2013. február 21., csütörtök

Mese a Birodalomépítőkről


Egyszer volt, hol nem volt, túl az Androméda-ködön, az Óperenciás tengeren is túl, ott ahol a Kúrtafarkú Kvazár túr, volt egyszer egy kazár úr, akit úgy hívtak: Aton. Kinek ismerősen cseng e név, az gondoljon a véletlenekre, a valószínűtlen egybeesésekre, vagy amire csak akar, elvégre ez csak egy mese. Aki szereti az összeesküvés elméleteket, az akár e név elé tehet egy S betűt is, ha jónak látja. Szóval. Az emlékek már tovatűntek, nem tudni pontosan mi is és hogyan is történt, azonban az hétszentség, hogy ennek az Úrnak el kellett hagynia szülődimenzióját – hogy a rendkívül toleráns alaptermészete miatt, vagy mert megszűntek az életfeltételeik, vagy egyszerűen csak mert hódítani szándékozott, de ez nem tetszett az ottaniaknak, erre már a kutya sem kíváncsi. A lényeg az, hogy néhány haverjával el kellett jöjjön onnan és hogy-hogy nem, pont a Tejút rendszer Nyugati Spirálkarjának csücskébe, egy látszólag tökéletesen jelentéktelen kis kékes-zöld bolygón vertek tanyát az istenadták. Fentiekre vonatkozóan van is egy utalás egy másik mesekönyvben:

"Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is."

Akkoriban, - mielőtt még megjöttek e vendégművész sztárok - a bolygót az őshonos Lovas-urak lakták több százezer éve, minden földrészen az ő kiterjedt családjuk népei éldegéltek, úgyszólván gondtalanul, a mai ember számára hihetetlennek tűnő globális békességben, a természettel összhangban. Ne kicsinyítsük! Aranykor volt ez a javából bakker!


És egyszer csak, hogy-hogy nem, nagy dirrel meg dúrral megjelentek az idegen világ szülöttei, gúla alakú csillaghajóikkal elkápráztatták a szemtanúkat. S bár a Lovas-urak közül néhányan szúrós tekintettel méregették az idegeneket, azért az emberek többsége, az istenadta nép egyenesen az Isten fiainak vélte őket, és beengedték a házaikba... Az előbb említett másik mesekönyv ezzel kapcsolatban is megőrzött egy utalást:

„…az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz és azok gyermekeket szülének nekik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak.”


Az isteneknek kikiáltott idegenek tehát megházasodtak egy-egy gyönyörű földi leányzóval, és terebélyes családot alapítottak. Úgy belejöttek a családalapításba, hogy minden földrészen, minden családfőnek építettek egy Isteni Wellness Központot, melyek kivétel nélkül mind gúla alakú építmények voltak. Ezen építmények segítségével tudtak egymással érintkezni, de ezek az épületek voltak a beavató központok is egyben az újszülött „istengyermekeknek”, ahol rávílágították még bimbózó elméjüket az Élet, a Világmindenség, meg Minden összevissza kuszaságában található Rendre. Ezeken a helyeken tanulták meg befolyásolni embertársaikat, melyre jócskán rásegített az épületek energiaösszpontosítási ereje. Az ősi földi nyelven beszélők – alakjuk miatt – úgy nevezték el ezen épületeket: PeReMeS.


A peremesekkel egyik legjobban telepakolt terület a Föld leghosszabb folyójának partvidékén feküdt, a Fekete Földön, mely nevét a folyó által lerakott termékeny föld után kapta. Itt épült meg az istenségek legerősebb központja, az igába hajtott népek segítségével itt építették fel technológiailag a legfejlettebb civilizációt, amit a Föld valaha látott. Csodájára jártak az emberek! Igen hosszúra nyúlik a lista azokról a dinasztiákról, akik itt uralkodtak évezredekig, s akik igyekeztek a vérvonalat a lehető legerősebbnek megtartani. Számukra a vérvonal tisztán tartása nem volt tréfadolog, hiszen csak így tudták az utódokat megfelelően kondicionálni az olyan apró-cseprő, kisebb-nagyobb pozíciókra és beosztásokra, mint Világuralmi Tervező Iroda vezetése, Világuralmi Gondolatgyár Igazgató, és Világuralmi Végrehajtó Jogi Iroda irányítása, ésatöbbi, ésatöbbi. Királyságuk örökkévalóságát többnyire az isten-fejű, oroszlán-testű kőszoborral szimbolizálták, de nem riadtak vissza más állatok és emberek művészi jellegű összekeverésétől sem. De az is lehet, hogy mindezek már megvoltak mikor ideette őket a fene, csak ellopták, mert tetszett nekik az ötlet, ahogy felhasználhatják ezen bálványokat a kis tudatlankák befolyásolására. Egyik első intézkedéseikkel összezavarták az emberek nyelvét, hogy az imitt-amott még felbukkanó földalatti ellenálló mozgalmak ne tudjanak egymással érdemben kommunikálni. Az említett mesekönyvben ez is fennmaradt:

"Akkor az Úr leszállt, hogy megnézze a várost és a tornyot, amelyet az emberek építettek. Így szólt: "Nézzétek, egy népet alkotnak és egy nyelvet beszélnek. Ez csak a kezdete tevékenységüknek. Ezután semmi sem lesz nekik lehetetlen, aminek a megvalósítását elgondolják. Ezért szálljunk le és zavarjuk össze nyelvüket, hogy senki ne értse a másik nyelvét!"

