2012. július 19., csütörtök

Az Új Világrend kavicsai nagy hullámokat verhetnek

Nos, mivel úgy tűnik Mózes tábláit hiába hozta le a Sinai hegyről, mert már a saját népe sem tartja be a táblákra Isten ujjaival rótt irányelveket, talán éppen ezért egy titokzatos úriember úgy harminc évvel ezelőtt úgy döntött, újabb üzenetekkel vésett köveket ajándékoz az emberiségnek, hátha majd most figyelni fognak. Az üzenetet, az új irányelveket ahány ember annyiféleképpen értelmezi, nézzünk néhányat!


Alapvetően három csoportra lehet osztani a Georgiai Guidestones emlékművet értelmezők táborát. Az egyik, a leghangosabb csoport az, amelyik a monumentumot az Új Világrend, a népirtó háttérhatalom már a látszatra sem adó pimasz jövendölésének, a Terv kinyilatkoztatásának tartja - ezek az emberek az ijesztgetés, a pánikkeltés magasiskoláját nyomatják. A másik csoport az NWO-t pártolók csapata, akik szerint ezek az irányelvek tökéletesen rendben vannak, egy harmonikus társadalom alappillérei. A harmadik csoport azokból áll, akik semmi különöset nem érzékelnek ezekben a kövekben, egyszerű turistalátványosságnak, vagy valami gazdag öreg hóbortjának tartják, amiből szerintük semmilyen messzemenő következtetést nem érdemes levonni. Egy biztos, a téma van annyira felkapott, hogy elbír néhány bestsellert. Akárki is építtette az emlékművet, tudta mit csinál. Az alkotás tökéletes, a gránitkövek tájolása csillagászati szempontból hajszálpontos, míg mondandójában felkavaró, misztikus és végtelen vitákra ad okot, vagyis elérte célját, a szoborcsoport mindig is a szóbeszéd tárgya lesz.

Az ismert tényeket, összeesküvés elméletektől mentes összefoglalót talán legjobban ez az írás tartalmazza:

"A kövekről rengeteg elmélet született, de valamennyi megegyezik abban, hogy az ezeken olvasható utasítások a jövő generációjának szólnak, azoknak az embereknek, akik túlélik az Apokalipszist és új világot próbálnak építeni. Az Új Világrend támogatói természetesen rajongva nyilatkoznak a kövekről, míg a New World Order, továbbiakban NWO, támadói ellenérzésüket néhány éve vandál módon - graffitiket spréztek a kövekre, 'halál a NWO-ra', szöveggel - is kifejezték. A kövek olyan támogatókat tudhatnak maguk mögött, mint Yoko Ono, aki Thomas Paine gondolatainak (The Age of Reason) modern változatát látja bennük, míg az ellenzék az Antikrisztus tízparancsolatát véli felfedezni.

1979. júniusában, egy péntek délután kezdődött a történet, amikor az Elberton Granite Finishing Company irodájába egy őszülő hajú, elegáns úriember lépett be és a társaság elnökét kereste. Joe H. Fendley-nek elege volt már a hétből, alig várta, hogy leteljen az utolsó munkaóra és indulhasson haza, ám amikor a tisztes úriember szándékának hangot adott, a döbbenettől még a vacsorájáról is elfeledkezett. A szép beszédű megrendelő Robert C. Christian néven mutatkozott be, de azonnal jelezte, ez nem a valódi neve, kilétét örökre titokban szeretné tartani. Egy 'kis, lojális amerikai csoportot' képvisel, mely egy kifejezetten monumentális építményt szeretne Elberton környékén felállítani. Mr Christian azt is elmondta a döbbent elnöknek, hogy azért esett a választása erre a kis georgia-i városra, mert itt találhatóak a legszebb gránitkövek, kellemes az időjárás és elég messze van a túristalátványosságoktól. Személyes emlék is fűzi a környékhez, ükanyja erről a vidékről származott.
Mr Fendley első kérdése akár illetlenül is hangozhatott, de az úriember szeme se rebbent. "Mi a fene akar ez lenni?"- fakadt ki a gránitmester. Mr Christian pedig elmagyarázta, hogy olyan gránitköveket akar a pénzéért, melyek minden földi katasztrófát túlélnek. A gránitba a világ nyolc nyelvén vésnek majd szöveget, mely útmutatást nyújt az Apokalipszist túlélők számára az Új Világ megépítéséhez és irányításához, mert az egyértelmű, hogy ezt a világot tönkretesszük."

És most nézzük a bevésett irányelveket az előbb említett oldalon található fordítás segítségével!

Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature. - Tartsátok 500 millió alatt a népességszámot, a természettel összhangban.
Már ekkor, az 1980-as évek elején 4.5 milliárd ember élt a Földön, így elkezdődtek a találgatások a NWO irányított népességpusztításáról, s a kövek további utasításokat tartalmaztak erre vonatkozóan.
Guide reproduction wisely - improving fitness and diversity. - Szaporodjatok bölcsen, fejlesszétek az állóképességetek, törekedjetek a sokféleségre.
Nem volt túl nehéz párhuzamokat vonni a náci nézetekkel sem, így a kedélyek hamarosan a tetőfokra hágtak és a televízióban is mindennapos téma lett az emlékmű üzenete.
Unite humanity with a living new language. - Egyesítsétek az emberiséget egyetlen, élő nyelvvel, szól a harmadik utasítás, mely azonnal meghúzta a vészharangot a világ hívői számára, hisz már a Jelenések Könyve is megmondta, óvakodjunk a közös nyelvtől, az egyesített irányítástól, hisz ezek az Antikrisztust erősítik.
Rule passion - faith - tradition - and all things with tempered reason. - Tartsátok a hitet, szenvedélyt, tradíciókat ésszerű keretek között.
Protect people and nations with fair laws and just courts. - Védje a nemzeteket és az egyes embereket az igazságos törvény és bíráskodás.
Let all nations rule internally resolving external disputes in a world court. - A nemzetek dönthessenek saját ügyeikben, a nemzetközi vitákat a világbíróság döntse el.
Avoid petty laws and useless officials. -  Ne legyenek piti törvények és hasztalan hivatalnokok.
Balance personal rights with social duties. - Az egyéni jogok és a szociális kötelezettségek legyenek egyensúlyban.
Prize truth - beauty - love - seeking harmony with the infinite. - Értékeld az igazságot, szépséget, szeretete - keresd a harmóniát a végtelennel.
Be not a cancer on the earth - Leave room for nature - Leave room for nature. - Ne légy a föld ráksejtje - Hagyj teret a természetnek - Hagyj teret a természetnek.

