2013. január 17., csütörtök

Tudatosság az evolúcióban


Tisztázzuk végre ezt a kérdést! Nemrég egy biokémikus szomszédomnak meséltem arról, hogy szerintem az emberi génállományba valamikor beavatkozhattak, erre Ő megkérdezte, hogy "no és mi van az evolúcióval, azt dobjuk ki?" - mondom neki: "nem, a kettő együtt lehetséges. Az IS-IS gondolkodás, ugye? A magyarokra ez nyelvünkből fakadóan általában jellemző, de nem mindenki ismeri fel tudatosan. Számomra a legkisebb megerőltetés nélkül elfogadott a Teremtés + Evolúció + "Idegen" beavatkozás IS. Tehát nem VAGY-VAGY, hanem próbálom megtalálni az elméletekben a közös alapot, a logikát. A látszat ellenére én nem utasítom el teljes mértékben a materialisták evolúciós elképzeléseit sem, mindössze kevésnek, csupán az érem egyik oldalának tartom. Szerintem a Teremtés IS és az evolúció IS megtörtént és történik folyamatosan. Pontosabban fogalmazva szerintem a jelenleg uralkodó mainstream irányzat pont fordítva gondolkodik, mint ami a valóság. Azt hiszik, hogy a vas okozza a Föld mágneses mezejét, de mi van ha pont a mágnesesség hozza létre a vasat? Azt állítják, hogy a csillagok hozzák létre a fényt, hozzám viszont Don Miguel Ruiz szavai állnak közelebb, azaz a Fény hozza létre a csillagokat, és minden mást ebben az Univerzumban! Az anyagelvű világnézetű emberek alapvető nézetem szerinti tévedése összefoglalható egy nagyon egyszerű mondatban: minden létezésének okát a kémiában keresik, holott a kémia létrejötte csak okozata valaminek. Pusztán logikai következtetéssel is feltehető a kérdés, hogy a Földön létrejött leges legelső egysejtű vajon honnan rendelkezett "ösztönökkel" és "élet-programokkal", ami a túléléshez nélkülözhetetlen? Számomra teljesen világos, hogy már a legelső egysejtűben is ott munkálkodott a Tudatosság. Tehát nem elutasítom az evolúció elméletét, hanem csak annak kémiai okát nem tudom elfogadni, és a logika is azt diktálja, hogy mindennemű fejlődés mindig csak okozat egy tudatosság által megalkotott cél érdekében. Elfogadom tehát, hogy a Földön az élet szempontjából volt egy kezdő állapot, majd lépésről lépésre jelentek meg egyre fejlettebb létformák, de nem a kémiai elemeknek köszönhetően, amelyek önmagukban, "parancs" és "kód" nélkül képtelenek az önszerveződésre, hanem a célvezérelt (!) Tudatos Intelligencia hajtotta előre minden apró lépésében ezt az evolúciót. Az Intelligenciáé, amelyik áthatja az egész Teremtett Univerzumot. Nem tudok erről forrásokat és bizonyítékokat előállítani, pláne nem szavakkal, viszont itt és most csak ezt látom logikailag helyes elképzelésnek, és aki képes "magába nézni", az elméjén túlra, az érzi ennek az igazságát.
Ha el tudjuk fogadni, hogy létezik egy Rendszeren kívüli Forrás, amelyik az Egészet útjára indította (megálmodta), sőt megéli önmagát benne minden egyes részében, minden álom pillanatban, akkor egy csapásra elkészült egy olyan híd az evolúció és a hit között, mely hasonlóképpen romboltatott le, mint amikor az epilepsziás ember bal és jobb agyféltekéjét elvágják egymástól, és nem tudja a bal kéz mit csinál a jobb. Tehát azt gondolom, hogy az evolúció csak velejárója, okozata a Tudatosság anyag feletti állandó fejlődésre ösztönző késztetésének. Nézetem szerint nem az anyag hozta létre a tudatot, hanem pont fordítva. Ezt úgy igazán mélységeiben megértve tényleg egy csapásra tisztábbá válik a Kép, nem úgy mint a Tudat azon megnyílvánulásai esetében, akik az elkülönült gondolkodásukkal, bedobozolt elmetartalmukkal a kémiában, az okozatban keresik az okot. Nem fogják megtalálni. Nem ott van. :) Egy illúzió hogy lenne képes bármit is létrehozni? A kivetített kép hogyan lenne képes önmagától bármire is? Úgy hiszem, hogy az "anyag" legmélyén nincs építőelem, csupán rezgés, hullámzás, mely hozzáadott (!) energia segítségével "stabilizálódik" formákká, részecskékké, viszont nem a részecske hozza létre az energiát, hanem pont fordítva. Különféle frekvenciájú energiák harmonikus összhangja hozza létre azt, amit mi anyagként érzékelünk, de nem az anyag hozza létre a tudatot, hanem pont fordítva. Nem a homok hozza létre a formát, hanem a Tudat alakítja a homokot formává. Nem a kémia hozza lére az Életet, hanem pont fordítva. Nem a kémiának van szüksége élni, hanem az Életnek van szüksége a kémiára, hogy számtalan formában megjelenhessen benne és megtapasztalhassa önmagát teremtőként és létezőként. Nem az alacsonyabb rendű hozza létre a magasabb rendűt, hanem pont fordítva. Nem az agy hozza létre a gondolatot, hanem a Gondolat alkotta meg azt a szervet mely képes adó-vevőként kivetíteni a Képet, az Alkotást. Hát olyan nehéz ezt megérteni?Egyre inkább kikristályosodik a folyamat ahogyan az Egész működik, ahogy működnie kell, másképp nincs értelme. Természetesen nem hibáztathatóak azok a tudat-részek sem, akik az álló széket egy mindentől elkülönült, szilárd tárgynak látják, mert ez érzékelhető a szemünk által. Ha nem így lenne, akkor szétfolyna az egész létezés egy nagy masszában. Létre kellett hozni azt az objektumoknak tűnő egységekből álló világot, amelyik alkalmas terep a megtapasztaláshoz, ezen a szinten. Energetikai szinteket nézve elgondolkodtató lehet az is, hogy az egyre finomabb fizikai létezésszinteken vajon mik alkotják a megéléshez szükséges "tárgyakat" és formákat? Erős a gyanú, hogy a mi világunknál jóval könnyedebb és átjárhatóbb energetikai felépítmények szintjei ezek, ahol az "evolúciónak" már nem arra van szüksége, hogy egymást kővel meghajigálhassuk, hanem valami másra. Az evolúció - Hamvas szavaival élve - nem más, mint valamilyen irányban történő elmozdulás, erőfeszítés, mely tényleg lehet degradáló (destruktív, lebomló, anyagias?), de fejlődési pálya is (szellemi, spirituális). Take the long way home.

Egy ideje már foglalkoztat egy kérdés. Nevezetesen az, hogy az egyre több tudásanyagot magába szívó emberiség, vagy akár egyes egyedei mire használják a tudásanyagukat, elmetartalmukat? Hová tud "kilyukadni" ez az egyre növekvő ismeretanyag és tudatosság? Mihez kezdünk vele? Mire megyünk vele? Mert én csak akkor látnám értelmét az egyre szélesebb látókörnek és tudásanyag elsajátításának, ha ennek valami "kézzel fogható", vagyis értelmes haszna van (nem feltétlen materiális szempontból, bár az sem elhanyagolandó). Nem véletlenül kezd egyre tisztábban munkálkodni bennünk a Tudatosság, ennek célja van. Milyen tudatváltási lépcsőkre vagyunk képesek azáltal, hogy egyre jobban feltárjuk a Teremtés csodáit? Mihez kezdünk az információval, hogy a víz, mint a Földet és a rajta élőket felépítő anyag a legfőbb információ közlő, szállító és tároló elem? Mihez kezdünk annak tudásával, hogy a gondolat teremti meg az anyagot? Tudásunkat, magasabb szintű rendszerszemléletünket tudjuk-e valami eddig még elérhetetlennek tűnő képességekre használni, teszem azt levitáció, repülés, telekinézis, teleportálás, tudatváltás, dimenzióváltás, eszközök nélküli gyógyítás, öngyógyítás, energetikai és sejtszintű átstrukturálódás, anyagi szintű függőség megszűnése, emberibb emberi lét, satöbbi? Meg tudjuk-e etetni a felekezetet kenyérrel és hallal, esetleg jó szóval, mosollyal (energiával)? Mit kezdünk annak tudatával, hogy sárember korszak ide, szénalapú létforma oda, mégis testünk nagyrészt vízből van? Mit kezdünk azzal a tudással, hogy a víz nem csak felépít és éltet minket, de információt szállít, hozza-viszi az anyagot testünkben, átmos, tisztít, épít, egyensúlyoz, temperál? A válasz szinte kiüti a szemünket: még több vizet kell innunk. Tudatosan kell figyelni rá, hogy legalább 2-2,5 l víz bejusson naponta a testbe. És simán el tudok képzelni olyan tudatosságszintet, vagyis evolúciós lépcsőt, ahol pusztán víz, levegő és a Nap segítségével képes az ember fenntartani egy átminősült test működőképességét, és akkor a nagy élelmiszer ellátó (értsd: mérgező) rendszerek elmehetnek a búsba. Erős a gyanú, hogy az elmetartalmak azért nem tudnak sok esetben tágulni, mert alacsony rezgésű táplálékkal látjuk el a szervezetet (valószínűleg ez egy szándékosan felállított gát), így a Tudat ezen "hüvelyei" nem képesek kilépni az adott nyomvonalról. Én nem lennék meglepve, ha sorra jelennének meg a Tudat manifesztálódott részeiben - a szülőszobákban - olyan létezők, akik már gyakorlatban is tudják alkalmazni azt a tudást, amit mi még csak pedzegetünk. Vajon egy evolúciós ugrás küszöbén állunk éppen? Megjelentek a zongoristák, hát találjuk már fel azt a zongorát, könyörgöm! A szemünk láttára lép (léptet) föl a Tudat egy lépcsőt, mindig eggyel feljebb, szépen sorban, mi meg azon vergődünk, hogy milyen adónemeket vezet be a kormány? Ki nem szarja le? Ezt, meg az új világrendet szeretnénk megélni mindenáron? Ennek adjunk energiát? Vagy valami másnak? Talán hagyjuk meg az őrjöngést azoknak, akiknek még arra van szükségük... Belém hasított a felismerés, hogy a születésem óta mennyiszer változtak törvények, mennyire kicserélődött a világ, és mindemellett nekem ezekre mennyire nem volt ráhatásom, viszont erős válaszpofonként még mindig élek. Akkor meg minek izgulni a napi szintű politikai színjátékon, vagy bármi máson ebben az örökké változó képletben? Talán ideje a figyelmet nem a változókra fordítani, hanem az állandókra, azokra a valódi törvényekre, melyek valóban mozgatják a világot. Ne a filmet nézd, hanem a mozigépész (a bűvész) kezét! Sokan képtelenek kimozdulni az elméjük kreálta világból, pedig a valódi ébresztő emberek nem csinálnak mást évek óta, mint tágítanak, tágítanak, és tágítanak. Hogy mit? Világnézetet. Szó szerint. Kevesen értik még. Mindenesetre vannak azért reménykeltő példák. Példának okáért itt van ez a Dynamo gyerek (vagy Démon?): http://www.dynamomagician.com/ - ilyen lenne az evolúció következő lépcsőfoka? Mindez, amiket csinál, csak tudatszint kérdése? Mit is tud ez a gyerek? Átmegy a falon. Ccc. Vízen jár? Piha! Összegyűri a sörösüveget. Triviális. Áttesz üvegen tárgyakat. Bébikönnyű. Igen, ha az ember már olyan tudatszinten van, ahol a szilárdnak tűnő tárgyak felett hatalma van. Azért hasra esni sem kell a sráctól, nem messiás Ő, nem mágus, hanem csak egy olyan tudatmegnyílvánulás, amelyik már többet tud az átlagnál. 