Szóval, miután az idegen istenek teleszemetelték a Föld minden kontinensét a piramisaikkal, úgy gondolták, most már nincs más hátra, mint előre, és onnantól kezdve mindenki őket fogja szolgálni. Ez téves elképzelésnek bizonyult, ugyanis fene nagy gőgjükben elfelejtették az alap bölcsességet, miszerint az Élet mindig utat tör. Családjaik ezért sok helyről kénytelenek voltak elmenekülni, de olyan is történt, hogy stratégiai ujjgyakorlat gyanánt az örökké játszadozni vágyó gyermekeikkel kontinentális háborúkat vívattak. Mivel az embereknél jóval fejlettebb szellemlények voltak, így igen értettek a népek megosztásához, ami odáig fajult, hogy korábban egymás hátát védő testvérek is képesek voltak egymás torkának ugrani, csak mert egyikük a kutyafejű, míg a másikuk az oroszlánfejű „istent” imádta. Az idegen istenek időnként adtak egyet a környezetvédelemnek és fenntartható fejlődésnek is, ennek szellemében volt, hogy özönvizet eresztettek kontinensnyi területekre, vagy éppen szigeteket süllyesztettek el, csak mert az milyen jó móka már. Technikai vívmányaik révén könnyedén utazgattak szerteszét a bolygón, (és egyáltalán nem bánták, ha erről a primitív őslakos kézművesek készítettek néhány eladható szuvenírt), bárhol előidézhettek természeti katasztrófát, sőt képesek voltak az emberi génállomány megváltoztatására is. Az ő kiváló tudósainak köszönhetően jöttek létre új és új rasszok az addig szinte egyforma emberi faj mellett, amire igen nagy szüksége volt az őslakosoknak, tekintve hogy ez előtt mennyire unalmas lehetett itt az élet. Külön sikerdíjjal jutalmazták azon tudósaikat, akik olyan számukra igencsak hasznos viselkedésformákat tudtak beállítani némely rassznál, hogy még a piramisok befolyásoló energiamezői nélkül, s különösebb manipuláció nélkül is sikerült habozás nélkül felzabáltatni velük saját társaikat. E pillanattól kezdve beszélünk a Harc, a Háború, és a Hódítások koráról, azaz a három Hatos… akarom mondani Hát, Hát, Hát korszakáról. Bizony.


Az egyik első Gordiusz-díjjal jutalmazott új rassz akkád néven jelent meg a történelem színpadán. Ez a nép nem sokat teketóriázott, és főnökeik piramis-mintájára létrehozták a Föld első emberi hatalomkoncentrációjára épülő Birodalmát. Mindazonáltal ez a birodalom ugyan sok szállal függött még a Fekete Nemesség civilizációjától, de nem kellett külön engedélyt kérnie minden egyes ősnép véres leigázásához, ahogy azt tették a Folyóköz ősi békés városállamok népeivel, pl. a HuNGáR-okkal, akiket az istenek kedvencei, a későbbi történelemhamisítók Rémus farkasgyermek nevének megfordításával Sumér-nak neveztek el. Az Akkád Birodalmat később ugyan sikerült legyőznie az ősiek egy csoportjának, és egy ideig virágzó kultúra telepedett a Folyóköz vidékére, ám ekkor a géngyárak soraiból egy újabb, még az akkádoknál is véresebb archetípus jelent meg a történelem színpadán: az asszírok. Az emberi történelem talán legvéresebb mészárlása köthető a nevükhöz, ám nagyszerű és példamutató életművüket máig őrzik a főnökeik tiszteletére állított, levágott emberfejekből álló piramisaikról készült domborművek.

Teltek-múltak az évezredek. Az idegenek leszármazottjai őrizték a vérvonalat és a tudást, míg a szolganépek egyre kevésbé tudták felidézni miért is kellene imádják ezeket a kiválasztottakat, mindenesetre több ősi istenség is fennmaradt az emlékezetben, a nekik állított szobrok segítségével. A mágia is kezdett feledésbe merülni, már csak a szűk családi kör ismerte a gondolatok teremtő erejét. Ők viszont kizárólag a saját hatalmuk megőrzésére használták a mágiát, s bepiszkították annak minden részletét. Az eredeti letaszítottak már régen elporladtak, de Aton szelleme ott lebegett mindvégig az utódok felett. Az örökösök sikertörténetéhez köthetőek az olyan nagyszerű nemzetközi vállalkozások, mint például Római Birodalom, Római Katolikus Egyház, Brit Birodalom, és - hogy ne csak mindig a múlttal példálózzunk - az USA, a SZU és az EU néven futó kísérleti projektek. A földönkívüliek arra mindig gondosan ügyeltek, hogy saját embereik kerüljenek minden fontos döntési pozícióba...
A 6almasok mindmáig sikeresen megőrizték inkognitójukat, és 6almi pozíciójukat. Egyre sikeresebben koncentrálták mind az emberek feletti uralmukat, és mind a bolygó anyagi javait, aranykészletét, természeti kincsei feletti kontrollt. Ám mindezek ellenére, vagy pont emiatt a 6almasok 6almas zsákjai elkezdtek repedezni. Rések, kotnyeles kis rések jelentek meg a pajzsokon és zsákokon. Egy kevésbé kedvelt és elterjedt nézet szerint az őslakosok körében ismét felütötte a fejét a lázadás gondolata. Közöttük ugyanis élnek még ma is olyanok, kik nem igazán komálják a rabláncokat, és a sok sok kapott ajándéktól (mobiltelefon, iPad, bankjegy, TV-sorozatok, miazmástól) elvakult tömegekkel ellentétben sikerült felemelniük a fejüket, így megláthatták, hogy micsoda csuda-csapattól érkezett ez a sok jótétemény, amelyik oly ügyesen piacra dobta a Világuralom nevű termékét, és mellesleg oly sikeresen végigvezette az ember nevű lényt a Történelem c. horrorfilmen. A szegénylegény ennek a mesének a végén is győz, bár ezt a patás még nem tudja, vagy ha tudja is, hát mélyen hallgat róla. Hamarosan eljő az idő, amikor ismét boldogság lesz az úr az Úr helyett, és a szegénylegény elnyeri méltó jutalmát, és elveszi feleségül a királylányt, és boldogan élnek mindörökké...
Nos, ennyit röviden a bolygó történetéről. Ha a mese valamely része nem kellően érthető, az ne okozzon senkiben kételyeket önmagával szemben, mert elképzelhető, hogy maga a krónikás sem érti teljes egészében...

Itt nincs vége, de fuss el véle.

57 megjegyzés:

 1. Nagyon jól sikerült, köszönöm neked ezt a mesét :)

  VálaszTörlés
 2. Brilliáns! :D
  Én is köszönöm.

  Ez a részlet különösen rávilágít az ittlétük okára:

  "Nézzétek, egy népet alkotnak és egy nyelvet beszélnek. Ez csak a kezdete tevékenységüknek. Ezután semmi sem lesz nekik lehetetlen, aminek a megvalósítását elgondolják."

  Ha egységben van egy bolygó testileg-lelkileg, ökológiailag, meg mindenféle szempontból, az nem ismer lehetetlent, és bármivé fejlődhet. Ezt mindenképp meg kellett akadályozniuk az 'istenadtáknak'. De talán nem sikerült maradéktalanul visszafogni a fejlődést.....
  Panka.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A fenti idézet nem arra utal, hogy ezek nagyon haverkodni akarnának velünk.
   Egyetértünk ??? ...:)))

   Ö.T.