Többféle fordítás is megtalálható a neten, de talán ez most nem érdekes, használjuk a fentit. Nehéz racionális alapon nyilatkozni a kövekről, és a rajtuk lévő üzenetekről, mivel igazából nem ismert az alkotói kör, és azok pontos szándéka, ezért minden ez üggyel foglalkozó ember csak találgatni tud. A népességcsökkentési siker-konteo mellett azért van itt pár figyelemre méltó részlet, ami a szokásos elméleteknél talán több figyelmet érdemel. Pl. itt van ez a közös nyelv kérdése: Unite humanity with a living new language. - Egyesítsétek az emberiséget egyetlen, élő nyelvvel, szól a harmadik utasítás, mely azonnal meghúzta a vészharangot a világ hívői számára, hisz már a Jelenések Könyve is megmondta, óvakodjunk a közös nyelvtől, az egyesített irányítástól, hisz ezek az Antikrisztust erősítik. No de hogy is van ez? A Biblia óva int a közös nyelvtől, nehogy megértsük egymást végre? És hogy hogy nem megint csak a Biblia számol be a nyelvek szándékos összekeveréséről is!

Ami halványan fennmaradt a Bibliai szövegekben, az az, hogy az egész emberiség valamikor  egy nyelven beszélt. "Mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde vala." Akik mélyebben tanulmányozták a magyar nyelvet, azoknak talán már van némi sejtésük, hogy melyik nyelv lehetett ez az Egy, vagy legalábbis melyik őrizte meg leginkább az eredeti forrást. Talán elég annyit megemlíteni, hogy a HUN több nyelven is azt jelenti: egy, első (ONE, UN, UNO, ÖN, EIN stb.). Tehát minden nép egy nyelvet beszélt, a mai értelmezésben ez kb. úgy néz ki, hogy teljesen mindegy, hogy hová mész nyaralni,  mert  Kamcsatkától  Új-Guineáig  mindenki ugyanazt a nyelvet beszéli az egész  bolygón. Aztán ez történt: az Ó-testamentum szerint "Isten" eljött és összezavarta az emberek nyelvét. Így hangzik: "Nosza szálljunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvöket, hogy meg ne értsék egymás beszédét..." Ez már ugye elég sokat mond, mert Isten nem a zűrzavarra törekszik, hanem a harmóniára. Az előbb említett zavar keltése már sokkal inkább az oszd meg és uralkodj elvére épül. Ha átugrunk hirtelen a jelenbe, kikre jellemző ez a tevékenység? Istennek nincs szüksége zűrzavarra, hogy uralkodni tudjon. De vajon kik voltak akik leszálltak, és összezavarták a nyelveket, azaz olyan új nyelveket hoztak, melyek már nem a teremtett Föld világának képleírásából származnak?

Na most aki ezen változtatott  - mint ahogy le van írva  - az biztosan nem a Teremtő Isten volt, mivel a különböző nyelvek használata automatikusan az egymástól való elidegenedéshez vezet és ugye Istentől elég furcsa lenne, hogy éket ver az emberek, csoportok, nemzetek közé és utána meg arra biztat, hogy fogjunk össze, meg szeressük egymást. Figyelemre méltó az is, hogy az emberiség nyelve nem csak szimplán össze lett keverve, hanem tudatosan úgy lett alakítva az idők során, hogy saját magunk tartsuk fenn ezt az önpusztító rendszert, anélkül, hogy tudnánk róla. HELL-O! Na ez minden bizonnyal  nem ember műve volt. Ebből kifolyólag pedig  egyetlen ember sem bűnös  - hiába prédikálja ezt a  katolikus egyház  - mivel  Krisztus is megmondta,  hogy  embernek  önmagától  lehetetlen  az üdvözülés ( gondolom, hogy ez  magasabb szintre lépést  jelent, ahol a teremtmény már közösségben van a Teremtőjével ), vagyis ha megmekkenünk, akkor sem tudunk mások lenni, mint emberek. Legalábbis önmagunktól. Ha pedig minden magasabb szintű normát  - vallást  - elhajítunk  magunktól, akkor nem tudjuk megakadályozni, hogy ne nyírjuk ki saját magunkat.  És  itt nem kizárólag Derinkuyu az egyetlen negatív példa.

Szóval amikor a Georgiai Guidestones emlékművön az olvasható, hogy egyesítsd az emberiséget egy élő nyelv alatt, akkor óhatatlanul is fel kell merüljön az emberben, hogy ez egyrészt nem olyan szörnyű dolog, sőt kifejezetten üdvözlendő visszatérés az eredeti egy nyelvre, amikor még minden népcsalád megértette egymást, másrészt vajon melyik lehet az a közös nyelv, amelyik ÉLŐ, és a Föld minden táján megtalálható nyomokban. Lehet tippelni, de előtte talán érdemes utánajárni a TAMANA kutatásnak. Hogy a kövekre miért nem rótták fel az útmutatást róvásírással, azt nem tudom, talán túl egyértelmű lett volna az utalás... :) De az is lehet, hogy más irányba kell gondolkodnunk. Mi van ha a közös nyelv nem egy beszélt nyelv, hanem mondjuk a matematika, vagy a művészet "nyelve"? A művészvilág egyértelműen az ébredezők éllovasai, mutatják az irányt sok sok embernek, hát miért ne nevezhetnénk pl. a zenét közös nyelvnek? Azt mindenki érti... Vagy egy előremutató festményt? Már Hamvas Béla is felismerte, hogy ebben a korban a művészet az amelyik elementáris változásokat tud generálni:

"A művészet mondja el az ember titkos gondolatait és félelmeit és azt, hogy mire sóvárog, mitől reszket és azt, amerre szédül. ...nálunk, újkori európaiaknál a művészetnek egészen más szerepe van, mint a régieknél volt, vagy mint a színeseknél még ma is. Régebben a művész a világ erőit megfékezte. Rendezte és harmonizálta és megbékítette. E régi művészetnek minden magas teljesítménye, a kínai, a görög, a tolték, az egyiptomi éppen ezért az orphika egy neme volt. Ma azt mondanók, hogy klasszikus. A mű kristály, a megérintett összes erőket végleges alakban rendezte: A mi művészetünk nem a kristály, hanem az örvény jegyében áll. A mi művészeink idéznek. Éppen ezért a régi klasszikus művészettel szemben a mienk varázslat. A világ erőit nem fékezi és nem rendezi, hanem azokat varázsformuláival felébreszti és felszabadítja. A mi művészetünk nem orphikus, hanem mágikus.
A zenének és a költészetnek, a festészetnek és a regénynek, ezek szerint nálunk egészen különleges fontossága van. A művészet ébreszti fel azokat az erőket, amelyek az emberiséget kormányozzák. A művészet sokkalta fontosabb, mint a tudomány, fontosabb, mint az államhatalom, fontosabb, mint a morál, vagy mint a vallás. A művészet az a kulcs, amellyel az eszme arra, akit eltakar, visszanyitható. A művészet az, ami az ideálokról elmondja azt, ami bennük igazán érdekes. A kapcsolatot a transzcendens erőkkel egyedül a művész tartotta fenn. Az egyetlen hívő. A hitről pedig tudjuk, hogy hegyeket mozdít meg, vagyis hatalmakat idéz. Ezért most a hívő autonóm módon rendelkezik afölött, hogy milyen erőket idézzen. Milyeneknek adja át a hatalmat, milyeneket távolítson el, emeljen ki, szabadítson fel abból az örvényből, amelynek mágusa a művész."


Aztán itt van a következő "utasítás": Rule passion - faith - tradition - and all things with tempered reason. - Tartsátok a hitet, szenvedélyt, tradíciókat ésszerű keretek között. Ez megint nem tűnik nagy badarságnak, elég ha belegondolunk, hogy pl. a vallások micsoda dogmatikus, elvakult vad hívőket is tudnak kreálni, de ugyanez igaz a rossz szokásokra, szenvedélybetegségekre, és a múlthoz való túlzott ragaszkodásra is (lásd pl. a Sztálinistákat, Hitleristákat, és társaikat még a mai nap is). 

Protect people and nations with fair laws and just courts. - Védje a nemzeteket és az egyes embereket az igazságos törvény és bíráskodás. Sokan itt egyenesen a Világbíróság, az Új Világrend felállításának parancsát vélik felfedezni, én egy kicsit másképp látom. Én azt látom, hogy ez a mai "római jogra" épülő rendszerünk egyáltalán nem igazságot szolgáltat, hanem maximum jogot, de azt is csak annak, aki képes megfizetni ezt a szolgáltatást. Szóval ha valaha is létrejön egy új és a mainál igazságosabb társadalmi rendszer, annak az alapja jó lenne ha igazságos törvényeken alapulna, nem ilyen jogi útvesztőkben, melyet még azok sem értenek igazán, akik alkották, és ahány fizetett jogász, annyiféle értelmezés...

Avoid petty laws and useless officials. -  Ne legyenek piti törvények és hasztalan hivatalnokok. Na én úgy vélem, hogy a papírtologató hivatalnokok és az óriási bürokratikus vízfejet felépítő közalkalmazotti réteg kivételével minden normális ember egyetért vele, hogy ez a jelenlegi adminisztrációra épülő társadalmunk egy vicc. Egy igen rossz vicc. Aki nem hiszi nézzen be mondjuk a legközelebbi okmányirodába, az ott sorban álló emberek arckifejezése mindent el fog árulni. Még azoké is, akik épp távoznak...

Balance personal rights with social duties. - Az egyéni jogok és a szociális kötelezettségek legyenek egyensúlyban. Nos erről biztosan megvan a külön véleménye a liberális és a nemzeti oldalnak is, de azért azt remélhetőleg mindenki el tudja fogadni, hogy ha egy szavazórétegnek használt, "integrálni" kívánt társadalmi réteget pozitívan megkülönböztetünk, annak nem lesz jó vége sem rájuk, sem a gazdatestre nézve. Nem túl szép dolog kötelezettségmentesen, emberi jogok mögé bújtatni olyan etnikumot, amelyik nyíltan öli az őt eltartó anyatársadalmat. Legalábbis szerintem.

Prize truth - beauty - love - seeking harmony with the infinite. - Értékeld az igazságot, szépséget, szeretetet - keresd a harmóniát a végtelennel. Mit lehet ebben a tanácsban rossznak ítélni? Túl new-age-es? 

Be not a cancer on the earth - Leave room for nature - Leave room for nature. - Ne légy a föld ráksejtje - Hagyj teret a természetnek - Hagyj teret a természetnek. Ebben az utolsó intelemben ha valaki csak a népességcsökkentési terveket látja, annak elgurult a gyógyszere! Az emberiség egy része tényleg működészavar jeleit viseli magán, elég ha csak a terjeszkedő ipari nagyvárosokra gondolunk, és azok energiavámpír üzemmódjára. Hagyj teret a természetnek, különben magadat nyírod ki, és a természet idővel úgy is visszaveszi ami az övé. Szerintem ez mindenképpen megszívlelendő tanács, akárki is írta.

Szóval nekem nem úgy tűnnek ezek a tanácsok, mintha valami vérszomjas, emberiséget kinyírni szándékozó világelit parancsai lennének. Sőt, szerintem az irányelvek nagy részével minden épeszű ember egyet kell értsen. És van itt egy fontos részlet, amit az összeesküvés-elmélet hívő blogok rendszeresen félreértenek: az emberiség létszámának drasztikus csökkentése sehol nem szerepel a köveken! Irányelvek vannak, egy bekövetkezendő Esemény utáni időkre, tehát akkorra, amikor ez a népességcsökkentés már bekövetkezett, és óva intenek egy újabb elszaporodástól! Na nem mintha a Föld nem tudna eltartani 7 milliárd embert, csak nem mindegy az itt élők életvitelének módja! A jelenlegi, általánosságban elmondható élősködő életvitel minden csak nem összhang a természettel. És talán nem állunk messze a valóságtól ha belátjuk, hogy kevesebb ember kényelmesebben el tudna éldegélni itt, anélkül, hogy egymás szájába szarnánk. Viszont hogy ezt hogy lehet elérni, azt nem tudom, de lehet hogy legjobb, ha nem az ilyen Bill Gates féle elmebetegekre hagyjuk, hanem rábízzuk a dolgot a Természetre. Nem értek egyet azokkal, akik komoly születésszabályozás keretében akarják csökkenteni az emberiség létszámát, és azokkal sem, akik egy világháborúban látják a megoldást, de az tény, hogy valamilyen lépés szükséges lesz: vagy változtatunk az életvitelünkön, vagy a Természet szállítja a megoldást, ami nem biztos, hogy mindenkinek tetszeni fog. Vannak, akik a kirajzásban látják a jövőt, betelepíteni a Naprendszert kolóniákkal - na most ez nyílván ideig óráig megoldhatná a problémát, de ha ugyanezzel a sáska életmóddal telepítjük be a többi bolygót is, az csak a probléma eltolása lenne... 

