2013. április 3., szerda

Könyvajánló: Arthur C. Clarke - A gyermekkor vége

Arthur C. Clarke neve többek között a tudományosan megalapozott fantasztikus regényei és novellái miatt lett híres. No persze, egy olyan írótól, aki fizikából és matematikából doktorál, és mellesleg a - ma már visszagondolva kissé megmosolyogtató nevű - Brit Bolygóközi Társaság elnöke volt, nem is várható el nagyon más. (miért megmosolyogtató? nos csak azért mert ez a társaság már jóval az első hivatalos űrutazások megtétele előtt nevezte el így magát, a gyarmattartó brit politika csúcspontján, ami arra utal, hogy nem elég nekik a fél Föld, már más bolygókra is szemet vetettek...). Mindenesetre Clarke ennek az intézménynek lett tagja majd később elnöke, amely társaság úttörő szerepet játszott nemcsak Nagy-Britanniában, de az egész világon az űrkutatás és az űrhajózás népszerűsítésében. Azonban még az ilyen emberek is "hibázhatnak" olykor, és elkalandozhatnak a hivatalos tudomány által nem túl szívélyesen fogadott határtudományok felé, úgy mint például a parajelenségek világába. Így szokták nevezni a "természetfeletti", "megmagyarázhatatlan" eseményeket és jelenségeket, melyek azért kapták ezeket a címkéket, mert egész egyszerűen nem illeszkednek bele az aktuálisan elfogadott tudományos paradigmába, azaz az "általunk" leírt természeti törvények és rendszerek képébe. Holott igazából az ilyen események - a csalásokat leszámítva - tökéletesen természetesek, legfeljebb nem értjük a működésüket még. És egy ilyen, a közeljövőben nagyon is várható jelenség/esemény fogalmazódik meg A gyermekkor vége c. regényben. 

Arthur C. Clarke látnoki képességeiről a könyveiben leírt és az azóta már megvalósult "találmányai" adnak némi bemutatót. Clarke volt az, aki 1945-ben felvázolta a geostacionárius pálya alkalmazását a távközlésben. Huszonöt évvel később elképzelése megvalósult, azóta műholdakkal biztosítják a tengerhajózás, a légi közlekedés navigációját, telefonok, internet, személyhívók, tv-műsorszórás globális működését. Hosszú éveken át együtt dolgozott amerikai kutatókkal és mérnökökkel műholdak és földi állomások kiépítésén. Aztán például a jelen ajánló tárgyát képező regényben, mely 1953-ban jelent meg, előre vizionálta a hologram alkalmazását, melyet ugyan 1947-ben talált fel Gábor Dénes, de csak évtizedek múlva lehetett beszélni gyakorlati alkalmazásról. Ennyit a közös tudatmezőről egyébként... Leghíresebb regénysorozatában, mely a 2001 Űrodisszeia könyvvel kezdődött szintén sok ötlet felmerült, mely azóta valósággá vált, sőt néhány regénye kapcsán még NASA mérnökökkel is dolgozott együtt. Neki köszönhetjük például az olyan törvényszerűségek felismerését, mint például:  

"A kellően fejlett technológia megkülönböztethetetlen a varázslástól"


Szóval egy ilyen pályafutású embertől nem várt, vagy talán eléggé meglepő, pontosabban "szaktársai" által eléggé elítélendő, amikor "határokon túlra" merészkedik és például metafizikai témákhoz nyúl. A gyermekkor vége c. regényben pedig pontosan ezt tette, olvasói nagy örömére. Örömére, ugyanis az olvasók, a közönség nem feltétlenül hülyék gyülekezete, és még ha az ilyen témaköröket - a száraz tudományos eszmefuttatásokkal ellentétben - mindig is körüllengi a "jobb eladhatóság szaga", akkor is a többséghez azért állhatnak közelebb e határfeszegetések, mert pontosan tudják/tudjuk, hogy a valóságban nincsenek határok, még ha ez olykor fáj is az akadémiák hegycsúcsain. No persze azért nem kell elmenni - még ha néha jól is esik - a hülyeség irányába, de szerencsére Clarke esetében szó sincs ilyesmiről. A gyermekkor vége tökéletes példája a "van annyira vad elképzelés, hogy még akár igaz is legyen" típusú eszmefuttatásoknak, mely minden felvetésében megőrzi hitelességét, és a tudományos körökben két lábbal álló író ismérvét, akinek úgy tűnik mintha ennél a regénynél túlságosan tudatosan elszállt volna a fantáziája - viszont mégis pont ezért tűnik (legalábbis nekem) olyannyira hihetőnek amit leírt. Sorai olvasásakor belenyilall az emberbe a kérdőjel, hogy az író ezt most előre látta, vagy már eleve tudta? Nem mindegy ugyanis, hogy valaki fantáziálgat egy bizonyos jövőkép vonatkozásában, vagy konkrét tudással bír a felől, hogy amennyiben így mennek a dolgok tovább ahogy most, akkor ezek és ezek fognak bekövetkezni.

Nem akarok túl sokat spoilerezni (elárulni a könyv csattanóit), de azért néhány érdekességet mindenképp érdemes megrágni. Először is már maga a könyv felütése is rendkívül érdekes - ami arról szól, hogy a Föld nagyvárosai felett egyszer csak hatalmas méretű űrhajók jelennek meg (ismerős?), és... és hat napig nem történik semmi. S hogy miért a Bibliai utalással egyenértékű hetedik napon kezdődik csak valami, ez nem derül ki, azonban az rögtön kiderül, hogy a földönkívüliek érkezése nem ellenséges, hanem egyértelműen segítő szándékú. Nos, meg kell mondjam nem tudom pontosan összefoglalni mi is történt az ötvenes évek nagy UFO-őrülete óta, de azt biztos, hogy míg a Clarke vízió segítségről és felemelésről szól, az azóta megjelent szinte minden földönkívüliekkel foglalkozó történet alapvetően ellenséges idegenekről szól..., hogy miért...? Tán csak nem minket is UFÓ-k irányítanak, akik úgy döntöttek, hogy további konkurenciának nincs helye - s ezért propagálják, hogy már tudat alatt is utáljuk az idegeneket, még ha azok esetleg jószándékkal közelednének is...? Most nem kívánok ebbe az irányba továbbmenni, inkább nézzük ismét a történetet: a betoppanó látogatók felügyelőknek nevezik magukat (az emberek meg főkormányzóknak), akiket ideküldtek rendet tenni. Épp jókor, hiszen - mint kiderül - a legfőbb Értelemnek (!) is feltűnt, hogy az emberiség a szakadék felé rohan. És ez a szakadék nem csupán a harci arzenálunk egyre növekvő mérete és bolygóméretű pusztításunk miatt közeledik vészesen, hanem a teljesen hibás szellemi irányultságunk miatt is. Clarke nagyon jól érzékelteti ezt, és már az ötvenes években olyan társadalmi összképeket látott előre, melyek azóta - mivel nem avatkoztak be (?) jóságos idegenek, vagy mert pont hogy beavatkoztak - csak még rosszabbak lettek.