   Törlés
 3. szép mese.. :)
  *****
  az ideológiailag alulfejlettek számára viszont kellene egy kis szómagyarázó..:
  -kutyafejű és oroszlánfejű istenség (?)
  -az őshonos Lovas-urak
  *****
  egyszer irt a fázóskezű valamit a vérsűrűségről.. ha már a vérvonalakról is beszélgetünk.. és csak egy "picit gorbitett" az igazságon.. de azt görbitést (szinte) mindenki (besz*pta) elhitte..
  *****
  "ennek szellemében volt, hogy özönvizet eresztettek kontinensnyi területekre, vagy éppen szigeteket süllyesztettek el" - az neméppúgyvolt, csak rájátszottak.. a természetet nem irányitják globális méretűen..

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "kellene egy kis szómagyarázó"
   Nem szeretem magyarázni a viccet...

   "egyszer irt a fázóskezű valamit a vérsűrűségről"
   Idézhetnéd, mert nem tudom melyik részre gondolsz a Hideg Hend beszélgetésből..

   "a természetet nem irányitják globális méretűen"
   Nem? Nézz szét... Amúgy meg google, a barátod: Haarp. :)

   Törlés
  2. (ne hárpogj -meg khémcsikozzál, habár a kettő összefügg és mégis- már Te is.. az annyira lokális, hogy.. ááá.. )

   Törlés
  3. Kérdezd már meg júróp népét, hogy amikor az Izlandiak kottáskodtak, és kaptak egy kis figyelmeztetést a vulkánjuk közepébe, az mennyire volt lokális hatású...

   Vagy kérdezd már meg eurézsia népét, hogy a Japán kormányváltást követő pancsolás következtében bekövetkezettek mennyire voltak lokális jellegűek... már lehet ettél is belőle.

   Havai, Pompei, Hiroshima, stb.. Lokálisak, de a történtek fényében mégsem csak lokálisak. Ne sértsd meg őket, "ezek" igencsak képesek globális katasztrófákra ha nagyon összeszedik magukat.

   Törlés
  4. volt egyszer egy 911.. 3000ember halt meg és háborúkat robbantottak ki miatta(?).. ha azt mondom, ahol én vagyok ott is volt egy 911, csak valamivel előbb: hallottál róla? lehet. de azt tudod hogy itt 30.000(birka)ember ment a darálóba? hogy "euzsén" pár évre rá csinált még egy 911es bulit? Mi a lokális és mi a globális? globális az, amiről akkor is értesülsz a világ két átellenső pontján, ha teszemazt épp egy dzsungel mélyén laksz és nem mondja be a hiradó.. az özönviz az globálisnak mondható.. a többi az mind kofalárma..

   Törlés
  5. Alul válaszoltam, kofa. :)

   Törlés
 4. "... talán nem sikerült maradéktalanul visszafogni a fejlődést....."

  Látod Panka, pontosan ez a baj.
  A "fejlődés"- t már annyira belepréselték az agyunkba, mint pozitívumot,
  hogy már Te is észrevétlenül használod, mint elérendő célt.

  Holott a kulcsszó az EGYENSÚLY lenne, függetlenül attól, hogy egy társadalom milyen
  technikai fejlettségi szinten létezik.

  Ö.T.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Lelki fejlődésről hallottál-e? :I
   Panka.

   Törlés
  2. Jogos a kérdés Panka néném, de nekem sokkal inkább az a meglátásom,
   hogy globális szinten az emberiség a lelki (vagy szellemi) fejlettségének
   csak a töredékével rendelkezik a korábbiakhoz képest.

   Hiába pofáznak itt nekünk evolúcióról, mikor ez kizárólag technikai (materiális)
   vonalon nyílvánul meg, a társadalmaink, közösségeink, családjaink meg széthullanak, mert hiányzik belőlük az összetartó erő.

   Ö.T.

   Törlés
 5. Mostan ítélkezni fogok. Bár nem vagyok a Kaporszakáll, megmég aszongyák a okosok, az ilyesmi cselekedések nem emelik a morálot, viszont jól leterhelik a léleket.
  Szóval... a bácsi a képen, a háta megetti sok kis csillaggal együtt igen... hát... nem túl bizalomgerjesztő kinézettel bír. Tudom, tudom szabadosság van meg izé, oszt nem köll nekem bámészni naphosszat ezt a Joker-féle pofát. Meg maximusz a kedves szüléinél tudnák reklamálni, hogyhát... lehet mindenki jobban járt vón, ha inkább; monnyuk egy kisszéket faragnak időtőtés gyanánt. Deugye...

  Ám a történet az érdekes vót, megmég tele is lettem csigával egy benne szerepelő félmondat megolvasása után.
  Aki eltanálja melyik részre gondoltam, az nem kap semmit, viszont tök feleslegesen elver némi időt az agyalással. ;)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Quedra a bácsi a képen Herman névre hallgat ebben a dimenzióban, amit akár úgy is fordíthatnánk, hogy Úriember, de talán mégis csak közelebb áll a valósághoz ha tényleg lefordítjuk: Emberúr.
   Tedd ahová akarod, bár az ilyenben Ö.T a mester :D
   (amúgy ez a szép vénember is csak egy báb sztem)
   Panka.

   Törlés
  2. Akiket látunk, azok mind azok.. a nem annyira láthatóakat jelek után lehet találni egy darabig- cimerek, törpeállamok története, város-a-városban,stb..

   Törlés
  3. Quedra, engem érdekelne mi vót az a félmondat...

   Törlés
  4. Nyah... fussunk neki ötögyére. Hátha...

   Szóval a felemlegetett félmondat a varázsos dógokról szólótt. Amit a mese szerint a népek pikk-pakk elfeledtek. Oszt csak párak mívelik, akiknek a keziben kicsit... (hogy egy ösmerősöm szavaival éljek) lett némi... patinája.

   Törlés
  5. "Szóval a felemlegetett félmondat a varázsos dógokról szólótt."

   Tegyünk végre pontot erre a mágiásdira (máglya) is Quedra testvér!
   A mágiával nem az a baj, hogy egyáltalán létezik, mert tulajdonképpen nem más,
   mint a szellemi sík használata, amivel befolyásolni lehet a fizikai síkot.

   A probléma sokkal inkább a használóival van, akik még mindig nem nőttek ki az egoizmusból és a saját hatalmuk és dicsőségük érdekében alkalmazzák.

   Mit gondolsz, miért voltak anno a "boszorkányperek" ????

