2013. február 14., csütörtök

Valentin napi Végjáték - két megközelítésből
"- Mindig el kell döntenem, megöljelek-e, vagy mit csináljak - mondta Peter.
Valentine hátát a fenyőfa törzsének vetette, kicsiny tüzéből maroknyi hamvadó parázs lett.
- Én is szeretlek téged, Peter...


- Olyan könnyű lenne. Mindig égeted ezeket a hülye kis tüzeket. Csak leütnélek, és bedobnálak a tűzbe. Amilyen tűzbuzi vagy.
- Gondolkoztam már azon, hogy kiheréllek, amikor alszol.
- Dehogy gondolkoztál. Ilyesmikre te csak akkor gondolsz, ha én veled vagyok. A legjobbat hozom ki belőled. Nem, Valentine, úgy döntöttem, nem öllek meg. Úgy döntöttem, segíteni fogsz nekem.
- Én? - Pár éve Valentine még megrémült volna Peter fenyegetéseitől. De ma már nem félt annyira. Nem mintha kételkedett volna benne, hogy a fiú meg tudná ölni őt. Nem tudott olyan szörnyűségeket kitalálni, amelynek elkövetésére ne tartotta volna képesnek Petert. De - azt is tudta, hogy Peter nem őrült, legalábbis nem olyan értelemben, hogy ne tudna uralkodni magán. Jobban tudott uralkodni magán, mint akárki, akit a lány ismert. Kivéve talán saját magát. Peter képes volt rá, hogy vágyait elnapolja, ahogy és ameddig a szükség úgy kívánta, továbbá tökéletesen el tudta titkolni az érzelmeit. Valentine tehát tisztában volt vele, hogy holmi dührohamban Peter nem fog ártani neki. Ilyet csak akkor tenne, ha több előnnyel járna, mint kockázattal. Erről viszont szó sem volt. És emiatt a lány bizonyos értelemben tényleg jobban szerette Petert, mint a többieket. Mert ő kivétel nélkül mindig értelmes önérdekből tette, amit tett. És így a lánynak, ha meg akarta őrizni a biztonságát, csak annyit kellett tennie, hogy Petert biztosítsa az életben tartásához a fiúnak nagyobb érdeke fűződik, mint ha meghalna.
- Valentine, a dolgok lassan beérnek. Nyomon követtem az oroszországi csapatmozgásokat.
- Miről beszélsz?
- A világról, Val. Tudsz te Oroszországról? A nagy birodalomról? A Varsói Szerződésről? A Hollandiától Pakisztánig terjedő Eurázsia kormányzóiról?
- Nem hozzák nyilvánosságra a csapatmozgásaikat, Peter.
- Persze hogy nem. Ezzel szemben nyilvánosságra hozzák a személy- és teherforgalmi vasúti menetrendjeiket. Na, én ezeket elemeztem a számítógépemmel, és kiderítettem, hogy a meghatározott útvonalakon mikor haladnak végig a titkos csapatszállító szerelvények. Az elmúlt három évre visszamenőleg. Az utóbbi hat hónapban megsokasodtak. Készülődnek a háborúra; a szárazföldi háborúra.
- De hát a Liga? A hangyok (földönkívüliek)? Velük mi van? Valentine nem tudta, mit akar ezzel az egésszel Peter, de a fiú gyakran kezdeményezett efféle beszélgetéseket, melyekben megvitatták a világban zajló eseményeket. Peter rajta próbálta ki az ötleteit, hogy lássa, mennyit kell még finomítania rajtuk. Eközben a lány is finomította a saját gondolatait. Rájött, hogy noha ritkán értettek egyet abban, hogy milyennek kellene lennie a világnak, a tekintetben ritkán voltak más véleményen, hogy milyen is valójában. Az idők során mind szakszerűbben szűrték ki a pontos információkat azokból a történetekből, melyeket a kétségbeejtően tudatlan, könnyen átejthető újságírók összehordtak. Peter csak hírhordának nevezte őket.
- A Polemarkhosz, ugye, orosz? És ő tudja, mi történik a flottával. Vagy rájöttek, hogy a hangyok végül is nem jelentenek számunkra fenyegetést, vagy nemsokára nagy csatára van kilátásunk. Akár így, akár úgy, a hangy háborúnak nagyjából vége. Már készülődnek a háború utáni időre.
- Ha csapatokat mozgatnak, az csakis a Sztrategosz irányításával történhet.
- Mindez belügy, nem lépi át a Varsói Szerződés határait.
Ez zavaró volt. A béke és együttműködés külsőre zavartalannak látszott szinte azóta, hogy elkezdődtek a hangy háborúk. Peter egy alapvető zavart fedezett föl a világ rendjében. A lány őrizte magában a képet, mint valami tiszta emléket, arról, hogy milyen volt a világ, mielőtt a hangyok békét kényszerítettek volna rá.
- Szóval megint úgy lesz, ahogy azelőtt volt.
- Némi változtatásokkal. A pajzsok gondoskodnak róla, hogy többé senki se vesződjön atomfegyverekkel. Ezentúl nem millió-, hanem csak százezerszám kell megölnünk egymást - vigyorgott Peter. - Val, ez várható volt. Pillanatnyilag van egy óriási nemzetközi flottánk és hadseregünk, méghozzá amerikai túlsúllyal. Ha a hangy háborúknak vége, ez az erő el fog tűnni, mert az egész a hangyoktól való félelemre épült fel. És egyszer csak körülnézünk, s azt fogjuk látni, hogy az összes régi szövetségnek vége, mind kimúlt, kivéve egyet, a Varsói Szerződést. És akkor majd a dollár fog farkasszemet nézni ötmillió lézerrel. A miénk lesz az aszteroidaövezet, de az övék lesz a Föld, és nélküle odakint egykettőre szőlő és lágy kenyér nélkül maradsz. Valentine-t a leginkább az nyugtalanította, hogy Peteren az aggodalomnak nyoma sem látszott.
- Peter, miért gondolom én azt, mintha te ebben valami remek lehetőséget látnál Peter Wiggin számára?
- Mindkettőnk számára, Val.
- Peter, te tizenkét éves vagy. Én tíz. Nekik van egy külön szavuk az ilyen korú emberekre, mint mi vagyunk. Gyerekeknek hívnak, és kisegerekként kezelnek bennünket.
- Mi azonban nem úgy gondolkodunk, mint más gyerekek, ugye, Val? És nem úgy beszélünk, mint más gyerekek. És mindenekfölött nem úgy írunk, mint más gyerekek.
- Ahhoz képest, hogy a beszélgetésünk halálos fenyegetésekkel indult, Peter, azt hiszem, eltértünk a tárgytól. - De Valentine érezte, hogy elfogja az izgalom. Írásban ugyanis ő jobb volt, mint Peter. Ezt mindketten tudták. Peter még ki is mondta egyszer, amikor arról beszélt, hogy ő mindig észreveszi, mások mit utálnak a leginkább önmagukban, és ezzel kínozza őket, Val viszont mindig azt látja meg, mit szeretnek a legjobban magukban, és azzal legyezgeti a hiúságukat. Ez a beállítás cinikus volt, de igaz. Valentine meg tudott nyerni másokat a maga nézőpontjának rá tudta venni őket, hogy ők is akarják azt, amit szerinte akarniuk kell. Peter ezzel szemben csak félelmet tudott kelteni bennük az iránt, amitől szerinte félniük kellett. Amikor először hívta föl erre Valentine figyelmét, a lány megharagudott. Ő abban akart hinni, hogy azért tudja meggyőzni az embereket, mert igaza van, nem pedig azért, mert okos. De hiába hajtogatta magának, hogy ő soha nem akarta kihasználni az embereket, ahogy Peter tette, mégiscsak élvezte a tudatot, hogy a maga módján képes másokat befolyásolni. És nemcsak abban, hogy mit tegyenek. Valami módon azt is tudta irányítani, hogy mit akarjanak tenni. Szégyellte, hogy örömét leli ebben a hatalmában, s néha mégis rajtakapta magát, hogy használja. Tanároknál, hogy azt tegyék, amit ő akar, no meg a többi diák. Anyánál és apánál, hogy úgy lássák a dolgokat, ahogy ő. Néha még Petert is meg tudta győzni. Ez volt mind közül a legriasztóbb - hogy annyira meg tudta őt érteni, annyira együtt tudott vele érezni; hogy szinte belülről látta. Több volt benne Peterből, hogysem be merte volna vallani, bár néha összeszedte a bátorságát, és elgondolkodott róla. Míg Peter beszélt, ő ezt gondolta: te hatalomról álmodsz, Peter, de a magam módján nekem nagyobb hatalmam van, mint neked.