Dynamo vízen jár


És még sok mást is csinál: http://www.youtube.com/user/DynamoMagician/videos?view=0 

Ennyi. Szemfényvesztés? Illuzionista? Bűvész? Hamis Krisztus? Ugyan. Csak mutatott egy újat az "evolúció": tessék gyerekek, ilyet is lehet. Megnéztem néhány videóját, és arra jöttem rá, hogy csinálhat a média akármekkora pozitív, vagy démoni hőst ebből a srácból, mégis a tekintetéből, a hangjából, minden mozdulatából, a teljes lényéből árad a biztos tudás nyugalma. Egy új Szent Germain? Jézus miket tudott beavatását követően, milyen tudatosság-szinten volt? Elérhetetlen emelet lenne ez? Nem hinném. Hát mi a nyavalyáról pofáztak nekünk évezredek óta tanító-mesterek, ha nem pont arról, hogy az ember KÉPES az anyagi vágyaiból kiemelkedni és a puszta túlélésnél többet is felmutatni? Képes az illúzió rabságából kiemelkedni és irányítani azt! Az evolúció létező dolog, csak nem a kémia hajtja előre, hanem a Tudatosság. A mindannyiunkban munkálkodó Isten.

139 megjegyzés:

 1. Jó kis cikk lett ez. Igen, van a természetes élet, a természeti világ, ami csodálatos, romlatlan, gyönyörű létezés, amire rátelepült az ember alkotta szabályokból alkotott társadalmi, emberi világ. Az utóbbi értelmetlen, tökéletlen rendszer, mely sok esetben a természetes létünk ellen működik, pedig az nem is valóság, kizárólag a közmegegyezés hozza létre és tartja fenn. Mert ha végre egyszer kollektíve megelégelnénk pl. az szja-fizetést és polgári engedetlenséget gyakorolva SENKI nem fizetné, tehetetlenné válna a rendszer és a Parlament előbb-utóbb kénytelen lenne meghajolni a népakarat előtt és eltörölni a fizetési kötelezettséget. A hiba ott van, hogy kiveszett a szolidaritás belőlünk és nem is hiszünk saját erőnkben, az oktatási rendszer olyan hatékonyan betonozza az elmékbe a szabálykövető magatartást és öli ki az egyéni gondolkodás csíráit is. Szóval azt gondolom, hogy a közmegegyezésen alapuló világ bármikor megváltoztatható és alárendelt szerepben kellene lennie, mert gyakorlatilag nem is létezik, csak fantázia, melyet MI hívtunk életre, de ellenünk fordult.

  VálaszTörlés
 2. Ezt így csütörtök reggelre? Nem rossz, Mazsola! :D

  De azért csak óvatosan az ilyen mágikus gyerekek videóival, emlékszel, te magad írtad, hogy a modern számítógépes programok miatt a videók bizonyító ereje gyakorlatilag megszűnt.

  Fura, hogy Olivin belőled ezt váltotta ki az írás, bennem egész más jellegű érzelmek alakultak ki, olyan repülni vágyósak :D, de egyet értek veled, nagyon meg kellene változnia már ennek a közmegegyezésnek emberibb irányba. Ne az ember legyen a 'hivatalért' és jogért, hanem a hivatal és jog legyen az emberért.
  Panka.

  VálaszTörlés
 3. Mazsola kedves:)

  Ha nem tetted volna be Dynamo videóját, köbö csak annyit tudnék hozzá fűzni: kerek egész, köszönöm...:)
  Hanem - ahogy néztem a vízi bemutatóját, a libabőr fel-le rajtam, és a gondolat: ezt én is meg tudom csinálni! Ez bennem is ott van:)!
  És ahogy jött a gondolat, rögtön csillogtak-villogtak a korlátaim:
  - Biztos?
  - Micsoda nagyképű vagy!
  - Bizonyítsd be!
  - És mi van, ha kiderül mégsem?...
  Szépen kirajzolódott az elme vs tudat játéka, és határozottan az elme nyerte az első kört - elvitt a félelme:)
  Na ezek mentén áshatunk le jó mélyre, és megfigyelhetjük mivel sikerült azonosulnunk.
  Sőt, ha nem tudunk megfelelni az általunk támasztott elvárásainknak, tudjuk-e szeretni még magunkat?:)

  KÖSZÖNÖM:)!
  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Amúgy meg, nagyon örülök ezeknek az emberi "csodáknak", mert bekerülnek a közös tudatba, ahonnan egyre több ember számára lehívhatóak... Evolúció:)

   Törlés
 4. Biztos vagyok benne, hogy mindegyikőtök életében már több ízben is megmutatta magát a csoda, mint ahogy abban is biztos vagyok, hogy az elmétek azonnal és előzékenyen elő is állt néhány 'ésszerű' magyarázattal - majd hülye volna lebukni - amit persze rögtön el is fogadtatok, mert hogy ilyen állat nincs - ugyebár...
  Mint Péter, mikor a vízen elindult, félúton nekiállt agyalni, hogy hűB+... vízen járok! Na akkor merült el:-)
  Dynamo gyerek videója nem bizonyít semmit, mert el kell hinned, amit láttál, de már megint a régi lemez: videótrükk, tömeghipnózis, tudta, hová vannak a cölöpök leverve stb...

  Még Jézus is kiakadt, hogyaszongya mennyi csodát műveltem a szemetek láttára, mégsem hisztek!

  mj

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Mint az a bizonyos hídfelújítás, igaz? ;-)

   Nekünk is fel kell újítanunk a hidat: tudat és elme között. Hit és racionalitás között. Mert e kettő egyszerre létezik számunkra. IS-IS. (csak kérdés melyik van "felül" :)


   A lányoknak meg köszönöm a bátorító szavakat!

   Törlés
  2. Pontosabban hídépítés:-)
   mj

   Törlés
  3. A kedvenc viccem ideillik :o)
   Biciklizik a kígyó. Meglátja a nyuszika és odakiált:
   - Te kígyó! Nem is tudsz biciklizni!
   Mire a kígyó: -Jaaa!
   és puff elesett.

   Törlés
 5. Amúgy Mazsola, érdekelne nagyjából mennyi időbe telik egy ilyen poszt megírása?
  Panka.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nos, a szöveg nagy része kb. egy óra alatt "lejött" kedd este, másnap már csak színezgettem. :)

   Törlés
  2. Jó a sávszélességed! :D
   Panka.

   Törlés
 6. Revol-ut-ion-ális evol-ut-ion-álisan létezve - a két szabadkőművesek alkotta szóban minden benne van - mindent át lehet vészelni. Tehát visszafelé olvasva és lefordítva az angol revol/lover-evol/love szavakat: SzerElmés-en SzerEtet-tel lehet és kell is úgymond "megtáltosodni". Ha például jön egy földi kataklizma akkor azonmód felrezegni, elrezegni, repülni, vízenjárni, átmenni a falon ésatöbbi. Amit éppen tenni kell az ÉLETben azaz a 11-ben/ELEVEN-ségben maradáshoz. Az EMBER úgy lett TEREMTVE hogy a fél-világévenkénti/13 ezer évenkénti nagyobb természeti és egyéb csapásokat is át tudja vészelni - mégpedig nem csak lelkileg hanem testileg is. Persze ehhez az egyes embernek tennie is kell - mert ez egyben "vízválasztó" is ember és ember között. A különböző rezgésszintű belső szintekről különböző rezgésszintű külső szintekre lehet menni. Pontosan ez a folyamat zajlik BENNÜNK és KÖRÜLÖTTÜNK már jó ideje. A szinteknek megfelelő "el- és felmenetel-ittmaradás" még előttünk van.

  Kerion

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Gyorsan beelőzök Ö.T. kollégának, mielőtt még ő lőné:-) le :
   "revol/lover" - revolver*

   *Minden revoluciók forradalmi kelléke ...:-)

   mj

   Törlés
  2. mj:)!!!
   over revolver re-love:)

   Törlés
  3. gój-ó ?

   (én kérek elnézést)

   Törlés
  4. Mazsola ezt nem nagyon tudtam követni, de kicsit sem:)

   Törlés
  5. Lövésed sincs, mi...?
   mj

   Törlés
  6. izé...
   persze, lehet személyeskedni...:)

   Törlés
  7. sőt, egyből gyo-gyó:)
   erre is hallgatok olykor:)

   Törlés
  8. Nyugi lijo, a fijjug nem a neveden szórakoztak, hanem a revolverre összefüggésbe hozható golyó hirtelen átalakult goj-ó-vá, (azaz goj, tehát nem zsizsik -mit kapunk ezért zplustól!), majd mikor ezt nem értetted jött a 'lövésed sincs', ami szintén a flém kiváló folytatása egyre emeltebb szinten! :D
   Tudom utálatos dolog magyarázni a poént, de az jutott eszembe, hogy vajon itt most az orrunk előtt zajlott egy tudatváltás, vagy csak ittak még egy pohárkával a srácok?...... :DD
   (((ej elrontjuk ezt a kiváló posztot!)))
   Panka.

   Törlés
  9. Keziccsókolom Panka néni...
   De ki tetszett csomagolni ezt a zip fájlt...:-)

   mj

   Törlés
  10. Panka, köszi a segítséget, kezdem kapizsgálni...
   Tuti gellert kaptam a tudatváltás alatt... :)
   Sőt, a 'lövésed sincs' is átjött, csak ugye mindenki a 'hozott anyagból' dolgozik, és másfele vittem a játékot.
   Visszatérve, örülök, hogy a srácoknak ekkora örömöt okoz, a játékszerük...:)
   És remélem zplust sem golyóztam ki, szőkeségemmel:)
   na gurulok ágyba, további kellemes tiki-takit:)!

   Lijo

   Törlés
  11. Semmi gond Lijo.
   Méltósággal viselted.
   Tőled ez igazán úri geller volt.

   mj

   Törlés
  12. mj:)

   Az oroszlán és a méltóság kéz a kézben jár, nemigen megy bele "rangon" aluli játszmákba;)
   De köszi Úri-muri:)

   Törlés
 7. szmokizzatok:-)
  http://www.youtube.com/watch?v=XC5GrF_31zc

  VálaszTörlés
 8. Ez a dynamo gyerek nagyon "trükkös" nem vitás, de attól még "trükk".

  Ehhez nem kell bizonyítás, elég a logika hozzá. Ha ez lehetséges lenne (itt a 3D-ben), akkor az "uraink" egy frászt vesződnének velünk itt, hiszen az kizárt, hogy ők ne tudnák ezt alkalmazni és akkor semmi szükségük nem lenne ránk, hogy mi alakítsuk át a számukra az "anyagot" (hogy legyen luxusjachtjuk), hanem megcsinálnák egy csettintéssel.
  Leegyszerűsítve, ha ez lehetséges lenne, mi már rég nem is léteznénk, mert meg sem engedték volna, hogy megszülessünk vagy ha mégis, már rég kiirtottak volna...

