2013. április 9., kedd

Nem kell

Van új pápánk - már a neve is hamis. Nem tudom és nem is érdekel honnan ered ez a pápa-névválasztás ötlet, de az tény, hogy a világ első számú vallási vezetőjének, Isten valakik (?) által kinevezett földi helytartójának még a neve sem igazi. Másképpen fogalmazva hamis. Álnév. No meg az a tetszetős kis fordított kereszt is fincsi ott a széken. Ennyit erről. Egy barátom ajánlotta ezt az írást, igazán ideillik. Ide, itt és most.

"Az Antikrisztus

Több médiumi jóslat szerint eljön egyszer az idő, amikor az Antikrisztus – szerintem mint minőség, mint jellemző energiaminta – veszi át az irányítást a Föld nevű bolygón és mindenféle negatív eseményeket gerjeszt az emberek között, a halál és a pusztítás jegyében. Nos, aki erre vár, azt ki kell ábrándítanom, nem kell már várni rá, mert régóta itt van közöttünk ez a fajta szellemi minőség, sőt elég sokan ismerik, csak nem tudják azonosítani. Az Antikrisztus legfőbb ismérvei közé tartozik, hogy Krisztusnak állítja be magát és megtéveszti az embereket ezzel, de a cselekvései, motivációi, módszerei elárulják, valójában ki ő, azoknak, akik mernek önállóan gondolkodni, hisznek a lelkiismeretük által közvetített érzéseiknek, szemüknek, fülüknek.
...


A napokban zajló pápaválasztás rendkívüli mértékben foglalkoztatja a „katolikus” világot, emberek képesek ezért elzarándokolni Rómába, képesek az esőben állva türelmesen várni a füst felszállását (!). Ugyanezen emberek lelkesen ünnepelni fognak valakit, halandó embert, aki Isten megkérdőjelezhetetlen és hiteles képviselőjének mondja majd magát, mint ahogy ez szokás volt évszázadokon át. Vajon milyen Istent képvisel a katolikus (judeokeresztény) egyház feje? Az egy igaz Istent, amelyik a Világ teremtője és amelynek szellemi energiája hatja át minden létező lelkét, megtalálható mindenben és mindenkiben, vagy valamilyen más, önző és hatalomvágyó istenséget? Elég megvizsgálni Jézus tanításait és megkeresni az egyház cselekedeteiben, hogy meglássuk, vajon mit is képvisel ez a szervezet, a beszédek mögötti valós működésében. Félreértés ne essék, nem az egyes nagyszerű szentekről és „névtelen” papokról szólok, akik életükben komolyan vették Jézus Krisztus tanításait, hanem a szervezetről, amely az egész világot elborította, háborúk, széthúzás, vér és rablás követték az erőszakos hódításai útját. Éppen elég a magyar történelmet tanulmányozni ahhoz, hogy láthassuk, az Antikrisztus bizony legalább ezer éve beférkőzött az országunkba farkasként, báránybőrben. Odalett néhány száz év alatt a szkíta magyarság összetartása, önzetlensége, természetes öröme, jóléte. De miért is? Ki itt a hibás? Van egyáltalán hibás?
Ismert a történet a régi írásokból, amikor Jézust, a Krisztust - az emberi létformát a maga tökéletességében birtokló papkirályt - az egyik legnehezebb beavatási próba elé állítja a Kísértő, minthogy a saját minőségének és tanításainak feladásáért cserébe az egész földi fizikai sík anyagi hatalmát kínálja fel cserébe. Jézus látja a csapdát és tudatában van életfeladatának, küldetésének, nem utolsó sorban pedig az örök életben való lelki fejlődés fontosságának. Tudja, hogy a kincsek, a pénz és hatalom más emberek felett csak illúzió, a kiválasztottság gőgös és öntelt érzése csak átmeneti tévedés, amiből fájdalmas a felébredés. Tudja, hogy minden és mindenki egy, minden mindennel összefügg, és ellenáll a kísértésnek (magyarul kis értés, tehát értetlenség, butaság). Vajon az egyház és vezetői is ezt a példát követték-e, vagy elborította az elméjüket a kiválasztottság és hatalom birtoklásának illúziója? Hogyan szerezte meg e szervezet például irtózatos nagy vagyonát és ingatlanjait, valamit a háttér politikában lévő befolyását uralkodókra és kormányokra? Hogyan tették el láb alól az egyházi vezetők utasítására és támogatásukkal a hódításaik útjában álló népek tanítóit, szellemi vezetőit, gyógyítóit, sőt saját felébredő társaikat, vezetőiket is? Hogyan pusztították ki intrikával, megosztással, lefizetéssel például a magyar Turul-nemzetség (ma Árpád-ház néven ismert) uralkodóit, királyait, hercegeit? Hogyan vezettek egyházi támogatással más népek ellen irtó hadjáratokat a Közel-Keleten, Amerikában, a „jézusi szeretet” jegyében?
Mivel minden létezőnek a Világban megvan a létjogosultsága, ezért az őskeresztény hitvilágba és később a keresztény vallásba is betüremkedő zsidó értékrendnek is megvolt eddig. Érdekes összehasonlítani azt az állítólag Istentől származó ígéretet, miszerint a zsidók a kiválasztottságuk folytán uralni fogják az anyagi világot és a föld népeit, Jézus megkísértésével. Nyilvánvaló, hogy a hithű zsidók milyen lényt is tekintenek Istennek, kinek az értékrendje szerint különböztetik meg saját magukat a többi embertől. És ennek a lélekminőségnek az istenségét keverték bele a korabeli áruló katolikus vezetők a bizánci és római uralkodók erőszakszerveinek támogatásával a szent iratokba és készítették el a Könyvet. Manapság ki gondolkodik el azon (egyre többen), hogy a világ népeinek miért fontosabb megismerniük a zsidó őstörténetet és mondákat, mint a saját gyökereiket, saját őstörténetüket? Bizony az emberiség ismert történelmének talán legnagyobb átverését szemlélhetjük. Emberek, népek megosztva, egymással szembeállítva, egymást ellenségnek tekintve gyűlölködnek, közben a saját életfeladatukról megfeledkezve szolgáltatják újra meg újra az energiát egy olyan hatalomnak, amely pontosan az ő vérüket szívja. Emberek mutogatnak mindenfelé egymásra hibást keresve, hogy ki is keserítette meg az életüket, miközben nem veszik észre, hogy saját energiájukkal, viselkedésükkel táplálják ezt a szörnyet, mely látszólag megkaparintotta a Föld anyagi javai és emberi lelkei feletti uralmat.
De hát mi is a létjogosultsága ennek az élősködő hatalomnak? Mi végre mutatta meg magát, akár Isten részeként, akár az elmúlt évezredek uralkodó minőségeként, felváltva a viszonylag békés és fejlett ősi aranykort? Mi szüksége volt az emberiségnek erre a mintára, amikor az erőszakos számon kéri a többnyire békés emberen az erőszakosságot, amikor a csaló rámutat az apró csúsztatásokra, csínyekre a többnyire becsületesnél, amikor az önző észreveszi a kettős mércét a többnyire empatikus társán, a gyűlölködő pedig a toleranciát hiányolja a többnyire elfogadó és békés lélektől? A megfejtést persze mindenkinek magának kell megtalálnia rá, de mindenképpen saját magával összefüggésben. Én azt hiszem, hogy egy nagyon fontos fejlődési szakasz készül lezáródni az emberiség történetében, amikor a kihívások és nehéz, embert próbáló helyzetek megmutatták és megmutatják mindenkinek a tükröt. Mert könnyű úgy szeretettelinek és becsületesnek lenni, amikor minden körülmény azt támogatja, könnyű úgy képviselni saját minőségünket, amikor nem ütközik ellenállásba az. A lelkünkben, mint Isten részében minden tulajdonság lehetősége ott van. Mindenki saját maga dönti el, hogy mely helyzetben melyik nézőpontot és viselkedést választja, melyik lesz megnyilvánuló és melyik megnyilvánulatlan. Tudták ezt a régi beavatott tudó emberek, papok, szakrális vezetők, ezért lett ez az alapja a Világon bárhol működő igazi beavató központokban (Egyiptom, Tibet, Peru, stb.) történt tanításoknak, képzéseknek. Visszanézve a történelemben, akik külső ellenségként kezelve a kísértő erőket, a fizikai ellenállást, fegyveres harcot választották megoldásként, sorra elbuktak. Akik megértették és elfogadták a „tükör” szerepét, és egy belső harcban - nem elfojtva, hanem uralva - helyezték a megnyilvánulatlan részükbe a magukban lévő negatív energiákat, azok mindenképpen győzelmet arattak az egyetlen igazán lényeges és fontos területen, a folyamatos lelki fejlődés, az „istenemberré” válás területén. Jézus Krisztus és a többi kultúrák nagy tanítói ezt a példát mutatták meg nekünk és ennek megvalósítását kényszeríti ki belőlünk a sors is a próbatévő szidó minőség erkölcsi szintjének meghaladása céljából.
A jelen időszakban egyre többen értik meg ennek a belső harcnak, belső átalakulásnak a lényegét, amely a teremtés törvényei szerint magával hozza az egész érzékelhető világ megváltozását is. Tudják ezt a lecsengő kor urai, az Antikrisztus és követői is, és próbálják minden eszközzel (fizikai és szellemi mérgezéssel, félelemkeltéssel, stb.) eltántorítani az ébredőket az útjuktól, megőrizni a tudatlan rabszolga-tömegek kiszolgáltatottság érzésének illúzióját. A jelen korszakváltás viszont nem csak emberi és nem csak Földi szintű síkokon működik, hanem univerzális energiaminőség változást jelent. Ez pedig az alacsony tudatszintű önző és agresszív, gyűlölködő lélekminőségnek többé nem alkot kellemes és élhető közeget. Aki ezt észrevette és észreveszi, az nem fullad bele szükségszerűen a testi és lelki betegségek tüneteibe, aki nem, az előbb-utóbb elhagyja ezt a változó földi színpadot. A követendő minták pedig nyíltan vagy kódolva mindenhol megtalálhatók a régi meséinkben, az ősi mag hitvilágunk tanításaiban, vagy akár Jézus Krisztus, Buda, Lao-ce tanításaiban, csak nem a betűkre kell koncentrálni azok olvasásakor. Leginkább pedig a befelé figyelő lecsendesült ember közvetlen Isten-kapcsolatán keresztül érkezik a segítség, a támogatás az ébredéshez és változtatáshoz, nem pedig bármely központosított egyházi hatalom-központból.