Szerencsére a regény felkínál egy eléggé vissza nem utasítható lehetőséget az emberi faj számára, és az idegen felügyelők irányításával átszervezik az egész bolygó életét egy háborúktól, szenvedésektől, éhínségtől, bűnözéstől mentes utópia és egy Világállam irányába, és ez csak a kezdet! Itt most joggal szólalhat meg egyesekben a vészcsengő, mivel jelen világunk is egy világállam irányába megy csak sajnos egyáltalán nem a regényben megvalósított békés utópia ismérveivel... Na, mindenesetre talán elhamarkodottság lenne Clarkot holmi illuminátussággal vádolni, hiszen a világbéke, mint vízió számtalan csatornán megjelent már az emberiség történelmében, csak jelen regényben ehhez egy külső segítséget is kap ez a humán közösség - ami, elnézve jelen helyzetünket, valljuk be őszintén, nem is tűnik túl nagy badarságnak, tekintve, hogy saját magunk, egymagunk egyre nehezebben tudunk kimászni ebből a kátyúból. (pláne akkor nem ha eleve külsős "segítség" miatt kerültünk ebbe bele, ugyebár). No, visszatérve a regényre: az emberiség válaszút elé kerül, pontosabban két felé tart az útja (ez a kettészakadás ismerős ugyebár!). Az egyik marad, aki volt, háromdimenziós ember, addig amíg ebben a létdimenzióban a Föld létezik (nem sokáig), a másik része az emberiségnek egy spirituálisan, szellemi energiák tekintetében valami sokkal fejlettebb, egóját teljesen leépítő egységes entitássá alakul, a Főértelem (Isten) igazgatása alatt, kilép/felemelkedik ebből a létsíkból (ismerős??). A történetből kiderül, hogy a hatalmas űrhajókon érkező felügyelők szintén háromdimenziós lények, szintén a Főértelem irányítása alatt, viszont bennük nincs meg az a spirituális erő és képesség (ismerős?) ennek az ugrásnak a megtételéhez, ezért ők csak az őrzői azoknak a fajoknak szerte a galaxisban, amelyeknek megadatott ez a lehetőség, viszont fejlődésük egy kritikus szakaszában akár még el is pusztíthatják magukat ezen erők nem megfelelő alkalmazásával (ismerős??). A emberi faj (és más fajok) ezen korszakát nevezzük gyermekkornak, és amikor ez lezárul, és vége az egymás kővel/ideológiákkal/atombombával való hajigálásának, akkor - saját kis életünk példájából élve - sok mindent magunk mögött hagyunk, ami talán olykor hiányzik és fáj, de annál több minden újdonsággal találkozunk, új tapasztalatokra és képességekre tehetünk szert. Régi korlátaink levetése, és ezen új tulajdonságok nélkül nem is lennénk alkalmasak egy csillagközi civilizáció kiépítésére - ahogy a könyv is utal erre: "A csillagok nem az emberért vannak". Nem a jelenlegi emberért, amelyik legtöbb esetben anyagi érdekek miatt képes agyonverni bármit még önmagát is, hanem egy fejlettebb élőlényért. A sci-fi történet csak egy keretet ad neki, de a fő mondanivalója ennek a regénynek az amikor az ember megszűnik ember lenni, és valami mássá alakul - Clarke itt már feszegeti a közös tudat kérdéskörét is. Idevág egy másik könyvajánlóból kölcsönözve néhány gondolat:

"A gyermekkor vége mestermunka. A következő néhány sorban csak a címmel foglalkozom, bár óhatatlanul érintenem kell egyéb témákat is ennek ürügyén. Ez a regény biztosan szerepelne A Világirodalom Tíz Legszebb Címe nevet viselő teljesen szubjektív listámon, ha valaha is eszembe jutna írni egy ilyet. Nem elég, hogy a visszavonhatatlanság érzését kelti az emberben, de valami értékvesztést is megidéz. Mindezt tovább mélyíti a cím értelmezése, melyre természetesen több lehetőség is van. (A németeknek sikerült Die letzte Generation [Az utolós generáció] cím alatt kiadni a regényt – van ebben valami önsorsrontó).

Legalább négy különböző regénybeli motívumra vonatkozhat a cím az én olvasatomban és persze ezek szépen egymásra rakódnak, egyik a másikra épül. A „főkormányzók” megérkezése az első ilyen réteg. Az emberiség gyermekkora akkor ér véget, mikor megtapasztalja, hogy nincs egyedül a világegyetemben értelmes fajként.

A „főkormányzók” olyan tudományos fölénnyel rendelkeznek, hogy hozzájuk képest kisgyermekek vagyunk – a szöveg alá is húzza ezt a viszonyt, hiszen többször említi, hogy olyan elnézően és türelmesen viselkednek az emberiséggel, ahogyan egy gyermekkel szokás. Mindazonáltal megosztják ezt a tudást, kitanítják az emberiséget, terelgetik őket a fejlődés útján. Ám határokat is szabnak: bizonyos kutatási irányokat elzárnak. Ilyen a nukleáris energia fegyverként való felhasználásának útja, illetve az űrkutatás. Mindezt azért, hogy az ember ne okozzon önmagában kárt.

Ez el is vezet minket a cím következő értelmezési lehetőségéhez: a gyermekkor akkor ér véget az ember számára, amikor már szükségtelen egy idegen fajnak őrködnie felette – a cselekmény előrehaladtával több karakter is ezen véleményének ad hangot, tovább erősítve a cím effajta interpretációját.
A tudományok fantasztikus ütemű fejlődésének következményeképp megszűnnek a vallások a földön. Az emberiség „felvilágosodik”, kilábal saját maga okozta kiskorúságából – kínálná magát a párhuzam. Clarke zsenialitása érzésem szerint ezen a ponton megbicsaklik, mégpedig azért, mert észrevehetően nem ismeri a hit pszichológiáját. Ez azért is érdekes, mert részletekbe menően foglalkozik a szöveg a parapszichológiai jelenségekkel és azok természetes magyarázatával, melyet az emberi psziché bizonyos működési szabályszerűségeihez köt. Egy effajta spekuláció viszont kiterjedt pszichológiai ismereteket feltételez.

A (para)pszichológia egyébként is központi témája a szövegnek, ahogyan a közös tudat lehetősége is. A „főkormányzók” érkezése után 100 évvel születnek meg azok a gyerekek, akik már olyan pszichikai erőkkel rendelkeznek, melyek megengedik a fúziót az elmék között. Az emberi faj változik itt meg – mondhatni végetér a gyermekkora. Éppen akkor, amikor az emberek utolsó generációja átlépi a gyermekkor határát és megszűnik embernek lenni."


Na tényleg nem akarok mindent lelőni a könyvből, azok számára akik még nem olvasták, de számomra elképesztő felismeréseket és ismerős húrokat pendített meg ez a történet - és ha belegondolok, hogy mindez még az "ezotéria-korát" jócskán megelőző 1950-es évekből származik, akkor tényleg itt megáll az ész és a tudomány. :) Nem is elemzem tovább, ajánlom minden kedves olvasónak beszerezni ezt a könyvet, a bővített kiadás 2008-ban jelent meg a Galaktika Fantasztikus Könyvek jóvoltából (ebben a történet időkeretét maga az író áthelyezi a jövőbe). 