  VálaszTörlés
 9. Bastian , az írtásunk imigyen zajlik, alattomosan és kíváncsi leszek , hogy mi lesz a vége, mindennek, ha megérjük!! :

  Becsődől a gazdaság, ha semmis a sok devizahitel!!!
  Kásler Árpád a Hír Tv-ben !

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EMLWJWgXffQ#!

  http://www.youtube.com/watch?v=JpvAVBIbvcI&NR=1

  Vigyázni kell kimondani az igazságot....????

  http://www.youtube.com/watch?v=XSY4Yuh8Ask&feature=player_embedded

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Árpi rendkívül kitartó ember, csak tisztelet illeti. Nevetséges és visszataszító, hogy a legmagasabb magyar bírói fórum hogy nem tud dönteni egy ilyen ügyben. Azért ez az ügy is Változás Szelét jelzi.

   Törlés
 10. (elkezdtem olvasni a bejegyzést és azt mondtam magamban: "ezt" a Mazsolát ismertem meg és szeretem)..
  *****
  de aztán jött valami. nem akarok senki hitébe beleronditani a 45-ös lábaimmal, meg semmi ilyesmi (és ne legyen igazam)-de ez jutott eszembe:
  http://youtu.be/UegLypCNKIU
  igaz a Temzén kivitelezni nehezebb valószinűleg, mint egy sima aljú medencében, de nem lehetetlen.(a leg-aranyosabb egy tizenkét éves-forma srác, aki sorban lövi le a poénjait lassitott bejátszásokkal.)
  sorry, ma én vagyok a debunker. most igy gondolom, talán holnap meggyőz valamivel és elhiszem. de most nem.
  *****
  Boris képei mindig gyönyörűek és sokatmondóak..
  A lényeget még mindig magadnak kell kihámoznod, de itt van pár útjelző: http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm

  VálaszTörlés
 11. Az elme trükközik velünk, de ugyanakkor "őt" is be is lehet csapni. Az első esetben mi magunk hiszünk a saját elménk által generált kételyeknek, ahogy Lijo is kiválóan megfogalmazta fent, a második esetben valamilyen külső befolyás hatására verhető át a palánkon az elme (pl. média, trükkök, stb.). Mindez elkerülhető, ha uraljuk az elmét.

  Szerintem a háttérhatalmi elit is tud ezekről a képességekről, hiszen miről szól az utóbbi korszak, ha nem pont arról, hogy hogyan és miként fogják vissza az emberi képességeket, hogy hogyan tudják minél inkább lekorlátozni, 3D-s falak mögé zárni, mesterséges illúziókban tartani élete végéig, felesleges körökben járatni az elménket, ideológiákkal, összeugrasztással, megosztással. Tehát nem arról van szó, hogy ki akartak volna nyírni mindenkit, hanem pont, hogy az agyatlan melósokra volt szükségük eddig. És ennek úgy tűnik vége, mert kiszabadult a szellem a palackból, és most ezért igyekeznek meglovagolni ezt a hullámot.

  Ideje az elmét a szolgálatunkba állítani, és felfedezni mire vagyunk képesek. Én tényleg javaslom mindenkinek, hogy próbáljon meg figyelni a belsejében eddig szunnyadt képességeire, melyek most akár ki is virágozhatnak. Mert ilyen időket élünk - én legalábbis ezt érzem.

  VálaszTörlés
 12. Gondolatok:

  Mi határozza meg a hitünket? - a tapasztalások.
  Mi határozza meg a tapasztalásunkat? - a hitünk.

  Kérdésem a következő:
  Vajon amikor elutasítunk valamit, tehát ellenállunk, tisztában vagyunk-e, hogy az élet felénk kínált játékát toljuk el magunktól.
  Mivel nem vagyunk kényszerhelyzetben, hogy döntenünk kéne, miért zárjuk rövidre a lehetőségeinket?
  Mert általában mikor mond nemet az ember? Mikor nem képes az élet áramlásával együtt létezni?
  Ha félelem van benne. És ez természetes, rengeteg hozott blokkjaink, félelmeink, elő nem ásott fájdalmaink vannak, amik béklyók rajtunk, sőt ezzel nagyon sokan azonosulnak már.
  Sokszor rutinból utasítunk el, mert ezzel nőttünk fel.
  De vajon felismerjük-e, hogy ezzel bebörtönözzük magunkat? Újabb korlátokat cövekelünk magunk köré?
  Az élet értünk van, és a korlátaink letételéhez, hitünk kitágításához bele kell merülnünk akár fájdalmas emlékeinkbe is... Hogy szabaduljunk.

  Szóval csak azt szeretném megvilágítani, hogy a NEM-et fel tudnánk lazítani egy AKÁR, egy TALÁN szóval, és ezzel a hitünket, tapasztalásunkat is kitágíthatjuk. A tudatosságról nem is beszélve.

  Ha teszem azt a szomszéd, átsétálna a Dunán, és ezt látnánk, mi lenne az első reakció: Ámítás...
  Miért?
  Nem bízunk, nem hiszünk, még abban sem, amit látunk.
  MAGUNKBAN így hogy is hinnénk?

  ui:
  Ez nem azt jelenti, hogy mindent amit látunk be kellene nyalnunk, de hogy mit szeretnénk megtapasztalni, az igen is rajtunk múlik.

  Jó gyakorlást:)!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ja és elfelejtettem, de Mazsola eszembe juttatta:

   A háttérhatalom, ha lenne oly tudatos, hogy ilyen játékszerekkel tudna élni, a tudatossága révén nem lenne igénye igába hajtani embertársait.

   Mazsi köszi, puszi:)

   Törlés
  2. Jól beszélsz tesó! A KaRma is azt jelentheti szerintem, hogy KaRom (ami bezár, ameddig úgy a-KARom), vagyis KöRöm (az én köreim, amiből csak én tudok szabadulni, ha kijutok a saját elmém - vagy énem - okozta félelmek köreiből). Ezt a KÖRkörös KARma létezést is el lehet hagyni, ha úgy aKARjuk, persze ehhez is dolgozni kell tudatosan.

   Törlés
  3. Igen Tesó:)!

   A spirálon haladást, illetve nem haladás (ismétlés) esetén a KÖRözést juttattad eszembe:)

   Törlés
 13. https://www.facebook.com/photo.php?v=502667356450947&set=vb.421640921220258&type=2&theater

  VálaszTörlés
 14. Véleményem szerint bármennyire is szórakoztató, de aki "komoly" spirituális utat akar járni, annak le kell számolni az álmodozásokkal és vissza kell térnie az alapokhoz, mert ezek szerint nem tanulta meg (értette meg) a leckét.

  Aki azt gondolja, hogy az ilyesmi "trükk" az lehetséges, az nincs tisztában a 3D természetével. Egy dobókockányi "anyagban" (térrészben) annyi energia tárolódik, hogy Budapestet egy pillanat alatt elsöpörné, ha felrobbanna. Ezt nem lehetséges itt mozgósítani egy ember gondolatai által, ahhoz, hogy valaki a "vízre" pozícionálja magát, mondjuk a 70kg-jával, "csak úgy", ahhoz mérhetetlen sok energia kellene, ahogy akár egy pohár elmozdításához is.

  A 3D-t nem lehet csak úgy "átugrani", ha lehetne, akár milyen bonyolult is volna, már rájöttek volna és mindenki alkalmazná. Ezt "átugrani" csak úgy lehet, ha valaki "eltávozik" innen.
  Ha valakinek vannak tapasztalatai az asztrál síkon, az tudhatja, ha valamit elmozdít a szobájában (pl. arrébb tesz egy széket), aztán vissza fókuszál a testére és "felébred", akkor szomorúan tapasztalhatja, hogy a 3D-ben bizony a szék ugyanott van, mint előtte.
  Ha ez ilyen egyszerű lenne, akkor mér rég nem építenének hidakat, mekkora spórolásokat lehetne megvalósítani, gyalogtúrák Amerikába, stb... :))

  Ideje felébredni én is azt mondom, de előbb a gyerekes álmodozásból, hogy aztán "valóban" fel lehessen ébredni spirituálisan is.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Én elfogadom ezt a racionális érvelést, de mi van akkor Bastian, ha ez a 3D már nem 3D? Mi van, ha épp egy olyan átmenetben vagyunk, amikor még látszólag minden a régi, de egy fejlettebb létsík már betüremkedett, ahol igenis lehetséges ez?

   Törlés
  2. Én is valami elfogadó válaszban gondolkodtam, nem kizárva az igazad, DE! a változtatás jogát fenntartva:)
   Vagyis, amíg nem tapasztalom meg a korlátaim, addig nyitva hagyom ezeket az ajtókat, ügyelve, hogy újabb korlátot ne húzzak magam köré.
   A teremtésben épp az a legnehezebb és legkönnyebb, hogy könnyedén és kegyelemmel tedd. Amikor az ember BARIkádok közt él, jobban rá kell gyúrni a kétségek nem figyelembe vételére...
   Vagyis amíg nem tapasztalom meg amit mondtál, az nem több, mint egy vélemény. És ha meg is tapasztalom, holnap már lehet kinövöm saját tapasztalásomon alapuló igazam.

   Törlés
  3. És már rég nem a vízen járásról van szó, hanem a hajlandóságomon, hogy változtassak önmagamon.

   Törlés
  4. A nagyszerű ebben az útban az, hogy ellentétben a hagyományos vallásokkal, ahol csak "hinni" lehet, itt tapasztalni is és legalább részbizonyosságot szerezni az "út" mibenlétéről.

   Szerintem érdemes erre fektetni a hangsúlyt és így fokozatosan előrejutni, mivel ahogy az ember ért meg dolgokat, úgy egyre több tapasztalata is lesz. Gondolom ahogy fejlődik a tudata (bontja le a tudat előtti gátakat) úgy egyre több dolgot képes "dekódolni" és megérteni, amíg ez nincs addig csak ködszurkálás lesz belőle.

   Én is elkövettem azt a hibát, hogy túl előreszaladtam, és elmaradtak az új tapasztalatok és hamar talajt vesztettem.
   Most visszatérek újból a napi meditációra, mert anélkül nem megy...

   Törlés
  5. A 3. dimenziónak megfelelő rezgés-kiterjedés a Földön már jó ideje növekvőben van. Így a 3 D-s földi "lufi" nemsokára rátapad a 4 D-s földi lufi falára majd azzal együtt tovább tágul. Addig amíg el nem éri az 5. dimenziónak megfelelő rezgéskiterjedést - be nem kebelezi az 5 D-s lufitartományt is. Ez már egy hosszabb ideig tart. Ekkor alakulnak meg, születnek újjá az úgymond Szeretet-Királyságok - ami már egy aranykori miliőnek felel meg. A folyamat legvégén már csak azok lesznek a Földön akik az úgymond Aranykorba valók. Tehát olyan emberek akik most vagy a későbbiekben hajlandóak és képesek is megtáltosodni. Akik viszont nem akarják vagy nem tudják felvenni az 5 D-s belső-külső rezgést azok - egy belső döntés folytán - így vagy úgy de elmennek. Egy részük "elragadtatik". Lásd a bibliai 12 zsidó törzs 12x12000=144000 "kiválasztott" emberét. Ők az irányítóik által lesznek kiválasztatva és elragadtatva egy "másik" Földre. Még magán a maximum 4 D-s rezgésű Földön - tehát hamarosan. Az irányító kőművesek és más szektabeliek ezt az elragadtatásukat számtalan zenei és hirdetés-videón jelenítették már meg. Ilyen volt anno a "PPP" által kitárgyalt vodafon-reklám is. Csak persze ezeken az itt maradottak az úgymond alacsonyabb-rendű "nem kiválasztottak"-ként vannak feltüntetve. Ami természetesen hazugság mivel nyilvánvaló hogy az 5 D-be menő ember nem lehet alacsonyabb-rendű mint a 4 D-be menő.