Áldás!
Atilla-Atarvis"

Forrás: http://www.atarvis.eoldal.hu/cikkek/az-antikrisztus.html


***

Az egyik kedvenc könyvemben imigyen fogalmazódott meg ez a tényálladék:

"Arthur bizonytalanul felvett egy körtekinézetű dolgot.
- Sokat töprengtem azon az édenkertes sztorin - mondta Ford.
- He?
- Édenkert. Fa. Alma. Emlékszel erre a részre, nem?
- Persze.
- Ez a ti istenetek odarak egy almafát a kert közepébe, és azt mondja: "Oké, srácok, azt csináltok, amit akartok , de ah, ne egyetek az almából!" És erre, mit ad isten, mégis esznek belőle, és érre ő előugrik egy bokorból, és rájuk kiált: "Na, most aztán megvagytok!". Persze, az sem változtatott volna-a leányzó fekvésén, ha nem eszik meg az almát. 
- Miért nem?                        
- Azért, mért akinek olyan a mentalitása, hogy szeret kalappal álcázott téglákat kinn hagyni a járdán, az sose adja fel. A végén úgyis besétálsz az utcájába.
- Te meg miről beszélsz? !
- Nem érdekes, edd meg szépen azt a gyümölcsöt."

(részlet Douglas Adams: Vendéglő a világvégén c. könyvéből)


***

Egy másik forrás kissé keményebben fogalmaz, de nem tudok olyan elfogadható indokot találni, hogy elutasítsam ezt az érvelést:

Nem kell olyan isten, kinek bűnös, aki él,
Nem kell olyan isten, ki csak szenvedést ígér,
Nem kell olyan isten, aki nem tud magyarul,
SZABAD MAGYAROKNAK NEM KELL ILYEN ÚR!Szóval lehet, hogy nem vagyunk még hozzád méltók, és lehet neked is megvan a jól kifundált szereped ebben a történetben, de úgy érzem kedves Jahve, eljött az ideje annak, hogy elhúzz innen a jó büdös francba.

(persze az is lehet, hogy neked kell itt maradnod, és folytatnod a dolgod, nekünk viszont olyan szintre kell emelni a hozzáállásunkat, hogy ne legyen szükségünk az általad felsorakoztatott eszközökre és módszerekre - úgyhogy lehet, hogy még hálával is tartozunk neked, amiért kiugrasztottál a bokorból...?)

67 megjegyzés:

 1. Az aláhúzott mondatot én inkább így mondanám:
  Kösz a fejlődésünkben betöltött szerepedért, de mostmár időd lejárt, útjaink elválnak.;)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Igen, valami ilyesmit szerettem volna kifejezni.

   "Viszlát, és kösz a halakat"

   "A mű címe az az üzenet, amit a delfinek hagytak, amikor elhagyták a Földet, épp azelőtt, hogy a vogonok elpusztították azt, hogy a helyére hiperűrsztrádát építsenek."

   http://hu.wikipedia.org/wiki/Viszl%C3%A1t,_%C3%A9s_k%C3%B6sz_a_halakat!

   (hal = halál)
   (vogonok = Jahve slepje)
   (delfin - végzős (FIN) diák)

   :)

   Törlés
  2. (vogonok = Jahve slepje)
   Lehet benne valami, hiszen tavaly-tavaly előtt Jahve sleppje a MÁV-ot be is perelte valami vogonok miatt...

   mj

   Törlés
  3. Azért hívják pápának a pápát, mert ha netán mehetnénk, akkor nyugodt szívvel mondhassuk; pá-pá papa.

   http://www.youtube.com/watch?v=uUbjAkzCN0Q

   Lujza


   Törlés
 2. Nagyon egyben van a cucc, és örülök, hogy egyre többen látják át ezt az egész ordenáré műbalhét. Ha nem tűnik túlzott modortalanságnak, ajánlanék egy másik eretnek:-) kollégától is néhány idevágó gondolatot:
  http://szabadgondolat.wordpress.com/2013/03/14/ne-bantsd-a-papat/
  Továbbá ha valakit mélyebben érdekel a téma, annak ismét figyelmébe ajánlom Tóth Kornél Frigyes (Google) halmozottan eretnek:-) írásait.

  mj

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Más tollával:

   "Egy dolgot nem akarunk észrevenni: az egyháznak nem hívőkre van szüksége, hanem a statisztikára, mely a jelen pillanatban is azt bizonyítja, hogy hatalmas szükség van rá, és feljogosítja őt a tömegek hivatalos manipulálására, butítására. Az egyháznak nem az számít, hogy mész-e templomba, vagy sem, hanem az, hogy papíron sok híve legyen, mert az adja neki a hatalmat. Innen a fokozott engedékenysége. Kedves olvasó, mit nevezünk őszinteségnek, ha nem azt, hogy merünk úgy élni, úgy cselekedni, ahogy érzünk, ahogy gondolkodunk? Vajon, ezt tesszük? Merünk őszintén élni?"

   http://www.youtube.com/watch?v=PdsFIhYu0fM&list=UU5WSNExfZvQmh0YKDFl3lIA&index=10

   http://www.youtube.com/watch?v=VBgOzA5svdU
   Bár azt akarják egyesek,hogy ilyenek legyünk: "a Föld is forog közben"
   http://www.youtube.com/watch?v=v3Pz57wKwIs&feature=em-hot

   De a lényegen nem változtat.Ez egy utazás,élmény,ha úgy tetszik nyaralás a Föld nevű bolygón.Bárhogy csűröm csavarom,mint a betűket.A többi csak rajtunk múlik.
   "Most múlik pontosan,engedem had menjen....................."

   a.n

   Törlés
 3. "Van új pápánk - már a neve is hamis"

  Jópofa vagy! Te is álnéven nyomatod itt az igét! :D
  Panka.

  VálaszTörlés
 4. (ezt beteszem ide is, mert egyrészt ideillik, másrészt kurvajó! :))


  "Ha úgy érzed, hogy spirituálisan nincs semmid, az még
  mindig jobb, mintha teletömködték volna az agyadat mindenféle
  hamis marhasággal. ...:)))

  Egyelőre ugyanis erősen úgy néz ki, hogy a sokféle vallás és spirituális irányzat ellenére még mindig primitívebbek vagyunk bármelyik állatnál, ezek ugyanis
  nem akarják egymást letömegmészárolni.

  Tiszta lapra mindig könnyebb írni. ...:)))
  Akik meg már teleírták a lapjukat, ezerféle lábjegyzettel és belemódosítással,
  azok most kénytelenek lesznek fordítani. Mégpedig azon egyszerű oknál fogva,
  hogy az egész eddigi tevékenységük eredményeként egyelőre sokkal inkább az önmegsemmisítés tűnik elérhetőbbnek, mint a világbéke.

  A magam részéről a defekteket keresem és a vatkináni csuhásoknál ezt viszonylag könnyű megállapítani. Ebből az agyoncölibalizált KANBULIBÓL
  ugyanis eleve hiányzik az EGYENSÚLY, mivel a nők ki vannak tiltva. (mármint a
  vallásalkotásból)

  Hogy miért beszélek itt vallásalkotásról?
  Hát csak azért, mert minden alá van vetve a változásnak, így az emberek is,
  meg az emberek által összetákolt rendszerek is.
  Csuháséknál a legnagyobb probléma, hogy elfelejtették elolvasni a saját maguk által kiadott Bibliát. ...:))) Röhely, nem ???
  Ott ugyanis egy szó sincs a cölibátusról. Sőt .... idézem Neked:

  "A püspöknek azonban feddhetetlennek, egyszer nősültnek, józannak, megfontoltnak, .... kell lennie."

  Namost ezek meglehetősen széllel szemben pisilnek, mivel ha a világ összes
  kanját egyesítik is, akkor sem lesznek képesek női minőséget produkálni.
  Márpedig minden rendszer fejreáll, ha hiányzik belőle az egyensúly.

  Kizárólag őket megnevezni hibásként azonban tévedés lenne, mivel ha jól emlékszem, akkor az időszámítás előtti rendszerek is nekimentek néhányszor a falnak - katolikus egyház nélkül is. ...:)))

  Ö.T."


  Hehe!!! :)))))

  VálaszTörlés
 5. "No meg az a tetszetős kis fordított kereszt is fincsi ott a széken."

  Mazsikám, az a fordított kereszt a Péter nevű apostolra utal, aki a történet szerint
  nem érezte magát méltónak arra, hogy úgy haljon meg, mint Krisztus és ezért - saját kérésére
  - fejjel lefelé feszítették keresztre.

  Hogy ebben számodra mi is a fincsi, az egyelőre nem egészen világos.

  Ö.T.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Fincsin utal a másik jelentésére is, ami még közelebb áll, sőt mondhatni alapító erejű a pápaságban, és nem holmi kis játékosról van ám szó.