Én azt hiszem, hogy az emberiség (ismét?) eléri lassan gyermekkorának végét, ehhez persze nagyon sok berögződést le kell még építenie - segítséggel vagy magától. Ilyenek például a vallási dogmatikák, az egók/elmetartalmak harca, a kizárólag materialista anyagelvű életszemlélet, a háborúskodás, az irigység, a fiókozás/címkézés/ítélkezés hibái, és még sorolhatnám. Szóval igen sok leckénk van még, de én bizakodó vagyok e tekintetben. Na nem mintha hiú reményeim lennének, hogy erre a váltása mindenki képes lenne, viszont erősen remélem, hogy egy - most még háttérben lévő, de már igen keményen dolgozó - kisebbség igenis képes lesz megcsinálni, és akkor talán nem kell azon aggódnunk a szakadék széle és az alja között félúton - abban a néhány másodpercben - , hogy hol rontottuk el...  

Ajánló: 

A science fiction látnokai: Arthur C. Clarke


50 megjegyzés:

 1. Szerintem ezt már egyszer régen (az eredeti verziót) olvastam, persze már nem igazán emlékszem rá és természetesen nem az "új" nézőpontból értelmeztem. Köszi, hogy felhívtad rá a figyelmet, most majd "végigszaladok" rajta az új paradigmák fényében :)).

  Így voltam Nemere: A világok világa c. művével is, vagy 20-25 év után újra elolvastam és egészen más értelmezést nyert.

  VálaszTörlés
 2. Nem érdemes összemosni Clarke megírt intuicióit, a felemelkedéses mesékkel. Nála működött a harmadik szemes érzékelés alapból. A felemelkedősök meg egy két kivételtől eltekintve csak beszélnek róla.

  12éves

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Van itt egy kis logikai zűrzavar: ugyanis ha Clarke-nál alapból működött a harmadik szemes érzékelés, az azt jelenti, hogy az átlag emberhez képest ő már felemelkedett állapotban adta közzé intuícióit, ebből kifolyólag nincs mit összemosni nála, nemdebár... :) Vagy hol van itt a felemelkedéses mese szerinted?

   Törlés
 3. Akik az ezen a blogon tárgyalt témáknak nem csak a nyelvi, művészeti, archaikus írásai/leletei iránt érdeklődnek (amik szintén nagyon fontosak), hanem a tudományos hátterek jelenlegi ez irányú fejlődése is fontos, annak feltétlenül ajánlom Dienes István legújabb előadását végignézni. Szerintem mérföldkőnek tekinthető.

  http://www.magyarvagyok.com/videok/listak/eloadasok/16362-Dienes-Istvan-A-jovo-tudomanya/

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Megmondom őszíntén gyermekkorom vége felé (!) elkezdtem olvasni ezt a könyvet, de van kb. a közepén egy 50 éves időugrás a történetben, amivel nem tudtam mit kezdeni. Nem tudom másnak is van-e olyan egy könyv esetén, hogy egy bizonyos ponton túl képtelen olvasni? Na nekem ilyen volt ez, ugyanis néhány évvel ezelőtt ismét nekikezdtem, gondoltam most majd képes leszek rá, de ugyanannál a résznél kifogott rajtam a mű. Nem értettem az új karaktereket, egyáltalán hogy mi a szart keresünk itt és ekkor... :)
   No de nemrég újból nekiveselkedtem, és most sikerült átverekedni magam azon a bizonyos gáton (?), és nem bántam meg! :)

   Dienes István előadásaival éveken át úgy voltam, hogy abszolút nem "jött át" hová is akar kilyukadni, de mostanában eléggé egyetértek a mondanivalójával, és köszönöm és örülök, hogy nálunk is vannak ilyen úttörő kaliberű emberek.

   Törlés
 4. Egy részről.Aztán,miért van az,hogy ami "kívülről"jön azt jobban bevesszük?Annyira hülyék lennénk mi,hogy állandóan csak kívülről kell mutogatni nekünk a tutit?! Szomszédfű.
  http://www2.echotv.hu/videotar.html?mm_id=108&v_id=18860

  a.n

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nekem 7 DVD-nyi anyagom van hazai és külföldi kutatók, előadók, tanítók előadásaiból, és igazából nincs szándékomban megkülönböztetni őket ilyen szempontból. Tehát akit/amit hasznosnak érzek, azt megosztom, függetlenül attól, hogy még akár az "ellenfél" soraiból is került ki az anyag. :)
   Amúgy egyetértek azzal, hogy nekünk magyaroknak szinte minden szükséges tudás és tananyag rendelkezésünkre áll saját "berkeinken" belül is, de színesíteni nem árt a tudásunkat külföldi útkeresők/útmutatók ismeretanyagával.

   Törlés
 5. Gyorsan megrendeltem a könyvet, köszi, Mazsi a tippet.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Szívesen. :)
   Az a jó ebben a könyvben, hogy még aki nem szereti a sci-fit annak is izgalmas lehet, mert bár ugyan a karakterek nincsenek a végletekig leírva, de mégis könnyen és gyorsan szerethetővé válnak.


   *** SPOILER ***

   Aki még nem olvasta és szeretné, az mostantól ne olvassa amit írok.
   A legjobb karakter a regényben a fő-főkormányzó, aki mindvégig kapcsolatban áll az emberekkel. Nem tudom hogyan tud egy ember - még ha olyan intelligens is, mint Clarke - ennyire hitelesen bemutatni egy földönkívüli, nálunk sokkal magasabb szellemi szinttel, és (nem tudom másképp fogalmazni) meleg, együtt érző logikai képességekkel megáldott karaktert alkotni, mint a főidegen. Minden mondatából érződik az a fajta szerető gondoskodás és derű, ami az legnemesebb apák jellemzői, miközben a gyermekük kisded problémáit hallgatják, majd előrukkolnak egy több "dimenzióval" magasabb szintű megoldással, ami a gyereknek soha eszébe nem jutott volna.

   Idézet a műből:
   "Kétség sem lehetett afelől, hogy a beszédben megmutatkozó tudományos felkészültség és virtuozitás, a még meg nem élt tapasztalat fájdalmas megsejtése szándékosan irányult arra, hogy meggyőzze az emberiséget: vegye tudomásul, hogy itt egy mindent felülmúló szellemi erő van jelen."