- Tanulmányoztam a történelmet - mondta Peter. Egyet-mást kezdek felismerni az emberi viselkedés rendszeréből. Vannak időszakok, amikor a világ újrarendezi önmagát, és ilyen időszakokban a helyesen megválasztott szavak képesek megváltoztatni a világot. Gondolj arra, hogy mit csinált Periklész Athénban, és Démoszthenész…
- Igen, sikerült kétszer is tönkretenniük Athént.
- Periklésznek igen, de Démoszthenésznek igaza volt Philipposszal szemben…
- Vagy provokálta őt…
- Látod? Rendszerint ezt teszik a történészek, ha kell, összekevernek okot és okozatot, mert bizonyos korszakokban a világ cseppfolyóssá válik, erjed, és ilyenkor nagyot lendít rajta a megfelelő hang a megfelelő helyen. Thomas Paine és Ben Franklin például. Bismarck. Lenin.
- Nem egészen hasonló esetek, Peter. - Most csak szokásból ellenkezett vele; látta, merrefelé irányul a gondolatmenete, és ő is úgy gondolta, hogy ez bizony lehetséges.
- Tőled aztán nem is vártam, hogy megértsd. Te még most is azt hiszed, hogy a tanároktól érdemes bármit is megtanulni.
Többet értek, mint gondolnád, Peter.
- Szóval te Bismarcknak képzeled magad?
- Olyannak képzelem magam, mint aki tudja, hogyan kell eszméket elültetni a közvéleményben. Veled még nem fordult elő, Val, hogy kigondoltál valami frázist, valami bölcsességet, ki is mondtad, aztán két hét vagy egy hónap múlva egy felnőtt szájából hallottad vissza, aki egy másik felnőttnek mondta, s közben mindkettő idegen volt? Vagy videón láttad viszont, vagy az egyik hálózaton ütötte meg a füledet?
- Én ilyenkor mindig azt hittem, hogy egy jóval korábban hallott dologról képzeltem azt, hogy én találtam ki.
- Tévedtél. A világon, kishúgom, talán csak két- vagy háromezer olyan okos ember van, mint mi. A legtöbbjük dolgozik valahol, hogy megéljen. Tanítanak a szerencsétlenek, vagy kutatómunkát végeznek. Csak elvétve akad közöttük olyan, aki valódi hatalmi helyzetben van.
- Gondolom, mi vagyunk azok a szerencsés kevesek.
- Vicces, mint a féllábú nyúl, Val.
- Amilyenből nyilván több is akad ezekben az erdőkben.
- És körbe-körbe ugrándoznak.
Valentine nevetett ezen a hátborzongató képen, és gyűlölte magát, amiért mulatságosnak találja.
- Val, mi ki tudjuk mondani azokat a szavakat, amelyeket két hét múlva mindenki hangoztat majd. Meg tudjuk csinálni. Nem kell kivárnunk, míg felnövünk, és szépen elhelyezkedünk valami foglalkozásban.
- Tizenkét éves vagy, Peter!
- De nem a hálózatokban. Ott annak mondom magam, aminek akarom, mint ahogy te is.
- A hálózatokban minket minden gond nélkül diákokként azonosítanak, és az igazi vitákba be sem szállhatunk, legföljebb hallgatóságként, ami azt jelenti, hogy mondani semmiképpen sem mondhatunk semmit.
- Van egy tervem.
- Mint mindig.; A lány úgy tett, mintha nem érdekelné, de közben feszülten figyelt.
- Teljes jogú felnőttként kerülhetünk be a hálózatokba, olyan néven, amilyet csak akarunk, ha apa rávezet bennünket az ő civil kártyájára.
- És miért tenné? Van már diák kártyánk. Mit mondasz neki, hegy civil kártyára van szükségem, mert át akarom venni a hatalmat a világ felett?
- Nem, Val. Én nem mondok neki semmit. Majd te. Elmondod, mennyire aggódsz miattam, amiért ilyen keményen dolgozom az iskolában, hogy jó eredményt érjek el. Te viszont tudod, hogy meg fogok tébolyodni, mert sohasem beszélgethetek értelmes emberekkel, mindenki leereszkedően beszél hozzám, mert fiatal vagyok, és így sohasem beszélgethetek velem egyenrangúval. Te be tudod bizonyítani, hogy ez a feszültség máris kikezdte az idegeimet. Valentine-nak eszébe jutott a mókus az erdőben, és megértette, hogy még ez a lebukás is része volt Peter tervének. Vagy legalábbis beleillesztette, ha már a lebukás megtörtént.
- Egyszóval ráveszed, hogy engedje meg, hogy használhassuk az ő civil kártyáját. Azért, hogy beiktassák oda a személyazonosságunkat s titokban tarthassuk, kik vagyunk, hogy így az emberek megadhassák nekünk azt a tiszteletet, amit megérdemlünk.
Ha Valentine az eszmék terén jelentett is kihívást Peternek, ilyen dolgokban, mint ez, soha. Nem tudta azt mondani, hogy ugyan miből gondolod, hogy tiszteletet érdemelsz? Régebben olvasott Adolf Hitlerről. Kíváncsi lett volna, ő milyen lehetett tizenkét éves korában. Nem ész dolgában, nem ilyen értelemben hasonlította Peterhez, hanem talán abban, ahogy a tiszteletet sóvárogta. És hogy mit jelentett volna az a világnak, ha gyerekkorában elkapja egy cséplőgép, vagy eltiporja egy ló?
- Val - mondta Peter, tudom, mit gondolsz rólam. Szerinted én nem vagyok rendes ember.
Valentine megdobta egy tűlevéllel. - Nyilat röpítek a szívedbe.
- Régóta terveztem már, hogy beszélek veled. De visszatartott a félelem.
A lány a szájába vett egy másik tűlevelet, s a fiúra fújta. Majdnem egyenes vonalban esett le a földre.
- Újabb elhibázott lövés. - Vajon Peter miért tettette magát gyengének?
- Féltem, hogy nem hiszel nekem, Val. Nem hiszed el, hogy meg tudom csinálni.
- Elhiszem, Peter, hogy bármit meg tudsz csinálni, s talán meg is csinálsz.
- De még jobban féltem attól, hogy hiszel nekem, s megpróbálsz megállítani.
- Ugyan, Peter, elég, ha újra megfenyegetsz, hogy megölsz. - Hát tényleg azt hitte, hogy ezzel a "látod, milyen kedves, szerény kisfiú vagyok?" viselkedéssel el tudja őt bolondítani?
- Szeretem a fekete humort, ne haragudj. Tudod, hogy csak ugrattalak. Szükségem van a segítségedre. 