   Törlés
  2. A fordított keresztet már csak azután lőcsölték rá az ördögre, hogy divatba jött az álló verzió, ami - lássuk be - eléggé egy aberrált húzás volt, különös tekintettel a holmi meglehetősen behatárolt alkalmazási lehetőségeire...:-)
   Most komolyan, hát nem kurvára tökmindegy, hogy álló vagy fordított?
   Megint csak a magyar nyelv az, ami megmagyarázza, nevén nevezi, ha úgy tetszik lebuktatja világ összes nyelvén eufemisztikusan krisztusinak - christian, hrisztianosz stb - vélt valamit, hogyaszongya: KERESZTény.

   mj

   Törlés
  3. MJ kolléga, a fegyvereknél alkalmazott célkeresztnek is a közepe a lényeg. ...:)))
   CÉL = "C" él, ez pedig a szellemi lenne. ( Teremtő)

   Péter = P - éter = szintén szellemi ( a P-re már utaltam)
   Petrosz = Pet - roß = Ötödik vagy Öt ló (és ezeken nyargalászik is valaki)

   Borul a bili, kolléga.
   Most olvastam, hogy az amcsiknál egy kis négyéves a papa
   karabélyával "leküzdött" (kinyírt) egy hatévest.
   Sűrüsödnek az események ... és éppen a negyedik hónapban vagyunk.
   Asszem az ötödik egy kicsit töményebb lesz ... egyeseknek.

   Ö.T.

   Törlés
  4. Akkor pillants rá SZN kolléga által megadott linkre, és kezd el imádkozni! :)

   http://mazsolameseszoba.blogspot.com/2013/04/adj-beket-uram.html?showComment=1365615624466#c4155480155196333234

   Törlés
 6. Keresztény= kereszt én, a kereszt bennem, a pont bennem, ahol találkozik a vízszintes a függőlegessel.

  Lujza

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Szerintem a Krisztus megnevezés valós lényege kb. a
   riß - tuch (meghasad a függöny) lenne. ...:)))

   Egyszer az, hogy Krisztus halálakor a templom függönye kettéhasadt, másrészt meg az akkori felfogás szerint (zsidóknál és nem a rómainál) a világiból a szentségbe való belépés függönnyel volt elválasztva, ami Krisztus halálával megszűnt.

   Hogy aztán csuháséknak sikerült-e bemenni a nyitott ajtón, az egy másik kérdés.
   A világ jelenlegi állapota arra utal, hogy nem.

   Ö.T.

   Törlés
  2. Krisztus "keresztes" vagyis "körosztós" volt. Ezért is hívták így. A henger alakú - belül 2 egyenlő vonallal/cél-kereszttel ellátott - "körosztatú" puzdra értő mester-emberei mind-mind magyar/szkíta eredetűek voltak. Ez egy univerzális - többek között "fénytávíró" - mindenfélére használható ősi szerszám volt. Jézus nyilván értett ehhez a szerszámhoz, mesterséghez ezért is volt Krisztus/Keresztes/Körosztós - tehát végső soron magyar. Korabeli zsidó embereket nem hívtak Krisztusnak - nyilván mert nem voltak keresztesek, a körosztatú puzdrát használók - nem voltak annak a mesterei.

   Kerion

   Törlés
  3. Ez a puzdrás dolgot Kiss Imre is feszegette, ám én nem hinném hogy egy eszközhöz - még ha fénytávíró is - kellene rendelnünk a Krisztusi minőséget. Ez materiális szint, ennél talán többre vagyunk képesek.

   A KÖR-OSZT annyit tesz: kört oszt - négyfelé (négy égtáj, négy évszak, stb.), mely kialakít egy keresztet a körben. A középpont jelképezi a Teremtőt (a forrást, origót), és minél távolabb kerülsz a közepétől annál inkább szélsőséges leszel (szélsőjobb, szélsőbal, fent: álmodozó, lent: megalkuvó, stb.) egészen addig amíg el nem szédülsz! :))

   Törlés
  4. Mazsola, jól mondod - nem a Krisztusi Szeretet-Minőséget kell hozzárendelni. Pusztán magának a szónak az eredetét.

   Kerion

   Törlés
 7. Lujza jól megfogalmazta, hiszen az egyenlő szárú kereszt az abszolút középpontban lévőséget, a forrásban lévőséget jelenti. A Forrás pedig a Tejút centruma - minden onnan jön a fároszok/csillagok/Nap közvetítésével. Minden beavatott szabadkőműves színésznő, énekes, celeb egyenlő-szárú keresztet hord a nyakában. A magyar akkor is a középpontban van ha nincs a nyakában ez a jelkép. A valódi táltosok sem hordanak magukon semmilyen idegen tárgyat, még tetoválást sem. Persze van rajtuk JEL de az nem "felvett"dolog.

  Kerion

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Pardon, nem egy malomban evezünk...:-)
   A keresztre mint kivégző eszközre - "tekintettel a holmi meglehetősen behatárolt alkalmazási lehetőségeire" - utaltam.

   mj

   Törlés
  2. "kivégző eszköz"

   "a kereszt bennem, pont bennem... találkozik"

   Nincs itt ellentmondás, kolléga. :I

   Törlés
  3. Egy ősi magyar - többek között fényjelközlő - hengeres eszköz a puzdra belső vízszintes és függőleges KÖR-OSZT-atúsága lehetett a KER-ESZT szavunk őse. Ezzel az univerzális eszközzel dolgozó ősmagyar volt a "körosztós" azaz a keresztes - eredetileg. A Ley-vonalak mentén történt a fény-hírközlés éjszaka. Persze a ley-vonal az ősmagyar JEL-VONAL kifordítása. Még legutóbb is fent volt az interneten az a hazugság hogy egy zsidó Ley nevű valaki fedezte fel az földi energiavonalakat, amit aztán róla neveztek el. Ami nonszensz. Viszont a "lenyúlás/más tollával való ékeskedés" tipikus példája ez. A sumér nevet is egy Julius Oppert nevű zsidó régész ragasztotta - a Rémus kifordításaként - a mezopotámiai ősszkíta magyarokra másfél évszázada.

   Kerion

   Törlés
 8. Bakos Attila: A Duna Evangéliuma (részlet)

  TEHÁT ÚJFENT ELŐTTÜNK A KÉRDÉS mi, vagy ki adhatta azt a történelmi inspirációt, ami a több százezer, sőt több millió éves rendkívül vontatott fejlődést fölgyorsította, melynek következtében három, egymástól jól elkülöníthető korban, több hullámban -Kr. e. 11 000, 7400 és 3800 körül - az addig primitív gyűjtögető, vadászó emberi lények egyszeriben földművesekké, kiváló állattenyésztőkké, városlakó iparosokká, matematikusokká, csillagászokká, orvosokká, zenészekké és jogtudósokká stb. váltak. A kérdést, amit mi most fölteszünk, az őskori ember fogalmazta meg. Miért történt mindez? Az ókori magas-kultúrák népei Sumértól, Egyiptomon keresztül, Indiáig s a görögökig kijelentik: - Csakis Isten kegyelméből történhetett!
  Hihetetlen mennyiségű írásmű maradt ránk, amelyek lehetővé teszik, az Isten, az istenek jellemeinek elemzését. Azonban a különböző népek Istenről szóló kinyilatkoztatása jelentős különbséget mutat. Az ókori görög, vagy héber leírások nem hordozzák azt a logikus folytonosságot és egymásból következést, ami a sumérnak, az egyiptominak, de főleg az óind írásoknak a sajátja.
  A görög istenek halandóként, olykor már-már komolytalanul a gyarló embert idézve marakodnak, veszekednek, intrikálnak és szeretnek. Am ha az ember segítségül hívja az asztrológiát, a szakrális nyelveket, a sumért, a magyart, vagy a szanszkritot, kiderül, hogy a görög hagyomány csekély tudatosságú átvétel sumértól, a szkítáktól és főleg Indiától. (Indra neve például, aki a félistenek királya Djajusz Pitár, amiből a görögöknél Zeus¬z a rómaiaknál Jupiter lett, azonos funkcióval, de csekély transzcendentális értelemmel.) A római epigonizmus már végképpen csekély teológiai értékkel bír. A görög-római vallás a teológia és a kozmológia vegyüléke.
  A kutatók többsége úgy véli, hogy a görög kultúra Kréta szigetén alakult ki, ahol Kr. e. 2700 és 1400 között virágzott az ún. Minoszi kultúra. A krétai bikakultusz egy bolygóhoz, vagy inkább bolygórendszerhez kötődik. Asztrológiai kifejezéssel élve azt a kb. Kr. e. 4000 körüli időszakot mutatja, amikor a tavaszpont a Bika csillagképbe esett. A kultusz a Bika csillagkép uralkodó istenségének Aphroditénak (a Vénusz bolygó minősége) vallási megnyilvánulása. Vagyis az égi történések földi megünneplése. Amikor H. Gordon megfejtette a legkorábbi minoszi írást, kiderült, hogy az Mezopotámiából származó sumeroid nyelvjárás.
  Maguk a görögök sem állították soha, hogy isteneik az égből érkeztek, sőt éppen ellenkezőleg aprólékosan beszámolnak érkezésük földi állomásairól.
  India ősi vallása, a hinduizmus a Védákon alapul. (Minderről magyar vonatkozásaik miatt később bővebben írunk.) A Védák kiegészítő Írásos művei a Puránák, a Szanhíták és az Itihaszák, melyeket az ősi hagyomány szerint, maguk az istenek szerkesztettek, egy, a profán viszonylatokban sohasem használt szent nyelven a devanágarin (vedikus szanszkrit). Az eredeti mű 100 000 versszakból állt, amely az évezredeken át szájhagyomány útján való öröklődés miatt részben elveszett, részben jelentősen összekeveredett. Vjásadéva, az isteni ős-bölcs, négy könyvbe csoportosítva rendezte a védikus tudományt (Rig-Véda, Sáma-Véda, Jaur-Véda és Atharva-Véda), majd fölosztotta négy legkiválóbb tanítványa között. A nyelvtudósok, amikor már el tudták olvasni a szanszkrit nyelvet, a XIX. század folyamán, két dologra döbbentek rá. Az egyik, hogy az emberiség egyik ősnyelvére bukkantak, mely egyszerre az indiai alapnyelv s egyúttal a görög, a latin és szinte valamennyi európai nyelv ősének tekinthető. A másik dolog, hogy az indiai félistenekről szóló védikus panteon teljes átfedésben van a görög mitológia félisteni világával.

  folyt.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. folyt. köv.