Én azt sem tartom kizártnak, hogy a megoldás teljesen váratlan irányból fog érkezni, mégpedig egy valódi Aratás képében. Egy olyan Esemény, amelyik szétválasztja a tudatosan élőket a tudatlan ön- és környezetpusztítókkal, - színpadcsere történik - mindenképp egy szerencsés lépés lehet, ahol is az egymást már egyre nehezebben elviselő, egyre inkább szétváló gondolkodású emberiség két csoportja külön utakon folytatja. Az igény erre a szétválásra már ott van sok emberben, amely igényre a Gondviselés reagálni fog így vagy úgy, amelyik nem hagy kérést megválaszolatlanul. Spirituális témákban jártasak előtt nem ismeretlen a dimenzióváltás kifejezése - ez vélhetően egy jó megoldás lenne minden problémára. Innentől viszont nem népességcsökkentésről kell beszélnünk, hiszen nem ez történne, hanem az emberek egy része az egyik ajtón távozik, a másik része egy másikon... Aki esetleg nem hallotta volna még:

Szabó Judit - Hasonló gondolkodásúak Hamvas Béla így fogalmazta meg ezt a szétválást:

"Amiről a jelen történeti pillanatban szó van, az a tömegesen fellépő embertelenné válásnak olyan legázoló ereje, amely elől kitérni éppoly kevéssé lehet, mint azt feltartóztatni. Hogyan? Van érző lény, aki látja, hogy egész népek észvesztő sebességgel zuhannak az állati lét alá és szótlanul megállja? De van olyan ostoba, aki látja, hogy egész népek, mint a lavinák gurulnak le a hegyről, amelyre százezer év alatt kapaszkodtak fel és azt higgye, ha ő kiáltozni kezd, a lavina meg fog állni? Mindenképpen arról van szó hogy az emberiség túlnyomó nagy többsége az emberi létezés körét elhagyni készül. A népek nagy része leszakad és elmerül. Ez a leszakadás természetesen irtózatos fizikai és biológiai és pszichológiai erőmennyiséget szabadít fel és ez az erőmennyiség azokat, akik nem merülnek el, valósággal a magasba repíti. Az emberiség így ketté szakad. Amelyik lezuhan, abból lesz a yahoo, vagy a robotos, vagy akár a csirihau. Mindegy. A szubhumánus lény. Amelyik felröppen, abból valami félszellem, féllélek, félangyal. Az emberi közép helye pedig üres marad."
  
Végül nézzük milyen a hangulat a "szokásos" pánikszobákban e témát illetően :

"Egy aktivista nevezett Mark Dice, The Resistance Manifesto címü könyv szerzője. 2005-ben elkezdte követelni, hogy a Guidestones-t törjék össze milliónyi darabra. Azt állítja, hogy az emlékműnek van egy mély Sátánista eredete. Dice szerint, Christian egy Luciferista titkos társaság magas rangú tagja volt az "Új Világrend" arcvonalában. Szerinte az elit azt tervezi, hogy sikeres életmeghosszabbító-technológiát fejleszt ki az elkövetkező évtizedekben, ami majdnem le fogja állítani az öregedést, és a Föld magas számú aktuális népességével félnek attól, hogy a tömegek olyan erőforrásokat fognak felhasználni, amit az elit  magának akar. "


"A Guidestones tehát egy olyan világkormány létrejöttének képét vetíti elénk, amelynek hatalmában áll az ésszerűnek nyilvánított, de valójában esztelen és gonosz ördögi terveket véghezvinni és megfelelő ideológiával alátámasztani. Minden hatalom és rendelkezési jog egy szuperdiktátor és a "felvilágosodott" elit szűk körének kezében összpontosul. Ez luciferiánus kaszt az Új Korszak irányelvei szerint uralja majd az emberi élet minden aspektusát. Ők fogják meghatározni a gazdasági élet, az egészségügy, az oktatás és a polgári elkötelezettség, s különösképpen a vallási, hitelvi élet szabályait is. Amit ők szankcionálnak, az tiltottá válik. A lázadókat fenntartás nélkül elpusztítják."


"A népek kiirtása a következő meggondoláson alapszik: jelenleg ca. 6,4 milliárd lakosa van a bolygónknak, ez véleményük szerint nagyon sok! Ezért tervbe vették a lakosság csökkentését, 500 millióra. Ennek jeléül egy a Stonehenge hez hasonló létesítményt hoztak létre... Ezek az úgynevezett parancsok nem üzennek mást csak azt, hogy az ember vagyis az emberiség kártékony ezen a világon, és ezért a nagy többségét 90% – ban ki kell irtani, és mindent vissza adni a természetnek."