   Kerion

   Törlés
 15. Hogy Vallejo képei mennyire párhuzamosak a témával, az ugye megint egy nagy kérdés. Hm ...

  Ö.T.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Komolyan ennyit tudtál hozzászólni? Ezért kár volt billentyűt ragadni. :)

   Törlés
  2. Ötike, fura, hogy pont Te nem látod az összefüggést a képek és a szöveg között. Na hadd segítsek egy kicsit.

   Az első képen a fénylő asszony a bolygóról, 3D-ből már kijutott tudatot jeleníti meg (akár). De láthatsz benne akár egy fényszülőt, fényszülöttet, teremtőt, fénylő tudatot, amit csak akarsz.
   A második kép szintén a különleges képességekre utalhat - mint pl. bolygóközi utazás, asztrálutazás, bármi.
   A harmadik homokművészeti kép a homok tudat általi formálását ábrázolja, tökéletes összhangban a szöveggel.
   A negyedik képen egy éppen szintet lépett tudatot látunk, aki kiemelkedett az állati létből, és számára kinyíltak a világ csodái.

   Javaslom sürgősen pihend ki magad, mert ez így nem járja, hogy pont Te nem látod ezeket! :D
   Panka.

   Törlés
  3. "Az első képen a fénylő asszony a bolygóról, 3D-ből már kijutott tudatot jeleníti meg ..."

   Hm ... és szerinted hogyan lesz egy férfinak felemelkedett női tudata? Nem sántít ez egy kicsit?

   Ö.T.

   Törlés
  4. Ö.T. kissé nehézfejű ma? nincs férfi/nő, csak a dualitásban.
   ha már EMBER-ré váltál, androgün, nemtelen leszel, mert mindkét pólus energiáját egyesítetted magadban. Ez az alkímia lényege: szent nász a tudatban.

   Törlés
  5. "...ha már EMBER-ré váltál, androgün, nemtelen leszel,..."

   Már elnézést, de az első képen látható lény egyáltalán nem tűnik "nemtelennek".
   Meg az emberek sem.

   Aztán ez az "alkímia = szent nász" egyenlet is, hogy hol keletkezett ????

   Most akkor hogy is van ez?

   Egyelőre nem sikerült meggyőznötök semmiről ebben a témában.

   Ö.T.

   Törlés
  6. Senki nem akart meggyőzni semmiről, de rendkívül fárasztó, hogy leragadtál az illusztrációhoz használt képeknél.

   Törlés
  7. Kedves Mazsola B !!!

   Az eredeti kijelentésem a témával kapcsolatban mindössze annyi volt, hogy a - véleményem szerint - jól megírt cikk és a hozzá csatolt képanyag egyáltalán nem passzolnak össze.

   Ezt a kijelentésemet most is fenntartom, majd mindjárt kifejtem, hogy miért, azt azonban vedd figyelembe, hogy nem pusztán a szöveg tekinthető információ-hordozónak, hanem a hozzá csatolt vizuális megjelenítés is. (képanyag)

   Kezdem a művész nevével:

   Boris Vallejo, ami bontásban = BOR + IS + VALL + E(Z)JÓ, ami ugye hasonlít egy kissé a "bort iszik, de vizet prédikál" szlogenre, ugyanakkor lényegileg Dionysosra és a Bachanáliákra utal, ami ugye valahogy mégsem azonos a szövegben megjeleníteni szándékozott Istenképpel.

   A másik, hogy az első képen szereplő fiatal menyecske csinos popsija alatt egy halott bolygót láthatunk, aminek egy része a színe alapján értékelve sivatag, a többi pedig sötétszürke színű, ami ugye szintén nem hasonlít a mi kék bolygónkra, hanem sokkal inkább a halált idézi.

   Talán érdemes lenne még megemlítenem, hogy a sivatag jelentése kiad egy olyan értelmezést is, hogy Shiva-tag, azaz Shiva napja.
   Érdemes ezzel kapcsolatban utánanézni, hogy ki is volt ez a Shiva és milyen tulajdonságokkal rendelkezett!

   Az sem egészen mellékes - hogy mindezt a gyakorlatban is szemléljük - hogy az angol királynénitől kezdve az Angéla Merkelen keresztül, a Volga anyácska, a Nagyboldogasszony, a Szűz Mária - kultusz, egy bizonyos népcsoport anyáról való származtatása, a materializmus (mutterializmus) mindegyike a nőiség dominanciáját támasztja alá és itt mindenképpen érdemes megkérdezni, vajon milyen ÚRRÓL tesz említést a Biblia ????

   Ezeken kívül az sem egészen mellékes, hogy a

   S(H)IVA, és az
   EVA

   annyiban hasonlítanak egymáshoz, hogy mindkettőből hiányzik az egyensúly.

   Remélhetőleg sikerült valamennyire érthetővé tennem a kételyeimet. ...:)))

   Ö.T.

   Törlés
  8. Kedves Ö.T.! Azt szerettem volna kifejezni, hogy a nem ebben a vonatkozásban irreleváns. Ha érdekel az alkímia, nézz utána.

   Törlés
  9. Ha valaki túlzásba esik a szavak élveboncolásával, akkor mindig eszembe jutnak.. az orosz hangmérnök (Borisz Jelszint), az arab aneszteziológus (Koffein Ampullah), a palesztin zenész (Basszer Arafat), a nigériai fotós (Kukkancs-a-Vakumba)...
   :D

   Törlés
  10. A képek elemzése nem az én asztalom, most is csak betettem, mert tetszettek a színei és a gömbölyded formák. :)

   Amúgy meg ha a "név kötelez" stílusban vizsgáljuk meg a Boris gyereket, akkor én azt mondanám: a BOR IS és VÁLLAL EZ JÓ számomra mindenképpen pozitív értelmű, mivel szeretem a bort és szeretem azokat az embereket akik borozás alatt és után is vállalják a véleményüket - ez jó! :) Szóval nekem a Boris az komám. Mondjuk meg kell hagyni a "szépség és a szörnyeteg" motívumát ölég sokszor ábrázolta, és sokszor elég ijesztő figurákkal, de hát mit csináljunk? Ő ezt látta... Azért érdemes figyelembe venni, hogy a "szörnyei" és a "szépségei" általában jól elvannak egymással a képein, azaz ez nem jelent mást, mint hogy Boris barátunk felismerte: az élet fényes és sötét oldala nem ellenségei egymásnak, hanem kiegészítői - ezen a dualitás szinten, ami magára az egyensúlyra utal. Ennyit Boris-ról.


   Más. Ha a materializmus a mutterializmus (matriarchális) irányzatból nőtte ki magát, akkor áruld már el, hogy miért többségében férfiak alkotják a tudomány materialista vonulatát, illetve az elit irányítói rétegét, meg a hadseregi és politikai vezetőket is? Láttam én már két nőt csúnyán hajba kapni, de háborúzni még csak faszkalapokat láttam. Megaztán az is érdekes szempont, hogy általában a nők sokkal inkább intuitívabbak, idealisztikusabbak, érzékenyebben a spiritualizmusra mint a férfiak, ebből meg megint csak az mutatkozik meg, hogy a materializmus nem a nőktől vagy a matriarchális hitvilágból jön.

   S az, hogy az ÉVA, vagy az APA van-e egyensúlyban szóelemzésileg, szerintem mindegy, tekintve, hogy az ANYA is egyensúlyban van.

   Törlés
  11. ...és a lengyel kocsmáros, Zbigniew Mikornyitszky
   mj

   Törlés
  12. Ja és ki ne felejtsük a görög pornósztárt: Athos Oszlopontosz

   Törlés
  13. ...és még:
   http://grocceni.com/v/hogyhivjak.html

   Törlés
 16. Egy tudatos embernek aki tud a vizen jarni stb..., annak mi szuksege van a buvesz elemek hasznalatara ahhoz hogy nekem megmutassa mit tud.

  VálaszTörlés
 17. Puma:)

  Jó a kérdés:)!

  Kezembe került "A vonzás törvénye" c. könyv. Fellelkesültem, és elhatároztam, hogy szeretnék egy Honda Accordot. (mindig is imádtam a hondát, az accordba rögtön szerelmes lettem). A környezetem furcsán nézett rám, de én kiragasztgattam a lakásban, a fürdőszobában, a melóhelyemen az álmomról a tacepaoót... 5 hónap múlva, nevünkön volt ez az autó. És ennek öt éve.

  Ezt a fiút mi motiválta, nem tudom.

  Visszagondolva, volt bennem egy olyan szándék, hogy na majd én megmutatom nekik, mert kigúnyoltak... és volt bennem egy olyan szelíd érzés is, hogy nézzétek, megcsináltam, nektek is lehet, ahogy szeretnétek.
  Ha most kezdenék valami konkrét dologgal, egyrészt nemigen lenne kedvem látszani, mert nem fontos, hogy mit gondolnak rólam, másrészt mégiscsak szeretnék, hogy ismét megmutassam: gyerekek lehet másképp is:)...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Hat pont ez az!Ha lehet maskepp is akkor miert buveszkedik?De szerintem ez a fiu nem jo pelda volt ide.

   Törlés
 18. +18: találós kérdés.. avagy figyelsz a részletekre?
  (egyébként nem fogom elmondani, mire gondolok, kiváncsi vagyok ki mit lát..)
  http://youtu.be/VPxgeMqOyig

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Izgatás, vágyak gerjesztése.
   Ha mást is akarsz, akkor keress egy nőt!

   Törlés
  2. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

   Törlés
  3. egy tetovált, csámpa fiatalkorú vonaglik fehérneműben jövedelemszerzés céljából ..

   Törlés
  4. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

   Törlés
  5. akkor mutatok valami hasonlót.. ami mégis pont az ellenkezője..
   http://youtu.be/IUGzY-ihqWc

   (valami?)
   most:(ellenőrző kép 119 (chi)rionssf)

   Törlés
  6. Kedves Z+! Sajna nem sikerült rájönnöm, mire utalsz, de ha valóban jó zenét szeretnél hallgatni akkor javaslom a következőt: http://www.youtube.com/watch?v=IO4BcJgmNFA
   Morrison bácsi megmondott mindent, amit tudni érdemes.

