érkezik a harmadik könyv, ami felteszi az igazság i-jére a pontot. 

A Szent Grál keresése
2012 - új korszak hajnala?

No, ebben a könyvben aztán összpontosul mindaz a tudásanyag, amit az emberiség az "élet kérdése" címén felhalmozott. Az első két könyv se volt piskóta, de ez a harmadik az ismeretterjesztés felsőfoka. Tényleg csak annak ajánlott, aki már megérett egy bizonyos szintre, mert egyáltalán nem könnyű olvasmány. Ebben a könyvben Zsuzsa megpróbálta összevetni az ősi kultúrák, ókori civilizációk hagyatékát a legmodernebb mai tudomány eredményeivel, és azt kell mondjam sikerrel. Szinte minden komolyabb területen - legyen szó csillagászatról, fizikáról, biológiáról, stb. - bebizonyosodik, hogy korunk kutatói nem csináltak mást, csak újra felfedezték azt, amit őseink már évezredekkel ezelőtt tudtak, sőt talán még többet is tudtak, csak a mai ember már nem tud a hagyomány emberének fejével gondolkodni. Egy szó mint száz, a mai tudomány kezdi ismét felfedezni Istent, a Programozót a részletekben. Egyszerűen nincs más magyarázat arra az elképesztő komplexitásra ami pl. az élővilágot jellemzi már a legapróbb sejtekben is, de arra sem, hogy "ami fent úgy lent", azaz a természet, a teremtés törvényei ugyanazokon az alapokon nyugszanak a szubatomi nanovilágban, mint a galaxisok között. Korunk tudósainak zöme nagyon elment egy bizonyos "szeletelős mechanikus" irányba, és nem veszi észre, hogy minél kisebb szeletekre vágja az elefántot, annál kevesebbet fog megtudni, látni az Egész Elefántról. A könyv tényleg felülteti a modern tudomány világát a kérdőjelre, és teljességgel jogosan, mivel úgy tűnik a hivatalos tudósok körében igen kevés az, aki még képes egyben látni az Egész rendszert, amiben élünk. Zsuzsa viszont megteszi: hidat épít ott, ahol már nagyon régen lerombolódott, a spiritualitás és a tudomány között. Sokan próbálkoztak már ennek a hídnak a felépítésével - példaként mindenképpen érdemes megemlíteni Balogh Béla - Végső Valóság c. művét, melyben szintén tudományos alapokon igyekszik a szerző megközelíteni a világ szellemi természetét - azonban a Szent Grál keresése túlmutat minden általam eddig megismert hasonló jellegű munkán. Tényleg le a kalappal, és elhangzik benne az egyik legfontosabb tudnivaló is: az általunk érzékelt világ májá, azaz illúzió, varázslat. És tényleg az. Ahogy az emberiség egyre inkább megismerkedik pl. az atomi világgal, kénytelen rájönni, hogy nincs itt semmiféle alapelem, alaprészecske, alaptégla, mert minél mélyebben ásunk le a nyúl üregébe, annál inkább csak mozgást, rezgést, energiát találunk. És ez az energia bizony érkezik valahonnan, ennek forrása kell legyen, és ez energia bizonyítottan intelligenciával rendelkezik, tehát ki van találva, meg van tervezve az egész! Erről szól a Játék, amit a Teremtő álmodott, és álmodik folyamatosan, velünk, társ-álmodókkal együtt...

Megmondom őszintén egy kicsit azért haragszok is Zsuzsára! :) Eddig kétszer fogtam bele igazságfeltáró könyv megírásába, de Zsuzsa néni mindkét esetben megelőzött. És nem csakhogy megelőzött, hanem az én vázlataimnál százszor profibb módon vizsgálta körül a kérdéseket, úgy ahogy én arra sosem lennék képes - lévén hogy kb. két évtizednyi előnye van a források összegyűjtésében, és lévén, hogy sokkal jobb író, mint én. Tulajdonképpen igen hálás vagyok neki, amiért Ő írta meg azokat a gondolatokat, melyek engem is foglalkoztattak, mert így sokkal összeszedettebben, mondhatni tökéletesen kerülhetett az olvasók elé. Úgy vélem egy vérbeli igazságkeresőnek kihagyhatatlan ez a három könyv. Elolvasásuk után talán nem is érzik annyira fontosnak a többi hasonló munka elolvasását, mert ebben a három könyvben tényleg összegződik minden, ami még emészthető emberi ésszel.
Hálás köszönet tehát Bunyevácz Zsuzsának ezért a bámulatos munkájáért. Remélem a történészek, spirituális tanítók, fizikusok, biológusok, de az egyszerű tanárok és igazságkeresők is egyszer még megköszönik neki, hogy elvégezte az ő munkájukat.