"Drasztikus népességcsökkenés okozása egy 3.világháború kirobbantásával, aminek az iszlám és a kereszténység között kell létrejönnie mégpedig oly módon, hogy a fennmaradt emberiség egyszer s mindenkorra felhagyjon a nemzet és vallás eszméjével, hiszen ezek mind gátolják az eredeti terv megvalósítását... A maradék emberiség számára olyan világkormány bevezetése, ahol "A végső terv" a transzhumanista, futurisztikus állam, mely az eugenika elvein alapszik (ezt a II. világháborúban már megpróbálták, de akkor nem sikerült nekik) Charles Darwin, Huxley ennek az alapjait teremtették meg..."Bla-bla-bla. Mindenki annyira ássa bele magát ebbe a végtelen (végtelen, mert mi teremtjük!) illúzióba, amennyire kedve tartja. Néhány éve még engem is megfogtak az ilyen stílusú, rengeteg spekulációt, de legfőképpen félelmet tartalmazó írások, de ma valamiért olyan nevetségesnek tűnnek. Gyerekesek! Talán összefügg ez az ember tudatosságának növekedésével, és azzal, hogy a hit a fejlődési lépcsőben jobb esetben átalakulhat tiszta tudássá, amelyik szinten már nem olyan könnyű megrémíteni az ember halhatatlan lelkét. Akármennyire is próbálkoznak vele. Nem kétlem, hogy van egy háttérből irányító csoport, amelyik jócskán befolyással bír a jelen létsíkunk társadalmának minden rétegére, sőt nagyjából abban is biztos vagyok, hogy a piramis csúcsán valami nem emberi, valami nem e világi lény csücsül, de azt viszont már kétlem, hogy bármelyikőnk is tisztában lenne ezen háttérerők pontos céljaival. Sőt halkan azért valljuk be magunknak, az ijesztgetős blogok tematikájától, félelemkeltő, manipulatív közléseitől aztán mindent lehet csak igazából felébredni nem. Persze el lehet indulni sok irányból, de amikor azt látom, hogy valaki képtelen a változásra, a fejlődésre, ugyanazokat a köröket ismétli évek óta, ugyanazokat a frázisokat mantrázza, azt nagyon sikerült beleragasztani ebbe az illúzióba. Betapadtak a sárba! A valódi ébredés nem arról szól, hogy az egyik álomból átkerülsz egy másikba, egy rémálomba! A fizika is bebizonyította, hogy ez amit látunk nem a valóság. Nyílván azért ennek az illúziónak is megvannak a saját kis törvényei, szabályai, rendszere, melyből nehéz kivonni magunkat, és nyílván vannak olyanok, akik az átlagnál többet tudnak ezekről a szabályrendszerekről, ezért talán jobban tudnak benne érvényesülni, lubickolni, akár még kontrollálni is másokat, no de kérem - a lehetőség mindenki előtt nyitott! A játék nyílt forráskódú, mindenki rátalálhat és letöltheti! Egyszer olvastam valahol, hogy nincs fehér vagy fekete mágia, csak mágia van, és fehér meg fekete mágus. És amikor rájössz arra, hogy ki itt a Földön a legnagyobb Fekete Mágus, mit teszel? Betojsz, vagy inkább megkeresed a kibúvót a befolyása alól? Az eszköz adott, a szabad akarat szintén, hogy mihez kezdesz vele. A Georgiai kövek üzenetét is szerintem csak azok érthetik meg igazán, akik képesek voltak felülemelkedni a színdarabunk eme zárófejezetének kifejezetten látványos, ám pont ezért nagyon megtévesztő katartikus epizódján. Mert mi van akkor, ha az Új Világrend eme gránit kavicsait csak azért dobták be a Köztudat Tengerébe, hogy az amúgy is ébredező hullámokat tovább gerjessze...? A Legnagyobb Mesterfodrász, aki a legnagyobb fodrokat veti a világban, vajon miért nem törte már össze ezeket a gránittáblákat?

34 megjegyzés:

 1. A múltkor beszélgettünk baráti körben: ha most valami történne az emberiséggel (pl. http://www.idokep.hu/hirek/x190-napkitores ), mi élné túl? mit hagynánk az utókorra? mi alapján tudna elindulni a fejlődés útján mondjuk öt-tiz-húsz generáció múlva egy gondolkodó Homo Falloutust (Elicust)? tulajdonképpen a georgiai irányadó köveken (és egy Ó-világ mai napig nem tisztázott rendeltetésű épitményein) kivül nem sok minden maradna fenn.
  Tegyük fel, hogy a Föld 12960-25k évenként megrázza magát és ezt (valakik, akik nem 5-10-20 években terveznek) tudják is. Mit csinálnak? Világvége-bunkereket épitenek a vetőmagoknak, és repülőtereket-bevásárlóközpontokat az embereknek.. de vannak olyanok is, akik azért üzenni szeretnének ennek az elkövetekező generációnak, hogy egy élhetőbb Földjük legyen (mint nekünk ebben a pillanatban)

  nemtudomhonnan-mikor-kitől.. egy mesét ajánlanék, nem csak gyerekeknek: http://www.globalisfelmelegedes.info/images/stories/download/382-Ami-Csillaggyerek.pdf

  VálaszTörlés
 2. Az Egy Teremto onmaga, es a belole eredo identitasok szamara, a megtapasztalas erdekeben illuziot teremtett.
  Ezt valosagkent eljuk meg, igyekszunk alakitani azt gondolatainkkal, szeretetunkkel, es celunk az Egy Teremtohoz torteno re-integration.
  Ennek okan, miert kell azzal "foglalkozni", hogy egyes entitasok mikent latjak a szituacio mibenletet, es esetleg bizonyos szandekuk lenne a megfogalmazott "szabalyrendszer" altal?
  Amikor "akarjuk", megelhetjuk azon illuziokat, melyek megteremtik a vilagot, es akkor a szandekos entitas lesz maga a szabaly.

  John

  VálaszTörlés
 3. Anyám borogass...
  Tényleg komolyan gondolja bárki is, hogy a nagy akármi után mindenki ezt a néhány kavicsot fogja hajkurászni, mert hogy jaj, most akkor hogyan tovább?
  Kint is lesznek a vízből, ha megtalálják mondjuk a bürokráciát ellenző töredéket.
  Mondjuk ékírással, esetleg héberül...:-)  mj

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. mj, mindenesetre a még szabadlábon lévő kőművesek így gondolják! :D
   Panka.

   Törlés
 4. Talán lehet egyszerű a képlet, minden olyan információ, ami fenyegetően fölém magasodik (pl.Guidestones emlékmű) és bennem a kiszolgáltatottság, a tehetetlenség és a félelem érzését csak növeli, attól el kell fordulni.
  Mert ha esetleg így is vannak a világ globális háttérszerveződései, komolyan, mi kis emberek ez ellen valójában tudunk tenni? Ja, igen internetes oldalakon, felvilágosítjuk egymást, társakat találunk, de lehet csak abban, hogy félelmeinket megosztjuk és fokozzuk, mert mást ugyan fizikailag nemigen tudunk tenni a „globális elit” ellen.
  Lehet, sokan azt gondolják, struccpolitika, lehet, de az biztos, hogy a fölénk magasodó árnyak fenyegetettsége elveszi a figyelmet a napi az örömöktől, a valódi építő információktól.
  Ildi :)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Fenyegetően Föléd magasodik? Miért? Akkor a piramisok? A Szabadság-szobor? Eiffel-torony? Vatikán-Washington-London? Svájc? Monakó? ...