- Te pontosan az vagy, amire a világnak szüksége van. Egy tizenkét évesre, aki majd megoldja minden gondunkat-bajunkat.
- Nem tehetek róla, hogy most tizenkét éves vagyok. És arról sem tehetek, hogy épp most adódik a lehetőség. Most jött el az idő, amikor alakíthatom az eseményeket. A cseppfolyós állapotban lévő világban mindig demokrácia van, s ilyenkor az győz, aki a legszebben beszél. Mindenki azt hiszi, Hitler a katonái révén jutott hatalomra, mert ők olyan készséggel gyilkoltak, és ez részben igaz is, mert az igazi világban a hatalom mindig a haláltól és a szégyentől való félelemre épít. Őt elsősorban mégis szavak juttatták hatalomra, az, hogy a megfelelő szavakat mondta a megfelelő időben.
- Épp hozzá hasonlítottalak gondolatban.
- Én nem utálom a zsidókat, Val. Nem akarok elpusztítani senkit. És háborút sem akarok. Azt akarom, hogy a világ egységes legyen. Olyan rossz ez? Nem akarom, hogy visszatérjünk a régi módszerekhez. Olvastál a világháborúkról?
- Igen.
- Megint visszajuthatunk oda. Vagy jöhet még rosszabb is. Egyszer csak arra ébredhetünk, hogy bezárult körülöttünk a Varsói Szerződés. No lám, milyen vidám gondolat.
- Peter, mi gyerekek vagyunk, nem tudod felfogni? Iskolába járunk, növünk növögetünk… - De még miközben ellenállt is, Valentine akarta, hogy a fiú meggyőzze.
Peter azonban nem tudta, hogy már győzött.
- Ha elhinném, ha elfogadnám, akkor tétlenül üldögélve kellene végignéznem, hogyan múlik el egyik lehetőség a másik után, és mire elérném a megfelelő életkort, már túl késő lenne. Hallgass meg, Val. Tudom, mit érzel irántam, hogy kezdettől fogva mi volt a véleményed rólam. Elvetemült, komisz testvér voltam. Kegyetlen voltam hozzád, s amíg nem vitték el, még kegyetlenebb voltam Enderhez. De nem gyűlöltelek benneteket. Szerettelek mindkettőtöket, de ugyanakkor az kellett… nekem hatalom kellett, érted? Számomra ez a legfontosabb, igazán ebben vagyok tehetséges, látom, hol vannak a gyenge pontok, tudom, hogyan kell hozzájuk férkőzni, felhasználni őket, nem is kell próbálkoznom, tudom, és kész. Ha üzletember lennék, és valami nagy céget vezetnék, addig küszködnék, mesterkednék, míg föl nem kerülnék mindennek a csúcsára - és mim lenne akkor? Semmim. Én vezetni fogok, Val, irányítani valamit - de annak olyasminek kell lennie, amit érdemes irányítani. Én olyan teljesítményt akarok véghezvinni, ami megéri a fáradságot. Világraszóló Pax Americanát. Olyat, hogy ha jön valaki más, miután megvertük a hangyokat, ha jön valaki, hogy megsemmisítsen bennünket, azt lássa, hogy már belaktunk ezernyi világot, békében élünk önmagunkkal, s minket már nem lehet elpusztítani. Érted? Meg akarom menteni az emberiséget az önpusztítástól.
A lány még sohasem hallotta ilyen komolyan beszélni a fiút. A hangjában most nyoma sem volt gúnyolódásnak vagy hazugságnak. Nagyot fejfödött e téren. Vagy az is lehet, hogy végül rátapintott az igazságra.
- Ezek szerint egy tizenkét éves fiú és a kishúga fogják megmenteni a világot?
- Hány éves volt Sándor? Nem máról holnapra fogom megcsinálni. Most még csak elkezdem. Ha segítesz.
- Nem hinném, hogy az is az aktushoz tartozott, amit azokkal a mókusokkal műveltél. Szerintem azért csináltad, mert szeretted csinálni.
Peter ekkor sírva temette arcát a kezébe. Val úgy gondolta, megjátssza magát, de aztán elgondolkodott. Mert ugye az is elképzelhető volt, hogy a fiú szereti őt, s most, hogy ilyen rémítő lehetőség nyílt meg előtte, még arra is hajlandónak mutatkozik, hogy leleplezze előtte a gyengeségét, csak hogy elnyerje Val szeretetét. Manipulál engem, gondolta a lány, de ez nem azt jelenti, hogy nem őszinte. Nedves volt az arca, amikor levette róla a kezét, s a szeme ki volt vörösödve.
- Tudom - mondta. - Ez az, amitől a legjobban féltem. Hogy tényleg szörnyeteg vagyok. Nem akarok gyilkos lenni, de egyszerűen nem tudom megállni.
A lány előtt még sohasem mutatta magát ilyen gyámoltalannak. Hogy te milyen okos vagy, Peter. Megőrizted a gyengeségedet, hogy most arra használhasd fel, hogy engem megindíts. És valóban meghatódott. Mert ha igaz volt, ha csak részben is, akkor Peter nem volt szörnyeteg, s így ő is kielégíthette a Peter-féle hatalomimádatát, s közben nem kellett attól félnie, hogy maga is szörnyeteggé válik. Tudta, hogy Peter most is számítóan viselkedik, de hitte, hogy számítása mélyén mégiscsak az igazat mondja. Ez a bizalom valahol egy hátulsó sarokban rejtőzött benne, de a fiú addig tapogatózott, míg végül megtalálta.
- Val, ha nem segítesz, nem tudom, mi lesz belőlem. De ha itt vagy, ha társam vagy mindenben, akkor visszatarthatsz attól, hogy olyanná váljak. Olyanná, mint a gonoszok.
A lány bólintott. Csak színleled, hogy megosztod velem a hatalmat, gondolta, de igazából, ha nem tudsz is róla, nekem van fölötted hatalmam.
- Megteszem. Segítek neked."