34 megjegyzés:

 1. Hm ... hát itt rendesen fel van adva a lecke az első hozzászólónak, tekintve hogy témaként Bunyevácz Zsuzsa három könyve van az asztalra téve.

  Az első kérdés ugye az lenne, hogy most akkor melyik részletet kezdjük el vizsgálni a nagy műből, elkerülve annak a lehetőségét, hogy valaki a fejünkhöz vágja, hogy darabokra akarjuk szedni az egészet.

  Van azonban egy egyszerűbb megoldás is: Vizsgáljuk meg a szerző személyét!

  Mondjuk itt:
  http://www.magtudin.org/members.htm

  Khm ... na nézd csak, nincs ott még egy másik ismert név is ???

  És akkor most írnék egy kicsit a lényegről is.

  1. Nem hasalok ki Bunyevácz Zsuza személyétől és munkásságától, tekintve hogy csak összegyűjtött valamit, ami nem a sajátja.

  2. Hiába erőlködik a Szent Grál témában, ez egyáltalán nem magyar probléma.

  3. Ha elismerésre vágyott, akkor elérte a célját, mert megkapta azt a világtól.

  Ez azonban kevés lesz a túléléshez.

  Ö.T.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Talán épp eljött az ideje, hogy valaki összeszedje és összesítse mindazt a tudásanyagot ami itt hevert szerteszét. Én mondom, ezért csak köszönet jár, nem támadás.

   Törlés
  2. Na jól van, akkor nézzük egy kicsit ezt a kérdéskört mélyebben!!! Bunyevácz Zsuzsa az elithez tartozik, ehhez elég elolvasni az életrajzát és a pályafutását.

   Az elit pedig - köszöni szépen - jól érzi magát, mert már bebiztosította magának a hatalmát és a vagyonát, társadalmi elismerését, stb.

   A nagy kérdés: Mi motiválja Bunyevácz Zsuzsát, mikor semmi oka az elégedetlenségre ???

   Ugyanez a másik oldalról nézve:

   Mennyire érdekli pl. Gipsz Jakab esztergályost, hogy van-e Szent Grál vagy nincs, illetve hogy egyáltalán mi az, mikor az ő legfőbb problémája, hogy ellássa a családját a ki tudja meddig megtartható állásából.

   Köszönet majd csak akkor jár ennek a nőnek, ha sikerült megoldania a problémát. Egyelőre azonban erősen mellékvágányon zakatol, hiába van doktorátusa.

   Ö.T.

   Törlés
 2. A másik, amit nehezményezek Bunyevácz Zsuzsa trilógiájával kapcsolatban, hogy nem kínál semmilyen megoldást.

  Az ugyanis nem elég, hogy beállítja a Rotschildokat legfőbb mumusnak, mivel a Rotschildok előtt a Fuggerek csinálták ugyanazt.
  Ha pedig az időben előre vetítjük ezt a kérdést, akkor - a Rotschild dinasztia megszűnése esetén - csupán más néven futna ugyanez, azaz nem változna semmi.

  Magyarul: Bunyevácz Zsuzsa teleírt három kötetet, de nem kínál semmilyen kézzelfogható megoldást.

  Ö.T.

  VálaszTörlés
 3. Ö.T., ugyan olvasatlanul is szokott az ember véleményt mondani valamiről, csak nem túl hiteles. :)
  Egyébként a helyzet tökéletes elemzésén túl adnak megoldást a könyvek, amire rájöhetsz magad is, ha elolvasod őket. Az írónő szerintem nem akarja senkinek megmondani mit tegyen, de ha röviden akarnám összefoglalni, akkor ezt tanácsolja: ember, hagyd abba a saját sírod ásását, fordulj vissza a Teremtő felé, és akkor rendben lesz minden.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ha Bunyevácz Zsuzsának valóban ez a szándéka, akkor forduljon bizalommal a pásztorokhoz, akik a nyájat legeltetik és mondja meg nekik, hogy rossz az irány, mert ez az út a szakadékba vezet. ... :)))

   Ö.T.