   Nincs mitől félni. Attól hogy valamit nem értesz, még nincs okod a félelemre. Egy gyermek szemével (és eszével) vizsgálj mindent.. http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+18&version=KAR

   A páromon egy triplapiramis-logós póló van, három karmolás-csikkal az oldalán. De nem félek Tőle.. :D

   Törlés
  2. Kedves Zplus, köszönöm a bibliai idézetes linket, régebben sokat olvastam :).
   Hozzászólásomban képletesen próbáltam fogalmazni, de bizonyára nyakatekertre sikeredett.
   Természetesen nem a magas épületek okoznak félelmet, én kifejezettem szeretem a monumentalitást. Régebben többet olvastam összeesküvés elméleteket boncolgató oldalakat, ma már ritkábban, mert sokszor az emberi kiszolgáltatottság érzését növelte, ezért inkább másfele próbálok kutakodni, valódi, előremutató információk felé.
   Bár mostanában érdekesen alakulnak az ilyen oldalak is, nézzétek meg.
   http://vilaghelyzete.blogspot.hu/2012/07/mi-van-ha-ezekben-ott-az-igazsag-csak.html

   Törlés
 5. Semmi jót nem érzek ezekből a kavicsokból. (minden hazugsághoz kell jelentős mennyiségű igazság, hogy eladható legyen)
  Miért pont 500 millió?
  Mit értünk azon, hogy "természettel összhangban"?
  Vadászó, gyűjtögető életmód mellett egy ember átlagos ökológiai lábnyoma 1 km2, vagyis megcsonkított országunk területén (természettel összhangban?) nem élhetnénk többen 93.000-nél!!!
  A szárazföldek összes területe 149 millió km2, aminek jelentős része sivatag, vagy alig lakható hegyvidék. Vagyis a számok mentén már sántítanak a kövek.
  Fosszilis üzemanyagok, és atomenergia nélkül az emberiség jelentős részének újra a földeken kéne dolgoznia, és a termés hozamok is kisebbek lennének, de tudjuk, hogy léteznek más, most még nem használható energiák is. Ezek segítségével pedig megint abszurdnak tűnne egy 93%-os népesség csökkentés!!
  Indiában, Bangladesben európai szemmel magasnak tűnik a népsűrűség, de még mindig elvannak, és köszönik szépen boldogabbak, mint az 500 millióval dobálózó materialista európai, vagy onnan elszármazó népesség. Közelebb állnak istenhez, a szellemhez, a lelkükhöz, mint a kényelmüket féltő "kedves" európaiak. Nem véletlenül lenne övéké a jövő, ha valamilyen más erő közbe nem avatkozna...
  Az én hitem szerint materializmusban, és az ebből fakadó gondolat szennyezésben a fehér ember verhetetlen. Mind túlfogyasztásunkkal, pocsékolásunkkal, a morfogenetikus mezőt és azon keresztül mások gondolatait szennyező viselkedésünkkel, itt létünkkel, mi fehér emberek kisebb népsűrűség mellett is sokkal több kárt okozunk Föld Anyának, a természetnek, és mindenki másnak, mint a sokkal sűrűbben élő indiaiak.
  A fentiek ismeretében nekem egyértelmű, hogy kiken is kéne kezdeni a gazolást, de nagyon rossz vége lesz annak, ha az ember neki áll istent játszani!!!

  Szép Napot!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Az 500,000,000 egy nagyon is kivanatos szam a fold, mint eloleny tokeletes megtartasaban. Ez a lelekszam a garancia arra, hogy az emberiseg belesimuljon a termeszetbe es ne jelentsen fenyegetest semmilyen szempontbol. A tulnepesedes erzheto es bizonyitott visszafordithatatlan folyamatokat eredmenyez. A lelekszam egeszseges es kivanatos szinten tartasa nem Istent jatszas, hanem tudatos gondolkodas es cselekedet eredmenye kell legyen. A tulnepesedes az Istent jatszas kovetkezmenye, amikor is a gyengek elhullasat mestersegesen megakadalyozo "fejlett orvosi" ellatas az emberek betegen tartasat es eletkoruk megnyujtasat eredmenyezi. A szuletesi rendellenessegekkel vilagrajott es koraszulott, majdnem eletkeptelen egyedek inkubatoros "segitese" inkabb fer bele az Istent jatszasba, mint a termeszetes szelektalodas valodi isteni mivolta. En egyszeruen ugy erzem, ezzel elkestunk. Ez a terv semmilyen manapsag elfogadott, illetve elfogadtatott erkolcsi semaba nem fer bele, igy a kivitelezese nagyon hatarozott moralis gatakba utkozne.

   Törlés
  2. Spártai módszerek?
   Esetleg farkas-törvények a darwinizmus takarója alatt?
   Mindent meg lehet magyarázni...Ezt is...
   Te tudod...

   (A túlnépesedés, a mértéktelen szennyezés, önMAGunk testünkkel való azonosítása, visszasorvadás a majmok szintjére (majmok kora) stb... mind-mind a halak korszakának jellemzője...ha úgy tetszik Kali-Juga...)
   ("kívánatos szám"-ot nem ismerek... legfeljebb az EGY-et, a legnagyobbat, de azt is másért...mindEGY...:)))

   Szép Napot!

   Törlés
 6. Körülbelül 27 ezer évvel ezelőtt indult el fénysebességgel egy különös energiahullám a galaxisunk közepéből, amely hullám december végén fogja elérni bolygónkat. Körülbelül 10 évig fog átvonulni rajtunk a hullám és ez idő alatt sok minden fog változni számunkra, vagyis a túlélők számára. Nincs értelme bármit is tenni, hogy elkerüljük a hullám hatásait, ezek mindenkit mindenhol el fognak érni. Előttünk már sok más bolygón átsöpört a hullám miután elindult a galaxis közepén lévő gigantikus "fehér lyuk"-ból és még körülbelül 70 ezer évig fogja átsöpörni a galaxist (amely átmérője körülbelül 200 ezer fényév). Aztán majd egy új hasonló hullám fog elindulni és így tovább mind ameddig létezni fog a galaxisunk.

  netuddki

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Netudki, ezek szerint a georgiai kőtáblák szerkeztői tudták, hogy hamarosan jön az a bizonyos galaktikus hullám ami által az emberiség nagy része el fog pusztulni? Talán azért állították fel a táblákat azon a helyen, mert ott nem lesz sem földrengés, sem cunami meg ilyesmi és a galaktikus hullám után a túlélő emberek ott majd megtalálják őket, illetve a táblák új mózesi parancsolatai alapján képesek lesznek felépíteni egy új és jobb világrendet?

