2014. április 3., csütörtök

Game of votes
Április 6-án az ország a TV előtt fog ülni.
Az egyik fele a választási műsort nézi.
A másik fele meg a Trónok harca sorozat 4. évadjának első részét.
Hm. Valójában a tévézők mindannyian ugyanazt fogják nézni aznap... "trónok" ""harcát""... 
Amúgy meg érdemes figyelni, 1:22 - 1:27.


***

Addig is, csak hogy tudjuk kire savazzunk - Juan "El Risitas" Joya szakértő elmagyarázza mi a véleménye az elmúltnégyévről:

 
 
***

Komolyra fordítva a szót, itt egy 2007-es írás, akit érdekel:

"(...)


Föl kell ocsúdni.


Összességében elmondható hát, hogy az ország helyzete kétségbeejtő. A kommunizmus összeomlásával nyíló lehetőség mindmáig elsikkadt. Egy többpártinak álcázott, de alkotóelemei szembenállásának szorgalmas tettetése ellenére összehangoltan együttműködő szűk, áldemokratikus csoport ül a nyakán: a Sárkány uralkodik. A képviseleti demokráciának álcázott csapda jól zár. Nem csak az ál-többpártiság terén. Bár a demokrácia formális intézményei számára még azokhoz nem illő, szervilis ízű tiszteletet is igyekeznek meghonosítani, e rendszer szellemét és lényegi vonásait nem képviselik, eltorzítják, elhallgatják. A nép az összefüggések pontos megértése nélkül, de a bajt, amiben van, azért jól érzékelve, a kiábrándítónak talált demokráciától fordul el – attól, amit annak hisz – anélkül, hogy tudná, merre fordul. Zavartság, rossz közérzet uralkodik. A rossz sínre vitt társadalom már-már szétesőben van. Örvényszerűen húz lefelé az álkérdésekkel foglalkozás befelé tartó spirálja. Sehova sem vezet az elterjedt bűnbakkereső vádaskodások sora, csak hogy aki emögé bújik, annak saját sejtett, de be nem vallott felelősségével ne kelljen szembenéznie. Az adott mechanizmusok működése csak összeomláshoz vezethet. Máshol, ha a politika hasonlóan zsákutcába jut, előfordul, hogy a hadsereg beavatkozása menti meg a helyzetet. Néha a parlamentáris rendszer fölfüggesztése, az aktív politikai tevékenység betiltása, a pártok föloszlatása jelent átmenetileg megoldást, amíg pár évvel később azután mindent új alapokról lehet kezdeni. Magyarországon azonban, a múlt rendszer örökségeként, minden összefonódik. Nincs független belső erő, mely akárhogyan is, de meg tudná állítani az országot a lejtőn. Az egyházak sem rendelkeznek olyan tekintéllyel, hogy tőlük lehetne várni vezetést. Külső erőtől sincs mit remélni. Az Európai Unió kevés készséget mutat, hogy a demokratikus értékek hatékony őre legyen, és eszközei is korlátozottak.


Nem késő. A megoldás: önbizalom

Máshoz mint önmagához – ha tizenhét évig nem volt világos, mára azzá kellett, hogy váljon – nem fordulhat a nép. Ha semmi más nem is marad, önmagában bízhat. Nem tűnt el, akármennyire is félrehasználták eddig, a 80-as évek végén megjelent történelmi esély. Még minden megmenthető. Ha a dolgok rossz vágányra kerülése akadályozza is a tisztánlátást, a külső körülmények nem változtak hátrányunkra. Annyi bizonyos, hogy a kiúttalan áldemokratikus rendszer minden további perce csak káros lehet az országnak. Szerencsére a viszonyok olyanok, hogy megszüntetését könnyen és békésen el lehet érni.

Hamis az az unos-untalanul ismételgetett állítás, mely szerint a demokráciát leginkább a választáson való részvétellel lehet támogatni. Ez – így – nem igaz. A demokrácia lényege az önrendelkezés joga, illetve annak gyakorlása. Ha olyan körülmények állnak elő, hogy szavazás ezt nem tudja szolgálni, akkor a nem szavazás marad az eszköz mellyel e jogot érvényesíteni lehet. Annyi igaz, hogy demokráciákban a kérdés nem szokott így fölmerülni, de – pontosan erről szól ez az írás – Magyarországon olyan viszonyokat alakítottak ki a választás tartását értelmétől megfosztó, azt csak uralmuk állandósítására használó áldemokraták, amikor ez az egyetlen demokratikus út maradt az önrendelkezés jogának érvényesítésére. Biztosra vehető, hogy követése nem is volna hatástalan.