   Törlés
  2. Ezt írta le három könyvben. Komolyan megveszem neked Karácsonyra őket, csakhogy végre érdemi vitát folytathassunk! :))

   Törlés
 4. Ha ezt írta le a könyveiben, akkor az azt jelenti, hogy már az elit is érzékelte a problémát.

  Az azonban kizárt dolog, hogy az elit önmaga képes lesz megoldani ezeket a nehézségeket, ugyanis az eltelt évezredek alatt pontosan a másik irányba evezett.

  Hm ... szerinted a sátánimádókból hogyan lesznek Istenimádók, mikor ehhez nem szoktak hozzá ???

  Ö.T.

  VálaszTörlés
 5. De úgy is feltehetem a kérdést, hogy akik hozzászoktak ahhoz, hogy semmilyen törvényt nem kell betartaniuk, akkor most mitől fognak bármilyen törvényt is betartani ???

  Ö.T.

  VálaszTörlés
 6. Nos, én nem sorolom Bunyevácz Zsuzsát a sátánista elit köreibe, de lépjünk túl ezen. Itt egy másik könyvajánló amibe talán érdemes beleböngészni:

  Magyar őstörténet a kezdetektől Kr. u. 907.-ig
  http://magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/a-mag-nepe/igaz-tortenelmunk/item/3035-magyar-%C5%91st%C3%B6rt%C3%A9net-a-kezdetekt%C5%91l-kr-u-907-ig/3035-magyar-%C5%91st%C3%B6rt%C3%A9net-a-kezdetekt%C5%91l-kr-u-907-ig?limit=1

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. " ... én nem sorolom Bunyevácz Zsuzsát a sátánista elit köreibe ... "

   Ne kezdjük a legelejéről a témát Mazsola, mert akkor nem haladunk!!! Már írtam Neked korábban, hogy a Sátán név a német Schatten (árnyék) szóból ered. (Tudom, ez merész állítás és sehol sincs dokumentálva, ettől függetlenül több vonatkozásban is megállja a helyét.)

   Ha ugyanis a szellemi síkról nézzük a kérdést, akkor mivel az Isten az örök világosság - fizikai síkban ez kb. egyenlő a Nappal - akkor az ember, tekintve hogy egyikünk sem világít, árnyékból is áll.

   Vagyis ebben az értelemben minden élő ember egyúttal valamennyire sátánista is, ha tetszik, ha nem.
   Hiába szapuljuk ugyanis a globalista elitet, egyikünk sem mondana nemet egy lottó ötösre, nemde?

   Meg azért valahol egyikünk sem mondana nemet egy meghívásra, ahol végigkóstolgathatná a gurmé-konyha ínyencségeit, hm ???

   Szóval nem kell a másikra mutogatni, mert mi sem vagyunk különbek.

   Tekintve, hogy a magyar nyelv kifejezetten értelmező nyelv,
   ugyanerre utal a "TEST" kifejezés is, ahol a lélek "tesztelheti" magát, illetve ez a teszt talán inkább felsőbb irányításra történik. Egy bizonyos szint elérése esetén már nem kell ide visszajönnie.

   Erre utal pl. a hindu vallás egyik változata, ahol a hívők azért imádkoznak, illetve abban reménykednek, hogy az elhúnyt rokonnak már nem kell többet megszületnie itt a Földön.

   Ö.T.

   Törlés
 7. Egy ember életében a "sors" mint tanitó valójában nagyon erős mondhatom tapasztalatból 180 fokos fordulatot tud kihozni ! Akár az elithez akár a piramison alacsonyabb népréteget érinti!

  Az ha valakinek doktorátusa van még nem biztos hogy az elithez tartozik hacsak nem a szellemi értelembe véve gondolod!

  majd 70 év alatt sohasem éheztem hosszú időn át és fedelem is megoldott, nagyon szerény életvitel mellett is érzem nem a piramis alján ténfergek szellemi értelemben és ehhez vagy 10 év tragikus sorozata szinte egyfajta magasságokba emelt.....