   Mindenkit - akit elérhettek és aki szellemileg magasabb szinten volt náluk, azaz kinőtt az egoizmusból - gátlástalanul kinyírtak. Értsd: prófétákat, apostolokat,
   sámánokat, füvesembereket, javasasszonyokat, táltosokat, stb.

   (remélem, hogy figyeltél "kedves" Benedetto ... mert azért ne gondold, hogy senki sem tud az inkvizíciós múltadról ...:)))

   Ö.T.

   Törlés
  6. Értem én eztet.
   Ám ha kissé járatom rajta a agyam, az nem teljesen világos, hogy stratégiailag mit veszítenek a "Nagyok" azzal, ha tíz-húsz-száz évente tájegységenként egy-két fickó úgymond... szintet lép? Marad bőven muslinca, akikkel szövögethetik ármányos terveiket a világnak végéig.
   Vagy netán ez is a reputációról szól? Értem ezalatt, hogy a sunnyogó fickók arcot vesztenek, ha a felségterületükön vannak ilyen... "devianciák"? De ha meg igen... akkó némiképp dőlni láccik, a sokak által favorizált elmélet. Miszerint; a Galaktikás/Interdimenzionális Irányítótestület annyira királyságos, hogy mán csak mifelénk vannak ilyen galád arcok, akik "végvári vitézekként" karatéjoznak.

   Törlés
  7. Szerintem a szájfaszok elfogadják a fluktuációt, mint a rendszer részét. :)

   Törlés
  8. Hm ... jó kérdés Quedra.

   Amíg csak a rendszer alacsonyabb szintű tagjai - pl. Mari néni, a fejőnő - lép szintet, addig ez nem zavar senkit ... már úgy értve, hogy az irányítókat.

   Ha viszont az irányítók közül lépne valaki magasabb szintre, az összefüggések felismerése következtében, azt ugye kezelésbe veszik ... aminek a kimenetele attól függ, hogy mennyire hagyja magát megdumálni, de végeredményben mindig az élni akarás győz (vannak persze bőven kivételek is), így aztán maga a RENDSZER tulajdonképpen kényszerpályán van.

   Tekintve azonban, hogy a változás a RENDSZER állandó jellemzője, a nagy rendszer mégis halad valamilyen irányba, azaz nem tud megállni egy bizonyos optimális szinten, ahol minden "(humán)faktor" minimális energiabevitellel a maximumot tudja kihozni magából, akár a saját, akár a rendszer részére.

   Véleményem szerint jelenleg ott tartunk, hogy a RENDSZER egyre inkább élhetetlenné válik akár az irányítók számára is. A tekintélyüket erősen csorbítja,
   hogy saját maguk sem tudják a megoldást erről a levelről, hogy hogyan tovább.
   A megnyilvánulásaikból az derül ki, hogy kapaszkodnak a régibe, mivel mást nem ismernek. A régi viszont már nem működik.
   Sőt, ha jobban belegondolunk, sohasem volt hosszútávon (idő) működőképes, mivel eddig az összes kicsinyített változat kivétel nélkül szarni ment.

   Namost logikai szempontból vizsgálva mindezt, MINEK MÁR NAGYBAN MEGCSINÁLNI AZT, AMI KICSIBEN SEM MŰKÖDIK ???????

   Ha összehasonlítod a nagy SZU-t a jelenlegi EU-val, nem nehéz észrevenni a párhuzamokat, a különbség csak annyi, hogy a nagy SZU kb. 65 évig működött, ez az EU nevű másolat meg kb. 10 - 12 év után már csak dögledezik.
   Hiába akarják izomból ráerőltetni az emberekre és a tagállamokra, ha a helyi elit
   már semmilyen pozitívumot nem tud felmutatni, hogy miért is van rájuk szükség.
   Mert ugye a nagy RENDSZERT nem Józsi bácsi b@szta szét a régi rendszerből szerencsésen elprivatizált traktorjáról, ez talán mindenkinek világos.
   Ez a devizahiteles, jogilag "törvényes" átverés is rámutat arra, hogy
   bajok vannak. Ha ugyanis a törvény nem képes az alrendszerek élhető szabályozására, akkor értelmetlen a létezése is.

   Összesítve mindezt ... hozzávéve a pápai állam krízisét is, elmondhatjuk, hogy ennél többre nem vagyunk képesek. Ez pedig azt jelenti, hogy az általad említett
   Galaktikás/Interdimenzionális Irányítótestület - nek is megvannak a maga korlátai.

   Ha ezt felismerte, akkor készen állunk a továbblépésre. (vagy az önmegsemmisítésre )

   Ö.T.

   Törlés
 6. Szerintem az általad felvázolt történet még mindig hiányos, Mazsola, akár több szempontból is, de ez nem a Te hibád, hanem azoké, akik az emberiséget idáig torzították.

  A már létezett birodalmakban ugyanis pozitívumok is vannak a negatívumok mellett,
  ezért aztán - és sajnos erre eléggé hajlamosak vagyunk - ne öntsük már ki a gyereket a fürdővízzel együtt.

  Kezdem ott, hogy a Biblia első részében (Ószövetség) leírt "féltékeny, haragos, bosszuálló,
  pártoskodó ... stb." Isten legfőbb jellemzője nem más, mint az, hogy TÖKÉLETLEN.
  Pontosan olyan, mint mi emberek.
  Sőt, ha pontosabban akarok fogalmazni, figyelembe véve az egyes letűnt civilizációkból még
  fennmaradt pozitívumokat, akkor azt kell mondjam, hogy még olyan sincs, mint mi.
  (Szóval húzzon innen a qrva anyjába!!!!)

  Ennek ellenére az Ószövetségben bőven találhatóak utalások, amelyek egy másik jellemzőkkel rendelkező Istenről tanúskodnak.

  Szerintem az alapvető probléma nem a nyelvek összezavarása - amit tévesen csak különbségnek fogunk fel, holott bizonyítható, hogy ez a zavar a jelentéstartalomban van
  (szándékosan negatív, de erről már írtam bővebben) - hanem talán sokkal inkább az, hogy az embert rászoktatták a
  beszéddel (hanggal) történő kommunikációra.

  Ez a jelenlegi ismereteink szerint már érthetetlen - mert ugye mi volt előtte vagy helyette - azt azonban nem kell bizonyítani, hogy az állatvilág nagyon sok faja képes az ún. telepatikus - vagy nevezzük inkább szellemi (???) - kommunikációra.

  És itt fölmerül a nagy kérdés: Ha ők igen, akkor mi miért nem ????

  A lényeg ugyanis talán ott lenne, hogy a telepatikus kapcsolattartásnál
  NEM LEHETSÉGES A HAZUDOZÁS és a félreértés. Legalábbis szerintem.