Kétségtelen, hogy az emberek szavazatai nélkül, ha választáskor, amikor nincs kik közül választani, otthon maradnak, az áldemokratikus rendszer elveszti legitimitását, magától fölgöngyölődik. Téves az az elképzelés, hogy bármilyen kevés leadott szavazat alapján is lehet a meglévő pártok valamelyikének kormányt alakítani. Emellett függetlenül attól, hogy papíron mi történhetne és mi nem, ilyen esetben mindenki tisztában lenne a kellő támogatottság nélkül alakult – a szavazatok hiányát sejthetően nagykoalíció kötésével mérsékelni próbáló – kormány erőtlenségével, mely önbizalom híján a senki által nem kifogásolt legalapvetőbb funkciók ellátására volna csak képes. Ennyi szükséges is az ilyenkor mintegy törvényszerűen meginduló belső erjedés átmeneti időszakára. A választástól való nagyarányú távolmaradás eközben egy csapásra számolná föl a mostani megosztottságot. Amint nyilvánosságra kerülne, hogy a lakosság (mondjuk) kilencven százaléka nem szavazott, elkezdenének másképpen nézni egymásra az emberek. Az  összetartozásnak a pszichikai válaszfalak leomlásával együttjáró fölismerése várhatóan  katarktikusan hatna, és a nép önbecsülésre ébredését hozná. A zsákutcából csak ez jelenthet kiutat. Ettől hárulhat el az a mindössze pszichológiai akadály, mely a nép saját ereje fölismerésének az útjában áll. A már szinte mindenki által óhajtott megújulásnak nem utolsó sorban lelkinek kell lennie. Egyidejűleg arról sem lehet kétség, hogy a rég elvesztett önbizalmát megtaláló társadalom maga dobná hamarosan a fölszínre azokat az új embereket és erőket, akik maguk sincsenek egyelőre tudatában a rájuk a jövőben váró szerepnek. Nincs értelme a csak a bénult tehetetlenség igazolására törekvő eleve rossz kérdésnek „És akkor kik vennék át a vezetést?” Nem lehet előre megmondani, hogy kik, értelmetlen és káros ilyesmin töprengeni. Éppen az a cél, hogy a társadalom megkapja, pontosabban önmagának megadja az esélyt arra, hogy ismeretlen, de kétségkívül létező tartalékai a fölszínre kerüljenek. Éppen az a probléma, hogy az évtizedek óta a saját érdekében országló, a hatalmat magának kicsalt, azt azóta együttesen bitorló elit elveszi a levegőt minden tőle független erő vagy személy megjelenésétől. A mostani viszonyok között már tisztességes embernek eszébe sem jut Magyarországon az undorral kezelt, nem a közös kérdések megoldásával, hanem a korrupcióval asszociált politika közelébe menni.


Lehet kételkedni abban, hogy a magyar nép fordul-e majd demokratikus jogainak nem szavazáson át történő, mozgalomszerű tömeges érvényesítéséhez, de annyi kétségtelen, hogy a jelenlegi zsákutcás áldemokráciának egy valóban demokratikus rendszerrel történő behelyettesítésére ez járható, és békés jellegét tekintve, ideális út.


A mindentudó „élcsapat” fogalomkörében mozgó kommunista gondolkodás terhes öröksége az a téves elképzelés, hogy valakinek a jövőt előre meg kell terveznie, mintegy koreografálnia kell. Szó sincs róla. Ennek csak az ellenkezőjétől remélhető jó eredmény. Értelmetlen minden csodavárás is, ami pedig nagyon mélyen és bénítóan hatja át máig a közgondolkodást. Értelmetlenség volt egyesek naiv reménye, hogy Habsburg Ottót kellene elnöknek választani, „majd ő hoz pénzt.” Értelmetlenség volt abban bízni, hogy az Európai Unióhoz csatlakozás majd magától megoldja a problémákat, és ugyanilyen értelmetlenség az euro bevezetésének majdani áldásos hatásától is bármit remélni. A múltban keresett dicsőség felé fordulástól sem lehet a helyzet semmiféle javulását várni, és nem segít az sem, ha az átlag magyar abban az önáltatásban keres vigaszt, hogy „mindenhol ilyen a politika”. Ez nincs így, de ha lenne, akkor sem következne belőle semmi. Hiba lenne ettől az írástól is a járandó út ennél pontosabb kijelölését, afféle mindenható formula részletes előre megtervezését elvárni. Csak a valóban demokratikus keretek kialakítása a fontos, a többi spontán erők majdani megjelenésén múlik. Bénító kishitűségen túl, abszurditás is azt föltételezni, hogy egy tízmilliós, a civilizáció csúcsán lévő, rétegezett társadalommal rendelkező államban nincs személyi alternatívája néhány, a hatalomba magát odatrükközött áldemokratikus csoport uralmának. Csak az esélyt kell megkapnia a társadalomnak az egészséges kibontakozásra. Ebben kell bízni, a magyar nép erejében és képességeiben, nem valamiféle, ahogy egyesek elképzelik, mindent egy csapásra megoldó személyi importban, vagy ahogyan mások teszik, a Szent Korona oltalmában. 