  Mára bizony elegendő életfeltétel jut ahhoz hogy csak azzal foglalkozzam (magyarság őstörténet stb kutatás kutakodás a teremtés titkai megértése után) amihez kedvem van vagy érdeklődésem!

  és ehhez nem szükségszerü millimolyosnak lenni csupán szellemileg befogadónak és mégis két lábbal földönállónak!

  Amit leirt az az Ő igazsága sok minden viszont tényfeltárás a könyveiben és neked kell magadnak utána nézned hogy az bennedd teljessé váljék.....csak keretet ad amit nem szükséges elfogadni hanem hasonló kereteket lehet felépiteni a saját érzékelés és saját spirituális tapasztalatok alapján!

  Viszont tény a hun-skyta-avar-magyar kultura embertanilag nyelvtanilag képző kéz és egyéb müvészetileg tehát a tényeket felhasználva ha már összevan gyüjtve lehet egy érzésvilágot tapasztalni saját gondolatmenettel ami szintén ugyan abba a célba vezet!

  A teremtés gömbszerüen körkörösen hullámzó igy az egymás mellett futó utakon nem ugyan abból a szemszögből de ugyan azt a célt látjuk.

  Hmm:))))?

  VálaszTörlés
 8. Névtelen köszi a megerősítést!

  Sokszor kaptam olyan kritikát, hogy biztos azért élek ilyen álomvilágban, mert az anyagi körülményeim miatt még nem tapasztaltam meg a szenvedést. Nos én erre csak azt tudom mondani, hogy egyrészt az a bevakolatlan ház, meg a használt autó még nem emel az elit soraiba, másodsorban meg valószínűleg azért vagyok egy picivel jobb helyzetben az átlagnál, hogy zavartalanul végezhessem a valódi életfeladatomat. Azért nem kell a mindennapi falatért küzdenem, hogy a valódi "harctéren" küzdhessek, és hogy átadhassam, amit én kaptam.
  Ha majd egyszer a nélkülözést kell megtapasztaljam valamiért, akkor bizonyosan eljön az is.

  VálaszTörlés
 9. "Joshu azt kérdezte Nansentől:
  - Mi az Út?
  - A mindennapi élet az Út. - válaszolt a Mester.
  - Meg lehet tanulni?
  - Ha megpróbálod, távol kerülsz tőle.
  - Ha nem tanulok, honnan tudjam, hogy az az Út? - kérdezett Joshu.
  - Az Út nem tartozik a megtanulható vagy a megtanulhatatlan dolgok közé. A tudás csak tudomás, a nem-tudás tudatlanság. A kétség nélküli, igaz Úton független vagy, mint az Ég. Nem mondod hogy jó, nem mondod hogy rossz." (ZEN)

  VálaszTörlés
 10. Ö.T. bátyám, semmivel sem mondasz kevesebbet, többet, vagy mást, mint BZs a könyveiben. Mivel kettőnk közül én olvastam mind a kettőtök gondolatait, így bátran állíthatom, hogy az égvilágon semmi különbözőség nincs a kettő között.

  LGY, köszi, nagyon jók a Zen történetek, rövidek, ütősek, tartalmasak. Máskor is idézhetnél belőlük. :)

  VálaszTörlés
 11. Én meg belenéztem az előadásába Mazsola, és ugyanaz a materialista mese, csak más verzióban, mint a Szent Korona tan.

  Az egyiknek Szent Korona, a másiknak Szent Grál, a harmadiknak Szent Jobb, a negyediknek torinói lepel, az ötödiknek Szent Tehén, stb., de az egyetlen közös szál az egészben, hogy mindegyik materialista.

  És akkor még azt mered állítani, hogy egy az egyben ugyanarról írunk ezzel a BZs-vel ???

  Háá ne marháskoggyá mááá Teee ... !!!!! ... :))))

  Ez a szegény szerencsétlen BZs, aki mint kiderült, még munkanélküli is mellesleg - mint már utaltam rá - pedig az életrajzában az áll, hogy:

  "1995 – 1999 Intermédia Plusz Kft és Eastergate Agency Ltd. (London) ügyvezető igazgató

  1999 – több lap vezető szerkesztője, illetve a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorának riportere"

  előadja itt nekünk a szegény, szerencsétlen hősnőt, aki majd jól feltárja a feltárnivalókat.