Részlet Orson Scott Card: Végjáték c. regényéből

(A 12 éves indexes kicsinálókkal fenyegetőző névtelen adta az ötletet, hogy megosszam ezt, és mit ne mondjak, kíváncsian várom, mikor bukkan fel e világunk Peter-je (Jópéter, Jupiter)? Vagy inkább egy Valentine érkezik? Mindenesetre aki idáig átverekedte magát a szövegen, annak itt a jutalom, mely látszatra semmilyen összefüggést nem mutat a fent idézett könyvrészlettel, azonban tudjuk, hogy a mélyben minden összefügg mindennel a Nagy Regényben - M. :)48 megjegyzés:

 1. A Végjáték egy nagyon jó könyv, bár az új fordítása pocsék. Olyan magyartalan kifejezések vannak benne, mint pl. renitencia (lázadás), skiowanalizál (?), meg eltűnt a régi F. Nagy Piroska fordításának szellemisége, így kerülhetett bele olyan mondat, hogy 'nagyszerű volt látni a pillanatot', ami a régi fordításban valahogy így szólt: 'átérezte a pillanat gyönyörűségét'. Ez a baj, hogy minden degradálódik, még a szellemiség is...... :((
  Az idézett rész egyébként egy igen érdekes epizódja a regénynek, egy olyan regény a regényben eset, de nagyon jó hogy ott van, és tényleg milyen érdekesen ráillik a mostani helyzetre. Most is erjed a világ, és ki tudja merre tart..... Ilyen válságos időkben - ha nem éber az emberiség - könnyen csöbörből vödörbe kerülhet. (ezért gondolom úgy, hogy ideje távozni erről a síkról lassan. :D

  Amúgy a diákok meg nyalják ki, kitaníttatjuk őket, aztán meg kint kamatoztatnák? Lófütty! :D
  A nyugati viszonyokhoz képest itt még viszonylag olcsó egy diploma megszerzése, viszont milyen már, hogy a friss meleg papírral húznának ki a francba? Hát hogy építsünk így országot? Nyugdíjasokkal? Nyavalyások!
  Panka.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Néhány éve helyrepofoztuk a lelakott konyhát és a fürdőszobát. A mesteremberek - kőműves, vizes, gázos, burkoló, delejes - átlagéletkora közel volt a hatvanhoz. De előtte, a tetőátrakásnál sem volt fiatalabb a gárda. Ugyanis tele vagyunk idegenforgalmi szakmenedzserrel, pénzügyi és számvitelissel, mihaszna bölcsésszel, és egyéb radírbanditával, akik huszonvalahány éves korukig basszák a rezet valamelyik felsőoktatásin, és pedagógusnak is már csak a leghülyébbje megy, mert másra alkalmatlan, és a fosba nem tudnak egyenesen beleverni egy szöget. A felsőoktatás struktúrája úgy szar ahogy van, tehát a politika odalökte életképtelen produktumait csócsálni valónak és bűnbaknak a mindig és mindenre éhes csőcseléknek.
   Terelésnek mindenesetre egy ideig jó lesz...
   Tessékmondani, miért az a szarházi - ugyebár -, aki a tudását külföldön kamatoztatja, nem pedig az, aki itthon nem fizeti meg?

   mj

   Törlés
  2. "miért az a szarházi - ugyebár -, aki a tudását külföldön kamatoztatja, nem pedig az, aki itthon nem fizeti meg?"
   Ez igaz a közmunkára is. Tessék mondani milyen marhaság az a 21. századi 'Európában' hogy közmunka?! Miért nem csak munka rendes (minimál) bérrel?