Ideje, a legfőbb ideje, mindnyájunknak nagyon mélyen elgondolkozni. "

Forrás, és teljes írás: http://www.kibulizottorszag.net/

***

Három gondolat még a végére:

1. A savazósdi rendszerről sokat elárul, hogy a szavazatokat egy urnában kell leadni (Lujza)
2. Mifelénk az egyetértés, a "rendben" jele a pipa. Az X általában a "rossz", "hibás", "törlendő" és "nem egyetértés" jele... Erre majd emlékezz, amikor ott állsz egyedül a függöny mögött, előtted a papír, kezedben a toll. Nem akarok ötleteket adni, de akár ki-X-elheted az összes rendelkezésre álló rubrikát - a "nem támogatom egyiket sem" biztos jeleként... :)
3. Azért ha mégis elmennék ikszelni a Trónok harca előtt, az biztos, hogy csak a nemzet
+1: Ha rám hallgattok, mindenki azt csinál amit akar.:)


Zárszóként, aki egy film helyett egy igazi tragikomédiát akar nézni, tegye akár ezzel:

https://www.youtube.com/watch?v=2AFIWG7wuE0

(mulatságos így utólag megnézni a két személyiségzavaros pszichopata báb karizmatikus államférfi "párbaját", összevetve az elhangzottakat az azóta eltelt időszak történéseivel, hehe...)

136 megjegyzés:

 1. Azt hiszem ez ideillik:

  https://www.youtube.com/watch?v=6VOnl2-aYfQ

  :))

  VálaszTörlés
 2. És ez is:

  "Amikor valamikor januárban megszületett a gondolat, hogy az Egyesült Államokban most már tekintélyes hagyományra visszatekintő, és jelentős népszerűségnek örvendő Science Debate mintájára mi is rendezzünk tudományos vitát a választásokon számottevő támogatásra számító pártok közt, még minden egyszerűnek tűnt. Hiszen - gondoltuk naivan - miért ne akarná egy politikai erő, hogy potenciális választói minél jobban megismerjék a programját?

  Nagy reményekkel indultunk neki a dolognak, hogy aztán fokozatosan be kelljen látnunk, hogy eredeti célunkat (a minden politikai erő által felkarolt vitát, programütköztetést) nem érhetjük el. Nem érhettük el, mert a jelenlegi két legnagyobb parlamenti párt vagy nem is méltatta válaszra többszöri megkeresésünket (Fidesz), vagy egyszerűen köszönte szépen, de nem élt a lehetőséggel (MSZP)."

  http://index.hu/tudomany/2014/04/03/a_nagyok_tesznek_a_tudomanypolitikara/

  A "kis pártok" azért kitettek magukért, érdemes elolvasni, látni hogy azért soraikban vagy mögöttük állhatnak valódi szakemberek is, akiknek a populista ígérgetésekkel szemben vannak konkrét elképzeléseik is.


  ---

  És hogy miért izgat engem most ez az egész színjáték? Nem tudom. :) Talán legjobban úgy tudnám megfogalmazni, hogy ez az egész részemről nem más mint kíváncsiság.
  Érdekel a "képviselők" meggyőződése, az újságírók releváns kérdései, ugyanúgy, mint ahogy belülről figyelem a saját felbukkanó gondolataimat, érzelmeimet is egy-egy riport vagy cikk megnézése során.

  A választásokkal kapcsolatban túl nagy meglepetésre nem számítok, mert még mindig vastagon ugyanazok a háttérerők mozgatják a szálakat mint eddig is, de azért reménykedem benne, hogy a Fény ugyanolyan jótékony hatással tudja megtermékenyíteni mindannyiunk - így akár még egy politikus! - életét is - és ennek meg kell mutatkoznia a közéletben is.

  Szóval bármilyen furcsa is, a Vízöntő korszak küszöbén én határozottan látom a szellemi fejlődést / tisztulást még az alapvetően vaskori politikában is - és ezt nem másnak tulajdonítom be, mint a Tudat ilyen irányú "mozgásának".

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A legjobban ez a gőg "tetszik":

   http://index.hu/tudomany/2014/04/03/a_fidesz_valasza_az_index_tudomanypolitikai_kerdessorara/

   Törlés
  2. Ha valaki esetleg nem is a gesztenyekaparás céljából akar politikus lenni, ebbe a közegbe bejutva szinte garantált, hogy igen nagy százalékban gesztenyekaparóvá fog válni.
   A politika szerintem az, ahol a hírnév, hatalom, pénz kézen fogva jár a maga felé hajló emberi természettel… kevésbé filozofikusan: ezek csak hazug disznók, vagy gyorsan azzá válnak, valamint bármilyen „színű” ólban jól szaporodnak.
   De hát én nem értek a politikához …. sem az állattenyésztéshez :)))

   Törlés
  3. Hja. :)

   Mindenesetre (számomra, mondom) érdekes látni az egyes öltönyösök meggyőződését, ahogy már annyiszor hangoztatnak egy hazugságot, hogy menet közben maguk is elhiszik. Elképesztő tudatformálás zajlik ebben a közegben, miközben az egészet felülről irányítják a think-tank organizátorok. De még ebbe a közegbe is lehetősége van a Fénynek bejutni, és én ezt látom (remélni),...