   Csilla

   Törlés
  2. azt senki nem állitja-állithatja, hogy ott nem lesz "semmi", de 108 tonnányi követ elég nehezen hord szét akármi..

   Törlés
  3. Kivéve ha megnyílik alatta a Föld. Vagy eltalálja egy meteor. Vagy ezek kombinációi. Szerintem a film végére mindent bevetnek majd a trükkmesterek, hogy látványos legyen a finálé. :)

   Törlés
  4. Valóban így van, kedves Csilla. Azonban a galaktikus hullám legfontosabb hatása nem az emberiség ritkítása lesz, hanem egy új evoluciós ugrás előidézése. Az előző galaktikus hullám az általunk Neandertálnak nevezett ember genetikai állományát változtatta azzá, ami jelenleg vagyunk és a most érkező hullám tovább fogja fejleszteni az emberiséget az Omega pont irányába. Így hát a táblák nem is parancsolatok lesznek az új ember számára, hanem csupán jelképes útmutatók a következő 27 ezer éves fejlődési szakaszunkban.

   netuddki

   Törlés
  5. Kedves Netuddki! Igazán megdöbbentő számomra, amit mondasz. E szerint igazuk volt a majáknak amikor egy ciklus végét és a következő ciklus kezdetét jósolták meg 2012-re az emberiség számára. Szerinted inkább több vagy kevesebb esély van a túlélésre ha valaki a Kárpát Medencében próbálja átélni az elkövetkező időszakot? Úgy hallottam, hogy ez nem egy közömbös hely a rejtett erők szempontjából.

   Csilla

   Törlés
  6. " Nincs értelme bármit is tenni, hogy elkerüljük a hullám hatásait, ezek mindenkit mindenhol el fognak érni"
   Netuddki barátom, ugye nem ez akart mondanivalód lényege lenni?
   Mert amúgy csupa olyan apróságokat közöltél TÉNYként, amiről teljesen hihető, hogy ezt itt egy netuddki tudja, és így van...
   Ja, és rendkívül sokat segít az igaz valóság megismerésében.

   Szulthan

   Törlés
  7. Igen, kedves Csilla, a Kárpát Medence lakói sokkal nagyobb biztonságban lesznek, mint bárki más ezen a bolygón. Először is azért, mert ez a térség rendkívül védett a nagy földrengések és szökőárak ellen, amik eggyüttesen rengeteg embert fognak elpusztítani hamarosan. Van azonban más is: a magyar ember olyan kiváltságos genetikai állománnyal rendelkezik, amely a legalkalmasabb a galaktikai hullám által idézett genetikai módosítások befogadására, így hát a magyar ember lesz az új emberiség MAG-ja. Persze, máshol is lesznek túlélők és ők is az új genetikai állománnyal fognak rendelkezni, de a magyarok olyannyira alkalmasak az új evolúciós ugrásra, hogy ők különösen védve lesznek a közeledő katasztrófák ellen. Olyan földönkívüli civilizációk fognak megvédeni minket a következő években, akiken már évezredek óta átsöpört a jelen galaktikai hullám és akik, ezáltal, nem csak átmentek ezen az evoluciós fejlesztésen, hanem a technológiájukat is olyan színtre fejlesztették, hogy képesek megvédeni minket (és persze más kiválasztott lényeket is más bolygókon, ahogy a hullám átsöpört vagy át fog söpörni rajtuk) a hullám által okozott természeti katasztrófák ellen.

   netuddki

   Törlés
  8. Kedves netuddki!

   A kárpát medence nem ősmasszívum...
   Annak földrengés térképe:
   http://www.seismology.hu/images/cikkek/seismicity/a_karpat-medence_foldrengesei.jpg
   (ráadásul hiányos...)
   Atilla városát földrengés pusztította el, volt amikor a Pilisből "hegy nagyságú" sziklák estek a Dunába, nem is olyan régen fél Komáromot összedöntötte egy földrengés a Dunában egyúttal épület magasságú cunamit okozva!!! Ma már minden új épületet tervezéskor komoly földrengés teherre kell megfeleltetni, talán nem véletlenül...
   Naivitás elhinni, hogy bele lehet ülni a tutiba, csak azért, mert mi a MAG népe voltunk (vagyunk?). A kegyelemért kő keményen meg kell dolgozni, ha követjük a szellem által vezérelt ébredés útját és vissza találunk a lelkünkhöz és Istenhez akkor lehet esélyünk, ha nem akkor könnyen kerülhetünk mi is a levesbe...
   Az emberiség nem pótolhatatlan!!!

   Szép Napot!

   Törlés
  9. "A kegyelemért kő keményen meg kell dolgozni ... "

   A kegyelemért nem kell megdolgozni.

   Ö.T.

   Törlés
  10. A kegyelem = új esély

   Amikor egyre többen attól rettegnek, hogy falnak megyünk (nem véletlenül), szerinted ez csak úgy jár?
   Isten szeret minket, de a néhány milliárd éves fejlődési lehetőség mellett ez emberi lét szükségessége még nem bizonyított, ha nem élünk a mostani lehetőséggel, akkor nem is fog...(ez személyes meggyőződésem)

   Szép Napot!

   Törlés
  11. Amiért megdolgozol, az bér, és nem kegyelem.
   Le van ám ez írva valahol, csak el kellene olvasni. ... :)))

   Ö.T.

   Törlés
  12. A pont a tiéd, de a színvonal hová lett? :-(
   Válaszolok valakinek, aki lehet, hogy csak szórakozni van itt, majd válaszokat kapok egy másiktól, aki csak a szavakon lovagol...ÁÁÁÁ!!!
   Az említett írást már egy ideje olvasom, de a végére még nem értem. Ezért megköszönném, ha a kötözködésen kívül idézetekkel is megtisztelnél, hátha a munka fejezete fölött átsiklottam... :-)
   Tudod, lehet bérért is dolgozni (van aki csak azért hajlandó...:-))), de lehet ám társadalmi munkát is végezni, lehet a családunkért is dolgozni, és lehet saját magunkért is. Én megpróbálom mindegyiket. :-)

   Szép Napot!