   "A főkormányzók rendelkeztek mindezekkel a feltételekkel. A céljukat titkolták ugyan, de nem titkolták a tudásukat - sem a hatalmukat.
   A bennük rejlő erő sokféle formát öltött, melyekből csak keveset ismertek föl az emberek, akiknek sorsát egy ideje már a főkormányzók irányították. A nagy hajókban megtestesülő méltóságot láthatta minden szem - ám a szunnyadó erő e kirakata mögött más, sokkal bonyolultabb fegyverek, rejtőztek.
   - Minden politikai probléma megoldható az erő helyes alkalmazásával - mondta egyszer Karellen Stormgrennek.
   - Ez elég cinikus megjegyzésnek hangzik - válaszolta erre kétkedőn Stormgren. - Túlságosan emlékeztet engem arra a mondásra, hogy "mindig az erősebbnek van igaza". A mi múltunkban erővel általában semmit sem lehetett megoldani.
   - A kulcsszó ebben a mondatban a helyes. Ti sohasem rendelkeztetek valódi hatalommal, vagy a tudásotok nem volt elég ahhoz, hogy éljetek vele. Mint mindenütt, itt is megkülönböztethetünk hatékony és ügyetlen megoldási módokat. Tegyük fel például, hogy valamely nemzetetek egy fanatikus vezér irányításával megpróbált fellázadni ellenem. Ha egy ilyen fenyegetésre lóerők milliárdjait vetném be atombombák formájában, a válaszom kifejezetten hatástalan volna. Persze elegendő bombával teljes és végleges megoldást nyernék - ügyetlenül, mint megjegyeztem; feltéve, hogy nem tartalmazott más fogyatékosságokat is.
   - És mi volna a hatékony megoldás?
   - Ahhoz nagyjából annyi energia és ügyesség kell, amennyi egy kis rádiókészülék működtetéséhez. Mert igazán az erő alkalmazása és nem a nagysága számít. Mit gondolsz, mennyi ideig tartott volna Hitler diktátori pályafutása Németországban, ha jártában-keltében szakadatlanul egy hang sutyorgott volna a fülébe? Vagy ha éjjel-nappal egy dallamot kellett volna hallgatnia, éppen csak annyira hangosat, hogy elnyomjon minden mást, és ne hagyja aludni? Itt szó sincs semmiféle kegyetlenségről, értsd meg jól. De végső soron ez is van olyan ellenállhatatlan, mint egy tríciumbomba.
   - Értem - mondta Stormgren. - És az ember sehová sem bújhatna el előle?
   - Sehová, ahová nem küldhetném utána a… hm… eszközeimet, ha kellőképpen meg volnék győződve az igazamról. És éppen ezért nem kényszerülök rá a jövőben sem, hogy igazán erőszakos módszerekkel védjem meg a pozíciómat."

   Törlés
 6. Jó könyvnek tűnik, kösz!

  Amúgy meg Úristen!!!
  http://www.ebredoeroakademia.hu/

  :D
  Panka.

  VálaszTörlés
 7. A cikkben említett IDE-G-N nem biztos, hogy idegen. ...:)))

  Ö.T.

  VálaszTörlés
 8. Meg aztán az "egyiptomi" által agyonfavorizált kígyó-nak sem feltétlenül
  csak mérges csúszómászó jelentése van:

  K - ÍGY - O, ahol a K = közép. ...:)))

  Ö.T.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Vártalak mán! :)

   Akkor mit szólsz a főidegen elnevezéséhez?:

   Karellen


   KAR = KÖR

   ELLEN = ellentét, ellenálló, vagy L N !

   Jó elemzést! :)

   Törlés
  2. Szerintem a megoldás = KÁR ELLEN, legalábbis a gondolkodásának a minőségéből következtetve. ...:)))

   Amúgy meg felhívnám a figyelmedet - persze a többiekét is - hogy ez a
   gondolkodási minőség szerepel egy könyvben, amit egy ember írt - azaz
   jelen van a mindennapjainkban, még akkor is, ha ostoba módon letagadjuk, vagy nem akarunk róla tudomást venni.

   A nagy "B" tulajdonképpen a nagy "P"-nek (pl.: NAP) és a kis "b" nek a találkozása, ahol a kis "b" - mint balf@sz - a humanoidok jellemzője. ...:)))

   Másrészt meg a betűk esetében is jelen van a dualizmus, úgy mint "magánhangzó" és " mássalhangzó", ahol ugye ezek együttesen képeznek egy-egy szót és nem akarnak atomrakétákat lövöldözni egymás seggébe.

   A probléma csak ott van, hogy erre az elmúlt párezer év alatt még nem sikerült
   rájönni. Ez ám a szellemi fejlődés, mi ???

   Ö.T.

   Törlés
 9. 'Kicsit' OFF, de arról, hogy azt írod Mazsola, hogy jelent szemléleted tükrében másként értelmezhető a könyv, erről jutott eszembe egy film, az Altered States. Ez egy 1980-as 'horror', bár nem trancsírozós, inkább lélektani, pszihedelikus. Ha régebben néztem volna, azt gondolom, hogy egy agymenés, valami őrült kis sztori, tipikus beteg 80-as évek horror, de most teljesen más értelmet nyert, főleg, hogy valami nagyon hasonlót álmodtam magam is, bár az nem horror-szerű volt, és nem majomember voltam a másik tudatállapotomban, de mégis félelmetesen valóságosnak hatott.
  Jó tudom, ennek így talán nem sok értelme van, de azért kíváncsi lennék a ti véleményetekre, legalább is ami az Altered States-t illeti.

  R.S.

  VálaszTörlés
 10. Értékelem én ezt a nagy optimizmust, hogyne értékelném, de pillanatnyilag úgy áll a szénánk hogy nem a gyermekkornak lesz vége, hanem az emberiségnek:-)
  Persze a folytatás attól függ, kinek hiszünk, ugyanis jelenleg azok vezetnek egy fejjel, akik a tudatunkat a negatív valóság megteremtésére használ(tat)ják a félelemkeltés jól bevált módszerével. Tessék csak megnézni, hogy még az ébresztőnek titulált honlapok kilenvensok százaléka is csak a sötét valóságot és jövőt önti elénk - megoldást véletlenül sem kínálva.
  Clark bácsi és elődei, pl. Verne, de a tudományos szocialisták, az utópisták, orwellek és huxley-k gondolatai előjeltől függetlenül mind-mind megvalósultak illetve megvalósulásuk most van folyamatban, hiszen ezek mindannyian tudták, amit nekünk is tudnunk kellene, hogy itt az örökös jelenben alakul minden, és az alakítja/alakíttatja a teremtő tudatmezőt, aki az elmét birtokolja. A többi meg csak rajtunk múlik...:-)

  mj

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Több összetevős ez a dolog azért.

   Először is az "emberiség" is csak egy "forma", és mint olyan, van kezdete és vége. Nincs ezzel semmi gond szerintem.

   Másodszor én látok egy szűk hidat, amin ha kevesek is, de átmehetnek. Ez nem a szokásos "ezoduma", hanem a Dienes előadáson jutott eszembe, hogy a komolyabb változásokat is előidézni képes entitások egy része tényleg komolyan dolgozik, és valami élhetőbb irányba igyekszik terelni minket - és ennek kell legyen eredménye. Nem úgy lesz teljesen, ahogy a hatalmasék elképzelték (már ha egyáltalán pontosan be tudjuk a céljaikat pozicionálni...), hanem mindig egy kicsit másképp. Nem durván átalakítva a terveiket, hanem éppen mindig csak annyival, ami biztosítja az életképes továbblépést. Ezt látom. És gyanítom, hogy mindez nem véletlenül történik így, szóval erőlködhetnek akármit a tervezőink, a Nagy Tervező még mindig felettük áll, és apró kis humoros beavatkozásaival mindig megtréfálja a "nagy" inkVIZITORokat.