   A védikus hagyomány szerint a risik, az ós-bölcsek az égben lebegtek és legyőzhetetlen, misztikus erővel rendelkeztek. Közülük heten voltak a nagyhatalmú ősnemzők. A védikus ősmúlt kiemelkedő története Kasyapa-muni és Aditi Oéví házassága. Tőlük születtek az Aditják, szám szerint tizenketten és mindegyikükhöz hozzá rendelődött egy zodiákus jel és egy, az abban az állatövben uralmon lévő égitest. Ők lettek aztán a Föld bolygó tényleges benépesítői.
   Feltűnő, hogy kezdetben Varuna a vizek ura vezeti a félisteni pantheont, némileg Lemuriára utalva, ám később tőle a villámlás és a mennydörgés fegyverét alkalmazó lndra (a zsidó Jehova elnevezése és természetének leírása, személyiségének jelzői szintén az óind-perzsa hagyományból ered), akinek állandó jelzője a seregek ura volt, vette át az uralmat.
   Hatalmát megosztotta Szúrjával (másik ismert neve Vivasván) a Napistennel, aki Manut az első embert nemzette és Ágnival (Egní, faágból tüzet csiholni, szanszkrit) a tűzistennel
   A Mezopotámiába beszivárgó nomád szemita népek (mint később a románok Erdélyben), ekkor még saját kultúrával nem rendelkeztek, s kezdetben mindent az őket nagyvonalúan befogadó sumeroid népektől kölcsönöztek, majd Egyiptomtól, Perzsiától; stb. Ezeket a sumérokat a mai palesztinokhoz hasonlóan kirabolták, majd elűzték ősi szülőföldjükről, s ezzel ezoterikus értelemben Júdás nehéz helyzetébe kerültek. Túl a népirtás fenyegető karmáján, amit később Krisztus tudatosan vállalt megfeszítésével még tetéztek képtelenek voltak eredeti formájában átvenni az irigyen gyűlölt, náluk jellemi és szellemi dimenziókkal magasabb rendű, bár fizikailag megsemmisített Uri-népek vallását úgy, ahogy az volt. Épp elég megpróbáltatás volt számukra, hogy ezer éven keresztül használniuk kellett a legyilkolt ellenség sumér-magyar nyelvét, hogy az ősi tudást valahogy meg tudják kaparintani. Ám e sumér-magyar nyelvet egy sajátos istenszerető belső gondolkodásmód hatotta ár, egyfajta harmóniára törekvő vallásos áhítat, amire ez a még nyers, mohó, barbár faj képtelen volt. A sumér költői hasonlatok, az elragadtatott imák, az intuitív fohászok, szemita átiratban mindig materialista kényszerleszállást hajtottak végre.
   (Érdemes ennek jobb megvilágításához a közelmúlt magyar történelméhez visszatérni. A kommunizmus módszere például nagyjából úgy működött, mint a Mezopotámia lerohanását követő szemita vallási átkódolás. A keresztény templomok helyett pártházakat emeltek, a püspökök és papok helyett párttitkárokat nevetek ki, Jézus tanításának könyvei helyett a Tőkét és a Kommunista kiáltványt ajánlották. Szentháromság helyett, Marx, Engels és Lenin "nagyszerűségét" ajánlották az emberek figyelmébe, a lelki mennyország lelkesítő képzete helyett, a kommunizmus, az anyagi egyenlőség és bőség mindenkire kiterjedő illúzióját egy ismeretlen távolságú jövőben, de addig mindenkitől elvárva a lemondást, a "szent kommunista egyház szolgálatát", oltári szentség imádás helyett banditák és démonok szobrainak szertartásos koszorúzását, vallási himnuszok helyett az internacionálét és megannyi megtévesztő szimbólumot. Miért, mert az ember nem élhet vallás nélkül, s ezt a kommunizmus ősatyái is tudták. AZ ember nem élhet spirituális cél nélkül, mivel lelkek vagyunk, örökké való szellemi lények, ezért ösztönösen kutatjuk a legfőbb szellemet, vagyis Isten Országát. A kommunizmus kiagyalói ebben s Isten képviselőjében, az időről időre megjelenő istenfiúban a világ lelki tanítómesterében nem hisznek, de tudják) hogy mi nem élhetünk lelki célok nélkül. Ezért minden olyan, mintha a lélekről szólna) csak éppen átkozott, kegyetlen, önző, ostoba és ez az álvallás lett a lélek gyilkosa, a mai nihilista liberalizmus alapja.) Más kultúra és vallás a Földön akkoriban nem lévén, politikai gaztetteik igazolásához (lásd Szovjet-oroszország történetét és a kommunizmus ideológiáját) át kellett szerkeszteniük. magát a vallást. Ez az átszerkesztett változat

   Törlés
  2. azonban nem mutathatott többé a sumérok által ismert és imádott igaz Istenre, hanem csakis a hódító nomádok saját törzsi istenére. Modern szóval illetve, démoni fekete mágiával átkódolták a vallási valóságot, saját politikai igényük szerint, miként azt később Krisztus tanításával is történt. Ettől a pillanattól kezdve viszont az emberiség történelme többé nem csupán és elsősorban az igaz istenkeresés folyamata, hanem a törzsi asszír isten politikai, világuralmi céljainak megvalósítása. Bár az asszír, akkád, vagy zsidó iratok egyértelműen a sumér hagyatékból keletkeztek, hódításuk óta tendenciózusan más irányba vezetik azt, aki ezeket elfogadja. Gyakorlatilag kizökkentették az aranykori világ időkerekét, helyes életmenetét.
   Tehát a Sumér Birodalom vallási hagyatékát a bőségesen fönnmaradt ékírásos agyagtáblából és az ezt továbbvivő nagyszerű kaukázusi, indiai és kárpát-medencei sumeroid hagyomány szerint kell rekonstruálni és nem az ezt a nagyszerű emberfajt, irgalmat nem ismerve, hálátlanul kiirtó asszír átiratok nyomán.
   Ha azt mondjuk természet, mindig utána kell gondolnunk, hogy az valakinek a jelleme, tulajdonsága, vagyis valami élő, talán egy személy természete. Ha meg akarjuk ismerni ennek a törzsi istennek a természetét, mely letaszította trónjáról Ur városának szelíd istenét, elég elolvasnunk a szórványban még évszázadokig agonizáló sumér kesergőket és fohászokat, mivé vált az egykor istenek kertjeként tündöklő ország. Ha meg akarjuk ismerni, hogy ugyan melyik "isten" természete uralkodik ma fölöttünk elég, ha megvizsgáljuk bolygónk tragikus helyzetét. az ökológiát, a gazdaságot, a politikát, az ¬emberi törekvéseket, jellemeket illetően. Ez vajon kinek a természete?

   forrás:
   http://www.scribd.com/doc/126176911/Bakos-Attila-a-Duna-Evangeliuma

   SZN

   Törlés
  3. Kedves Névtelen, akkor elmondanám hogy cirka 14 ezer éve Atlantisz legvégén - még a Nagy Özönvíz előtt - sokkal fejlettebb "civilizáció" volt mint a mostani. Technikailag mindenképp, de spirituálisan is. Persze az az időszak - a 13 ezer éves precesszióvég - még kegyetlenebb volt mint a mostani. Hatalmasak voltak a társadalmi különbségek, tombolt a nyomor, az emberek nyomkövető chippekkel voltak ellátva az ellenőrzés végett, kivéve azt a néhány még "működő fehér mágust" akiket viszont az önmagukat klónozó örök egyeduralomra törő "fekete mágusok" globálisan üldöztek. Akkoriban a fehér mágusok dimenziót váltani ugyan már nem, de például repülni meg gyógyítani még tudtak. Az akkori "terrorelhárító" kar6alom mindig a gyógyítás és a repülő helyváltoztatás alkalmával megnövekvő hirtelen belső rezgésintenzitás-növekedést mérte be a fehér mágusoknál globálisan. Úgy hogy nekik állandóan menekülniük kellett. Amikor az utolsó is eltűnt közülük a Földről jött a Teremtés-ügyi tabula rasa. A "jégolvasztásos" özönvíz km-es cunamikkal eltörlendő az eszement, magát Istennek képzelő 6almat. Mindezek után persze újfent elkezdődött az emberi civilizációk újjáteremtése a folyóvölgyekben az eleinte óriásokként visszatérő fehér-mágusokkal. Nimrudékkal, Hóruszékkal meg a többiekkel. Akik miután lerakták az alapokat és egyesítették az egyes országokat visszarezegtek az Orion övbe. Hórusz például a hieroglif feljegyzések szerint kb. 4 m magas volt - mint a navik az Avatárban. Az egyiptomi fáraók magasságát - ebből vezetve le "Isteni" származásukat még sokáig feljegyezték. Ozirisz, Ízisz, Széth, Nimrud, Anyahita még magasabb volt. Mint ahogy az a régi ábrázolásokon is látható - amint Anyahita, Nimrud a hóna alá veszi az oroszlánokat. Amivel persze az Oroszlán világ-korszakbeli ember - oroszlán-ember - "pátyolgatása" lett átvitt értelemben ábrázolva. A minap az egyik tv-adón ment "Különvélemény" című scifibe is jónéhány Atlantisz-végi dolog lett úgymond hollywoodiasan beleszőve. A nem éppen "fehér mágus" freemason rendező Spielberg és a scientológus színész Cruise révén.