   Törlés
 7. Ennyi:
  http://www.youtube.com/watch?v=rmKScssfbus

  (...és semmivel se több:-)

  mj

  VálaszTörlés
 8. Nagyon köszönöm a választ kedves Netuddki. Mindig is tudtam a szívem mélyén hogy mi magyarok egy rendkívüli sorsra vagyunk hívatottak e világban. Ezt már több nagyon bölcs és szent ember is elmondta, most már értem is hogy miért. Áldás reád!

  Csilla

  VálaszTörlés
 9. Azért arra kíváncsi lennék, hány ilyen hasonlóan elnyomott, "most-már-végre-eljön-a-mi-időnk-is-a-hosszú-kizsákmányolás-után-mert-ez-a-természet-rendje" gondolkozású nép nyugtatgatja magát hasonló nézetekkel. Írhatná ezt egy szlovák vagy román is, akiknek genetikai és földrajzi hasonlóságai nem térnek el nagyban.

  VálaszTörlés
 10. Tessékmondani, akkor ez most a Választott Nép Project - version 2.0, csak más szereplőkkel?
  Vajon a földönkívüli civilizációk egy szerb származású magyarnak, (vagy egy sváb magyarnak) mennyi esélyt adnak a választott magyar néppel szemben?
  (És mennyit neked, ha a hullám ideértével kiderül, hogy a te pedigréd is tréfli? - mondjuk 1/4 oláh, 1/4 örmény, 1/4 tót, a fennmaradó egynegyeden cigányok, magyarok, ruszinok és egyebek osztoznak...:-)
  Vagy megyek a levesbe, mert rosszkor voltam rossz helyen és nem feleltem meg holmi genetikai kívánalmaknak?

  Ha ezt megboldogult Josef Goebbels, vagy a már a Walhallában praktizáló Dr. Mengele megérhette volna, sírva csapkodnák a falhoz a Birkenauban főzött pipereszappanokat..:-)))

  mj

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. mj -brateee! nemoj tako hirtelen :D
   a genetika az genetika.. ne keverjük a keritést a nyeritéssel.
   kiválasztott nép? sok nép van kiválasztva-mindegyik másra álltalában.. kérdezd meg az Ukránokat a repülőből rájukszórt cuccokról, az indiánokat az ősi tudásukról, a magyarokat a nyelvükről, a zsidókat az összetartásról, az irániakat a helyről, ahol élnek, a dél-szlávokat a testvériség-egységről,..stb..stb..
   Ha már a hullám ideértéről beszélünk, azt úgy tudom elképzelni, mint a Knowing végén. És az nem nagyon válogat..
   Viszont van egy időzitő-órám, amely jelen pillanatban 101napot mutat. Igen, november el(s)eje. A próbák ideje- ne legyen igazam. Utána 42 nap a pusztában és ABBA (12.21).. ne legyen igazam..

   http://www.youtube.com/watch?v=yqIo-xNnWi8

   sok a szöveg, megmérettetik mindenki.. ötödik pecsét.. ajánlom mindenkinek.
   http://www.youtube.com/watch?v=4-vClmhsBPc
   (külön a figyelmetekbe ajánlanám Latinovits Zoltán karakterét-felismeritek? igen.. ők azok, akik keverik a lapokat..)
   amig az emberek nem fogják fel, hogy a legfelső (számunkra látható) réteg egy követ fúj, addig nincs miről vitatkozni. és még fölöttük is vannak.. szürke eminenciások.. és még tovább..

   Törlés
  2. A Hullámnak nem kell válogatnia, a magyarok védett helyen vannak azt ennyi. Gyanítom hogy nem véletlenül vagyunk mi éppen ide valósiak, de azt is hogy azok is tudnak a Hullámról, akik nem ide valósiak és most éppen ide surrannak újonnan szerzett magyar állampolgárságukkal a palesztinoktól elrabolt országból.

   Lacimaci

   Törlés
 11. A res a georgetown koveken ugyan a Sarkicsillagra nez de 2012 december 21-en lesz egy moment when a res a galaxis kozepere fog nezni.

  J.

  VálaszTörlés
 12. Dragi zplus, ja sam miran... (hóttnyugodt...:-)
  Bármilyen is lészen (ha egyáltalán lészen) az a hullám, biztos hogy nem a mi háromdés homokozónk kategóriái érvényesek rá. Ha meg tényleg olyan válogatós, hát jól kösse fel a gatyáját, mert még a legdörzsöltebb szürke epilepsziás sem képes egyetlen fajtisztát sem felmutatni egyetlen nemzetből sem...:-)

  mj

  VálaszTörlés
 13. Mi van Mózi bátyám, mióta Velorexnél nem lehet névtelenül hozzászólni ide evett a fene? :)
  Nézd öregem, engem nem zavarnak a piti pszichológiai játékaid, ameddig másokat nem bántasz vele, de azért hadd jegyezzem meg, hogy ha már hülyítesz, akkor csináld pontosan! Ugyanis nem 27 ezer, hanem 26 ezer év a precessziós világév.
  Egyébként ott buksz le mindig, hogy hirtelen a semmiből felbukkansz két "idegenként", (most éppen "netuddki" és "Csilla" néven) akik piszok gyorsan a legnagyobb egyetértésbe kerülnek egymással - "Valóban így van, kedves Csilla" , "Nagyon köszönöm a választ kedves Netuddki.". Ha legközelebb sikeresebb akarsz lenni a szórakozásban, akkor azt tanácsolom, hogy először talán kezdjél el valaki mással (!) beszélgetni - ne ilyen szánalmasan önmagadnak válaszolgatva - és akkor talán nem szúrlak ki, és lesz sikerélményed, mely pitiáner siker biztos tudatában végre mosolyogva aludhatsz el este. Én drukkolok neked hogy sikerüljön, addig legalább jót nevetünk a szánalmas próbálkozásaidon, Lacimaci.

  VálaszTörlés
 14. 2000 évvel ezelőtt valaki azt mondá " a munkás méltó a bérére"
  Aztán aztat is mondá " nem sajnálkozást kérek hanem irgalmat" Gondolom másoknak.


  Húúú Mazsola egyre több cuccost találok amik igen érdekesek. Van amit be is copizok a gépbe....

  Igen ez az amire a fenti Tanitó azt mondta keressetek, soha ne hagyjátok abba a keresést.

  Viszont most félórára muszáj mert Hegi nyüszög vacsiért.


  Köszi a tálalást remek svédasztal van itt:)

  VálaszTörlés