   Szóval ha ezt megérted, akkor már azt is érted, hogy én például miért nem teszek ki minden nap új mesét a globalizációról, háborúkról, válságokról, és háttérhatalmakról, miEGYmásról. Azt hiszem Nyuszi által kijelölt irány a helyes, aki csendesen háttérbe vonult és onnan osztja a nem mindennapi változásokat is előidézni képes munkáit. Csak így lehet, csak ez a járható, csak ennek van eredménye, csak ennek van értelme, nem a telipofából "rohadt íemef" -féle "ébresztésnek".

   Törlés
  2. Ez nagyon igaz, nagyon sok hasonló oldal tele van negativitással, ellenben itt a cikkek és a hozzászólások is inkább optimisták, pozitívak, tehát nyugodtan odasorolhatod magadat ahhoz a tréfás, ténylegesen dolgozók csoportjához :)

   R.S.

   Törlés
  3. Persze hogy több összetevős (már így is túl hosszúra sikeredtem:-), de a Főmérnök Úr is azok csak által irányítja a termelést, akik nem a saját hülye fejük után menve dolgoznak az ipari katasztrófán...:-)

   mj

   Törlés
  4. Mj, már épp írni akartam, hogy mi ez a szokásos háromsorosnál több?! :)

   eRőS, köszi, igyekszem visszatartani a saját jól fejlett démonaimat! :)

   Törlés
  5. Szerintem már elkezdődött a javulás, MJ.

   Kim - Yong - Un is lemondott az atomháborús terveiről. ...:)))
   Már csak a másik UN-nak (UNO) kell egy kicsit észhez térni.
   Alakul ez .... :))))

   Ö.T.

   Törlés
  6. Lehet, tán kaptak egy kis figyut?

   http://www.origo.hu/nagyvilag/20130405-foldrenges-razta-meg-eszakkoreat.html

   Törlés
  7. Ugyanmár... Az epicentrum az Orosz Birodalomban volt, az a nyomorult Észak Korea csak a széléből kapott.
   Amúgy meg vicc az egész - a II. vh. után a biztonság kedvéért létrehoztak (nehogymá' kitörjön a világbéke:-) néhány elbűvölően bájos kolhozt, szovhozt és kibucot - Izrael, Pakisztán, Irán, Irak, Észak-Korea, Kína stb - amivel az elkövetkezendőkben rá lehet hozni a frászt a már amúgy is rozzant idegrendszerű emberiségre...:-)

   mj

   Törlés
  8. Érdemes utánanézni egy kicsit a koreai írásnak MJ, ugyanis érdekes módon
   náluk is valaki szétb@szta az eredeti írásrendszert és betűformákat és a XV. századtól kezdve egy Sejong nevű király "reformálta" meg az ÁBC-jüket .... méghozzá erősen kínai mintára ... és itt bizony - ha párhuzamokban gondolkodunk - akkor nekem egyből a rovásírás "megreformálása" ugrik be ... LATINÉK által.

   De ugyanez történt az akkád tűírással is, vagy a kínaiak kb. 50 000 jelformát
   tartalmazó eredeti írásával is - amiből manapság egy nagyon művelt kínai kb.
   6000 jelet ismer - és azt gondolom, hogy nem tévedek nagyot, ha arra a következtetésre jutok, hogy valami "szuperköcsög" szivat itt minket, amúgy is
   genetikailag megreformált - de inkább DEFORMÁLT - széthasogatott tudatú
   humanoidokat.

   Ö.T.

   Törlés
 11. A lélek-fejlődési szakaszoknak van kezdete és vége. Ezek a Földön a 13 ezer éves fél-precessziós ciklusokhoz kapcsolhatóak. A mostani "helyzet" már régen meg lett fogalmazva - például kőművesék által is - a Millenium című film végén: "Ez nem a vég, még csak nem is a vég kezdete - hanem a Kezdet Vége".
  A "Nagy Tervező"-t próbálják lekövetni a "kis tervezők" is - méghozzá oly módon mintha ők lennének a "Nagyok". Ezért van az hogy az ilyen, most finoman fogalmazok: "magasan kvalifikált bennfentes" Dienes-féle megmondóemberekkel próbálják kozmetikázni a 3 D-s fizikát. Elmondják nekünk hogy mit is gondoljunk Térről-Időről-Lélekről-Teremtésről-Istenről. Nonszensz. A röpképtelen idegen akarja elmondani a Tu/l/rul jött Madár-nak hogy hogyan kell felrepülni a Hargitára. Közben pedig a "kárpit hasad" - összeomlóban a világuk minden tekintetben. Lasszóval próbálnak még szabad lelkeket befogni. Természetesen az anyagi körforgás általuk "üzemeltetett" illúziójába. Felül kell rajtuk emelkedni, annál is inkább mert már valójában nincsenek és a világuk sincs. Ami van az MI VAGYUNK - és a mi leszólt délibábos, illuzórikus álomnak tartott világunk - ami MAGA A VALÓSÁG.

  Kerion

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kerion, nincs kedved egy - a hsz-eidhez képest is nagyobb terjedelmű - összefoglalót írni, szépen logikusan felépítve, arról ahogy Te képzeled a világunkat? Vagy bármiről, amit szívesen megosztanál a közönséggel? Akár a Szíriuszi élményeidről, vagy hogy hogyan épül fel az ottani társadalom, hogyan tudtak (ha tudtak) átvergődni ezen a nehéz szakaszon? Ők hogyan csinálták? Vagy hogy milyen kapcsolódási pontok vannak a magyarsággal?

   Szívesen kitenném. Ha valaki mesének gondolja hát tegye, ha valaki elgondolkodik rajta, hát tegye.