  Hát azé ennyire már ne gorombáskodjál velem! ... :)))

  Ö.T.

  VálaszTörlés
 12. Mindenkinek történhetnek anyagi változások az életében, melyek sorsfordító hatásúak is egyben. De azért a 15-20 évvel ezelőtti beosztásából következtetni arra, hogy egy ember MA milyen, és mit közvetít a több száz oldalas könyveiben, ez elég szánalmas próbálkozás! :)
  Én olvastam a könyveket és bizton állíthatom: egyáltalán nem materialista, sőt leginkább a materializmus kritizálja minden vonalon. Részemről a téma lezárva addig, amíg el nem olvasod legalább az egyik könyvet, Ö.T. barátom.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Így van, a téma le lesz zárva. Örökre.

   Ö.T.

   Törlés
 13. "Az egyiknek Szent Korona, a másiknak Szent Grál, a harmadiknak Szent Jobb, a negyediknek torinói lepel, az ötödiknek Szent Tehén, stb., de az egyetlen közös szál az egészben, hogy mindegyik materialista."

  Ja bocsánat, az Aranyborjút kihagytam a felsorolásból. ... :))))

  VálaszTörlés
 14. Jaj, Ö.T., ne lásd már ennyire sötéten a jövőt! Ha emberként nem tudtunk felmutatni egy életképes civilizációt, akkor majd kezdhetjük elölről hüllőként, vagy rovarként! :)) A forma változhat, de zárásról nem lehet beszélni egy örökkévaló világban.

  VálaszTörlés
 15. Nagy vonalakban vizsgálva az emberiség problémáját nekem az tűnt fel
  Mazsola, hogy a materiális fejlődésünk fordítottan arányos a szellemi
  fejlettségünkkel.

  Magyarul: A nukleáris és egyéb (pl. HAARP) technológiák elérésével egyúttal elég hülyévé is torzultunk ahhoz, hogy ezt be is vessük egymás (tágabb értelemben azonban önmagunk) ellen.

  Szerintem a világvége jóslatokat az előző turnusból írhatta néhány intelligensebb túlélő.

  A hüllős-rovaros példád azért sántít, mert azt a szintet a jelenlegiről lehetetlen elérni. ... :D Már csak a reinkarnációban reménykedhetünk. Hehehe ...

  Ö.T.

  VálaszTörlés
 16. Amúgy nincs okom sötéten látni a jövőt, mivel ha ellövöldözik itt az atomrakétákat, egyértelműen világosabb lesz, nemde? ... :)))

  Ö.T.

  VálaszTörlés
 17. Vannak, akik álmodoznak ilyesmiről:

  http://kephost.hu/share-E68A_4FBE7E24.html

  De szerintem nem fog bekövetkezni, mert remélhetőleg maradt még annyi potenciál az emberi szellemben, ami megakadályoz ilyen baromságot. Ha meg mégis bekövetkezik, akkor jöhet a B-terv, újra vissza hüllőnek, rovarnak, kinek kinek ízlése szerint. :)

  Én személy szerint tipliznék innen a 4D-be ha lehetne. :D

  VálaszTörlés
 18. Nem semmi, keményen nyomjátok! Hálás köszönet a fenti írásokért, sokat tanultam az elmúlt órában. Mazsola örülök az új blognak, sok sikert kívánok hozzá!

  Ja, és igazatok van! ...bár ez szubjektív...

  VálaszTörlés
 19. Ö.T.!

  Szűken méred az elismerést mások felé, világképedet mindenki másé fölé helyezed.., már más néven is fut ilyen felfogás/od/...
  Írtam már, néha jobb kevesebbet fanyalogni...
  Megjegyzésemet nem vitaindítónak szántam, írom ezt akkor is, ha magam sem tudok a bőrömből kibújni, így ezt másoktól sem várom...
  Gyz/p

  VálaszTörlés
 20. Szia Zoli!