   Törlés
  4. "De még ebbe a közegbe is lehetősége van a Fénynek bejutni, és én ezt látom (remélni),..."
   Végül is azt mondják az okosok, a bennünk erősödő belső fény egy idő után ki fog terjedni az egész valóságunkra. Szóval ez már a kiterjedő benső fényesség jele nálad, jelen esetben ez áradhat, valóságunk eme setét szegletébe. :)))

   Törlés
  5. Először is szavazás ez az ál-pártoskodó cirkusz és nem választás. Mert választani csakis és kizárólag "odafentről" lehet - csalhatatlanul. Akire pedig az "egekből"/a magasabb rezgés-szintről esik a választás arra idelent már nem kell szavazni. Azt csak el lehet fogadni. Más megoldás ugyanis nincs. Egy a szakralitást önmagában megtestesítő táltos-avatár - legyen az akárhanyadlagos is - minden kompromisszum nélkül ural mindent ami "alá esik". Na persze ennek aztán semmi de semmi köze az álságosan 6almoskodó démon-kráciához. Ez a "földre szállt égi uralom" azonban hiába hierarchikus a belső rezgés-mérték függvényében - mégis mellérendeltségi viszonyokat teremt. Mert mindenkinek meg van/lesz a maga már cseppet sem alacsony szintjén a maga feladata. Aki meg "szinten aluli" az így vagy úgy de eltávozik - először éppen innen a Kárpát medencéből.

   Törlés
  6. Szerintem is lesz nagy jövés-menés itt a Kárpát medencében.
   ..és igen, kizárólag odafentről lehet választani csalhatatlanul.
   És az már nagyon egyértelmű lesz, nem fogunk majd vacillálni.

   Éva

   Törlés
  7. Képzeljük el hogy szembe jön velünk egy ember glóriával a feje körül, aztán egy másik még nagyobb glóriával a feje körül. Majd jön egy harmadik akinek már az egész teste körül glória van - fényárban úszik mindene. Aztán ezek a "feltámadt szentek" mind3an elkezdenek "ügyködni" - halálos betegeket tesznek makk-egészségessé, ételt-italt bármit előteremtenek a "semmiből", ránézésre mosolyt varázsolnak az emberek arcára, amerre csak járnak az emberek kedélyállapota ugrásszerűen megjavul ecetera. Kérdés hogy akkor kiket is fognak a vezetőiknek elfogadni a hétköznapi emberek. Illetve nem kérdés mert a jelenlegi politikusoknak, hatalmasoknak abban a szent pillanatban befellegzett.

   Törlés
  8. "" Képzeljük el hogy szembe jön velünk egy ember glóriával a feje körül, ""
   Szerinted ez elég ? sajnos a mai világunkban ezt az emberek nem tudják meglátni . Elsősorban akik rendelkeznek azokkal a képességekkel amiről írsz , az ügyködésének elsősorban nem az emberisegen kellene történnie , hanem azokon akik az emberiséget elzárják az öntudatra ébredéstől .
   Vagyis ahogy én látom amíg valaki a "börtönőrök" felett nem tud hatalommal rendelkezni addig hiába hókuszpókuszzol a börtönben . Ha meg van hatalma a "börtönőrök" fölött akkor ki tudja nyítni a kapukat , és minden egyértelmüvé válik .

   Törlés
  9. Én is várok már egy jó példát olyan szereplőre aki tetszés szerint ki-be mászkálhat a színpadok között, azaz olyan tudatosság ami már ezen a 3D szinten érinthetetlen. Egy ilyen tudna példát mutatni. Egy ilyen lehetnék akár én is, vagy bárki.
   Rajtunk múlik.

   Törlés
 3. "There is only one hell: the one we live in now"

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Na, valaki figyelt! :)

   (nem volt nehéz, ezen utalás után:
   "Amúgy meg érdemes figyelni, 1:22 - 1:27. ")

   Törlés
 4. Hát... ha azt feltételezzük akadnak errefelé időnként olyan csókák is, akik nem a zsebtömködést, meg a Egójuk polírozgatását tekintik mindennél előrébb való szórakozásnak, akkó láthassuk, hogy a létezést azér páran mán megpróbálták mindenféle módszerekkel/elgondolásokkal némiképp elviselhetőbbé/jobbá tenni.
  Csakhát... mivel roppant optimista fajzat vagyok (gyengébb pillanataimban) a fentebb idézett írásban szereplő "baszok a öltönykék savazgatós hülyeségére" nagy tömegben még egy jódarabig nem fog kiviteleződni. Bár... azért lenne nagy pislogás magasan ülő arcainknál az kétségtelen.
  Vagy... csak simán hamisítnának pár statisztikát, és úgy állítanák be, ahogy nekik megfelel. (Mintha még sosenem tettek vóna ilyent. S ha mán eccer élt ilyesmivel többször mérne tenné meg? Ugyi.)

  Aztán.
  "Azért ha mégis elmennék ikszelni a Trónok harca előtt, az biztos, hogy csak a nemzet."
  Ha a enyim vélemény számít valamit valakinek, hát... Valahogy nem viseltetek mán olyan jó szívvel Vóna úr fejivel jelzett tömörülés iránt, mint monyuk a legutóbbi savazósdi környékin. Látszik bizonyos "szelídülés" meg "elkurvulás" ebben az öltönyös társaságban is. De... mint fentebb emlegettétek, ebben a jáccásban mindenki bemocskolódik valamilyen szinten.
  Megoszt... amúgyis vaneza... szemrángásom, ha öltönykét látok. ;)

  Szóval, ha a öltönykék a nagy vérre menő jáccásban jól megszívatták egymást/magukat, meg legyilkolászták/besározták a fajtájukat (ennél is jobban), akkó... Maj' kacarászok kicsit, oszt élem tovább a megszokott napjaimat. ;)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Én azt látom, hogy ez a szelídülés csak a választók bizalmáért megy, mert rájöttek, hogy csak így lehet megnyerni ezt a játékot, de ha ODA-kerülnének, akkor elkezdenének takarítani. Ami azért igencsak ráférne erre az országra, valljuk be őszintén itt magunknak.