   Törlés
  2. A magyarságot - felsőbb Teremtő-i jóváhagyással - a regionális Teremtő teremtette. Amolyan korszakváltáskori 10-es Úr/Nő/-i "segéd-csapatának". Nem csak azzal a céllal hogy önMAGát átmentse, hanem hogy másokat is segítsen a belső rezgés-emelkedése megteremtésében. Amellyel aztán tovább tudnak az emberek lépni - testestül-lelkestül - egy magasabb szintre. Ez történik most a spirituális térben ami aztán lecsapódik a matériába is. A valódi magyarok legutóbbi 500 éves "leépülése" tehát - a mindenkor rajtuk uralkodókhoz, a számukra idegen egoista önző környezethez való békés alkalmazkodása - éppen hogy az erre az időre szóló túlélést, illetve feltámadást volt hivatott biztosítani.
   Mondhatni hogy a magyar senkiként bebábozódott, mélyálomba merült - hogy majdan pillangóként feltámadhasson a metamorfózisa után. Megjegyzendő hogy sohasem az úgymond hős forradalmárok a valódi magyarok - hanem azok akik szinte ismeretlenül túlélik a forradalmat és szép csendben viszik tovább a MAG-ot. Tehát már itt paradoxon van a hősiességet és egyebeket illetően is, amibe a történelmi személyeket illetően most nem mennék bele. Egyébként az un. "szabadságharcokat/lázadásokat" - 1697-1711, 1848-49, 1956, 1989, 2006, 2013 - mindig a magyarok elleni aknamunkát végzők indítják be abban a reményben hogy a valódi magyar is bemegy a csőbe és akkor már a "Galaktikus Szabályzat" szerint "jogosan lehet levadászni". Egyébként félnek nyíltan a magyar ellen tenni - ezért vetnek be minden áttételes egészségügyi-pénzügyi-pártoskodó stb. "üzemmódot". Gondolván hogy az megengedett.
   Szent István - nem véletlenül - éppen a túlélés miatt "zárkózott fel" Európához. Hígította fel idegenekkel a magyar társadalmat. Sőt, még fiának is az idegen "szépségét" ecsetelte intelmeiben. Nagyon nagy ember volt. Megteremtette a lehetőséget arra hogy a magyar senkiként túlélje a következő ezer évet. Hogy aztán feltámadhasson - egyáltalán legyen aki fel tud támadni a Teremtés hasznára 2013 táján. Mátyás, az utána "kis-ciklusnyira/500 évre" következő Nagy Ember is pontosan tudta hogy mi következik. Spirituálisan lezárt minden "kaput". Megjegyzendő hogy nagyon is védte, "rejtegette" a magyart. Tehát harcolni is idegen zsoldosokkal harcolt - lásd fekete sereg - és nem magyarokkal. A későbbiekben is jobbára azok estek el a különböző háborúkban akik már idegen "nemesként" lettek magyarok és váltak hadkötelessé.
   Per pillanat a már tényleges korszakváltás kezdeti szakaszának a végén vagyunk. Még mindig az előző paradigma látható és látszólag az is hat - legalábbis a 3 D-s anyagi világban. És nyilván ennek a paradigmának az emberei vannak - nem uralmon - hanem 6almon. Most jön az hogy fokozatosan láthatóvá válnak majd azok akik majd átvezetik az emberek átvezethető részét a magasabb szintre - először a Kárpát medencében. Mindezzel párhuzamosak lesznek a - végső soron a precesszió okozta - természeti és társadalmi megpróbáltatások. Nem lesz egy sétagalopp. A természet ugyan "betesz" az alacsony rezgésnek - de a 6alom nem feltétlen fogja felemelt kézzel fogadni az elkerülhetetlen változást. Megpróbál ellene menni, beleépülni stb. Ez egy átmeneti embert-próbáló időszak - ami már el is kezdődött.

   Kerion

   Törlés
  3. Köszi!
   Ezzel a nem mindennapi idővel kapcsolatban is van egy olyan érzésem, hogy a szakadó esőben/hóban ki a francnak van kedve mondjuk bűnözni, kukákat borogatni, forradalmat csinálni (csakhogy visszavágjanak a "nagyok")? Néhány elvetemültnek biztos eszébe jut most is, de a józan többség egy része szerintem látja ezekben az időkben a leckét, a megpróbáltatásokban a tanítást, amelyek által le lehet építeni azokat a rögződéseket és hibákat, melyeket csak így lehet szépen letudni. Ennek van ideje, az öntisztításnak, a "vetkőzésnek". Nem?

   Törlés
  4. Ahogy mondod Mazsola. A Természet - mint a Teremtés része/szere is beindult. A 6almasok meg rájátszanak - mintha ők "csinálnák" az időjárást. A haarp-ogással, a chemtrail-ezéssel stb. Megy is minden fórumon a félelem-keltés. Jelentem semmit sem tudnak tenni a Teremtés természetes folyamata ellenére, annak megállítására vagy fokozására. Túl kicsik hozzá. A mai nemzedék már csak a Torockai-féle "tv-székházas" forradalmárokat ismeri. Milyen érdekes hogy még ő is magyarosított, állítólag Tutsek/Tóth-ból. Tehát eredetileg már a nevében sem magyar nem hogy a "rezgés-minőségében". Nem véletlen lovagolta meg "64 vármegyésként" a Hórusz számot /64=10=1/ sem - nyilván szabadkőműves indíttatásra. Ne is foglalkozzunk a nyilvánvaló provokatőrökkel - figyelmet sem érdemelnek.

   Kerion

   Törlés
  5. A nevem alapján én sem vagyok túl magyar, bár azért testvérnek még elmennék! :)
   Bár ha a jelentésére gondolok, akkor azért van értelme annak amit csinálok! :))
   (aki tudja hallgasson!!!) :D

   Törlés
  6. A dél-amerikai, afrikai bennszülöttek között is vannak nem magyar nevű, magyarul már nem is beszélő - eredetileg valódi magyarok. Mert magyar lélek-minőségűek. A természeti népek szinte mind azok. És azok is akik valaha más nyelvűek, identitásúak lettek - de megmaradtak magyar lélek-minőségűeknek. A magyart nem a "mai faji" értelmezésben kell érteni. Ami egyébként is megtévesztő. Miért ? Magyar Bálint magyar ? Lehetne az is akár, ha olyan lenne a belső rezgése. Rajta múlt/múlik nem mi rajtunk. A Teremtő-i megbocsátó kegyelem máig érvényben van - de hát azért tenni is kell valamit...

   Kerion

   Törlés
  7. Az ecuadori Táltos-barlang felfedezése:
   http://www.youtube.com/watch?v=zM7KHBScxxA

   Móricz János Kulturális Egyesület:
   http://www.facebook.com/pages/M%C3%B3ricz-J%C3%A1nos-Kultur%C3%A1lis-Egyes%C3%BClet/350842458322305

   SZN

   Törlés
  8. Kösz.
   Azért sajnálatos, hogy a három kamera közül - amelyik vette az előadást - egyik sem volt a kivetítőre állítva, így fingunk sincs miről beszél az equadori alpolgármester...