  Tudtad azt, hogy a vezető személyiségeket külön iskolázzák arra, hogy
  a mondott szöveget nehogy agyoncsapják a mimikai megnyilvánulásaikkal ???
  Így aztán ez utóbbit megtanulják elnyomni, aminek olyan hatása van,
  amire magyarul azt mondjuk, hogy fapofa. (semmilyen érzelmet nem tükröz)
  És ha megvizsgáljuk ennek a miértjét, akkor azt kapjuk, hogy mindez annak az érdekében történik, hogy bármilyen hazugságot igazságként tudjon tálalni.

  Ö.T.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Jó kis mese Mazsola, köszönöm!

   Ö.T. nem hinném, hogy az állatok telepatikusan kommunikálnának. Inkább azt mondanám, hogy tökéletesen használják az érzékszerveiket az ő szintjükön. A telepátiát inkább az embernek adnám, mint képességet, mely szerintem is a túlzott szócséplés miatt satnyult el. Meg hát hályog nőtt a szemünkre, dugó került a fülünkbe, de legfőképp páncélt növesztett a szívünk.

   sl

   Törlés
  2. "Szerintem az általad felvázolt történet még mindig hiányos, Mazsola, akár több szempontból is"

   Ezt én is érzékelem, de azért azt mondtam magamnak: "Nézd öregem, ezt meg kell tenned." :))

   Van időszak, amikor magasról szarok rájuk, és inkább a tudomány, zene, vagy a család világába vonulok félre. De vannak idők, amikor fokozottan rájuk irányul a figyelem, nem tudom miért van ez. És azt sem tudtam még magamban teljesen tisztába tenni, hogy mennyire volt hasznos és jó ezek tevékenysége ránk nézve. Mert hogy szerepük van a Regényben, az biztos. Egyszer úgy látom, h ők az élesztő a rendszerben, nélkülük nincs fejlődés, máskor meg úgy látom egyedül ők a kerékkötők. A fene érti ezt. :)
   Azért az EGYENSÚLY-ra, mint kívánatos állapotra irányuló utalásod határozottan tetszik, mert ez az irány már az állandó faktort keresi, nem a változóban rohangál.

   Legeslegbelülről azért mindig érkezik egy megnyugtató érzés, hogy "nyugi, minden a Terv szerint halad". :)

   Törlés
  3. "A lényeg ugyanis talán ott lenne, hogy a telepatikus kapcsolattartásnál
   NEM LEHETSÉGES A HAZUDOZÁS és a félreértés. Legalábbis szerintem."

   Hát... azé erre nem mernék mérget szopogatni. Maximum, ha eljutnánk személyenként ilyen magaslatokra, akkor nekünk (elnyomkorászott, meg csipásszemű) emberkéknek vélhetőleg eltartana egy darabig, míg rájagyövünk, hogyan lehet a energiaképet/áramlást úgy elkendőzni, hogy...
   Depersze, még igaz is lehet eme elgondolás.

   Törlés
 7. "Ezért szálljunk le és zavarjuk össze nyelvüket, hogy senki ne értse a másik nyelvét!"

  Szerintem az "isteneknek" ez a tevékenysége bőven belefér a "kib@szás" kategóriába.
  Az az érzésem, hogy ezeknek a Föld csupán egy szépen berendezett kísérleti laboratórium, ahol megvannak a kísérleti alanyok és természetesen a kontrollcsoport is.

  Azt ugyanis értelmes ember számára nem nehéz megjósolni, hogy az eleinte apró csoportokban telepített közösségek a technikai fejlettség függvényében és a tudás növekedésével egy bizonyos idő elteltével a szaporodás következtében össze fognak érni és a materiális síkba való tudati torzítás miatt egymás ellen fogják használni a high-tech fegyvereiket, azaz ki fogják nyírni saját magukat.

  Ö.T.

  VálaszTörlés
 8. Ezek nem csak úgy idejöttek a "készbe", hanem alakítottak is rajta rendesen, mivel a mi aranykori érzékelésünk mellett ezt a szolgaságot kialakítani nem lehetett volna. Persze technikailag meg tudták volna oldani, de a legjobb rabszolga az, aki nem tud róla, mint tudjuk, ráadásul a "félelem" energiáit sem tudnák használni, hiszen aki tudja, hogy "halhatatlan, az nem fél.

  Ezért módosítottak egy kissé a Naprendszeren, aminek az eredménye a Földön egy jó kis özönvíz volt. A régi kőbe vésett szimbóéumokat tanulmányozva nagyon feltünő, hogy mennyit foglakoznak és központi szerepet kapnak a Szaturnusz, Mars, Vénusz, pedig a Földről alig láthatóak és egy olyan konstellációban ábrázolva, ami a jelenlegi Naprendszerben nem jöhet létre, nevezetesen egymás mögött álltak nagyság szerint egy "szemet" képezve.
  A Szaturnusz a kulcs állítólag, az hozza létre azt az információs mezőt, ami megteremti az általunk érzékelt hamis valóságot (természetesen az univerzális illúzión belül). Éppen tegnap volt az indexen a Szaturnusz északi pólusáról egy felvétel, ami egy óriási hatszög alakú forgó elektromágneses viharnak kinéző jelenséget mutat a pólus körül és a NASA sem tudja mi a fene lehet az.
  A genetikai módosításunk pedig ennek az új valóságnak az érzekelését teszi lehetővé, elnyomva minden mást.

  (The Saturn Myth, 1980, Talbott)

  Persze ezt nem én állítom...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Sőt, mintha a Hold sem a Földé lett volna eredetileg...
   Naprendszer átalakítás? Gyerekjáték. A Marduk belerohant a Tiamat-ba? Piti. A Mars kiszáradt? Piha! A Hold átkerült hozzánk, özönvizet okozva? Ugyan már, pólyásoknak való.

   De ez mind lokális téma, nem volt itt semmi globális, igaz Zé?? :DD
   (gondolkozz már, te hogyan csinálnál egy hatalomátvételt egy teli lakott helyen? először takarítasz, nem??)

   Törlés
  2. "először takarítasz, nem??)" listázok

   Törlés
 9. Nem mondom , hogy teljesen így van , de egyszer kezdésnek ez is megteszi , ha valakit esetleg érdekel az életünk lényege is a sok mások általi tudatot elterelő hülyeségek helyett szivesen beszélgetek vele .

  http://docdump.info/uploads/1/vlagyimir_megre_-_anasztazia_7_az_elet_energija.pdf

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Mindenkit erdekel az elet lenyege es igen, mindenki mastol hallja.A konyvet elolvasom

   Törlés
  2. Elképzelhető, bár én úgy hiszem, hogy az élet lényegét SOSEM MÁSTÓL fogod megtudni...