   Törlés
  3. Mj, igaz, a valódi szarháziak azok, akik pozíciójukból kifolyólag megtehetnék, de mégsem kínálnak egy elfogadható életpályát a végzősöknek.

   Amúgy ma reggel hallottam a rádióban nyilatkozni egy számomra teljesen új foglalkozású embert, ezt figyeljétek:

   SPORTSZOCIOLÓGUS

   Sportszociológus, bazdmeg. Ízlelgesd egy kicsit a szót, jó erősen megnyomva az "r"-t. Gyönyörű nem? :)

   Törlés
  4. Hát... most ezt megin nemértemm. Mér is kell ilyen roppant fontos hivatást élből leköpködni, mint a sportcociológus? Hát tugyátok tik mennyi minden plusszal hozzájárul személye a boldogságos létezéshez???
   Mer én nem.
   De vélhetően szükség van ilyenre is. Mint pl. a kutyapicológisra. Mer bizony olyan is van ám!

   Persze... ha azt nézem nem vagyunk egyformák, megmég az érdeklődési körünk is különböző, akkó teljesen logikusnak tűnik, hogy vannak olyan arcok, akiket a hideg kiráz ha messziről meglátnak egy csákányt, vakolókanalat, lapátot, vagy ilyesmit (mán ha felismerik egyátalán). Bár... a rendszer láthatóan támogassa a papírtologatós/semmittevős munkát... Csak azt nem fogom fel teljesen ezen gondolatmenést követve, hogy vajh a irányítós bácsiknak nem esett még le, hogyha sok az ilyen aktatologató izéke... Akkó ugye elébb utóbb csak meg köll fogni a munka javát nekik is, hisz a robotolós arcok lassan kiöregednek, oszt... S a megszokás meg igen nagy úr. Pár évnyi semmittevés után elég fura dolog megismerkedni a fizikai munkával. Megoszt... az ilyen minden lesz, csak nem munka.

   Szóval jelenleg (bár biztos tévedek, hisz nincs rálátásom minden történésre, okra-okozatra) látok pár bugot a mostani rendszerben

   Törlés
  5. Csákány, furdancs, pajszer, sperhakni shifkaszni és subler az O.K.
   Viszont a vakolókanál ismételt leszólása a továbbiakban mindenféle indoklás nélkül retorziókat von maga után.

   mj

   Törlés

  6. Végül is lehet, hogy Mózes egy a népére mérges olajmérnök volt, így negyven év vándorlás után ott állt meg, ahol egy szikra sincs.


   Törlés
  7. ILLATESZTÉTA !!!!!!!

   Kimegy házhoz, és másfél-két óra lombikozás, permetezés, csöpögtetés, szaglászás, elemzés, és úgy amblokk vacakolás után megmondja a háziasszonyoknak patent illatból a tutit, a bukszának meg annyi.

   Quedra, "". Akkó ugye elébb utóbb csak meg köll fogni a munka javát nekik is, hisz a robotolós arcok lassan kiöregednek, oszt... "" más-más irányból, de egyre többen gondoljuk hogy fordul a kocka, mátrix, világrend, kinek melyik tetszik.

   Törlés
  8. "Végül is lehet, hogy Mózes egy a népére mérges olajmérnök volt, így negyven év vándorlás után ott állt meg, ahol egy szikra sincs."

   Erre ne vegyél mérget névtelen barátom.

   http://mrvelorex.blogspot.hu/2011/06/nagy-kincsvadaszat-palesztinaban.html

   Törlés
  9. Nézzétek meg ezt a képet. XVI. Benedek pápa audiencia terme. Új épület. Nem magas, ebbe nem fog belecsapni a villám..

   Kinek mi jut ezsébe a képről?

   http://kepfeltoltes.hu/view/130216/audi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

   Törlés
  10. http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADgy%C3%B3nyelv_%28szerepl%C5%91%29

   Törlés
  11. A király visszatér?
   Igen, amit látunk a kígyó nyelve, a méregfogai, a pikkelyes feje. és a szemei. De aki kételkedne a saját szemében (és a vélelkedésemben) az nézze meg az épületet kívülről. A sok barokk épület között találtak neki helyet és sikerrel belapították hogy csak a levegőből látszódjék teljes valójában.
   De ha valaki ezek után is mind kívülről mind belülről csirkefejnek nézi, vagy egyszerűen nem lát bele semmit, azzal sincs gond.

   És még a kígyóval sincs különösebb "gond". Ádám és Éva (ave Mada!) mellett főszereplője a keresztény teremtéstörténetnek. Kundalíniként szerepel a caduceuson, és sok más kultúrában szent állat, igaz, a nyugati kultúrában a sötétség szülötte, amúgy meg a kígyó éve jött el.

   http://farm3.staticflickr.com/2006/2540433444_b15e2e9053_z.jpg

   Törlés
  12. Mit ábrázolhat vajon a pápai trón mögötti szoborcsoport látványa.

   http://3.bp.blogspot.com/-KSOxOirh0NU/TqnNF-Wgg4I/AAAAAAAACn0/HeMplWHl5RQ/s640/Pope%252C+Cardinals.jpg
   http://4.bp.blogspot.com/-inuxw0BNsX0/UQkvh_SUPEI/AAAAAAAABq4/y4plZkbUjgs/s1600/DSC_0776.JPG

   régebben ilyen volt: http://2.bp.blogspot.com/-sHAEmQnXJdI/T3IJD29urXI/AAAAAAAAWYk/Pc5gmIgRQZ8/s1600/papal%2Bthrone%2Bin%2Bcolour.JPG

   Törlés
  13. Képrejtvény kedves olvtársak, mit láttok a képen?
   Ezt a képet egy másik nagyobb kép részletéből alkottam. Mi lehet az eredeti képen?

   http://kepfeltoltes.hu/130217/2012_08_08_026b_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

   Törlés
  14. "A fiad mindenhol asztalfőn ül majd..."