   Ismerem Móric munkásságát, és belepasszol a nagy kirakóba, de amúgy nekem az ilyen "idejövök és megmondom a magyarok őshazáját" dumákkal mindig az a bajom, hogy mindenhová el akarnak minket úgymond ásni őshazailag, csak épp a talpunk alá nem. Úgy tűnik egyedül a Kárpát-medencéről nem szeretnék ha kiderülne: ez az őshaza, a többi már csak a kirajzás helyszínei. :I

   Törlés
  9. A zidőjáráshoz:

   http://www.youtube.com/watch?v=frwBLtv3EN8&feature=player_embedded340

   Mindenesetre érdekes...

   mj

   Törlés
  10. mj

   Ha az eredeti műhold kép nincs hamisítva, akkor ez nagyon ott van.
   Megnéztem a bázis építéséről szóló beszámolót, amiben persze semmi extra nincs, viszont arról a sárgás fura formájú épületegyüttesről egy szót sem ejtenek, pedig elmondja még azt is hányan dolgoznak ott (80-an), milyen épületeket milyen körülmények között építettek, oszt ami kiböki a szemet, arról egy szót se. Végül is az információ hiánya is információ :)).
   Baromi nagy az az épületegyüttes (ha összehasonlítjuk a körülötte lévő sok kicsivel), nekem az a gyanúm, hogy az egy kis-közepes méretű atomerőmű, hiszen ott a nagy semmiben honnan vennének ennyi energiát, ami ehhez kell.
   A bal szélén a településnek meg egy nagyon hasonló valami látszik (kicsit elmosódott), mint az alaszkai antennapark, olyan négyzet/téglalap alapú területen.
   A gyanút megerősíti, hogy ott van közvetlenül a parton (meredek sziklapart), aminek semmiféle értelme sincs, mondja is a projekt vezetője, hogy sok problémájuk van a 150km/h-ás szél és a tengervíz párájának az eróziója miatt, különleges anyagokat kellett használni. Akkor mi a francért nem építkeztek beljebb egy mélyebben fekvő területen takarásban? Na hát víz is kell ahhoz a nyamvadt atomerőműhöz, mert különben még be is csatornázhatták volna a szigetet...

   Ha tényleg nem hamisítvány a műholdkép, akkor nagyon elkapta a srác...

   Törlés
  11. Jól tudod Mazsola a Kárpát medence az őshaza. Sőt tovább megyek: anno a "cro-magnoninak nevezett modern ember" teremtésének a helyszíne is cirka 78 ezer éve. Ha úgy tetszik Ádám és Éva bibliai paradicsoma, a tökéletesen védett "kísérleti laboratórium". Az összes többi helyszín a kirajzás helyszíne. Illetve több hullámban is a Teremtők általi tudatos "kitelepítésé/benépesítésé". Az itteni több-tízezer éves - mára már jórészt vastag Pannon tengeri és vízözön-üledék födte piramisokat - másolták, jelenítették meg a "kirajzottak" mintegy nosztalgiaként a világ minden táján. Nem véletlen hogy az eddigi legrégebbi elismert piramis-város is éppen a Viszokó-i a közeli Boszniában. Még a közelmúltban is nyilvánvalóak voltak egyes piramis-hegyek a Pilisben. Ez jól látható a Képes Krónika egyik háttérképeként is. Lesznek itt még igencsak érdekes "felfedezések". Természetesen akkor ha változik a helyzet és a magyar újra uralomra kerül. Addig csak lerombolná a gyűlölet az ősi magyar emlékeket. Mint Irakban is tette. Pedig Szaddám életében még azt mondta hogy: "a magyarok még sokat fognak neki köszönni". Na erre szét is bombázták az illetékesek az ősszkíta lelőhelyeket, meg kirabolták illetve megsemmisítették a múzeumok raktárait. Iraki, szíriai és egyiptomi ásatásokról az utóbbi időben szinte semmit sem hallani - nyilván nem véletlenül. Az sem lehet véletlen hogy éppen ebben a 3 gazdag ősi lelőhelyeiről ismert országban csináltak, robbantottak ki amolyan félszbukos "alulról szerveződő népi forradalmat" a 6almasok al-kaidásai és mások is.

   Kerion

   Törlés
 12. Válaszok
  1. A felkérés Feléd is érvényes ám! :)

   Törlés
  2. Köszi, párom készül megírni egy cikket (hangmérnök) a hanghullámok és a hangminőség szellemi fejlődésre gyakorolt hatásáról, ha érdekel.

   Törlés
  3. Hogy a fenébe ne érdekelne! Várom! :)

   Törlés
 13. Tehát jön a tényleges változás a Kárpát medencében. Amit úgy kell elképzelni hogy egyre inkább a magyar lélek-minőségű táltosok/aranyasszonyok fognak hatni a hétköznapokban is. Az elért belső rezgés-szintjüknek megfelelően. Vagyis annak függvényében ahogyan a bennük lévő "Isteni Szikra" kódjait képesek voltak kioldani. A különböző szintekre jutott emberek kisebb vagy nagyobb csodákat "hajtanak végre" - szó szerint. Gyógyítani fognak, már nem csak a lelket hanem a testet is - elég látványosan. Valamilyen módon jóformán mindenkin segíteni fognak. Kinek éppen mire van égetően szüksége. Ezért aztán evidens hogy az emberek szeretni fogják őket. És majd őket akarják megválasztani, mindenféle pozícióba is tenni - a legkiválóbbjukat pedig királlyá/királynővé kikiáltani. Ez egy békés, szinte észrevétlen, de mégis meglepően gyors folyamat lesz amelynek eredményeképpen létrejön az úgymond Magyar Szeretet-Királyság. Ami aztán ki fog sugározni a Föld egészére. Hiszen azért jön létre. Itt jegyzem meg hogy a 6almasok, illetve azok emberei nem véletlen játszanak rá erre a "királyság-sztorira" sem. Mivel a Teremtés azt akar - ők is azt akarnak, persze saját királlyal és vezetéssel. Szabad a pálya - tessék csak végigjárva az Utat megemelni a Belső Rezgést. Majd már nincstelen senkiként újjászületve, már szeretetelvűen átalakulván besorolni a rezgés-szintnek megfelelő lépcsőfokra.
  Mondani sem kell hogy mindez sokkolni fogja a még 6almasok egy részét - azokat akik juszt sem akarnak váltani. Sem belsőleg, sem külsőleg. A közben nem mindennapi természeti és társadalmi csapásokat is átélő népek persze forrongani fognak. És egyre inkább azon lesznek hogy a pozitív Kárpát medencei magyar példát kövessék. Miközben a hozzájuk "akkreditált" valódi magyar hercegnő "nagykövetek" - természetesen - miután másodlagos avatárok mindenben segíteni fogják őket ugyanúgy ahogyan idehaza is tették. A népek - nemes egyszerűséggel - az őket segítő, csodatévő magyar hercegnő nagyköveteket teszik meg majd a Királynőjüknek. Eljön tehát a királynők vezette Szeretet-Királyságok Kora - mellérendelten Kárpát medencei központtal. Mire ez teljesen megvalósul érkezünk el a már belül-kívül magasabb rezgésű Aranykorhoz. Miközben persze az egész földi népesség - az Aranykornak, az általánosan 5 D-s kiterjedésű rezgésszintnek megfelelően - már magyar lélek-minőségű lesz.

  Kerion

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. És aki nem akar "besorolni"

   "Krisztus ellenségeit a Föld kilöki" ?