   Törlés
  3. Igen , szerintem a saját tapasztalat , és a saját belső hang a legfontosabb , a külső információt csak ezek alapján szürve szabad elfogadni .
   Viszont ha valaki tudata tele van , le van kötve a mások általi információkkal , vagy a szándékosan ezért létrehozott problémákkal nem fog tudni helyet adni a saját belső hangnak . A hatalomnak nagyjából mindegy is , hogy mivel foglalkoznak az emberek , csak az a fontos , hogy lekössék a tudatukat , ők adjanak nekik elfgolaltságot , hogy a saját gondolataikra már szinte ne is maradjon lehetőségük .

   Törlés
  4. Lehet pontatlan voltam.Arra akartam ravilagitani hogy mindig jon valaki aki megmondana a tutit, mert o jobban tudja es hivatkozik jelen esetben 1 konyvre.Konyvet elolvastam hogy mit akar tudatni velunk, elterelo hulyeseget vagy igazsagot.A lenyeget persze hogy nem mastol tudod meg, de mindig akad aki megmondana helyetted.Az is igaz hogy ezen az uton indulasnak kell egy kis loket, 1 konyv vagy valaki alltal.Csak sokan benntragadunk es keressukk tovabb azt ami mar megvan.Ez azert lehetseges mert az ember egoja mindig tobbet es tobbet akar igy takarja elolunk az ELT LENYEGET.

   Törlés
 10. A mese egyik része..(hosszú, szomorú és szerteágazó ez a mese.. :D )
  Ma van George Washington szülinapja (emlékeztető dobtak.. nagyon fontos.. :D )
  És eszembejutott rögtön a viccek vicce: We(ééé) the People.. :D
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Constitution_of_the_United_States%2C_page_1.jpg
  Milyen betű is az ottan rögtön az elején? Hullámos(W)éé? pff.. :D
  szimbolázzunk..: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/02796u.jpg
  (Van-E szemetek a látásra és fületek hallásra?)
  Godot-ra várva..

  VálaszTörlés
 11. Sziasztok

  Ki mit gondol erről az írásról?

  https://sites.google.com/site/balazsrozalia/2013-aktulis-energik/a-nagy-vltsvltozs

  KB

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Bepalizott rozália agymenései, a szokásos nyúédzses szentfazék stílusban.

   Törlés
  2. Első néhány gondolatom:

   1. Helyes kis dávid-csillagok a háttérben.

   2. Ekkora káoszt még nem láttam egy bekezdésben:

   "Ez a jóslat 2012.Dec.21.-hez kapcsolódott és kb. 3 év múlva ér véget. Ez az időszak 2013. Feb. 18.-án kezdődik és kb. 3 és fél hónapig tart, 2013.jún.02.-ig."

   Most akkor dec. 21-én kezdődött vagy febr.18-án? 3 évig tart, vagy 3 és fél hónapig?? És ez még csak az első bekezdés!

   Aztán itt van ez a finomság:

   "Amit a Mayák nekem 2013.Feb.18.-áról mondtak..."

   Hm. Ezek szerint Drunvaló mester napi kapcsolatban áll az ezer+néhányszáz évvel ezelőtti emberekkel? Ugyanis a maya jóslatokat nem a mai - többnyire nemzetközi multiknál, vagy turisztikai hivatalokban dolgozó "maják" írták, hanem azok, akik kivétel nélkül mind eltűntek (vagy elvitték őket).


   "...nagyon fontos, hogy megértsük. ... hiszen az előre jelzett időszak kezdetéig, Február 18.-ig már csak néhány napunk van"

   Nos, sajnos már néhány nap eltelt azóta, de ez a jóslat se jött be. Amúgy meg ne sürgess b+! Mindenki aki siettet, "gyorsan, gyorsan, már alig van időnk, itt a világvége" - az még mindig a külvilágban keresgél.

   "NEM azért vagyok itt és írok mindezekről, hogy félelmet keltsek!! Nem ez a célom, szándékom."

   Tényleg nem? "Földet már elérte ez a rombolás." "a 2013 év a drámai változások éve" - Hm...

   Más.
   "hogy pontosan hogyan tudtok felemelkedni a 3. dimenzióból a Föld 4. dimenziójába"

   Héka, eddig nem úgy volt, hogy az ötödikbe megyünk? Össze vissza beszéltek! :)


   "Bízz magadban és tudni fogod, hogy mi a dolgod és mit kell tenned!"

   OK. Akkor erre mi szükség?:

   "Meditációm során világossá vált számomra, hogy útmutatót kell adnom számotokra"
   "még e hónap vége előtt speciális információkkal fogunk szolgálni azok számára, akik..."


   Ajaj, ez megint egy útvesztő úgy látom! Maradok inkább a meseszobában, minthogy egy ilyen hazudozó, manipuláló alakra hallgassak. Ez a véleményem.

   Törlés
 12. "Kimutatták, hogyha az internet tartósan nem működne, akkor százak és milliók halnának meg hónapokon belül, mert nem jutnának vízhez és élelemhez."

  "Ha ezek a tároló meghajtók is tisztára lennének törölve, akkor az egész világ elektronikus hálózata összeomlana. A világ sötétségbe borulna. Megállna az élet."

  Baromság felsőfokon a la drunfaló.

  Ez viszont eléggé beszédes:

  "A gyors változások kritikus időszaka akkor fog véget érni, amikor egy Vörös Csillagot fogunk megpillantani az égen."

  Na akkor nézzük csak meg, hogy honnan van ez a nagybüdös Vörös Csillag ....
  Nem véletlenül ATON-nal van összefüggésben???? .... akinek a jele egy VÖRÖS nap (csillag), rajta egy kígyóval !!!????

  :))))

  Ö.T.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Volt a történelemben egy másik timúr-csapat is, amelyik a vörös csillagot tűzte ki a zászlajára...

   Törlés
  2. Hm ... csak nem a piramisba temetett Leninre, meg az utódjára gondolsz ???

   Törlés
  3. Azt gondolom Mazsola, hogy nem ártana egy kis időrendi sorrendet felállítani.