   Amúgy meg monyjon le!

   Törlés
  15. Te is egy fess kecskét látsz jól szabott armani öltönyben? Kell a megerősítés mert a kép forrása hajmeresztő eredetű, meglátod.

   Törlés
  16. Ezt a trónt a pápapapa szemeiről mintázták, abból is árad a szeretet:-DDD

   Törlés
 2. Az emberiség (már megint) nekiment a falnak, Panka.
  Beleragadtunk az anyagba, a visszaút meg nem tetszik hatalmaséknak.
  Pfff ... ennek pedig megvannak a természetes következményei. (nem az első eset)

  Egy ismerősöm gyereke nemrég végzett az orvosin, de már azon gondolkozik, hogy
  hová menjen külföldre. Ausztriába - ahol minimum a dupláját keresi, vagy Svájcba - ahol kb. a háromszorosát, vagy Svédországba - ahol az ötszörösét.

  Most már mindenkit csak a pénz vezérel, mint egyetlen érték.
  A bankok meg (ismét) megszakították a pénz körforgását, aminek
  egyenes következménye a háború.

  Kész. Befejeztük.

  Ö.T.

  VálaszTörlés
 3. Szerintem ne általánosítsunk! Aki pénzért akar külföldre menni, hát akkor menjen. Pénzéhesen itthon sem fog gyógyítani, csak pénzt keresni.
  Legalább egy csomó ember felismeri, hogy nagyon sok nyavajáját maga is képes ( és csak maga) meggyógyítani.
  Meg aztán voltak és remélhetőleg lesznek is olyan emberek, akik nem voltak orvosok a mai értelemben, mégis hihetetlenül sok embert vezettek a gyógyulás útjára.

  http://www.bruno-groening.org/magyar/default.htm

  VálaszTörlés
 4. Nézzük ezt egy kicsit kívülről, kolléga!

  A kisembereknek nincs akkora problémája, mivel az egész életük alkalmazkodásból áll.
  Most a "nagyfiúknak" van feladva a lecke, akik nem szokták a változásokat.

  És itt a kritikus pont.

  Ugyanis a "vezérkar"- nak meg kellene küzdenie a saját nagyra nőtt EGÓ - jával, amire
  nem képesek.

  Ö.T.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. ÖT barátom, szerintem ideje elfogadd ezt a rendszer így ahogy van, és inkább azon fáradozni, hogyan juthatnál ki belőle. Mert erős a gyanúm, hogy csak egyedi, vagy csoportos kiutak vannak, tömeges nincs.

   Törlés
  2. Csak egyedi, vagy (kis)csoportos kiutak vannak, tömeges nincs.

   Törlés
 5. Igazad van Ö.T., hogy ez egy kritikus pont, de ezt nekik kell megoldaniuk. Nem tudom, hogy képes-e a "nagyfiú" rövid idő alatt "kisemberré" válni, viszont az élet nagy tanítómester, s talán erre is van recept. Ha nem, akkor egy kicsit előbb fejezzük be, mint szerettük volna.

  VálaszTörlés
 6. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 7. De hogy szóljak a témához is. M. gazdának hála jót mazsolázhattunk a regényből.
  Szóval, mint mondtam egy másik rovatban dec 21. előtt a jelek rendszerében igen nagy csend lett. Jómagam vihar előtti csendnek véltem. Ezzel el is árultam hogy készültem valami gyors és kifejező változásra, ami akkor elmaradt. Csalódtam, mér tagadjam. Utálom ezt az erőszakos világot, ezt a bürokrata tengert amiben vergődünk, a rengeteg vezetőt, ezt az irtózatos sleppet amit a hátán visz a civilizált nyugati világunk. Ezt a sok gyárat ami csak kacatot meg szemetet termeltet a rabszolgákkal. A sok hatóságot és a kutyáikat akik az egyre gyagyább szabályaikkal amelyek láncot vernek azokra is akik amúgy haladnának - " A legtöbbjük dolgozik valahol, hogy megéljen. Tanítanak a szerencsétlenek, vagy kutatómunkát végeznek. Csak elvétve akad közöttük olyan, aki valódi hatalmi helyzetben van."" Azt hogy a férfiak legalább tizede selejt, de úgy abszolút. Hogy a hatalom szavára, pénzért meg parancsra alakzatba fejlődve képesek akár a saját véreiket is letiporni. A legszemetebb szabályokat kéjesen behajtani a kiszolgáltatottakon.

  Na, miért is buggyant fel ez a rémkép? Mert valami mégis megváltozott a decemberi napforduló óta. Régebben keveset álmodtam, jó ha hetente egyszer. Legalábbis ennyire emlékeztem ébredéskor. Azok az álmok is inkább céltalan csapongások voltak, olyan tipikus álom dilik, félelmekkel tűzdelt rázkódások.
  De mostanában már szinte minden éjjel álmodom. Tényleg. És reggel emlékszem rá. Ez -mint az emlék az álomvilágból-, új élmény! Szinte az egész éjszakám mozgalmas álomvilágban telik. És ezek olyan egyszerű álmok. A családdal vagyok, baráti családokkal, csupa kedves emberrel körülvéve. Jövünk-megyünk, csodás kertekben teszünk-veszünk, kirándulunk, szelíd állatokkal körülöttünk, és végtelen hosszan beszélgetünk, nincs hideg, nincs éhség, és nincs evési kényszer, mintha jóllaknánk egész napra, néha repülünk is..
  Bár, ha belegondolok az éber világhoz képest végülis ez is szürreális. Gondolkodtam, mi lehet ez.
  Aztán ezt is megálmodtam. Mégpedig azt hogy az éber világot mi emberek teremtjük folyamatosan, percről-precre (vagyis folytatjuk a Teremtő művét). Mi alakítjuk emberek. Néhányunk tudja érzi, ez a világ így nem jó, de az elménk a kollektív tudta rabja, és akarva-akaratlanul mi magunk is teremtőivé válunk a sok rossznak (is).
  Aztán éjjel a tudatunk felszabadul a kollektív kötelékből, elmegy szabadságra, és újra teremt. De immár szabadon teremt. Új világot, azt a szépet amit mostanában álmodom. Este már úgy fekszem az ágyra miután elrendeztem világi dolgaimat gondolatban, hogy megyek szépet teremteni, saját magamank, magunknak. Kérem a belső Istent, ezt a békét és nyugalmat ne csak rám terjessze, hanem a családomra és a jóakaratú emberekre is akik még esetleg ebből nem részesülnek.
  Kérem, ha nem akarjátok ne vegyétek ezt komolyan, tudjátok be csak egyszerű álomnak, amit leírtam.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A félelem gát, beszűkíti a tudatot. Most, hogy nem félsz annyira:-), pihentebben alszol, és álmodsz. Nem bonyolult ez.