   Törlés
  7. dehogynem, csak még Te se tudsz róla egyébként.. de ebben a dalban is szó van a dologról, amit mutattam..
   http://youtu.be/IO4BcJgmNFA?t=32m50s

   Törlés
  8. This is the end
   My only friend, the end
   It hurts to set you free
   But you'll never follow me
   The end of laughter and soft lies
   The end of nights we tried to die
   This is the end

   Időzzünk egy kicsit még a Morrison Hotelben...
   Két nem annyira ismert dalt emelnék ki:
   End of the Night http://www.youtube.com/watch?v=TZZ2yEZEE7Y
   Take the highway to the end of the night
   End of the night, end of the night
   Take a journey to the bright midnight
   End of the night, end of the night

   Realms of bliss, realms of light
   Some are born to sweet delight
   Some are born to sweet delight
   Some are born to the endless night
   End of the night, end of the night
   End of the night, end of the night

   Blake Az ártatlanság jövendőlései - prófécia
   (...)
   Minden éj s napon pedig
   Lesz, ki búra születik.
   Minden nappal s éjszakán
   Lesz, kit sorsa kéjre szán.
   Lesz, kit sorsa kéjre szán,
   S lesz, kit örök éjre szán.
   Tévhitre vezettetünk,
   Ha nem éber a szemünk,
   Az éjszülöttek az éjbe enyésznek,
   Mert a fényben aludt a lélek.
   Isten jő, s ő a szegény
   Éjlakó lelkeknek a fény;
   De ember-formát ölt magára,
   Ha Napfény-ország népe látja.

   Every night and every morn
   Some to misery are born,
   Every morn and every night
   Some are born to sweet delight.

   Some are born to sweet delight,
   Some are born to endless night.

   We are led to believe a lie
   When we see not thro' the eye,
   Which was born in a night to perish in a night,
   When the soul slept in beams of light.

   God appears, and God is light,
   To those poor souls who dwell in night;
   But does a human form display
   To those who dwell in realms of day.

   Azt hiszem, erről beszélgetünk mi is itt.

   Törlés
  9. A másik a Tell all the people
   http://www.youtube.com/watch?v=-K5aP8wy0EY
   Tell all the people that you see
   Follow me
   Follow me down
   Tell all the people that you see
   Set them free
   Follow me down

   You tell them they don't have to run
   We're gonna pick up everyone
   Come out and take me by my hand
   Gonna bury all our troubles in the sand, oh yeah

   Can't you see the wonder at your feet
   Your life's complete
   Follow me down
   Can't you see me growing, get your guns
   The time has come
   To follow me down

   Follow me across the sea
   Where milky babies seem to be
   Molded, flowing revelry
   With the one that set them free

   Ezt a változást már Ő is megérezte, 45 évvel ezelőtt.

   Törlés
 19. huhh:)!

  Játék, hatalom, elterelés:)

  VálaszTörlés
 20. Nem értem, hogy miért kell cipőt húzni annak, aki a vízen akar járni.:)( megj. Jézus a képességeit "fentről" kapta, nem ő fejlesztette ki magában.)Nálam Bastiannál van a pont.

  "A 3D-t nem lehet csak úgy "átugrani", ha lehetne, akár milyen bonyolult is volna, már rájöttek volna és mindenki alkalmazná. Ezt "átugrani" csak úgy lehet, ha valaki "eltávozik" innen."
  Minden más csak az elme játéka az anyagban. Aki végérvényesen megtisztul a 3D-s anyag varázslatától, az ész imádatától, a kötelékeitől, netán alázatossá is tud válni, s esetleg érez magában valami elhívásfélét..., akkor bebocsátást nyerhet a "magasabb" világokba. Ha nem, akkor maradnia kell. Új formák, új színház..., de a tananyag ugyanaz.

  sl

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. sI,

   Szerintem - mivel az EGYből származunk, Isten képmására teremtődünk - a képességeink velünk született, csak a feledés homálya takarja szívünket, nincs különbség.
   Ha azt képzelem, nekem méltónak kell lennem ehhez, akkor pont, hogy ellene megyek annak, amire emlékeznem kell és a szétválasztottság érzését erősítem.

   Abban egyetértek, hogy alázat, szeretet, nem minősítés,stb., de hogy nem kell bejárni azt az utat, és úgy, ahogy Jézus, az fix. Illetve mindenki úgy járja be, ahogy szerinte kell:).

   Azt képzelem, hogy 3D, 4D, 5D... mind itt van most. Hogy mit tapasztalok meg, az attól függ, hova helyezem tudatom fókuszát. Ezt én úgy rajzolom meg magamnak, mint egy függőleges tengelyt, és annak mentén liftezek hol lejjebb, hol feljebb - lelki állapotomat szépen be lehetne ezen jelölni.

   A mostani felemelkedésünk abban különbözik a többitől, hogy az "ugrás" során megtarthatod a tested.

   "elme játéka az anyagban" - ezzel sincs semmi gond, amíg nem azonosítod magad vele.   Törlés
  2. Ha az ember abba köt bele, hogy épp vízen cípőben jár a másik, és nem mezítláb, ahogy Jézus, akkor az illetőről azt képzelném, hosszú hajat növesztett némi szakállal.

   Törlés
  3. Köszi a támogatást! :))
   Bár én nem harcolok senkivel, csak egyszerűen leírom a gondolataimat, aki akarja elolvassa, aki nem, az nem. Semmi gond. :))

   Annyit hozzátennék, hogy véleményem szerint Jézus a jelenlévők tudatát befolyásolta és valójában fizikai értelemben nem járt a vízen (nem szaporított kenyeret, halat, stb...), csak az embereket más síkra fókuszáltatta (mint egy kollektív hipnózisban). Ha valaki anélkül kerül az asztrál síkra, hogy konkrétan ezt akarja (tehát nincs tudatában a "váltásnak"), akkor amit eközben tapasztal, eskü alatt vallja, hogy megtörtént (ott valóban így is van). Ez van egyébként az UFO-s "eltérítéseknél" is, ezt le is tesztelték tavaly egy OBE-s cég segítségével. Olyan valóságos, hogy bármire megesküszöl, hogy megtörtént, sőt, ahogy a "stigmák", valójában a "sebek" is meg tudnak jelenni a testen.
   Ha Jézus a 3D-ben tudott volna járni a vízen vagy egy kenyérből százat csinálni, akkor nem kellett volna megszületnie, hanem egyszer csak "megjelennie". Az, hogy a világra szülték, mint bárki mást, az számomra azt jelenti, hogy a 3D-t ő sem tudta megkerülni, mivel erre az aktusra a munkásságát tekintve semmi szükség valójában nem volt, kivéve, ha nem volt más választása...

   Törlés
  4. lijo

   Abban teljesen egyetértünk, hogy a 4D, 5D,... is "itt" van körülöttünk, de azt ne felejtsük el, hogy mikor "leválunk", akkor bizony itt hagyunk valamit, ami a 3D-s testünk. Tehát csak a tudatunkat tudjuk fókuszálni magasabb rezgésszintre, a testünket nem. Az mindig 3D-s marad és elporlad itt.
   Tehát az láthatjuk, hogy hiába egységes az egész, ez nem egy "kaotikus" egész, ahol struktúra nélkül a tudati fókusszal kiválasztok keresztbe-kasul bármit, hanem egy jól szétválasztott hierarchia van "síkokra" bontva. Tehát a tudatodat fókuszálhatod magasabb síkra, de attól még az nem fog itt a 3D-ben megjelenni, azaz nem tudod "lehozni". Ami "fönt" megjelenik, elképzelés, stb... azt itt a 3D-ben meg kell valósítani, akár mechanikusan fizikailag, akár az evolúcióban a sejtek, DNS, stb... új információk alapján az életre való törekvésben. Einstein is ezért mondta, hogy amiket ő "kitalált", az nem a normál racionális gondolkodás eredményeképpen jött létre. (azt mondta, hogy amikor dolgozott valamin, egyszer csak időnként reggel arra ébredt, hogy tudta a megoldást, utána persze hosszú ideig dolgozott még a matematikai leírásán).

   Tehát, ami véleményem szerint "fent" kigondolódik, az itt a 3D-ben nem egyszerűen "megjelenik" a "semmiből", hanem a szabályok betartásával "létrejön". De ahhoz kell egy "dekódoló", aki felveszi itt az infót tudatosan és megcsinálja.

   Gondolom a fent említett Honda Accord sem úgy került a birtokodba, hogy felébredtél egyik reggel és észrevetted, hogy a nevedre íródott egy Honda, hanem vettél egyet :)).

   Törlés
  5. Bastian, szerintem ez a test is 'átvihető', de levezetni nem tudom hogyan. Tudod hogy van, nem azonosulok vele, de sajnálnám itt hagyni, olyan jól sikerült! :D
   Panka.

   Törlés
  6. A 3 D az nem egy merev valami. Változhat, kiterjedhet és vele együtt mi is. Tehát nem szükséges átugrani ha vele együtt emelkedsz. A rezgés-kiterjedésen belül is meg lehet "táltosodni" - különösen amikor szükséges. Például egy cunami, földindulás elől fizikailag is fel lehet repülni a légtérbe.

   Kerion

   Törlés
  7. Átvihető valóban, de úgy, hogy azt képzeled, hogy van tested és az olyan mint most és akkor olyan lesz. Ráadásul "idealizálva", tehát pattanások, meg szarkalábak, stb... nélkül :)).

   Azt viszont nem tudom, hogy amit így meg lehet élni "ott" miközben még létezem "itt" és aközött ha már "itt" nem is létezem, tehát nincs agyam, mert meghaltam, akkor "ott" miként értelmezem majd agy nélkül a dolgokat. Mert az egyértelmű számomra, hogy amikor az agyam "felvesz" valamennyit abból az információból amit ott tapasztal a tudat, akkor nyilván szűri a dekódolás korlátozottsága miatt (ráadásul szubjektíven dekódol, azaz torzít) és amit aztán tudatosan "megőriz" belőle és az eredeti információ között mekkora a különbség az csak majd akkor derül ki, ha eljött az idő... :)

   Törlés
  8. Kerion

   Ez a Te értelmezésed szerint azt jelentené, hogy az egész 3D felemelkedik mondjuk 4D-be és mi megyünk ezen keresztül vele, a 3D meg nem lesz többet.
   Ez elméletileg nyilván elképzelhető, de az én értelmezésem az, hogy 3D nem csak "átmenetileg" van, aztán idővel 4D lesz belőle, hanem az lesz továbbra is, ahogy eddig és 4D, stb... is van most is és lesz is, az emelkedés pedig "egyéni", ha a tudatszint (rezgésszint) eléri az ahhoz szükséges mértéket.

   Törlés
  9. Milyen a 4D-s tudatszint?

   sl

   Törlés
  10. sl

   Hehe. Hát azt valóban jó lenne tudni :)).
   Ahogy én képzelem, az az asztrál szint. Egyesek szerint az a fölött lévő "szellemi" szint. Csak akkor mi az asztrál? 3,5D ? :))

   Véleményem szerint ezeket a 3D feletti dimenziókat nem feltétlenül kell ilyen "fizikainak" tekinthető dimenziónak elképzelni, szerintem ezek csak elnevezések. Nem tudom.
   Nekem csak az asztrállal van némi tapasztalatom. Ott annyi a különbség a 3D-hez képest, hogy bármit megtehetek, amit csak akarok, bármit létrehozhatok, de vannak dolgok amiket nem én hozok létre, mégis ott vannak, de egyébként ugyanígy néz ki minden, mint itt.