   Az orosz (egykor szovjet) wikipédia szerint az ötágú vörös csillag eredetileg
   a Mars (isten???) jelképe, aki ugye tudvalevőleg a rómaiaknál a háború istenének számított. Ugyanez a Vörös Csillag azonban, bár kerek formában és rajta egy kígyóval az egyiptominál Atonnal azonos.

   És hogy ez az Aton milyen egy alattomos dög, sohasem kerül önállóan ábrázolásra, ugyanis mindig csak Ré (vagy Rá) fején található.
   Ha mindent lehámozunk erről a ködösített képről, akkor Aton jele nem más, mint egy Vörös korong, rajta egy kígyóval. (és talán már világos is, hogy semmi köze a Nap-hoz.)

   A vörös színnek megvan a kapcsolódása a vashoz is, ugyanis a VÉR vörös színe
   a hemoglobinnal hozható összefüggésbe.

   Érdekes módon a kézi lőfegyverek elsütő szerkezetének a neve RA - VASz. (mint a kígyó, vagy a vörös RÓ-ka.)

   Ha azonban csak formára vizsgáljuk ezt az ötágú csillagot, akkor más kultúrákban is találkozhatunk vele. (pentagon, pentagramm ... és itt már bizony kitör a nagy Hűha ...)

   Az ötágú csillag ugyanis az embert jelképezi, AKI A SAJÁT FEJE UTÁN megy.
   Ezzel szemben az X "csak" egy négyágú csillagnak felel meg, ahol az ötödik pont pontosan középen VAN.

   A királyhoz csak meghajlással lehet bemenni. ...:)))

   Ö.T.

   Törlés
  4. Azémán!

   Megjegyezném, hogy csak a igen fejlett országokban szorulna össze a gyomra a népeknek ha huzamosabb időre megdögölne a Net. Ami ugye télleg rettenetes, hisz több millióan nem tudnának percenként életpillanatokat megosztani hozzájuk hasonló gyö... khm... gyönyörű emberekkel. És ez iszonyat! ÁÁÁÁÁÁÁÁ... khm... bocsi, beleéltem magam.
   A nem ennyire technikailag felfejlődött arcok, meg nem a klaviatúrán nyomkorászva nyitnák ki a csapot, hanem szónának Józsibácsinak, meg a Sanyinak, hogy ugyanmá tekerje mán el a főcsapot manuálisan, hogy a városban gyöjjön má némi folyadék a csapból, ha megnyissák.
   Ugyebár.

   Mi több... vannak ezek a elmaradott móccerek, mint gyertya, palackos gáz, hagyományos fa tábortűz, kemence, ásott kút, stb...

   Törlés
  5. Ha hagyományosan élsz, nincs idő netezni. Mire egy étel elkészül rengeteg munka előzi meg, favágás vízszerzés, kaja beszerzés, pucolás, kemencebefűtés trallala. Ki van játszva már, és mondom utána jobban esik egy csendes este a tábortűznél. Fárasztó, de nagyon pihentet:-D És ez még csak a kaja volt!!


   Törlés
  6. Az egyiptomi jelkép "Kígyós-Nap"-ban a kígyó a tudás jelképe amit a Nap közvetít mint fárosz. Ezért van összefonódva a kígyó a Nappal. Valamint ezért van a fáraó is kígyóval/tudással ábrázolva a homlokán. Maga a rezgés által közvetített tudás a Tejút központja felől érkezik a közvetítő csillagokon, végül pedig a Napon át.

   Kerion

   Törlés
 13. Ugyanez "keresztény" variációban egy "vörös" (de inkább véres) ördög.

  Ö.T.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A Nap nem vörös csillag hanem narancssárga/aranyszínű. A kőműveseknél a gömb alakú narancs jelképezi. A fidesznyikek éppen ezért választották jelképüknek - bár semmi közük hozzá. Ők nem a Nap "gyermekei". Ha már "vörös" csillagról beszélünk az Ant-Árész - vagyis a szintén vörös színű háborút, gyűlölködést is jelképező Mars/Árész ellenpólusa - egyértelműen a szeretet és a béke jelképe. Az Antarész egyébként a Skorpió csillagkép alfája/vezércsillaga. A 2 világ/alsó és felső tartóoszlopának is tartják mivel - nagy kiterjedése miatt - a Napúton/ekliptikán alul és felül, tehát az un. alsó és felső világban is ott van. Az egyedüli vezér-csillag amely mindkét világ tartóoszlopa. Egyfelől a Capella, Szíriusz, Vega, Antarész - másfelől pedig a Formalhaut, Regulusz, Aldebaran, Antarész - tehát összesen 7 "vezérlő-csillag" tartja a Világ-egyetemet/Tejutat - spirituálisan. Az Antarész az egyedüli - nem véletlenül - mely 2-őböl voltaképp 1/EGY. A többi csillag/"csillagszülött" csak Egy-Oldalú. Apropó a valódi magyarok Skorpió-lényegű, tehát Antarész-i Nyilas-ok/Kentaúr/nő/k - Centaúr/nő/k - 10-es /=EGY1-es/ urak és úrnők. Felső-világbeli 10-esek/Nap-Omega/ és Alsó-világbeli 1-esek/Plútó-Alfa/. Tehát "101-esek", majd innen újjászületve ELEVENek/11-esek. Ez mutatja hogy a valódi magyarok képesek arra hogy felemelkedve megtáltosodjanak. Apropó, a vörös "véres"-ként való megjelenítése - egyáltalán a vérnek magának a ledegradálása, negatív kontextusba való helyezése - egyértelműen szabadkőműves-illumináti praktika. A vér nagyon fontos - és megóvandó, nem pedig kiontandó dolog.

   Kerion

   Törlés
 14. Hmm.Mazsola megint összeszedted magad.Aki tudja honnan fújdogál a tavaszi annak ez nem mese.Hej regő rejtem. Gratulás.
  http://narancshirado.blog.hu/2012/12/24/az_ujszovetseg_az_egyiptomi_holtak_konyve_a_vallasok_eredete_1_resz
  http://www.youtube.com/user/coronitaclassics
  V.Béla
  és még sokan mások.........

  a.n

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Szia a.n!
   (a k-fórumról?)

   Köszi a linket! Érdekes dógok vannak ott is... Azt hiszem, hogy igazából ez egy végtelen és teljes mértékben kibogozhatatlan mese, melynek legfeljebb halványan a lényegét értjük meg, de minden részletében sosem fogjuk.

   Törlés
  2. Üdv.Igen,még ha gond, akkor is.

   Törlés
 15. Szerintem meg nem is kell mindent értenünk, Mazsola.
  Elég ha felfogjuk azt, ami ránk, emberekre vonatkozik.