   Az oroszlányoknál épp most derült ki, hogy a rend kedvéért hajlandóak lemondani bizonyos "demokratikus" (értsd: elfajzott "bármit bárkivel megtehetek") jogaikról is... Figyelemreméltó...

   Törlés
  2. Szerintem is csak színlelés....Aztán jön a nagy színeváltozás !
   Anna

   Törlés
 5. Hát, nem mondanám, hogy nem zavar, hogy a (kis részben) idézett írásomat a jobbik reklámozásával kötötték itt össze. Írásom lényege, hogy a problémáink a demokrácia mindössze tettetéséből származnak. Abból, hgy amit annak mondanak, nem az. A megoldás csak a valódi demokrácia lehet, nem amiért a jobbik dolgozik, a demokrácia – ahogyan kívánja – már nyílt elutasítása.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves András,

   Elképzelhetőnek tartom, hogy a demokráciának vélt vágyálmot a jelenkori emberi közegben lehetetlen megvalósítani. (Legalábbis nem látni erre túl sok jó példát még nyugaton sem, talán Svájc, ahol azt hiszem minden lényeges kérdésről népszavazás dönt.)

   Ebből meg az következik, hogy a sok embert irányítani kívánó hatalmasok vagy nyíltan vállalják a rendpártiságot (elfajzott esetben diktatúrát, szerencsésebb esetben az orosz mintájú nemzetállamot) vagy folytatják ezt az áldemokráciát, ami a Föld nyugati féltekén jelenleg hatalmon van.

   Törlés
  2. Ugyan már! Egy halom országban van tényleges demokrácia. Magyar önmegnyugtatás csak azt hajtogatni, hogy mindenhol az megy ami nálunk. A jobbi biztosan csak tovább züllesztené, ha rajta múlna az állapotokat.

   Ha már olyan kedves vagy, hogy idézel, idetartozó lehetne amit arról írtam, hogy az egyetlen kiút, ha a magyar nép saját (azaz nem egy újabb vezár) kezébe veszi saját sorsának intézését. A mostani viszonyok között, ez is idézhető volna, ha valaki nálunk szavaz, mindenképpen maga ellen szavaz.

   Üdv.

   Törlés
  3. Nos ezzel nehéz vitatkozni, nem is kívánok. :)

   Törlés
  4. Remek, de jó szülinapot attól még kívánhatnál! (Majd igyekszek az idézést az ajándéknak fölfogni)

   Törlés
  5. Köhh... bár magam szoba-tudatlan levék, így nem látom azon országokat, ahun csak úgy hasít a demokrácia. Na nem az a kamatrabszolgás, mi kutyánk fijás verzió, mint mifelénk.
   Vagyis, mivel rencerszinten mindent a harács, meg az irányítgatási mánia hajt, így a jelenlegi arcok kellően hajlékonyak és lekenyerezhetők ott a magosban. Függetlenül attól, hogy épp milyen mértékben veszik figyelembe a alattuk karistoló muslincák kívánalmait. Mi több, azsenem biztos mostanában látott mán bárki is a vén Jurópában olyant demokrácia. De... ennek látcatya csak vélhetően a feszt sulykolt propaganda hatása. (Hm... lehet el kéne járnom egyemegre, hogy legyen írásom róla értem, és mívelem a társadalomnak tudományát.)

   Viszont, ha onnat nézem a jelenlegi rencer mifelénk (is) inkább egy sunyulós feudalizmus... féleség. Elvégre jól elkülöníthetők bizonyos kasztok, s nem okos dolog beugatni a kaszton kívülinek, különben... Tehát, ha a átlaghumán relatíve nyugodtan szeretné eltölteni a húsrucijára kiszabott időszakot, nem duhajkodik felelőtlenül bele a nagyok dolgába. Hacsak... nincs felkészülve mindenféle kacifántra, meg molesztálásra.

   De lehet rosszul látom. ;)

   Törlés
  6. A demo(n)kracia szó önmagáért beszél...
   A krácia uralmi rendszert jelent...
   Az előtag jelentése pedig lehet bemutató, lehet ördögi és lehet népi...
   Nép uralom tudtommal sehol sincs...(Annak egyetlen, nem szó szerinti formáját ismerem...A Szent Korona nevében, a Nép és a Világ érdekében gyakorolt Szakrális Királyságot, melyben a Nemzet által egyhangúan megkoronázott Szakrális király, isteni útmutatás és beavatás mellett az ú.n. nép nevében uralkodik... )
   Ezért maradnék az ördöginél v. a bemutatónál..."There is only one hell: the one we live in now"
   (bár az idézet jelentésével nem értek teljesen EGY-et, mert a hitem szerint léteznek alsóbb világok is...)