   Kerion

   Törlés
  4. Kénytelen vagyok megint felhívni arra a figyelmet hogy lehetőleg ne használjuk a sumér kifejezést - ami a rémus visszafelé olvasata, szabadkőműves "elrejtése" - a folyamközi ősszkítákra/ősmagyarokra. Ezt 1859-ben egy Julius Oppert nevű okkultista zsidó régész találta ki hogy az általa gyűlölt magyarok őseit fekete-mágiás negatív kontextusba helyezhesse. Csak utána kell nézni Rémus történetének - legalábbis annak amit a zsidó történészek terjesztenek róla. Nem is ragozom tovább...

   Kerion

   Törlés
  5. "sokkal fejlettebb "civilizáció" volt mint a mostani"
   Ebben szerintem nincs vita, ha elfogadod, hogy nem csak fejlett civilizáció létezett akkoriban.
   A chippeket viszont fogalmam sincs honnan veszed.

   A beillesztett három oldal idézet a harmadik oldal végén megjelölt forrásból. Nem szoktam belekontárkodni mások munkáiba... Amúgy nem hiszem, hogy túl nagy jelentősége lenne a sumér/rémus megjelölésnek, hiszen ezt korábban már feltártad nekünk. Az elsőt mindenki érti, a másodikat pedig kevesen...

   SZN

   Törlés
  6. SZN, ami írást ide adaptáltál annak a legelején az van hogy csak 13 ezer éve kezdődött először a "fejlődés" - előtte primitív világ volt a Földön. Erre mondtam hogy - a mai torz mércével mérve - Atlantisz még sokkal "fejlettebb" volt a mostani viszonyoknál is. Azt nem mondtam hogy az Atlantiszi korszak végének meleg-égövi "civilizációja" mellett nem léteztek akár kőkorszaki természeti népek is, főként a hideg övezetekben - a baktérítőn és a ráktérítőn túl. Nyilván nem tudsz a chippekről mivel nem voltál itt 14 ezer éve. Különben az akkori beazonosító ellenőrző nyomkövetésnek a mintájára próbálkoztak volna most is ugyanazok. Mégpedig a chippelés fokozatos bevezetésével. Miután a kutyáknál és lovaknál is bevezették az ember következett volna. Csak most már "kifutottak" az időből.
   Akkori 6almuknak csak a jégkorszakot is megszüntető nagy özönvíz-katasztrófa tudott véget vetni. Időlegesen, mert a 13 ezer évvel ezelőtti aranykori újrateremtők távozása utáni kis özönvizet követően - cirka 6 ezer éve - megint kibújtak az odújaikból, mégpedig akkor amikor visszajöttek a cunamik elől a Marsra menekült főnökeik is. Azóta fokozatosan "átvették" - magyarán szétverték - a békés földi civilizációkat, lerohasztották azokat. A spirituális dolgok helyett a materiális dolgokat, az uralkodás helyett a 6almaskodást erőltetve - mintegy "Istent" játszva.
   Ha valaki nem ismeri a "megjelenítő és szómágiát" az nem csoda hogy nem tulajdonít jelentőséget - még az éppen őt, vagy a saját népét negativizáló energiáknak sem. Olyan ez mintha valaki - miután nem elég neki hogy más is ezt teszi - még maga is kötőtűvel szurkálná a saját maga vudu-baba-képmását. Jó példa a magyar-gyalázásra a Rossmann-féle kentauros plakátolás is szerte az országban. Ami természetesen azt jelenti - ál-német cionista provokációként - hogy a magyar nyilas/kentaur Rossmann/Rosszember. Holott éppen ennek az ellenkezője az igaz - JÓ EMBER. Ráadásul a plakátokon a KÖRbe zárt, átlósan áthúzott kentaurt/centaurt/újrateremtő magyar "10-es" urat/úrnőt még a kislányok is puszilgatják, hogy ne legyen már annyira "gonosz" a cionista "rács mögött" az ebadta. A "kiválasztott" kőművesek - sajnos - minden aljasságra képesek ellenünk. Akkor is ha efölött sokan átsiklanak - észre sem veszik. Mivel még még mindig csak szunyókálnak.

   Kerion

   Törlés
  7. Bárcsak tudnám honnan tudod mindezeket...

   Törlés
  8. "sokkal fejlettebb "civilizáció" volt mint a mostani"
   Gondolod , hogy az élet célja a minél fejletlenebb lét elérése ?
   A látszólag fizikailag többre való képesség még nem biztos , hogy fejlettebbeséget jelent .

   Az ember napjainkban is képes lehet arra amire az akkori emberek képesek voltak , nem fejletlenebb náluk . A napjainkbani fejlettség (mivel az élet célja minden más hireszteléssel ellentétben a folyamatos fejlődés) azt jelenti , hogy most már csak az Ember képes elérni azokat a lehetőségeket amikre régen esetleg más is képessé válhatott .

   Törlés
  9. A legújabb kutatások tükrében sok minden kiderült a tobozmirigyről.
   Eddig azt hitték, hogy a melatonin-t a tobozmirigy közvetlenül termeli, de rájöttek, hogy az általa termelt serotonin-t alakítja át melatonin-ná. Tehát ha sok serotonin-t alakít át melatonin-ná, akkor a serotonin szintje lecsökken. Ekkor jöttek rá, hogy a racionális, ok-okozati elvű, azaz a mi paradigmánkban a "normális" gondolkodást a serotonin szint szabályozza. Ha sok van, akkor az illető úgy kódolja a valóságot ahogy azt "megszoktuk". Ha alacsony a szintje, akkor ez a racionális kódolás "fellazul" és nem olyannak látjuk (kódoljuk) a világot, mint "normálisan". Amikor lefekszünk aludni, akkor a melatonin termelés megnő (a sötétség hatására, elég becsukni a szemet) és ezért a serotonin szint lecsökken a szervezetben és ezért tudunk "álmodni" más valóságokat.
   A gyerekek esetében a magas melatonin szint fogja vissza a szexuális "érést" egészen olyan 7 éves korig (ez is egy funkciója az alvásszabályzás mellett), emiatt alacsony a serotonin szintjük, nem csak alváskor!, ezért képesek a felnőttek számára nem létező dolgokat "dekódolni" a valóságból. 7 éves koruk után a szexuális érés "blokkolása" megszűnik és ezáltal magasabb lesz a serotonin szintjük, elkezdik a racionalizálási folyamatot a valósággal kapcsolatban.
   Egyes "elmebetegségek" kezelése is abból áll, hogy gyógyszerrel megemelik az páciens serotonin szintjét, ezáltal próbálják racionalizálni, hogy ne lásson, halljon olyan dolgokat, amik nincsenek (?). vagy mégis?...

   Az LSD is úgy működik, hogy lecsökkenti a serotonin szintet, ezáltal "nyílik meg" a tudat.

   Na mármost, azért "hablatyoltam" ezt végig, mert azt el tudom képzelni, hogy ezt az általunk érzékelt "valóságot" úgy tudták elérni nálunk, hogy a régmúlt képességeinket "lebutítva" genetikailag megbuherálva a tobozmirigyünket (lehet akár mást is), sok serotonin-t termeltetnek vele, hogy annak kódoljuk a világot körülöttünk, aminek ők akarják, illetőleg azt ne tudjuk dekódolni, amit ők nem akarnak, hogy tudjunk. A kisgyerekek erre még képesek, csak nem tudják mi az, illetőleg sokszor azzal sincsenek tisztában, hogy a felnőttek erről nem tudnak. Aztán ahogy felnőnek, elmondjuk nekik, hogy az "baromság", az nincs is, aztán mivel úgyis megszűnik náluk is, elfelejtik, nem foglalkoznak vele ők sem többet.

   Tehát elképzelhető, hogy régmúlt "eleink", ilyen képességekkel rendelkeztek, aztán emberré lettünk "butítva" és most szolgáljuk urainkat...

   Törlés
  10. Az még hozzátartozik, hogy kerek legyen a történet, hogy a megemelt serotonin szint okozza, nem csak a szexuális "érést", de ha magasan marad, akkor annak rögzülését is. Tehát a racionalitást (materializmust), azaz az anyagba ragadást és a szexuális fókuszálást is. Már szinte minden a szexről szól, bele van "buzulva" a tömeg.
   Ennek a központja pedig alulról a második csakra, tehát a tudati fókuszálást leviszi az alsó csakra szintek felé, tehát tulajdonképpen "lenyomja" az alsó régiókba.
   Valójában aki ki akar ebből törni, annak fel kell hozni az energiák nagyobb részét a mélyebb régiókból a szív, a harmadik szem és a korona csakra magasságába. Valószínűleg ez volt az eredeti "helye", ez lett megváltoztatva.

   Törlés
  11. Azt gondolom, ez így igaz, ahogy leírtad.

   Törlés
  12. Bastian 2013. április 12. 0:46 :
   ez nagyon sok mindent megmagyarázna.. de akkor mi kell? sokat tartsuk csukva a szemünk?
   *****
   (ha valahogy ezt vissza lehetne "csinálni"- emlékszem régen érdekes dolgokat-(vizualizáltam3D-szines-szélesvásznú).. de nem tudom őket.. elmúltak..?)