   Törlés
  11. Bastian, fentebb azt írtad hogy a 3 D-s testünk az itt marad és elporlad. Gondolj csak bele hogy akkor mi értelme ennek az egész korszakváltó ébredésnek, megvilágosodásnak és felemelkedésnek. Semmi, hiszen semmit sem értünk el vele - ugyanoda jut a "szeretetelvű" lélek mint a "gyűlöletelvű" lélek - a 4 D-s szintre. Azzal a különbséggel hogy a 6almaskodó vagyonos legalább dőzsölhetett meg úrhatnámkodhatott egy jót mások felett - még ha "illuzórikusan" is - ebben az illúzióban. Akkor ugyanott lennénk mint eddig - hiszen a halál ugyanezt eredményezi mindkét esetben. Éppen az a poén az egészben hogy - ha a szeretetelvűség révén megemelkedik a belső rezgés - a test is a lélekkel megy. Áttranszformálódik a másik síkra, illúzióba, dimenzióba. Pontosabban a másik magasabb-szintű rezgés-tartományba. Erre nem csak azért van szükség mert magával visz egy aztán bármivé "alakítható" saját-energia-nyalábot, a test részecskéit. Hanem azért is mert ezzel bizonyítható/igazolható fentebb a magasabb szintre jutás jog/goj-ossága maga. Mindez persze úgy lehetséges hogy a C-ion részecske-alapú test Si-ion részecske-alapú testté kristályosodik át. Ez a rezgésemelkedésünkkel párhuzamosan van most folyamatban. Fénnyé, fény-részecskékké csak ily módon lehet átalakulni. Aztán a fényből vissza is ha úgy döntünk. Tehát ekkor a saját volt illúziónkba visszajöhetünk - persze csak segítő/testi-lelki-gyógyító szándékkal. Gondoljunk csak Jézusra. Ő nem visszajött hanem leszületett, mivel csak így léphetett be a 3 D-be. Mivel akkor még nem volt még korszakváltás ahol az előbb szintet-elértek szabadon mozoghatnak vice-versa. Egyébként ezért félnek a magyaroktól. Mert azok hamarabb érik el a magasabb rezgésszintet és így ők diktálhatnak - persze szeretettel - a többi embernek. Bárkinek.
   A régi pálos szerzetesek testestül rezegtek el. Egyetlen pálos-kolostorrom mellett sincs "szerzetes-temető". A maják, egyiptomiak közül is számosan tűntek el testestül - vitték magukkal a testüket is.
   Ezen a Földön - a mátrix ezen illúziójában - nem lesz többé 3 D-s szint, sőt 4 D-s sem. Csak 5 D-s prolongált, végtelenített szint lesz - ne kérdezd honnan tudom. Eddig is így volt csak az aranykori 5 D-s szint nem lett prolongálva. Ezért idővel mindig "megkopott" és visszacsúszott a 3 D-s szintre. Lásd a mostani helyzetet.
   Az asztrális dolgok, asztrál-projekció meg hasonlók mind-mind testnélküli "tudatkivetüléses" látomásos utazások. Általában már megtörtént dolgok "kivetítése" - mint a moziban. Most nem ajánlatos ezzel foglalkozni. Az emelkedés persze hogy egyéni. És mindenki a neki megfelelő/általa elért helyre meg. Vagy testestül - lásd "elragadtatottak" illetve ittmaradottak - vagy anélkül. Az utóbbiak "lelke", ha úgy dönt már egy új illúzióban ölt majd egy új testet/születik le valahová mivel a régit itt "eldobta".

   Kerion

   Törlés
  12. Apropó, azt még meg kell említeni hogy amikor az úgymond gonosszal, antikrisztussal, fenevaddal, sátánnal, nagy paráznával meg egyebekkel riogatnak - például a Bibliában meg másutt is - akkor voltaképp azokkal az emberekkel riogatnak, keltenek félelmet akik hamarább felemelkednek. Tehát a magyarokkal. Az egész természetesen abszurd. Mert aki előbb felemelkedik az azt a szeretetelvűségének köszönheti. Tehát eleve JÓ EMBER. És úgy is cselekszik - másképp nem is tud. Ha mégis rossz dolgokat tenne akkor csökkenne a rezgésszintje és elveszítené a tudását és képességeit is. Ez evidens. Tehát itt mindenképp a JÓ "kényszerpályájának" áll a zászló - ha úgy tetszik Teremtés-ügyileg is. A riogatók erre persze azt mondják hogy az antikrisztus is először jóságos lesz, békét és jólétet teremt - majd csak azután lesz gonosz. Ugyan már. Egy újjászületett jó ember - csak úgy - nem lesz gonosz. De még ha így is volna ennek semmi jelentősége nem lenne - mert abban a pillanatban amikor ez megtörténik azonnal elveszítené minden pozícióját a drasztikus belső rezgés-visszaesésének köszönhetően. Az "antikrisztusok" most vannak uralmon. Nyilván szeretnék ezt a tényt a jövőbe helyezve másokra - mint mindig a magyarokra - kenni.

   Kerion

   Törlés
  13. Kedves Bastian! Az ok, h szkeptikusabb vagy, de Jézussal kapcsolatosan szeretném, ha tudnád, h azért született, mert a feladata az volt, hogy megmutassa: BÁRKI elérheti azt a tisztaságot és létszintet, amit ő hosszas tanulás eredményeként bemutatott. Tehát embernek született és EMBER-ré vált. Nem imádni kell, hanem követni és főleg nem a halálát ünnepelni, mint a katolikusok, hanem az eszméit megvalósítani a mi kis egyéni életünkben. Halála után megjelent kétszer is. Szerintem nem tömeghipnózis áldozatai voltak a tanítványai, hanem pontosan azt mutatta be nekik, hogy a szeretet hatalma képes felülírni az egyébként érvényes természeti törvényszerűségeket.

   Törlés
  14. Kerion

   Az én értelmezésem szerint a 3D-s testünk a "tanulótest", amit lehet ütni-vágni, ezáltal tanulni és aki haláláig eléri azt a "gerjesztett" tudati szintet (lenyomatot, konfigurációt, örvényt) az egyetemes és személytelen tudatmezőben, az továbbra is megmarad, a teste elporlad. Aki nem érte el a szintet, annak nem csak a teste, de a nem kifejlett "lelke" is eloszlik a közös tudatmezőben és "személyiség" értelemben nem lesz többé jelen, csak annyira, mint a feloszlott teste az anyagban elkeveredett atomok révén.
   A fejlődés "statisztikai", senkit nem érdekel, hogy milliárdnyi élőlény jelenik meg az univerzumban és szűnik meg, porlad el, eredmény nélkül. (azaz nincs automatizmus személyi értelemben, aki nem ugrotta meg a lécet, az megy a (közös) levesbe... :))
   Így működik a 3D-ben is. Ha egy csecsemő rendellenesen fejlődött, az elpusztul és nem lesz belőle semmi, senkit nem érdekel (a szüleit egy ideig nyilván igen).

   Tehát én azt részemről teljes mértékben kizárom, hogy a Földön a 3D-ből 4-5 vagy akárhány D lesz, a Szíriusz rendszerében vagy bárhol máshol meg minden marad ahogy van. Az Univerzum egységes. Ettől még lehetnek más univerzumok ahol másképp működnek a dolgok, de egyen belül homogén a rendszer.
   Éppen ma néztem meg Dienes István előadását és függetlenül attól, hogy nagyra tartom, sokat is tanultam tőle korábban, de most szerintem borzasztóan mellélőtt. Aki akarja nézze meg a VNTV-n, érdemes, pont az itteni témáinkról szól.

   Mindenkinek azt tanítják EZO körökben, hogy milyen baromi "fontos" a személy, szerintem egyáltalán nem fontos, az a tapasztalat a fontos, ami az ő nézőpontján keresztül keletkezett, amíg "élt". Ez beépül a mezőbe. Az, hogy ez Gipsz Jakab vagy Kovács Józsi tapasztalata volt, lényegtelen.
   Gondoljunk azokra a milliókra, aki egy percet vagy annyit sem éltek és máris meghaltak, ki döntött így? Senki. Csak így történt, vagyis lényegtelen volt...

   Törlés
  15. Olivin33

   Gondolom azzal teljes mértékben tisztában vagy, hogy a Biblia hogyan keletkezett, azon belül is az Újszövetség. Tehát azt is tudod, hogy nincsenek "eredeti" iratok. Azok az "eredeti" iratok sincsenek meg, amik csak abban az értelemben "eredetiek", hogy azokban jelent meg először írásban Jézus története és tanításai. Ezen "eredetiek" közül a legkorábbi is (Márk Evg) évtizedekkel Jézus halála után keletkezett, a többiek közül akár 100 évvel is később. De ezt is csak több száz évvel később készült iratokból tudtuk meg, mert ezek a szájhagyomány alapján készült "eredetiek" is "elvesztek". Érdekes módon... Tehát valójában még Jézus létezéséről is csak közvetett ismereteink vannak, bizonyítékaink meg az ég világon semmi. Ezt érdemes észben tartani, ráadásul ezt nem én mondom, hanem ez a hivatalos álláspont.

   Mindettől függetlenül nekem meggyőződésem, hogy Jézus létezett, de a kezdeti szájhagyomány, aztán a lejegyzés, aztán a sok másolás, véletlen és szándékos "félrefordítás" eredményeképpen sok minden elveszett a lényegből, de még így is érzékelhető, hogy miről is beszélt. Szó szerint venni és szavakra nem érdemes hivatkozni a "szentírásban" és nem érdemes a "megfogalmazásban" látni a lényeget, mert az "emberi".
   Az én értelmezésemben Jézus szavai visszatükrözik azt amit én gondolok, ráadásul ki sem kell csavarnom hozzá a mondanivalóját, nem úgy, mint egyes más elméletekhez...

   Természetesen mindenkinek tiszteletben tartom a meggyőződését.

   Törlés
  16. Bastian, nem a test a 3 D-s hanem az a rezgésintenzitás amiben még jelenleg környezetileg benne van. A test rezgésének mértéke egyébként is mindig az egyéntől függ - főként most amikor az nagymértékben alakítható. Tehát adott feltételek teljesülése esetén jóval magasabb is lehet mint a környezetéé. Jóval alacsonyabb nem mert azt nem bírja ki a test. Most jön az hogy a mennyiségi rezgés-változás minőségibe csap majd át. Jön az egyéni aurán belüli térrezonancia-emelés majd az aurán kívüli is ami aztán mindent megváltoztat. Na akkor jönnek a csodák...

   Kerion

   Törlés
  17. Bastian, egyetértünk. Csúnyán felhasználták a személyét tekintélyuralmi rendszer felépítésére, de ettől a példája követendő.

   Törlés
 21. Bastian, nekem is voltak már olyan gondolataim, hogy a csodák nem itt, hanem az asztralban zajlottak le, de nem mertem leírni.:))
  Az Ufok hemzsegnek az asztral síkban. Ezt egy nálamnál sokkal tisztább embertől tudom. Viszont azt is tudom, hogy tilos nekik a fizikai síkon megjelenni. Ha pedig mégis megjelenik, megjelennek, akkor az belenyúlás az isteni törvényekbe. Amúgy szintén nem harcolok, s mindenki gondolatát tiszteletben tartom.


  lijo, a cipő sokkal fontosabb lehet, mint gondolnánk.
  Én nem ragaszkodnék a testemhez, hogy ugorhassak. Valami olyasmi jut róla az eszembe, mintha szaros csizmával ( bocsi) akarnék befeküdni a tiszta ágyba.

  sl

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ha a Bibliából indulunk ki, akkor a test olyan, mint egy mag, amely átváltozik a földben, hogy kisarjadva új életet kezdhessen. Szerintem ez helytálló lehet. Elfogadom és szeretem a testem, de tudom, h a valódi testem még csodálatosabb megjelenésű (lesz).