   Törlés
  2. Sang Merghani

   Így van, nagyon jó meglátás.

   Régen vagy nem álmodtam (legalábbis nem emlékeztem semmire) vagy szörnyűségeket vagy teljes őrültségeket.

   Mióta "megjött az eszem" :), azóta teljesen összefüggő jobbára hétköznapinak mondható (de annál sokkal boldogabb) álmaim vannak, mintha két életet élnék párhuzamosan.

   Elképzelhető, hogy a halál (ébredés?) után azok a tudati entitások, akik hasonló szinten (rezgés) vannak, a hozzájuk hasonlókkal együtt egy ilyen világba "hangolódnak" be. Ilyen világ lehet több is.

   A "bázis", ami lehet, hogy ez az életünk (lehet, hogy van ennél is durvább "anyagi" világ) pedig mindenképpen arra is szolgál, hogy el tudjunk képzelni valamit, amit szeretnénk, hiszen ha nem lenne ez az "illúzió", akkor nem is tudnánk mit utána elképzelni, aki nem látott még repülőt, az nem is tudja elképzelni magának, de akár csak az "építőelemeket" sem, amiket aztán "továbbgondolhat".

   Az "uraink" pedig mindenképpen meg akarják akadályozni, hogy "újragondoljuk" az életünket, erre a legjobb eszköz a félelem keltése.
   Legutóbb egy érdekes felvetést hallottam, hogy az archaikus időkben "ezek" beavatkoztak genetikailag az emberbe olyan módon, hogy csak kizárólag ezt a "valóságot" érzékeljük, ezáltal csak ebben gondolkozzunk és ezzel teremtsük állandóan újra azt a világot amit ők szeretnének, mert nekik nincs meg az a képességük, hogy tovább tudjanak lépni, mindig ebben a "körforgásban" tudnak csak létezni, mert csak "mechanikusan", érzelemmentesen gondolkodnak. Talán ez magyarázat lehet arra a sok gyilkosságra, népirtásra amit kiváltottak az emberiségben, mert ezeknek nincs empátiája senki és semmi iránt, ezért itt is ragadtak, viszont ki akarnak velünk "gondoltatni" egy olyan világot, amiben ők urak, mi szolgák és ez nekik tökéletesen megfelel.

   Nem állítom, hogy így van, de azért elgondolkoztatott, mert ha egyébként bármit megtehetnének, akkor nem lenne ránk szükségük és nyugodtan békén hagynának, de valószínűleg nem így van. Jó eséllyel ők jobban kötve vannak, mint mi és ott lógnak a mi "lufijainkon", hogy nehogy "elszálljunk" és mindent megtesznek, nehogy le tudjuk rázni őket. Pedig csak akarni kellene, persze minden embernek egyszerre.

   Törlés
  3. Sang, "Bár, ha belegondolok az éber világhoz képest végülis ez is (az álom) szürreális"
   - nem vagyok benne biztos, hogy az álmaid a szürreálisak, és a "valóság" a valós. Sőt egyre inkább azt érzem pont fordítva van ez a dolog...
   Én is jókat álmodok mostanában, általában a gyerekekkel tevékenykedünk valahol, de sokszor összejön egy-egy ismeretlen nővel egy kis kamaty. :)))

   Törlés
  4. És tessék mondani, az ilyen jellegű 'befektetésnek' milyen a kamattya?

   mj

   Törlés
  5. Rövidtávú, azonnal jövedelmező. ;)

   Törlés
  6. Sangh Merghani: szép álmaid vannak.
   http://zplusthelonewanderer.blogspot.com/2012/02/nooormalis.html
   Bastian: "Az "uraink" pedig mindenképpen meg akarják akadályozni, hogy "újragondoljuk" az életünket, erre a legjobb eszköz a félelem keltése. "- a sikolyenergia leirását adtad meg.
   "mert nekik nincs meg az a képességük, hogy tovább tudjanak lépni, mindig ebben a "körforgásban" tudnak csak létezni, mert csak "mechanikusan", érzelemmentesen gondolkodnak" és "Jó eséllyel ők jobban kötve vannak, mint mi és ott lógnak a mi "lufijainkon", hogy nehogy "elszálljunk" és mindent megtesznek, nehogy le tudjuk rázni őket."-orratlanok..
   "Ha van még benned csak egy szikra élet, Le a pokolba! s mondd, én küldtelek, Ki nem szeretett, félt s könyörült soha …Gyakorta mondá, emlékszem, anyám,Lábbal előre jöttem a világra.…És úgy születtem: nyilván mutatá ez,Hogy mardosó, hogy morgó eb legyek.Ha testem az ég hát így formálta: lelkem Egyenlő félszeggé pokol tegye.Testvérem nincs, nincs egy testvérvonásom,S szeretet, ez égi szó az ősz fejeknek,Csak a hasonlók lelkében tanyázzon,Bennem ne! Én csak én vagyok magam."
   http://youtu.be/HInOg12jMiY
   http://youtu.be/haZEcPbF1T0
   De van remény:
   http://youtu.be/Cx8vr8b-TK0
   http://youtu.be/240S04eCCC0
   http://youtu.be/vz7Gstx5ogk

   Törlés
  7. Bastian, örülök hogy hasonlóképp látjuk. "" akkor nem lenne ránk szükségük"" valószínűleg nincs mannagépük, pláne gondban vannak (lennének) ha még érzelmekkel is táplálkoznak.
   A strandon a tömeget szeretem, a zugomban (pc, író és munkaasztal) pedig a magányt. Remélem, sőt óhajtom hogy az a gondolattal teremtett világ egy napfényes strandra hasonlít, főszezonban.
   Mazsola, ez 'a jókat álmodás mostanában' látom többünket kísér. Ennek örülök, valahol ezt is kértem a teremtőtől. Majd csak megváltozik az éber világ is. Bár azt tartják a megmondók hogy az álomvilág követi az éber világot, de én hiszem hogy ez pont fordítva van.