   Törlés
  13. Kodolányi Vízözön (részletek)

   „Utnapistim évezredek óta élt. Egyik alakját levetette, s fölvette az újat. Volt hal, hüllő és madár. Volt kétnemű emlős lény, négykézláb járt. Volt úgy is, hogy három szemmel nézte a világot, aztán a középső szeme mélyen behúzódott az agyába, már nem látott, csak érzett. Utnapistim olyan lény volt, aki nem tudott fölegyenesedni, térdei összecsuklottak, görnyedten járt, mint az erdei ember. Beszélni sem tudott ezen a szép, sokrétű sumér nyelven, csak makogott, csivogott, dörmögött, bömbölt vagy fütyült - s mégis, már abban a különös nyelvben benne volt a mai nyelve. Most pikkelyes bőrt visel, egyenesen jár, füle megkisebbedett, beszélőizmai kifejlődtek, de múltjára sok vonás emlékezteti. Leginkább az, hogy Anu arcát most éppúgy ismeri, látja s magában hordozza, mint valaha. Eljön az idő, amikor ebben az alakjában is meghal. Többé újjá sem születik talán, végleg ottmarad Anu fényességében, az örökkévalóságban. Másféle, másfajta emberek következnek, már itt is vannak: testüket alig fedi pikkely, úszóhártyájuk összezsugorodott, színük is világosabb, szemük is zöld. De Anu arca bennük is ragyogni fog.

   De vajon nem mások-e az erdők szőrös emberei is? Vagy azok a magas, vörös bőrű férfiak, akik Aztlán távoli birodalmából érkeztek Erechbe? Vagy a még különösebb lények, akik alacsonyabbak az elképzelhető legkisebb sumér embereknél, testük agyagszínű, görnyedten, bujkálva járnak, fán építenek maguknak kunyhót, csacsogó, rikoltozó hangon beszélnek, nem ismerik a tüzet, hernyóval, bogárral, gyíkkal, vadgyümölccsel, rügyekkel táplálkoznak, sohasem hagyják el az őserdő nyirkos sötétségét s ha menekülnek, fáról fára lódítják csenevész testüket? És tán nem voltak emberek azok a halféle lények sem, akik a tengerből lomhán kimászva, alig tudtak mozogni a földön, mégis a sumér nép, vagyis az isteni Ember ősei lettek? Risat-Ninlil így vigasztalgatta magát. Arra is gondolt, amit Utnapistim mondott, hogy ugyanis ezek a csupasz, zöld szemű gyermekek lesznek egykor a megszokottak s az uszonyosak, a pikkelyesek a szörnyek.”

   SZN

   Törlés
  14. Bakos Attila: Duna Evangéliuma (részlet)

   A SUMÉR AGYAGTÁBLÁK üzenetéhez visszatérve, s elemezve, azokból állításuk szerint kiderül, hogy a mai emberiséget (homo sapienst) a hihetetlen távoli időben meg előzte egy ősi emberi faj, mely félig a szárazföldön, félig a vízben élt. Tehát kétéltű volt. Enlil, aki elsőként érkezett a Földre, és aki a vezető volt Dél-Afrikában nem a szárazföldön landolt. Utazása végén a vizekben kötött ki. Hogy miért kellett a vizekbe merülnie? Mert a szárazföld, a maihoz képest jóval kisebb volt és mert a bolygó irányítói, urai, az ún. lemuriai "emberek" voltak, akiknek intelligenciája és közösségi szerveződése leginkább talán a ¬mai delfinekéhez hasonlított, de az említettnél hihetetlenül kifinomultabb fokon.
   E lemuri lények rendelkeztek ekkor a legmagasabb tudatszinttel a Földön. Ezért bolygóközi kifejezéssel élve Enlilnek engedélyt kellett kérnie a Földön való letelepedésre és az aranykitermelésre. Galaktikus törvény, hogy egy bolygón kívüli faj tagjai csak az engedély megszerzése után léphetnek be egy eltérő tudatrendszerbe. A sumér táblák azt mesélik, Enlil meglehetősen hosszú időt töltött az óceánban, s amikor végül elhatározta, hogy a szárazföldre lép, azt már félig ember, félig hal alakjában tette! Enlil később újra visszanyerte teljes emberi alakját. Tehát amikor Enlil (egy nefilim) Földünkre megérkezett, először a lemuriaiakkal (a Szíriuszról származó, jóval korábban ideérkezett lényekkel lépett kapcsolatba, hogy megszerezze jóváhagyásukat tervei megvalósításához. Azután letelepedtek a szárazföldön, és megindították azt a folyamatot, ami a ma ismert emberi faj megteremtéséhez vezetett. Ez a történet szerepel a sumér táblákon..
   Talán első olvasásra hihetetlennek tűnik, de ennek az ősi lemuri emberiségnek a szülőföldje a Kárpát-medence volt, ami történetünk idején egy meleg vizű beltengernek adott otthont, számtalan szigettel, mocsárral, működő vulkánokkal.
   Az itt kialakult emberi faj sajátossága a rendkívül fejlett agy, a kéz, némileg rövidebb és vastagabb ujjakkal, de mozgékony hüvelykujjal. További jellegzetessége még e fajnak a szőrtelen, ám pikkelyekkel borított test, aminek maradványa például a ma élő embernél a kezek és a lábak körmei. A legősibb magyar népmesékben előfordul az az állítás, hogy az embereknek valamikor.
   Megfigyelhető továbbá, hogy a koponyacsontok közül a két oldalcsont, a megszületés előtt még teljesen különálló, ám a koponyatetőn megmarad a varrat. Eleinte a homlokcsont is két félből áll, de a meg születés előtt tökéletesen összenő, úgy, hogy varrat sem marad, kivéve néhány ismert esetet. Az emberszabású majmoknál ilyen varrat sohasem fordul elő. Az embernél azonban, ha ritkán is, de igen. Ezért feltételezhető, hogy az ember minden agyi fejlettsége mellett, még az emberszabásúaknál is régebbi, kezdetlegesebb testi jellemzőkkel bír. Föltehető, hogy a ma élő ember az ősi lemuriai (hüllőszerű) és az emberszabású főemlős együtteséből alakult ki.
   Több testvérnépünk ősi eposzában fönnmaradt ennek a sajátos bőrpáncélnak az emléke. Például az óind Mahábhárata Karnának, a Napisten fiának születéséről szóló részében említi, hogy Karna mellkasát egy, a testébe belenőtt, a húsába szervült pikkely, bórpáncél borította, amitől sebezhetetlen volt 'a többi harcoshoz képest. Indra azonban magát brahmanának álcázva adományként épp ezt a bőrpáncélt kérte a nemes szívű harcostól, aki kitépte a szervült páncélt saját húsából, miközben kiömlő vére a földre folyt.

   folyt. köv.

   Törlés
  15. folyt.

   De a magyar népmesék sebezhetetlen hősei, vagy a német Siegfried és a görög Achilleus története is erre a testi sajátosságra emlékezik. Az említett Szíriuszról származó kétéltű ősfajnak, a ma ismert két emberi szemen kívül, volt egy különlegesen működő harmadik szeme is. Ez a látószerv a fejtetőn, a homlokcsont fölött helyezkedett el. A három koponyacsont találkozásánál, amiről köztudott, hogy csak az első néhány életév után nő be teljesen.
   Ez a szem a finom-fizikai látásra specializálódott (a mai embernél e szerv maradéka a tobozmirigy). A harmadik szem nem a közönséges fényrezgések és hullámok érzékelése útján látott, hanem a finom-fizikai asztrális fény tartományokat érzékelte. Ez a szerv a mai rádióhoz hasonlóan telepatikus érintkezést, látásmódot biztosított a lemuriai ősemberi lények között.
   Mai napig léteznek Indiában és Dél-Amerikában olyan erdei törzsek, akiknél a gondolatátvitel teljesen természetes kommunikációs módszernek számít. Ezek a törzsek olyan párás, ködös területeken élnek, ahol a fényviszonyok alakulása nem indokolta a harmadik szem teljes visszafejlesztését. Ez a képesség az ősi időkben megszokott, az ókori kultúrákban még természetes volt. (Láthatjuk például az indiai ősi Siva kultusz¬t melynek középponti istenségét mai napig, a híres harmadik szemmel ábrázolják Siva kultusza is magyar eredetű, ami talán megdöbbentő első hallásra. Ám az ősi sumér-magyar képírásban a magyar leszármazási fogalom képjele a három búzamag, vagy három búzaszem volt.
   ¬Mai napig a mag és a szem azonos értelmű a magyar nyelvünkben. Értelmezve a mag-har, a¬zaz magyar, vagy szem-úr azaz sumér. Siva kultusza a sumér, azaz szemúri Szamas azaz Szemes Napisten kultuszának újjászületése, papja a sumér samanák, a későbbi sámánok. AZ ősi mezopotámiai, egyiptomi mágiának s az indiai, tibeti jógarendszernek egyaránt része a harmadik szemmel látás képességének visszaszerzése. A történelmi Magyarország területe is bővelkedett napjainkig ún. "látókkal", ám őket a katolikus inkvizíció irtotta és üldözte évszázadokon át, most pedig a modern ateista, empirikus tudomány tartja naiv tudatlanságnak.)

   SZN

   Törlés
  16. Atlantiszi Thoth smaragdtáblái (részlet)

   "Százszor tíz alkalommal
   szálltam alá a sötét úton, amely
   a Fénybe visz,
   és ugyanennyiszer jöttem ki
   onnét megújulva testemben
   és erőmben.
   Most egy időre távozom
   és Khem lakói nem hallanak
   felőlem.
   Egy eljövendő időben azonban
   újra eljövök, erőteljesen és hatalmasan.
   A hátrahagyottakat számonkérem.
   Rettegj Khem népe, ha
   csalárdul kiadtad tanításomat,
   mert visszavetlek titeket
   a barlangok sötétjébe, ahonnan egykor
   előjöttetek.


   Nagy volt népem egykor
   a mai kicsiny ember képzeletén
   felülálló, ismerte a régi tudást;
   a távolit a szív végtelenségében
   kutatta.
   Ez a tudás a föld ifjainak birtokában volt
   Bölcsek voltunk a Fény Gyermekeinek
   bölcsessége által, kik köztünk lakoztak.
   Erősek voltunk az örök tűztől származó
   hatalom által.