   Törlés
  7. Jómagam a Korona országának tartom Magyarországot, csak addig nem tud ez a minőség működésbe lépni amíg a nemzet fel nem nő hozzá. A szakralitás még hiányzik a magyarokból, hiába az egyébként sok jó szándékú ember, ehhez az még édeskevés. Amúgy egyetértek a soraiddal.
   Éva

   Törlés
  8. "Demokraták" ébresztő ! Olyan hogy demokrácia sosem volt és sosem lesz - az egész csak szemfényvesztés/megvezetés. A mostani maradék Magyarország meg ha úgy tetszik fényévekkel előrébb tart mint bármely ország is a Földön - ami persze nem véletlen. Egyszerűen azért mert itt az adott km2-re eső, felébredt, megvilágosodott, már "poklot járt", főnix-madarként feltámadóban lévő potenciális táltos-avatárok száma nagyságrendekkel több mint bárhol. Arról nem is beszélve hogy a nagy "civilizációs" központokban csak vaksin és messziről "ugatják" a valódi szakralitást/szakrális feltámadást az egyébként éktelenül kőműveskedők.

   Törlés
  9. Éva .
   A hozzászólaidból látva érdekelhet ez az oldal , ha még nem ismerted akkor tudom ajánlani .


   http://kiralysag.network.hu/

   Törlés
  10. Köszönöm Merkurius, ezt nem ismertem, a Szkítiától Maghrebig előadást egyébként nemrég hallgattam meg, Pap Gábor hívta fel rá a figyelmemet.
   Éva

   Törlés
 6. B@szki Mazsi, Te a Jóbbikra pujgatod a népet..?
  Ez mondjuk le se esett, meg nem is érdekel.. :D
  *****
  A linkről meg annyit.. tegnap Quedra linkelt valamit időzitve, mire én rákérdeztem, hogy biztos jó az időzités? mert én máskor szúrtam ki valamit.. az időzités jó volt.. :D
  (a Te időzitéseddel a lengeruhás csajt is ki lehetett volna.. szúrni :D )

  VálaszTörlés
 7. No... mivel az a írás bloggazditól olyan savazós-nemsavazósra (is) sikeredett...
  Lássátok hogyan csinyálják ezt ügyesen hozzáértő csókák:

  http://kuruc.info/r/57/126029/

  Van itt minden, mi szem-szájnak ingere. Rádolgozás a érzelmekre, felelősség tologatás, hibáztatás, riogatás, miegyéb...
  Summon:
  "Az már nem rajtunk múlik, mihez kezd majd e felhatalmazással az, akinek a bizalmunkat adtuk..."
  S meglátásom szerint itten van a kutyus elhantolva. Merhogy a eddig levezetett írás szerint meg mégis. Akkó most hogyis?

  VálaszTörlés
 8. Kiemelném ezt a néhány sort az írásból, mert nagyon fontosnak tartom.

  A demokrácia lényege az önrendelkezés gyakorlása. Ha olyan körülmények állnak elő, hogy szavazás ezt nem tudja szolgálni, akkor a nem szavazás marad az eszköz mellyel e jogot érvényesíteni lehet.
  És akkor kik vennék át a vezetést?” Nem lehet előre megmondani, hogy kik, értelmetlen és káros ilyesmin töprengeni. Éppen az a cél, hogy a társadalom önmagának megadja az esélyt arra, hogy i s m e r e t l e n, de kétségkívül létező tartalékai a felszínre kerüljenek.

  Hát aki foglalkozott már a Korona kutatással az tudja mire utalok..
  Éva


  VálaszTörlés
 9. Én azt vallom, két dolog felettébb árthat az ember egészségének: orvoslás-orvosok és a politika-politikusok.
  Tartózkodom is attól az illúziótól, hogy a fenti iparágakba helyezzem a bizalmamat, hogy ezek fogják biztosítani jövőbeli testi-lelki egészségem.
  A sorsjavítás reménységét adják nekünk mindig ezek a drága politikus emberek.
  A nagy kár az, hogy a sorsjavítás is tipikusan az a valami, aminek nem kint van az állító gombja, legfőképpen nem mások kezében.
  Amíg olyasféle kicsike létezőnek gondoljuk magunkat, aki az adott ország kicsinyke tagjaként abban reménykedik, hogy majd számít a szava és a választott drága urak majd csak ezért dolgoznak ezerrel, hogy naposabb, eu-komfortosabb, demokratikusabb játszótéren játszhassunk, sokkal jobb közérzettel, mint az előző ciklusban… ugyan már…
  De hát kellenek a mesék így felnőtt korban is, csak hát én sajnos rögtön ideges leszek tőlük….
  Valamint rám jön egy kényszer tünet is, hogy hozzászóljak ahhoz, amihez tényleg nem értek… meg hát nem is akarok hozzáérteni.. :)))

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Akkor lehet, hogy Hozzád közel álló lesz ez a kis dalocska:

   DJ Bizonytalan: Mi van itt?
   https://www.youtube.com/watch?v=7sbpdv7QjHk#t=137

   :)

   Törlés
  2. Mikor szavaidat olvasom, úgy érzem, nincs még minden veszve.. örülök és köszönöm, hogy ezt leirtad.