   Zé, egyáltalán nem mondhatni állóvíznek ez a fórum, de egy-két képrejtvény tovább lendítene rajta. Pár témával ezelőtt már pedzegettem, ideje újra bedobni a kavicsot a forgatagba.

   ""Most, hogy nem félsz annyira:-), pihentebben alszol,"" Lehet :)

   Törlés
 8. "mikor bukkan fel e világunk Peter-je"...
  Ez már megint valami szépen csomagolt messiásvárás:ismét (még mindig?) várunk valakire, aki gatyába rázza azt, amit hosszú és fáradságos melóval szétgányoltunk. Ha egyenként, külön-külön nem jön meg az eszünk (nem ébredünk tudatunkra kellemes szendergésünkből:-), ami majd összeadódik ott, ahol kell, tartok tőle hogy nem jön senki elvégezni a piszkos munkát.
  Továbbra sem hiszek a spontán felemelkedésben, a tőlünk függetlenül boruló mátrixban, a kívülről jövő segítségben és a Vanish Oxi Action fehérítő hatásában.

  mj

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Félreérthetően fogalmaztam. E világunk Peter-je alatt őt értem:

   "nekem hatalom kell, érted? Számomra ez a legfontosabb..."

   Na vajh, ki lehet ő... Hát nekünk nem messiás, azt elhiheted.

   Törlés
  2. Én pedig rövidre szabtam az idézet, ezt kihagytam: "Vagy inkább egy Valentine érkezik?"
   Természetesen ezzel együtt értettem azt, amit írtam...

   mj

   Törlés
  3. Nem tudom olvastad-e a könyvet, de ebben Peter testesíti meg a világ leggonoszabb gyerekét, Valentine pedig a másik oldalt, a legjobbat. Fura módon végül Peter lesz a Föld ura, Valentine pedig elhagyja a Földet, de van egy jó hír is: magával viszi a harmadik testvérüket, a legkisebbet...
   Értsd ahogy akarod. :)

   (nem várom a messiást, de a jelekből ítélve várható valami hasonló jelentkezése, legyünk résen! :) )

   Törlés
  4. Nem olvastam a könyvet, de Peterre Erzsike valamelyik unottkája a befutó (egyelőre a Villamos vagy ha időben távolabb, akkor a magja?).
   Valentine pedig nem hagyta el a Földet (megigérte, hogy most eljön személyesen.. :)

   Törlés
  5. Akkor viszont csak fájt lesz, de minimum a trón jobb és bal oldalára állítás (kinek kinek érdeme szerint).

   Törlés
 9. Sokan nem értik , köztük én sem azt, hogy PI oldalán is mit keres egy református papnő, mint Admin, jó megondóemberként?...felettéb érdekes, ...még miután szépen ki lett pellengérezve az oldalon, az egyik Főadminisztrátor SZM/ által, még azután sem zárták ki, vagy legalábbis az admin jogát, sem törölték!...igaz Pi szerint, mindenkit lehet valamire használni!!...na befogom a szám, nem látok, nem hallok !

  http://caesarom.com/tarhely/caesarom/kepek/0000109469.gif

  News

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. És mondd csak, ennek mi köze jelen témához kedves News ?

   Törlés
  2. Tetszik értetlenkedni a Szerkesztő Úrnak...?

   "a mélyben minden összefügg mindennel a Nagy Regényben" ...:-)

   mj

   Törlés
  3. Ja kérem, könnyű arra utalgatni, aki írásban tett kinyilatkoztatásokat! :)

   Törlés
 10. Bocs Mazsola, az ezelötti, pápás íráshoz kellett volna tennem a hsz-met!

  News

  VálaszTörlés
 11. Hány gyűlölködő kell egy kiégett villanykörte kicseréléséhez?
  Mindegy, a gyűlölködők utálják a változásokat ezért nem fogják kicserélni a villanykörtét, még akkor sem, ha ettől esetleg világosabb lenne (valami.. :P )

  VálaszTörlés
 12. Friss hír az index.hu-n: "Brüsszelnek nem tetszik ahogy magyarkodunk"
  Akkor pontosítsunk. Kik is azok akik magyarkodnak Brüsszel szerint ? Természetesen az úgymond magyar kormánytagok és vezetőjük valamint a budapesti és brüsszeli csonka-magyar parlamenti képviselők úgy cakkumpakk. Akik persze nem valódi magyarok hanem magyarbőrbe bújt magyarul beszélő ál-magyarok. Tehát - summa summárum - Büsszelnek nem tetszik a mindenféle páholytag, kontraszelektáltan kiválasztottak megtévesztő magyarkodása. És milyen igazuk van - nekünk sem. A kiválasztottak csak kiválasztottaskodjanak és ne magyarkodjanak. Majd akkor magyarkodhatnak - ha magyarrá lettek...

  Kerion

  VálaszTörlés
 13. VVezér blog
  "Ami pedig a magyar politikai életet illeti, egy esetleges magyar pápa kicsit amolyan „királypótlék” lehetne. A király- és kormányzó nélküli magyar demokratikus berendezkedés legnagyobb rákfenéje ugyanis az, hogy lehetővé teszi a szinte abszolút hatalom elérését bárki számára. Ezért aztán mindenki, aki számottevő hatalomvággyal van megverve, nyugodtan törekedhet, és törekszik is erre a szinte abszolút hatalomra, hiszen nincsen olyan természetes korlát a rendszerben, amely többé-kevésbé megkerülhetetlen akadályt jelentene az ilyen személyeknek."

  Kerion ezt ragozd tovább:-)

  VálaszTörlés