   Törlés
  2. Mazsola erről már volt szó. Lesznek akiket az "irányítóik" magukkal visznek/elragadtatnak egy 4 D-s "hollywoodi" illúzióba - ami nem lesz egy "leányálom". Lesznek akik alacsonyabb szinten folytatják a karmikus leckéiket, lehet hogy nem is emberként megtestesülve. Meg lesznek akik egy köztes létbe kerülnek - már nem identifikálhatóan. Mivel úgymond "befejezetlen lelkek", nem éltek még át egy korszakváltást sem. Voltaképp a népességrobbanás miatt vannak itt - "gyújtottak lelket/szikrát". Mindent a belső rezgésszint dönt el. Pontosabban mi döntünk - tudat alatt - a belső rezgésszintünk mértéke alapján. Annak megfelelő irányba megyünk - mert bármilyen furcsa is NEKÜNK AZ A JÓ. Tehát senki sem lök ki senkit sehonnan - még a Föld sem.

   Kerion

   Törlés
  3. Ahogy elnézem, ez mostani idő szerint nem 10 év munkája lesz... A közvetlen környezetemben is nagy fokú irígységet tapasztalok minimálintelligenciával társulva. Az előző bejegyzéshez: A kislányomat Reginának fogják hívni. :o)

   Törlés
  4. Még nem gratulálok, de ígérd meg hogy szólsz! :)

   Amúgy szerintem sem pár év alatt fog ez lezajlani, hanem inkább több generáción keresztül. A mi gyerekeinken már látni némi halvány reményt, hogy ők "mások" egy kicsit, csak vigyázni kell nehogy idő előtt bedarálja őket a rendszer, mert annál több mindent kell majd elfelejteniük! :)

   Törlés
  5. Lehet hogy nem itt, de erről már írtam. Hogy 44 éves az átmenet. 1990 - 2034-ig tartó, az úgymond vaskorból az aranykorba. Ennek a felezője volt az ominózus 2012.12.21 - Maya-naptárvég. Tehát még az életünkben lezajlik minden - különben mi értelme lenne már most a fizikai testünk átlényegülésének és "felrezegtetésének". Egyes a Magyar Szent Koronát kutatók szerint is 2030-ig van datálva maga a Korona. Az időt jelző 44-es szám a Földet jelképező stilizált kockára - azaz a 4-zet 4 oldalára utal. Amely 4 oldal mind ELEVEN, azaz 11. Tehát 4x11=44 - a latin-betűs teljes magyar ábécé betűinek a száma. Ha felidézzük a Maya-naptár kutatókat ők is a Föld/kocka 2013-as "feltöltésére" utalnak. A Maya-naptárvég utáni 6x36 napos "beágyazódásra" az új 5. dimenziós rezgés-kiterjedésnek megfelelő struktúrába. Ez a következő:
   1.fázis: 2012.12.22 - 2013.01.26. - a Föld/Kocka alsó oldalának a "feltöltése"
   2.fázis: 2013.01.27 - 2013.03.03. - a Föld/Kocka jobb oldalának a "feltöltése"
   3.fázis: 2013.03.04 - 2013.04.08. - a Föld/Kocka bal oldalának a "feltöltése"
   4.fázis: 2013.04.09 - 2013.05.14. - a Föld/Kocka hátsó oldalának a "feltöltése"
   5.fázis: 2013.05.15 - 2013.06.19. - a Föld/Kocka szemközti oldalának a "feltöltése"
   6.fázis: 2013.06.20 - 2013.07.26. - a Föld/Kocka felső oldalának a "feltöltése"
   Erről a folyamatról mondják hogy ezalatt egyesül újra a szellem és a már megtisztult anyag a Földön. Miután a régi anyagi világból közben elvonódik az energia, a spirituális energiák pedig felerősödnek - ecetera. Persze ezt másképpen is meg lehet fogalmazni szó se róla. Maga a folyamat viszont érzékelhető és egyre inkább látható is minden szinten - tehát van benne valami.

   Kerion

   Törlés
 14. @ Mazsola

  Aztán van egy másik szál is a történelemben, ami szintén eléggé érdekes.
  Ha megnézed az egyes elnevezéseket, akkor egyértelműen megállapítható a visszafejlődés.

  Pl.: héber (éber) - zsidó (utolsó idő) - izraeli (Rá él)
  A "magyarnak" az előzményeit egyelőre nem tudom, de a "magyar"-ban egyértelműen
  benne van az "agyar", és ez sajnos kimondottan jellemző ránk.

  Ugyanígy az "angol"-ban is benne van az "engel" (angyal) ... és ugye nem kifejezetten pozitív
  értelemben. A "franciában" is benne van a "franc" meg a "Ra" is.

  Szóval csak az jutott eszembe, hogy esetleg nem-e arról van szó, hogy mi (itt az egész humanoid állományra gondolok) vagyunk a maradék, akiknek hogy úgy mondjam nem tetszett a RENDSZER és hagyják őket föntről hancúrozni, amíg rá nem jönnek maguktól,
  hogy a saját eszük alapján mindig csak az önmegsemmisítésnél képesek kikötni, akár hogyan is fickándoznak.

  Mert pl. a pokol-nak van egy olyan jelentése is, hogy P - OKOL, ahol a "P" már ismerős a
  "NAP"-ból és kb. a magasabb szintet (szellemi síkot) jelenti, ugyanakkor jelentheti a "pókol"
  (behálóz) igét is, ami ugye napjainkban szintén eléggé jellemző.

  Szóval csak arra akartam kilyukadni, hogy egy el-, és szétb@szott rendszerben a legfőbb elfoglaltságunk az egymásra mutogatás és az egymás hibáztatása (okol), holott egyikünk sem jobb a másiknál.

  Aztán azon is gondolkodtam, hogy mit jelenthet Ábrahám eredetileg Ábrám neve,
  mivel ugye le van írva, hogy Istent soha senki sem látta ..... így aztán logikusan nézve az
  Ábrám eleve hazugságnak tűnik.

  Aztán rájöttem a megoldásra - bár szerintem fentről súgtak egy "kicsit". ...:)))
  Ábrám neve kb. azt jelenti, hogy az egész univerzum le van képezve az emberben ... és az embernek értelmezhető szinten. Ugyanis - erről már írtam egyszer - az emberben működő
  sokféle szerv, immunrendszer, látás, hallás, stb. képes összehangoltan - EGY EGYSÉGKÉNT - működni.

  Meg amúgy is leírták már, hogy Isten a saját képmására teremtette az embert, mindössze meg kellene tanulnunk párhuzamokban gondolkodni. Szóval ha egy élhető és normálisan működő rendszert szeretnénk létrehozni, akkor nem kell mást csinálni, mint odaállni a tükör elé és megszemlélni saját magunkat. ...:))))

  Ugyanis a jelenlegi összebarmolt alkotásunk nem kifejezetten EMBER formájú, hogy
  az EGYSÉG-ről már ne is beszéljünk.

  Ö.T.

  VálaszTörlés
 15. EMBER = M (mint középút) - B (mint összhangban a magasabb rendűvel) - ER (Ő, bár ezt lehet tovább is bontani)

  Ö.T.

  VálaszTörlés
 16. (ma hallottam, hát megosztom Veletek ezt a gondolatot, mivel nagyon igaznak érzem..)

  A legenda (*) akkor születik, mikor a történet igazsága túlontúl veszélyes..

  * - mese, sci-fi..

  VálaszTörlés