   Törlés
 22. "Mihez kezdünk az információval, hogy a víz, mint a Földet és a rajta élőket felépítő anyag a legfőbb információ közlő, szállító és tároló elem?"

  Egyszerű. Mondogassuk párszor a pohár víznek, hogy 'szeretlek', majd igyuk meg. Egy próbát megér! :D
  Panka.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Pankám:)

   Nemhogy egy próbát megér, akár be is iktathatod mindennapjaidba.
   Volt, hogy kancsóba töltöttem ki vizet, melyet telematricáztam szeretlekkel:) Sőt dobáltam bele hegyikristályt, ametisztet pár órára.
   Ma már kristályos aljú kancsóban tárolom, és az energetizálja.
   Havonta egyszer felmegyek Lajos-forráshoz, betankolok úgy 150 l forrásvizet és azt isszuk. Szeretem, hogy Földanyához ily módon is kapcsolódhatok.

   Mostanság szoktam azt is, mielőtt iszom, eszem, hogy áldott legyen bennem ez+az. Megköszönöm, hogy van módom ilyet enni, inni stb.

   Törlés
 23. Ha valamennyire látná az ember az "energiát", ami az élőlényeket jellemzi, akkor sokkal egyszerűbb lenne érteni. Kapcsolatot létesíthet ez az energia, de nem válthat át egy másikba, nem lényegítheti át saját magába.Ez szerintem minden energiasíkra értelmezhető.

  A tudat tud váltani, de csak átmenetileg. Ezzel a váltással tisztább, vagy zavarosabb képet kap, attól függ..., nagyjából az asztrál síkig jutva. Sokan igyekeznek ere a síkra jutni (halál után úgyis ide), és itt megrekednek (ahogy haláluk után is). Ezért nem tudom értelmezni, hogy miért ezt a síkot jelölték meg, mint kívánatos célt.

  Akik csatornáznak nagyjából eddig jutottak. Ők a hangadók. Nagyon sok ember dec.21.-e után rájött, hogy nem hallgat a csatornázókra, saját maga kezébe veszi a fejlődését. Visszaszerzi a képességét, hogy az érzékelése a természetes mederben fejlődjön, hogy újra extraszenz legyen, tudjon álmodásba menni stb., vagyis maga érzékeljen, és ha érzékel azt tudja megérteni, Tudja Megismételni.

  Az ami az elmúlt 20 egynehány évben az ezo csatornázó részlegében történt, nagy mértékben vetette vissza a magyarok fejlődését, még a talajt is elveszítve a lábuk alól.

  Ezért lenne értelme nekifogni elölről, fórumot nyitni, megbeszélni stb.
  Sg

  VálaszTörlés
 24. Szerintem szükségünk van a jelen szarságainkra is, hiszen minden virág a sárból nő ki.

  VálaszTörlés
 25. sI,

  Az anyag nem mocskos, az anyag, az anyag. A benned levő ellenállás, fájdalom láttatja veled így.

  Azt is gondolom, hogy a 3D-ben is teremthetsz és lebonthatsz szabadon, ami itt leginkább a bibi, azaz IDŐ és a KOLLEKTÍV TUDAT.
  Amíg az ember nem képes kordában tartani az érzelmeit és gondolatait, az idő megvédi őt saját maga kiirtásától. Ahogy emelkedünk a tudatunkban, szívünkben, egyre inkább arra koncentrálunk, amit szeretnénk, vagy éppen a MOST-ban élünk, és hagyjuk az életet megnyilvánulni rajtunk. "Gyorsabban" teremtődnek meg a kívánalmaink a hétköznapi életben. Aztán itt a kollektív tudat, ha teszem azt, teleportálni szeretnék, az nem jelenik meg kvázi olyan gyorsan, mint egy új gépkocsi, mivel kevesebb energia éri. Mivel mindenki össze van kötve mindenkivel, ennek azért még kell idő az elterjedéséhez a több energiához. Azt is gondolom felfele haladva, a gyorsabb teremtésről, hogy az emberek letisztultak, a kollektív tudatból kipucolódnak az olyan fogalmak, energiák, mint a félelem, bántás, önzés, hatalom stb, és több "teret" nyer a hála, béke, szeretet, bőség. Más az eszköztárunk. Mintha - ne szó szerint értsd - "készleten" lenne, amit szeretnél.

  Bastian,

  Hogy épp milyen úton-módon jelenik meg a világomban, amit szeretnék, vagy éppen ami, azon nem filózom. Kb. ennyi elmézéstől Einstein hajam lenne (Ő erre élvezett, én meg másra:).
  Lehet, mert nőből vagyok, Tapasztalok, Érzek, TUDok.. Nem igényem megtudni, (abba energiát fektetni) hogy ha én fényt szeretnék a szobában, hogy az miképp történik meg. Egyszerűen sajnálnám erre az időt. De az is benne van, ahogy Kerion is mondta, folyamatosan változik, tágul a világ.(A Földdel együtt emelkedünk - a 3D nem tűnik el, másik játszótereken elérhető lesz.)
  Egyszerűen változok, tágulok vele én is. Miközben van az én olvasatomban is egy-két fix törvény, muszáj a változásra igent mondani, különben megrekedünk. A menet meg megy tovább:).

  Jó az ilyen hely, ahol összegyűlünk, megosztjuk a tapasztalatainkat (összetesszük, amink van), ízlelgetjük magunkban a lehetőségeket, de mindenki másképp tapasztalja meg, az utat. A lényeg, hogy a sajátunkat járjuk, és ne akarjuk másra "erőltetni" a mienket, nekünk meg úgyis jelez a műszerünk, ha elhagyjuk a saját ösvényünket, épp CSAK magunkra kell hangolódni (Jól érzem magam? Béke van bennem? Öröm a lét? Mivel korlátozom magam? stb..), miközben együtt tesszük meg az utat. EGYként.

  Most, hogy emiatt kidobott az ágy, megpróbálok visszakéredzkedni, ha már kiírtam magamból ami kiakaródott, én meg beakaródok menni vissza, melegbe.

  Örülök, hogy Vagytok, Akik:)!

  VálaszTörlés
 26. Mindennapi jótanács:
  http://youtu.be/gIUUkyAbDsQ

  VálaszTörlés
 27. Tisztázzuk: a 4D az asztrálsík ugye? Egyszer egy barátom azt írta, hogy fura hely az fura alakokkal, de nem elképzelhetetlen hogy le kell fussam ott a "kötelező" kört.


  Kerion, pedig már pont kérdezni akartam, hogy honnan tudod ezeket, és miért vagy ennyire biztos benne, de akkor nem kérdezem.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

   Törlés
 28. If the doors of perception were cleansed every thing would appear to man as it is, infinite.

  For man has closed himself up, till he sees all things thro' narow chinks of his cavern.

  Ha az érzékelés ajtói megtisztulnának, minden úgy tűnne fel az ember előtt, amilyen valójában: végtelennek.

  Mert az ember bebörtönözte önmagát, amíg végül mindent barlangja szűk hasadékain keresztül lát.
  Blake: Menny és Pokol házassága

  VálaszTörlés
 29. Személyes megéléseim alapján úgy gondolom, hogy jelenlegi 3D-s kiterjedésbe korlátozódott akárhány D-s mivoltunkban olykor spontán, néha pedig némi túráztatás után megtapasztalhatjuk, hogy minden, amit 'evilágnak' élünk meg, az mind a szemlélő függvénye.

  (Visszaolvasva a hozzászólásokat úgy gondolom, hogy az amúgy remek bejegyzés
  egyetlen gyenge pontja a Dynamo-féle túra a bokáig érő Temzében...:-)

  mj

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. mj,

   asszem pont Dynamo pörgette fel ennyire az energiákat, függetlenül hitelességétől:)

   Törlés
 30. http://szabadgondolat.wordpress.com/
  Illúzióról, 3D-ről és elme programokról érthetően - úgy gondolom megéri elolvasni.

  mj

  VálaszTörlés
 31. Vlagyimir Megre . A teremtés .

  http://docdump.info/uploads/1/vlagyimir_megre_-_anasztazia_4_a_teremtes.pdf

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Merkurius:)

   Köszönöm, ez igazán lelkemre ható mű... A legjobbkor érkezett.

   Ölelésem!

   Törlés
 32. Nalááám, ..... a sötét erők hatásai 1%-ra redukálódtak ,...... Hajnalfény nyilatkozik!, az aranykor elkezdődött,itt vannak az energiák, de a negatív lehúzó gondolatok, szavak, a harag lehúz,...a tudatosság a kulcs, mit mondok ki, .....át kell minden negatívot át fordítani jóra!:

  http://huntv.info/cb/video/93DG98AU5K98/Az-aranykor-elkezd%C5%91d%C3%B6tt

  VálaszTörlés
 33. Azért meg kell hagyni Mazsola te is eléggé idealista vagy. Azt mondod evolúciós ugrás, én azt mondom nézz körül, egyre butább az emberiség (erről még te is írtál nemrég egy cikket), csak nézz körül mennyi piás és egyéb rögeszmés van. Azt mondod benne van a tudat mindenben, én meg a klasszikus Hofit idézem: "A Lét határozza meg a Tudatot. De ha megiszod a Lét, a tudat elszáll." :-). Hát ez van. Kevesek mennek át azon a bizonyos szűk kapun, igaze?

  Üdv,
  Buckalakó

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Húzd ki magad Buckalakó!
   Megtaláltad az egyetlen idealistát, aki nem csak az evolúcióban hisz, de annak ugrásában is.

   mj

   Törlés
  2. Kösz mj! :)

   Bucka, nincs mit mondanom, szerintem igazad van, mint mindenkinek itt. :)

   Törlés
 34. Az evolúció is két faktorból áll, mj. (erre is érvényes a dualizmus)

  A materiális része és a szellemi része - meglátásom szerint - fordítottan arányosak egymással.
  Jelenleg ott tartunk, hogy a materiális részét túlteljesítettük, a szellemi része pedig kezd eltűnni.

  Mert ugye hiába van elektromos fogkefém, meg csilivili autóm, ha nincs egy normális családom, a kertemben meg atomfelhők járnak látogatóba.

  Ö.T.

  VálaszTörlés
 35. Úgy néz ki Mazsikám, hogy ez a civilizáció is a kukában fog landolni. Legfeljebb az ostoba röhigcsélés enyhíti egy kicsit a kimúlás fájdalmait.
  Ha már a megoldást nem tudjuk, legalább legyen jókedvünk, nemigaz ???

  Ö.T.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Minden virág a kukában landol, vagy a humuszban. Fogadd el, ez így megy, és a szabad javasolnom ne a Változóban keresd a megoldást, hanem az Állandóban. Nem adom a szádba. :))

   Törlés
 36. "Minden virág a kukában landol ..."

  Hm ... nagy igazság. Még akkor is, ha fáj.

  Ö.T.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Igen fáj, szép volt, jó volt, vége. Vége? Csak az elméd szerint. Csak "neki" fáj. Legbelül egész mást érzel. (nem?)

   Törlés
  2. Ugyanis ha nem tévedek, akkor benned is van Valami, "ami" felismeri az élet összes formájának múló természetét. Az, aki felismeri a formák múlandóságát, Ő az "alany", Ő vagy Te valójában.