   A világra ekkor nagy víz borult
   rombolva és süllyesztve, egyensúlyából kiborítva
   a Földgolyót, míg a víz felért
   a Fény templomához, Undal nagy hegyéig,
   mely utolsóként kimagasodott.
   Csak a források zubogására figyelők
   menekültek oda.
   Szólított engem akkor a mester:
   "Gyűjtsd össze népemet
   vidd őket az általad tanult módon
   a vizeken túlra, ahol a szőrös testű
   barbárokat sivatagi barlangokban leled.
   Kövesd ott tovább az általad ismert tervet."
   Összegyűjtve népemet beszálltam a
   Mester nagy hajójába, mely
   hajnalban felrepült. Alattunk
   a templom sötétlett, míg hirtelen
   rá nem borult a víz, és eltűnt a színről, oda
   hol épen rejtve marad az előre jelzett időpontig.
   A hasadó hajnal felé menekültünk,
   alattunk Khem gyermekeinek
   hazája tűnt elő. Jöttek felénk
   lándzsákkal, husánggal, dühödten,
   hogy szétzúzzanak.
   Pálcámat felemelve sugarat küldtem feléjük,
   mely úgy ütötte meg őket útjukon,
   mint a hegyről lezúduló kő a felfelé igyekvőt.
   Majd nyugodtan, békésen szóltam
   beszélve a Nagy Atlantiszról mondván, hogy
   a Nap fiai és küldöttei vagyunk.
   Megaláztam őket varázslataimmal, mígnem
   lábaimhoz borultak, és én elbocsátottam őket."

   Most akkor melyik miként fejlett?

   SZN

   Törlés
  17. @Bastian

   Nagyon jó írás.
   Köszönöm. :-)

   SZN

   Törlés
  18. Nekem ez a Thoth a leírtak alapján meglehetősen nagyarcú, egoista seggfejnek tűnik, aki a sajátjánál fejletlenebb életet nem volt képes tisztelni annak egyszerű formájában.

   Hogy Thoth birodalmát elmosta a víz, az erősen arra utal, hogy a pakliban
   nem ő az adu ász.

   Isten nem űrhajóval közlekedik. ...:)))

   Ö.T.

   Törlés
  19. Olivin, SZN

   Mivel nem vagyok biokémikus, ezért nem saját kútfőből dolgoztam, csak néhány életbeli példával kiegészítettem. :))

   Van még pár érdekes téma, amit szeretnék "feldolgozni", mert talán érthetőbb, ha az ember megjegyzéseket fűz hozzá, mint csak "idecsapni" egy angol nyelvű anyagot. Már csak az időt kell hozzá megtalálni... :))

   Az egyik ilyen az, hogyan lehet a "mezőt" "programozni". Tehát az a folyamat, ami a közös "mezőt", a közös tudatalattit (inkább a tudatfeletti a helyes megnevezés) tudja befolyásolni. Ez olyan, mint egy "szavazás". Mindenkinek 1 szavazata van, de ha valaki másokat is rá tud venni, hogy ugyanarra szavazzanak, akkor egyre nagyobb eséllyel valósul meg. (kevesebb az "ütközés", ellenérdekelt a folyamat megvalósulásában).
   Tehát nem elég az egyéni "imagináció" egy adott dologban, ha másoké ellentétes. Tehát "alpári" példával, ha valaki szeretne egy jó állást, nem elég azt jelenidőben "megjeleníteni" magának, hanem a környezetének is erről hasonló (de legalábbis nem gátló) képének kell erről lennie, mivel egy "jó állás" sok tényezős folyamat, az érintettek többségének egyet kell vele értenie (tudatalattiban). Ha valaki a környezete szerint elviselhetetlen természetű, akkor ő hiába is akarja, adott esetben egy ismerőse nem fogja felvállalni, hogy őt javasolja ismerősként egy felmerült állásra, mert nem akarja lejáratni magát. Tehát adott esetben, amikor még volt állása, akkor előre beprogramozta magának azt a sikertelenséget a suttyó viselkedésével, inkompetenciájával az adott témában, stb..., hogy mikor elvesztette, akkor mások nem játszanak majd a "kezére" a probléma megoldásában.
   Tehát "szinergiát" kell elérni, legalábbis olyan dolgokban, ami nem csak rajtunk múlik. Ahogy egy cégnél is el kell érni, hogy a dolgozók "egy irányban" tevékenykedjenek, de legalábbis ne akadályozzák a célok megvalósulását, persze ott ezt "alpári módon" pénzzel biztosítják. Sokan reggeltől estig imádkoznak, hogy megoldódjon egy problémájuk, de ez nem fogja megoldani...

   Szerintem érdekes téma...

   Törlés
  20. zplus

   Azt gondolom, hogy meditációval ez a folyamat nagymértékben befolyásolható, ha vissza nem is fordítható. Ahhoz ugyanis olyan szintű "guruvá" kellene válni, hogy akár a DNS-ére tudjon valaki hatni, ezáltal tulajdonképpen képesnek kellene lennie arra, hogy pl. a tobozmiriggyel kapcsolatos genetikai módosítást visszaváltoztassa, tehát mentálisan a genetikai kódja egy részét felülírja. Ezt a mai "modern" világban elérni szerintem nem lehetséges, viszont a dolog elvileg nem lehetetlen.
   Ezt bizonyítja az is, (ez mainstream!), hogy az anya képes a mentális beállítottságának megfelelően a hasában lévő magzat DNS-ét befolyásolni! Tehát egy része öröklött a két szülőtől, egy része viszont a magzati fejlődés közben is képes változni, tehát ha az anya retteg a terhesség alatt, mert a férje terrorizálja és veri, az kihat a gyerek DNS-ére is.
   Tehát vigyázzatok kedves férfitársaim a gyereketek anyjára amíg terhes, bánjatok vele szépen, hogy jól érezze magát. Ha már megszült lehet ütni :)). Csak vicceltem....

   Törlés
  21. Mivel olyan dolgokról beszélek, ami (ebben az életemben) megvoltak, igy azt hiszem tudom a megoldást.. nehéz lesz.. :)

   Törlés
 9. Bár röhejesen néz ki, de az eset valós.
  A Department of Homeland Security (DHS) gyakorlatozik "zombiknak" maszkírozott embereken.
  Ha végiggondoljuk, hogy összedől a pénzrendszer és ezáltal a jelenlegi gazdaság, akkor nem nehéz kitalálni mi lesz. Éhezés!
  Mit szoktak végső esetben csinálni az éhhalállal fenyegetett milliók? Egymást is megeszik.
  Ahogy most rá lehet mondani bárkire, hogy "terrorista" és egyszerűen agyon lehet lőni, úgy most előkészítik a népet a "zombikra" is, akiket aztán szintén.... gondoljunk a beharangozott "World War Z" c. "zombiapokaliptikus" filmre.

  Zombik? Éhezők? Döntse el mindenki maga...


  http://www.youtube.com/watch?v=bwKSJQI3tco&feature=player_embedded

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Egyáltalán nem lepne meg ha a zusában ezek az előre jelzett dolgok, amiket a poszt-apokaliptikus, katasztrófa, sci-fi és horror filmekben/játékokban bemutattak, tényleg megtörténnének. Ez az ő kis kitalált világuk, várhatóan be is fog következni. Azonban ne felejtsük, hogy ez nem a MI világunk, itt a Kárpát-medencében szerintem ilyesmiktől nem kell tartani, vagy csak nagyon kis mértékben. Ez egy túlélőhely, s a sziget-üzemmódnak pont az a lényege, hogy a körülötte őrjöngő káosz ellenére képes megtartani valamit az értelemből/civilizációból - mint ahogy ez szerintem többször meg is történt.

   Törlés
  2. Tehát Afrikában rengeteg zombi él? Nem is értem, hogy miért nem faltak még fel bennünket.

   Lujza


   Törlés
  3. A Tudat többi része meg bedarálja magát, és ezzel véget is ér egy fejezet ebben a végtelen könyvben...

   Törlés
  4. Lujza

   Afrikában az emberek "éheznek", de nem "éhen halnak". A legnagyobb népszaporulat százalékosan Afrikában van a világon, azt "éhen halva" nem lehet.
   Valamit tudnak enni az éhezők, de csak keveset, és egészségtelen, egyhangú mondjuk "puliszkát". Aztán szépen leépülnek, elgyengülnek (az évek során), aztán meghalnak betegségben, végelgyengülésben. Ott nincsenek meg a feltételei ennek.

   De nyugaton egy városlakó mit eszik, ha egyik napról a másikra sem áru, sem pénze nincs? A kockakövet? Ez nagy különbség...

   De nem is az a lényeg, hogy eszik-e egymást, hanem az, hogy elültetik a köztudatba a "zombi" fogalmat, amiről mindenki tudni fogja, hogy azt el kell pusztítani és nem kár érte. (egészen addig, amíg majd ő is zombinak lesz titulálva).
   A DHS olyan céltáblákon gyakorlatozik, amiken terhes anyákat, gyerekeket és időseket ábrázoló képek vannak, mint alakok felállítva.
   Ez azért sokatmondó...

   Ami pedig fontos, hogy itt a fegyvertelen emberekre való lövöldözést gyakorolják, nem egy fegyveres támadás elhárítását.

   Törlés
  5. Ja, hadd szokja a kontra-szelektált, de még emberségében pislákoló baromarc, hogy bármikor bevethető ártalmatlan lakosság ellen.