  Nem helyezek én semmit sehová, csak elmondom, hogy én hogy látom, aztán mindenki annyit kezd vele, amennyit tud.

  Abban igazad van viszont, hogy az átlagos nézőpont már nekem kevés, ugyanis a gyakorlat azt mutatja, hogy teljesen tökmindegy, hogy a maszop építget kommunizmust vagy a fidesz kapitalizmust, a polgárnak így is szar, meg úgy is.

  Ezért aztán nézd el nekem, hogy a politikát nem tartom említésre sem méltónak, mivel a sok süketelés mögött - a gyakorlat legalábbis ezt mutatja - nincs semmi eredmény, illetve az egyáltalán nem pozitív a társadalom szempontjából.

  Visszatérve a felvetett témához, BZs most ír könyvet, hogy valami nem jó, mi meg már tudtuk eddig is. ... :)))

  Figyelembe véve BZs társadalmi helyzetét és háttérkörnyezetét, nem nehéz megállapítani, hogy nem érdekelt az átlagpolgár problémáinak megoldásában, mivel ő egyáltalán nem átlagpolgár.

  Éppen ezért fölöslegesnek tartom elolvasni a háromkötetes alkotását, mikor ugyanezt leegyszerűsítve egy hsz-ben meg lehet írni. ... :))) (szerintem)

  Ö.T.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Töled kitelik hogy lassan azt irod majd hogy olvasni fölösleges....ismerem ezt a tipust....:-D

   Törlés
 21. Aztán mégvalamit Zoli!

  BZs trilógiájából talán érdemes lett volna Mazsolának kihámozni a megoldást és ide tenni egy vázlat formájában, hogy megvitassuk. Ennek hiányában a felvetett téma maximum csak egy könyvreklámnak felel meg.

  Ö.T.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A megoldás mindenkiben ott van, én nem mondhatom meg helyetted.

   Törlés
  2. Mielőtt megoldásról beszélnénk, először talán meg kellene fogalmazni, hogy mi az a probléma, amire megoldást keresünk.

   Ez a sorrend elég logikusnak tűnik, nem ???

   Ha pedig több problémánk is van egyszerre, akkor fel kellene állítani egy fontossági sorrendet.

   Az én meglátásom szerint az emberiség legnagyobb problémája az, legalábbis minden jel arra mutat, hogy
   akarva vagy akaratlanul, az önmegsemmisítés felé haladunk.

   Bár ha abszolút értékben nézzük ezt a kérdést, végülis ez is egy megoldás, tekintve hogy ha nem létezünk, akkor problémánk sem lesz. ... :)))

   Ö.T.

   Törlés
  3. "A megoldás mindenkiben ott van, én nem mondhatom meg helyetted."

   Ez igaz Mazsola, de ettől senki sem lett okosabb.
   Vagy azt akarod, hogy elmondjam a megoldást?
   (Mondjuk Neked is könnyebb lenne. ... :)))

   Ö.T.

   Törlés
  4. Nincs tiltva semmi, úgyhogy nyugodtan kifejtheted, hogy SZERINTED mi a megoldás, ámbár mielőtt Istennek képzelnénk magunkat felhívom a figyelmet arra, hogy a Te megoldásod nem biztos, hogy meg fog felelni az egymástól sok esetben különböző gondolkodású és szintű másik hétmilliárd embernek, nem beszélve az X milliárd egyéb létformának, akikkel itt tanulunk együtt a Földön.
   Talán nem kell különösebben ecsetelnem, hogy mennyire fontos minden könyv utolsó mondata, záróakkordja, mivel az marad meg az emberben leginkább. A Szent Grál keresése c. könyv záró javaslata ez: "Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek". Remélem ebben már nem találsz kivetnivalót, ha mégis, akkor a hiba az Ön készülékében van. :))

   Törlés
  5. Na jól van, akkor nem mondom el. A lényeg, hogy mindenki ugyanazt érzi a saját szintjén, ki így, ki úgy.

   Az idézett javaslat meg a Bibliából való.

   Ö.T.

   Törlés
 22. Üdv a fedélzeten Moltez.M !
  Köszi a bátorító szavakat, ilyenkor érzi úgy az ember, hogy tudott valami hasznosat tenni, ha csak egészen apró valamit is.

  VálaszTörlés