   Törlés
  3. Legbelül? Hm ... inkább csak szomorúságot, hogy ez a turnus sem ütötte meg a lécet. De talán ez nem is lehetséges, ha a letűnt civilizációk sorsát is figyelembe vesszük.

   Nem lehetséges, hogy a félelem valódi jelentése az lenne, hogy az egésznek az ember csak a felét teszi ki, a másik (nem látható) fél (Isten) pedig azon szorgoskodik, hogy a balf@szságainkat valamilyen módon mégiscsak egyensúlyban tartsa ???

   Ö.T.

   Törlés
  4. Szerintem ne törődj vele, ne vedd a vállaidra a civilizációt.
   Civilizációk jönnek, mennek, mint minden más formáció. A miénk jelenleg egy nagy kollapszus felé tart. Let it go gracefully.

   Egyetlen egy dolog nem végzi a kukában. Az, amelyik megnyílvánul az összes formában. Amelyik mindenben jelen VAN. Dereng valami? :)

   Törlés
  5. Mazsikám, a VAN néven bemutatkozó állandóság bennünk emberekben is jelen van, mint ahogy a társadalmainkban is. (állam)

   Ha falnak megyünk, akkor az csak azért van, mert az állandóságot kihajítottuk az ablakon. Ha a primitív krokónak nem okoz gondot a túlélés, nekünk meg igen, akkor valamit elb@sztunk, vagy nem vettünk figyelembe.
   Nem hinném, hogy a magasabb rendű szándék az lenne, hogy az ember
   a kukában végezze.

   Ha nem ébredünk fel ebből az önhitt létformából, akkor jön Káli néni a csodaszép seggével és felporszívóz minket a bolygóról. ...:)))

   Ö.T.

   Törlés
  6. "Mazsikám, a VAN néven bemutatkozó állandóság bennünk emberekben is jelen van, mint ahogy a társadalmainkban is."

   Akkor miért a változót lesed állandóan? :)

   Törlés
 37. Mindezek ellenére az idő tűnik az egyetlen gyógyszernek, tekintve hogy az összes virág nem egyszerre nyílik vagy hervad el.

  Én azért még reménykedek. ...:)))

  Ö.T.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Az idő illúzió. A formák folyamatosan változnak. Egy valami örök: keresd meg magadban, ott lakozol Te. :)

   Törlés
 38. Mazsikám, ez az idő = illúzió kijelentés egy hatalmas ökörségnek tűnik, ugyanis számunkra minden reálisnak tűnik, amit mérni tudunk.

  Ha az idő illúzió, akkor ezzel párhuzamosan a távolság is illúzió, a súly is illúzió, a fény és az árnyék is illúzió, meg minden más is, amit matematikailag le tudunk képezni valamilyen formában.

  Nem hiszem, hogy az emberi élet értelme az lenne, hogy megállapítsuk a saját létünkről, hogy pusztán illúzió lenne, hanem sokkal inkább az, hogy megértsük végre, hogy tudatilag egy magasabb szintre lépve - a Teremtővel közösen - egy szebb és magasabb szintű "illúzióban" lehet részünk.

  Ennek ellenére az illúzió kifejezés valahol mégis stimmel, mert vannak rá példák, hogy ki lehet belőle lépni, vagyis a lehetetlen csak a mi agyunkban létező gát, amit nem ártana végre áttörni. Hogy ez tömegesen lehetséges-e, azt nem tudom, tekintve hogy a keretek eléggé merevnek látszanak.

  Ö.T.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nem az az élet értelme, hogy megállapítsuk illuzórikus voltát, hanem ha egyszer már felismertük azt, onnantól (lehetőleg:-) széles mosollyal vegyünk részt benne, hiszen NINCS semmi veszteni valónk.

   mj

   Törlés
 39. Az idő az csak egy fikció, nem valaminek a tulajdonsága, amit mérünk.
  Csak változás van és mi kitaláltunk hozzá egy viszonyítási alapot.
  Ha minden mozgás megáll (az atomokon belül is a szubatomi hullámrezgés, stb... tehát MINDEN), akkor sejtszintű folyamatok sem létezhetnek, ezért öregedés sincs, nincs idő.
  Ha minden megállna, akkor nem lehet időt mérni, mert nincs mit mérni, ekkor eltelhetne "elvileg" 100 millió év is, de nem telik mert nem létezik. Ezért, ha akár csak egy "pillanatra" is megállna minden, akkor képzelhetjük azt is, hogy egy "pillanatra" állt meg, de azt is, hogy egy örökkévalóság telt el közben, mert nem telt el semmi, mert nincs olyan "fizikai jellemző", hogy idő, amit mérni lehet.

  Lehet, hogy folyamatos "szakadásokban" létezünk, de mivel a "szakadás" közben (mint a filmszakadás :)) nincs semmi amit érzékelni tudnánk ezért észre sem vesszük és folyamatosnak látjuk a létezést, pedig lehet, hogy az univerzum minden "pillanatban" újrateremtődik és csak "pillanatokra" létezik...
  Azok akik pedig az univerzumon kívül léteznek, ilyen szakadáskor mindig egy kicsit belenyúlnak és változtatnak a "paramétereken" és jókat röhögnek, hogy mi meg nem értjük hogyan került a "csizma" az asztalra... :))

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Így van. Nincs olyan, hogy "idő", csak örökös mozgás van (itt az illúzióban), amit mi, emberek felosztottunk bizonyos szeletekre, hogy viszonyítani tudjuk az egyik napi faszságunkat a másikhoz. :)

   Törlés
  2. Minden csak illúzió, mi ????
   Hehehe ... hogy mennyire benyeltétek ezt a baromságot.

   Ez a "minden csak illúzió" semmi más, mint Káli utolsó mentsvára.

   Na de fordítsuk csak le Káli nevét:

   Káli = Kál - i
   A kál jelentése kopasz, sívár, lepusztult.

   Kál - i betűkapcsolatban az i-re vonatkozik, aminek a jelentősége csak annyi, hogy az "is"-ből "IS" lesz. Figyeltünk ???

   Márpedig az "is" nem egyenlő az "IS"-sel, ugyanis a második verzióból hiányzik az Istennel való kapcsolatra utaló PONT !!!!

   Na akkor jó emésztést!

   Ö.T.

   Törlés
  3. Nos, ebben én már nem látok semmilyen logikát. (igyak egy kávét, mi?) :)

   Abban viszont látok logikát, hogy mind a spirituális vonal, mind a tudományos vonal kezd igencsak egyfelé tartani, bár teljesen más megközelítésből. Ha esetleg van kedved elmélyedhetsz olyan emberek munkáiban, akik már megtalálták a hidat az érem két oldala között: http://www.modusvivendi.hu/MVM%202012%20december.pdf és nagyjából ugyanarra a következtetésekre jutottak.

   Törlés
  4. Ö.T.

   Tisztellek az az igazság, tudod már az őskorban is tisztelték a hibbantakat... :)).

   Törlés
  5. Bastikám drága, talán azt kellene megértenünk, hogy a körhintán való utazást az egyikünk HALADÁS-nak nevezi, a másikunk KANYARODÁS-nak, a harmadikunk
   meg KÖRÖZÉS-nek.

   Aki még a HALADÁS-nál tart, annak hiába beszélnek ISMÉTLŐDÉS-ről. ...:)))

   Ez pusztán tapasztalat és felismerés kérdése.

   Ö.T.

   Törlés
  6. Mazsikám, ha az ÉLET pusztán logikára épül, akkor nekünk rövid időn belül kampec.

   Ö.T.

   Törlés
  7. "Nos, ebben én már nem látok semmilyen logikát."

   Ideje, hogy eggyel magasabb fokozatba kapcsoljunk Mazsola.
   A kérdés pedig a VAN és az ÉL közötti minőségi különbség.

   A Pompejiben található lávába ágyazott egykori hancúrozók is VAN-nak, de már nem ÉL-nek. Tehát az ÉL-et a VAN-ságnak egy magasabb fokozata. ...:)))

   Tekintve, hogy a Krisztusnak tulajdonított SZERETET kb. 2000 éve akadozva működik csak, nézzünk egy másik idézetet a Mestertől:

   "Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét jöttem hozni, hanem kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával. Az embernek a tulajdon családja lesz az ellensége."

   Hm ... most akkor hogy is van ezzel a szeretettel ????
   Nem lehetséges, hogy át lettünk b@szva a palánkon ????

   A gyakorlat mindenesetre azt mutatja, hogy a fenti idézet sokkal reálisabb a mindennapi ÉL-etben.

   Na akkor nézzük ezt az ÉL kérdést!

   Mi van akkor, ha az "i" betű egy a személlyel szembeállított kardpenge, fölötte a PONT pedig azt jelzi, hogy maradj meg a penge fölött, azaz középen, mert ha nem, akkor lezuhansz.

   Vagyis a báránykák jobbra illetve balra állítása az ítéletkor nem más, mint a rómaiak baromsága. A megoldás az egyensúly és nem a kilengés.

   Hát csak filózzál rajta!

   Aztán a már sokat emlegetett IS -IS-t én inkább úgy fogalmaznám, hogy
   is vs. IS, tekintve hogy az első variációban jelen van egy iránytű is, míg a másodikban csak két elem szerepel. (kétdimenziós)

   Ö.T.

   Törlés
  8. Öti bátyám, fogadd el, hogy bármi amit létrehoz a Tudatosság ebben a világban, az a létrejöttét követő pillanattól kezdve konvergál a megsemmisülés felé. Egyetlen egy dolog állandó, javaslom keresd meg, és kapcsolódj rá, hangolódj rá.

   Törlés
  9. "megtalálták a hidat az érem két oldala között"
   Javítanom kellett a felbontáson.
   Ekkora képzavar már nem fért el a monitoron:-)))

   mj

   Törlés
  10. Mazsola, igen minden eszme és anyag születését követően az enyészet felé tart, de éppen ennek köszönhetően vannak olyan kiváló "eszközeink", mint trágya, élesztő, bor, pálinka! :D Ez utóbbiak ráadásul pont arra hivatottak, hogy az erjedés-enyészet egy olyan pillanatát örökítsék meg, ami jó darabig finom állandóságot hoznak a rendszerbe. :D
   Panka.

   Törlés
  11. Jaj, mj, nem tudsz 5 dimenzióban gondolkodni? :D
   Panka.

   Törlés
  12. Az az érzésem Mazsola, hogy a lényeget még nem sikerült felfognunk.
   A cél nem az állandóra való fixálás, hanem a változó és az állandó egyesítése a tudatban és megvalósítása a gyakorlatban.

   A tapasztalat azt mutatja, hogy az ember - akárhogyan is erőlködik - a változó faktor szerepét tölti be (fejlődés kényszere) és rendszeresen nekimegy a falnak.

   Véleményem szerint a tudás növekedése teszi annyira elbizakodottá, hogy az állandó faktort egy bizonyos tudásszint elérése után automatikusan kihajítja az ablakon és ezzel meg is indul a lejtőn lefelé.

   Mindez egy ismétlődő automatikus folyamat, ami a mi primitív tudatszintünkön az egymásra mutogatást eredményezi. (okol)

   Ö.T.

   Törlés
 40. ULTIMÁTUM !!....RENDKÍVÜLI KÖZLEMÉNY !!

  kÁSLER áRPÁD: http://kaslerarpad.hu/?p=2275#more-2
  Lakai István: hitelonvedelem.hu

  VálaszTörlés