   Törlés
  3. Köszi Mazsola a dalocskát :)), azért ilyen „mélységig” nem tud felzaklatni a bizonytalanság, azt hiszem lassan hozzám már semmi nem áll közel :))
   Igyekszem azért kontrollálni magam, tudván teljes elutasításban lenni általában egy rejtett ragaszkodásnak a jele.
   Meg is szoktam nyugodni, mert még vannak valamiféle emberi reakcióim, mondjuk, ha pl.a képernyőn meglátom Selmeczi Gabriellát, agyonszoláriumozva, póthajjal, Chanel kiskosztümben, sütve róla a szociálisan érzékeny image…… bennem rögtön bekapcsol a reagálási funkció, de az az elég rövidke : n e m h i s z e k n e k e d mondatban ki is merül… valamint beindul egy ösztönös csatornaváltási funkció.
   A fenti reakciók nálam nem pártfüggőek, bármilyen „színes” politikai egyéniség aktiválhatja.:)))

   Törlés
  4. Ez nem is olyasmi, amihez érteni kell. Elég azt tudni, te magad mit szeretnél és a miért, azt azután képviselni, nem másoktól várni, hogy szállítsák neked. Amikor egy társadalom tagjai így kezdenek viselkedni, a körülményekhez és egymáshoz eszerint viszonyulni, már útban van az adott társadalom/közösség fölemelkedése. Nálunk ez hiányzik.

   Törlés
  5. Helyesen: „....és azt miért.....”

   Törlés
  6. Kedves B. A. először is, Isten éltessen sokáig, boldog szülinapot! :)))
   Abban egészen biztos vagyok, hogy nem én vagyok a megfelelő beszélgető partner, de mintha arra utáltál volna, amit írtam, így reagálok valamit.
   „ez nem is olyan, amihez érteni kell”
   Ez nagyon megnyugtató számomra, ugyanakkor néha kissé nyugtalanítóvá tud válni, hogy sokan mégis azt élik meg, hogy értenek hozzá és ehhez íróasztalt is kapnak.
   Merem remélni, hogy ahogy írod valamilyen szinten (lehet nem politikai magasságokban) ilyesmikre jutottam én is:
   "Elég azt tudni, te magad mit szeretnél és a miért, azt azután képviselni, nem másoktól várni, hogy szállítsák neked."
   Minden szépeket! :))

   Törlés
  7. Helyesen : "utáltál" az utaltál akart lenni :))

   Törlés
  8. Nem tudom mit jelent az, hogy „megfelelő” beszélgető partner.

   Szülinapit kösz, azzal együtt, hogy közben az odébb.

   Törlés
  9. Olyan értelemben nem „megfelelő”, hogy bár írtad nem kell érteni a politikához, veled ellentétben én valóban tényleg nem értek hozzá.
   Érdeklődés hiányában soha nem tanulmányoztam, nincs rálátásom az összefüggésekre, ami a reális véleményalkotáshoz és bármiféle ezzel kapcsolatos beszélgetéshez elengedhetetlen, vagyis józan megítélésem szerint nem vagyok megfelelő beszélgető partner ezekben a témákban.
   .... csak egy mondattöredékre reagáltam, ezzel ki is merült a témával kapcsolatos kevéske "hozzáértésem" és mondandóm. :)

   Törlés
  10. Én meg (értettelek), arra igyekeztem utalni azzal, hogy nem tudom mit jelent ez, amit valamikor réges régen nagy betűkkel írtam ki a szobám falán:

   A TE GONDOLATOD ÉR ANNYIT, MINT BÁRKI MÁSÉ.

   Merthogy ez nem magas képzettséget kívánó betöltendő állás kérdése. Közös ügy, amiben mindenki egyformán érintett, így ugyanolyan megfelelő, mint mindenki más.

   Törlés
  11. Hogy mi is a közös ügy, amiben mindenki egyformán érintett?
   Például a politikát én nem érzem közös ügynek, bár művelői leginkább ennek látszatát igyekszenek elhitetni velem.
   Bizonyos „szintig” valójában én semmit sem látok közös ügynek, mert csak egyéni ügyek vannak, amik közös térben helyezkednek el, annak az illúzióját keltve, hogy egymásra vagyunk utalva és függünk egymástól.
   Amennyiben nem társadalmi és politikái keretek szerint gondolkozom, hanem a valóságot más alapján határozom meg, számomra csakis ebben az esetben van közös ügy. Vagyis a valóság és én egyek vagyunk, illetve mindenki valósága a saját közös ügye, ami önmagában helyezkedik el.
   „Te gondolatod ér annyit, mint bárki másé. „
   Ez nagyon szép, magam nem is kételkedem a saját gondolatom értékességében.
   Valójában mindenki a saját gondolatát tartja a legtöbbre, mert az legfontosabb és legértékesebb számára, ugyanis a valóságát ez határozza meg.
   A gondolatok olyanok, mint a koordináták, meghatározzák azt, hogy hol állunk a valóságban.
   Más gondolatára magam nem mindig tudnám azt mondani, hogy olyan értékes, mint az enyém, mint ahogy magam sem várom el, hogy az enyémre bárki ezt mondja. :)))