  Ha teszemazt kitörne egy hatalmas tűzvész és minden írás egyszerre megsemmisülne
  és szellemileg visszazuhannánk a nullapontra - vagyis tudás nélküli állapotba - egy élhető mintát akkor is bármikor le lehetne olvasni a minket körülvevő környezetből.

  Ha pl. a repülést le tudtuk koppintani a madarakról, akkor egy társadalmi felépítést miért nem ???? Pedig van ezernyi minta a minket körülvevő Természetben, a méhcsaládoktól a majomhordáig, vagy delfinekig .... stb., stb.
  Na és kb. itt lenne a lényeg valahol, ugyanis a "primitív természeti népek" társadalmi
  felépítései kivétel nélkül a környezetükből vett minták utánzatai.

  Ha az "Írást" elkezdjük egy kicsit alaposabban értelmezni, hogy vajon mit jelenthet az, hogy az embert kitaszították a "Paradicsomból" - azaz a tökéletes állapotból - akkor nem nehéz rájönni, hogy az egész élővilág minden élőlénye többé - kevésbé harmóniában él a környezetével.
  Mi vagyunk az egyetlen kivételek, akiknek meg van engedve, hogy kedvünk szerint
  bármikor a széllel szemben pinkeljünk - és ezt tesszük is évezredek óta teljes gőzzel.

  Elnézést az "enyhe" összevisszaságért, de közben kiegészítgettem az előző bekezdést.

  A lényeg kb. az lenne, hogy a "primitív" természeti (törzsi) lét-, és társadalmi formák
  időben megelőzték az ún. "civilizációt". És hogy valóban primitívek voltak-e, az erősen kétségbe vonható - ugyanis meggyőződésem szerint pl. a magyarnak nevezett nyelvet biztosan nem az "egyiptomi" tanítgatta nekünk.

  Ö.T.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Látom Mazsola jó hatással van rád, Ötike! :D
   Ilyenkor meghökkentően jó elemzéseket dobsz be......

   És azt is örömmel látom, hogy összhangba kerülnek gondolatok.
   Skubizz ide:

   M: "Teltek-múltak az évezredek. Az idegenek leszármazottjai őrizték a vérvonalat és a tudást, míg a szolganépek egyre kevésbé tudták felidézni miért is kellene imádják ezeket a kiválasztottakat..."

   Ö: "Hiába akarják izomból ráerőltetni az emberekre és a tagállamokra, ha a helyi elit már semmilyen pozitívumot nem tud felmutatni, hogy miért is van rájuk szükség."

   M: "a bolygót az őshonos Lovas-urak lakták több százezer éve, minden földrészen az ő kiterjedt családjuk népei éldegéltek, úgyszólván gondtalanul, a mai ember számára hihetetlennek tűnő globális békességben, a természettel összhangban. Ne kicsinyítsük! Aranykor volt ez a javából "

   Ö: "Ha az "Írást" elkezdjük egy kicsit alaposabban értelmezni, hogy vajon mit jelenthet az, hogy az embert kitaszították a "Paradicsomból" - azaz a tökéletes állapotból - akkor nem nehéz rájönni, hogy az egész élővilág minden élőlénye többé - kevésbé harmóniában él a környezetével."

   Mit látunk itt? Gondolatátvitelt? Igen, de sokkal inkább egy körvonalazódó összhangot. És ezt öröm látnom, bár mivel én hozzátenni nem tudnék sokat, inkább csak jó kedvvel olvasgatom az esszéiteket! :D Köszönet érte!
   Panka.

   Törlés
  2. Megnyugtatlak Panka, hogy Te is jó hatással vagy rám. ...:)))

   De most a lényeg:

   1.Mazsola mondja a magáét.
   2. Ö.T. is mondja a magáét.
   3. Panka meg tudatosítja, hogy ugyanarról beszélnek.

   Magyarázatként csak annyit, hogy már Mazsola is felvetette ezt, a magam részéről pedig eddig is világos volt, hogy Mazsolával nem ellenségek vagyunk, hanem két különböző nézőpontból ugyan, de MEGOLDÁST keresünk, ami kb. úgy néz ki, hogy Mazsi kolléga bedobja a témát - megjelenítve a hivatalos verziót is - aztán megpróbáljuk közösen leporolni róla a történelem folyamán rárakódott sallangokat.

   Ha mindezt egy jellel próbálnánk ábrázolni, akkor - szerintem - az ABC betűiből az
   "Y" lenne a legmegfelelőbb erre a célra. ... :))) ... ami hülyegyerekeknek csak egy csúzli, haladóknak viszont egy háromdimenziós TÖLCSÉR, ahol a mozgás a
   G(ravitáció) miatt lefelé történik.

   Hm .... kezd befejeződni a széthullás ????

   Aztán a nevezett "Y" betű hasonlít egy "primitív" vízkereső készülékre is, nemde??? Asszem a miénk már talált valamit.
   Ugyanez a görög mitológia megfogalmazásában Fortuna néni tölcsérkéjét idézi,
   ahol még az öreg Viktor Schauberger bácsi implóziós elmélete is megjelenik.

   Szóval ne becsüld le saját magadat Pannika !!!! ...:)))

   Ö.T.

   Törlés
  3. Panka, ez a "gondolatátvitel" azért van így, mert Ö.T. kollégával évek óta szellemi szimbiózisban vagyunk, ami azért is elképesztő, mivel még sosem találkoztunk. :)
   Mindenesetre írásaimban nem egy és nem két gondolat az Ő fejéből pattant ki, én legfeljebb csak összekötöttem néhány másik pontocskával. Úgyhogy nem kell csodálkozni ezen gondolati sémák hasonlóságán, sokszor egy irányban forog az agyunk - vagy hogy még pontosabb legyek: az Egy Tudat hasonló területén "dolgozunk". :)

   Törlés
 16. Érdekes "véletlen" még, hogy a római St. Péter bazilikába belecsapó villámnak is
  "Y" formája volt. ...:))) (látszik a lassított felvételen)

  http://www.youtube.com/watch?v=R-XJWi2jupE

  Ö.T.

  VálaszTörlés
 17. A spirális modell és a primer mezők

  Két érdekességre, felfedezésre is felhívnám a figyelmet. Ebből az első, hogy minden mozgás spirális pálya részeként jön létre. Bizonyos számokat már ismerhetünk Naprendszerünk és a Tejútrendszer mozgásáról....." + videókkal :

  http://hungarianrealnews.com/news.php?readmore=325#comments

  VálaszTörlés