   Törlés
  6. Itthon meg hátrabilincselt kezű emberen gyakorolják az agyonverést. Ha ezt figyelembe vesszük, akkor bizony az államokban sokkal rózsásabb a helyzet mint magyarhonban. Ott csak kontúrokat fenyeget a hatóság, itt meg élőket. Nem mindegy hogy papírmasé pusztul, vagy pedig élő EMBER:

   Törlés
  7. Természetesen szörnyen beteges dolog terhes anyákat, gyerekeket, és időseket ábrázoló kontúrokra lövöldözést gyakorolni. Szerintem még férfialakra is az. Úgy egyáltalán ember alakú céltáblára.
   Anno az MHSZ-ben jól lőttem ifjúságiként. Egyszer csak elővették az ember alakú céltáblákat.. na, addig tartott a karrierem a szervezetnél.. pedig még kezdeti szárnypróbálgatásom is volt a vitorlázó repülő osztálynál. Ki mondta, kis súgta az akkori "gyerek" eszemnek hogy ez így nem jó?!
   Emlékezzünk csak a MIB első részére!? A fegyveres felvételin ki kapott jutalomfalatot?? Igen. Pont az aki egy copfos kislány kontúrját lőtte szitává. Nincs új a nap alatt.
   Más, az iskolában íjászati bemutatót és lőgyakorlati lehetőséget tartottak. Fasza ősmagyar kucsmákban vonultak fel az íjászok. Hoztak lőlapot... is.. meg műanyag szürkegém és mormota szobrokat is. Kéremszépen aki nyakonlőtte a gémet, vagy pofánlőtte a mormotát az még jutalmat is kapott. Tiszta birkaiskola. Na persze az én gyerekem ebben nem volt hajlandó részt venni, sőt amikor tolmácsoltam a kettőnk közös véleményét az illetékesek felé, hogy azért védett állatok makettjeire mégsem lövünk mert az olyan izé... nos, még mi lettünk megbélyegezve.. apa és gyermeke. Szóval nekem úgy tűnik hogy már egészen kisiskolás kortól rendben van ez az először kedves kisállatos, majd emberes, majd terhes asszonyos, kislányos kontúrokra lövöldözősdi. Alig vagyunk páran akik ezen "kiakadunk".
   Mint ahogy a szerencsétlen agyonvert ember rémtörténete is keveseket érintett meg. Első időkben olvasható volt hogy még a hasfalát is felnyitották. Az ilyesmit a legsötétebb hororrfilmekben is félve alkalmazzák. Hannibál, na ő belezhetett kedvére. És ez most megtörtént a valóságban is, vagyis javítok, ez most kivételesen kiderült.
   "Brutálisan nézett ki az izsáki vallatás helyszíne – értesült a hvg.hu rendőri forrásokból. Információink szerint a vallatás közben meghalt Bara József arca felismerhetetlenségig össze volt verve, hasfala megrepedt, lépe leszakadt. A férfi, akinek tudomásunk szerint hátra volt bilincselve a keze, az elsődleges orvosi szakvélemény szerint a folyamatos bántalmazás okozta traumás sokk következtében vesztette életét"

   Törlés
  8. Ha valaki borotvával belezi ki az áldozatát, akkor az különös kegyetlenséggel elkövetett minősített emberölés bűntettét követi el, a gyilkos egy Hannibal Lecter.
   Ha más valaki a puszta kezével teszi ugyanezt (a vég'eredmény megegyező), akkor csak bűnös "halált okozó bántalmazás" tettében.
   Micsoda egy perverz buzi jogrendszer ez?!
   Most akkor kitől kell jobban félni? A rendőröktől vagy a bűnözőktől? Vagy a jogtól?

   Törlés
 10. "De nyugaton egy városlakó mit eszik, ha egyik napról a másikra sem áru, sem pénze nincs? A kockakövet? Ez nagy különbség..."

  Először ő is éhezni fog, és utána éhen hal, ha nem kap segítséget. Az idő egy kicsit "besűrűsödik".
  A magam részéről már nem aggódom semmi és senki miatt, mert kár előre vízionálni bármit is, az élet úgysem azt fogja lejátszatni, amit néhányak szeretnének lejátszatni, mert a darab sokszereplős és a forgatókönyv írók lázasan dolgoznak. Volt II. VH. és az emberek a városokban éheztek, de leleményessé is tudtak válni, s a katonák zombis gyakorlat nélkül is lőtték a civileket, anyákat és gyerekeket.
  Tudom, hogy akinek dolga van, az maradni fog, aki pedig végzett, az költözik. Mindenkit várni fognak, s oda terelik, ami neki a leghasznosabb.

  Amúgy, ha lehetne választani az elmenetel módjában, akkor minden bizonnyal az éhhhalált választanám.:)

  Lujza
  VálaszTörlés
 11. Részemről nem érzem, hogy az általatok vizionált lehetőség a valóságom részét képezné a jövőben. De ki mit választ. :o)
  Kicsit túldimenzionált ez az éhezés-téma. A valóság az, hogy pont a nyugati ember éhezik, mert kilúgozott, élet nélküli táplálékot, szemetet töm magába, ami csak betegséget okoz neki. Ezzel szemben a keleti és az afrikai népek érdekes módon nem nyafognak, hogy gabona alapú a táplálkozásuk. Lehetne tőlük tanulni és nem a megszokott, reklámok által sugallt hülyeségeken tengődni.
  A táplálkozás úgysem elsősorban materiális, hanem éteri és ha már aggódni szeretnénk, akkor inkább a levegő- és vízminőségre ajánlatos odafigyelni. De ezt nem nagyon tudjuk befolyásolni, szóval marad a HIT és bizalom a teremtés jóindulatában.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Az iskolai kötelező meditálásnak mi lesz az eredménye? Mert ugye van mentális menza, ahol még követni sem tudod mit nyomnak a csimóták fejébe. És akkor már tök mindegy lesz, hogy milyen a víz, és a kaja minősége.

   Akik meg vállalták a meditálás oktatását azok milyen emberek?

   12é

   Törlés
 12. Az én részemről meg lehettek itt akármilyen fejlett "valakik" most,még sincsenek itt,ennek is megvan az oka.Mi meg itt vagyunk,és most,ennek is megvan az oka.Ok nélkül semmi de semmi nem történik. /a Dogonok is tudják honnan jöttek és hová mennek,igaz nem tudják most mit keresnek itt/

  "A genetikai programjaink által kialakított késztetéseknek viszont ellenállhatnánk, de ezt szinte soha nem tesszük"
  " De mi van akkor, ha a testet és magát a genomot ellepték a különféle paraziták? Akkor kinek az érdekeit képviseli a test és az elme?"
  "Önigazolás. Az ember mindennapokban is jól felismerhető önigazoló mechanizmusa a tisztánlátásunk egyik legfőbb gátja. Tudatos ez vajon, vagy beépített automatizmusok hozzák létre?"
  Így is meglehet közelíteni : http://index.hu/tudomany/2013/04/06/letezik-e_szabad_akarat/
  a.n

  VálaszTörlés
 13. Az egér egy lyukból nézi a parasztot és a parasztasszonyt, amint egy csomagot bontanak fel. Elszörnyülködve látja, hogy egérfogó van benne. Kiszalad az udvarra, és kiabál: “Egérfogó, egérfogó”!
  A tyúk ránéz, és azt mondja:
  - Tudom, hogy nagyon félsz, de nekem nincs mitől félnem.
  Az egér a disznóhoz szalad. A disznó röfög egy kicsit, és azt mondja:
  - Sajnálom, ez rám nem vonatkozik, de imádkozni fogok érted.

  Az egér a tehénhez menekül. A tehén elbőgi magát:
  - Egérke, sajnálom, de nem az én bőrömről van szó!
  Az egér lehajtott fejjel tér haza.

  Még azon az éjszakán a házban nagy zajjal lecsapódott az egérfogó. A parasztasszony sietett megnézni, mit fogott az egérfogó. A sötétben
  nem vette észre, hogy mérges kígyó esett a csapdába és az állat megmarta a lábát. A paraszt bevitte a kórházba a feleségét. Nemsokára hazaengedték, de még mindig lázas volt. A paraszt tyúkot vágott és erőlevest készített az asszonynak, de szenvedése nem múlt el. Jöttek a barátok, egész nap ápolták, gondoskodtak róla. A paraszt disznót vágott, hogy legyen mit enni, de semmi sem segített, az asszony meghalt. A temetésre sokan eljöttek. A paraszt tehenet vágott, hogy legyen elég ennivaló a halotti toron.

  Az egér szomorúan nézte végig a halotti tort.

  Ha megtudod, hogy valakinek problémája van, és azt gondolod, hogy ez téged nem érint – gondolkodj el. Mindannyian ugyanazon az úton haladunk, amelynek neve: ÉLET. Minden ember és minden esemény az élet képzeletbeli szőttesének egy-egy fonala…

  VálaszTörlés
 14. Basti,

  "Van még pár érdekes téma, amit szeretnék "feldolgozni"
  ...
  Szerintem érdekes téma..."

  Feltétlenül küldd el ha kész van az anyag, jó? :)

  VálaszTörlés
 15. Zé,

  "azt hiszem tudom a megoldást"


  Ne tartsd magadban! :)

  VálaszTörlés
 16. Lujza,

  "Tudom, hogy akinek dolga van, az maradni fog, aki pedig végzett, az költözik. Mindenkit várni fognak, s oda terelik, ami neki a leghasznosabb."


  Ezt én is így sejtem, de nem tudom. Te honnan tudod? :)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Mazsola, ugyanonnan, ahonnan Te sejted.

   Lujza

   Törlés
 17. "Tudom, hogy akinek dolga van, az maradni fog, aki pedig végzett, az költözik. Mindenkit várni fognak, s oda terelik, ami neki a leghasznosabb."

  Ez most pontosan mit jelent elmagyarázná valaki?


  KB

  VálaszTörlés
 18. A belső hangoltságod határozza meg a helyet, ahová eljutsz - rezonancia törvénye.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Igen értem csak ez úgy hangzott mint ha (megint) lenne már valami globális időpont amikor mindenki szelektálódik és eljut valahová. Vagy már tudtok valamit? :)

   Bocs ha hülyeséget kérdezek...


   KB

   Törlés