   Törlés
  12. "Más gondolatára magam nem mindig tudnám azt mondani, hogy olyan értékes, mint az enyém"
   Fura...
   Nekem sosem "a enyém" gondolatok fontosak, hanem az, amiért leírom...
   Pont ezért amikor tehetem, inkább idézgetni szoktam...ha meg nem, akkor sem "kerítek túl nagy feneket" a leírtaknak... :)

   Törlés
  13. Én nem igazán értem, hogy mire is gondolsz SZ.N…de remélem, úgyis egyre gondolunk (de ha látszólag nem, akkor is lehet átmenetileg akár két Nap is az égen :)) )
   Első hallásra bizonyára kissé nagyképűen hangzó kijelentés az, hogy az „enyém” gondolatok a fontosak.
   A gondolatot, amit esetleg leírsz, csakis egy szintén bentről jövő saját gondolat inspirálására teszed Mi a különbség? Leírva vagy fejben, vagy egy előző inspiráló gondolatra reagálva…. ígyís -úgyis, csak a sajátod.
   Kerek egy világban igazából, mondhatni egyetlen fontos személy van számodra, az pedig önmagad, ugyanis mindent őrajta keresztül érzékelsz, látsz, tapasztalsz, az egész mindenséged önmagad leképezése…. Az egész létezést főként gondolati leképezés formájában éljük meg.
   Állsz egy tükörteremben, ami csak rád reflektál, minden, ami visszasugárzik rád annak te vagy a gondolati forrása.
   Csakis a magad látásmódján keresztül látod meg pont azt a színű virágot a mezőről, és azok a gondolatok, amik látszólag máson keresztül megtalálnak, végső soron mindig csakis a sajátod, vagyis a legfontosabb számodra.
   No de lehet már túl nagy feneket kerítettem a saját gondolatoknak, lehet idézeteket kellene keresnem rá, no de kitől (tőle vagy magamtól)... vagy menjek bevenni a gyógyszerem? :)))

   Törlés
  14. Az egyén valójában Egy Én. Az egység pedig valójában EGYség vagy Egy s Ég. A gyógyszer meg Gyógy/ító/ Szer/tartás/.
   Valóban úgy helyes mint fent: "...csak egy-én-i ügyek vannak amik közös térben helyezkednek el..."

   Törlés
  15. Azok a gondolatok sem a enyémek, melyeket megérzések vagy sugallmak formájában kapok és azok sem melyeket olvasás vagy felvételek formájában kapok...Az hogy ezekből mit ollózok össze és úgymond mit sütök el úgy, mintha a enyém lenne, az a minden esetben a lelkiismeretemen múlik...
   Ezt a tükör izés MAGom látásmódját már sokszor olvastam tőled, de egy jó nagy hangzatos féligazságnak tartom. Akit váratlanul hátulról leüt egy jól megtermett ...gyerek az nem fog tükör izékben gondolkodni, de még karmikusnak sem kell lennie feltétlenül az események, mert sokféle erő/energia dolgozik a világban. Aztán elég nehéz kívülről megítélni, hogy kire-mikor-milyen sugallmak HATottak...
   Kerek világomban nem egyetlen fontos személy VAN, mert sok MindENKIhez kötődöm...de való igaz, még fejlődnöm kell, mire mind EGY lesz...de az is lehet, hogy majd nekiállok érdemtelenül Istent játszani, mint az asztalos/kőműves/vakoló mesterek...(de ez utóbbit inkább mégsem...) :P

   Törlés
  16. Hmm :). … az tényleg nagyon fontos, hogy a hangzatos féligazságokat ki tudja az ember szűrni az életéből…
   Kissé ott azért elakadhatunk, hogy mi is az abszolút igazság, ugyanis ez nem könnyű kérdés, általában az, ami nekem fél, az lehet a másiknak egész vagy épp negyed sem.
   Véresen komolyan azért nem érdemes venni a kérdést, hisz elég csak az életünkön végignézni, hogy 10 évvel ezelőtti igazságunkhoz képest, mi a mai igazságunk, ami szintén átíródhat pár év elteltével… legalábbis nálam így zajlik.
   Az, hogy a másik mit és hogyan gondol, az egy eléggé szabad valami.
   Amikor Gandhi India függetlenségéért harcolt, az angol kormányzat azt mondta:„Nem adhatjuk meg nektek a függetlenséget, mert nem tudtok magatok felett helyesen dönteni”. Gandhi erre azt mondta: „akarjuk azt a jogot, hogy helytelenül dönthessünk magunk felett”.

   A függetlenségünk és saját igazságunk soha nem fog sérülni, kevesebb lenni az által, ha megadom a jogot a másiknak arra, hogy féligazságokban higgyen és mondjon…
   A vallások régen és ma is hajlamosak voltak, a másik „féligazságait” kissé véres módszerekkel kiigazítani, a kis lelkeknek önállóan is van ilyesféle hajlamuk, hogy kis tusakodással megerősítsék magukat, meg hát ezen keresztül a saját, éppen időszerű igazságukat.
   Magam biztosan nem akarom ezt, de valószínű sokszor esem ebbe a hibába, előnézést, ha most ez történt. Pusztán a leírt sorokban kissé hangsúlyosan és dominánsan hangzik minden, ugyanis nem a teljes személyiség jön át, de remélem nálam a való élet azért más képet mutat.:))

   Törlés
  17. Folyt.köv.:)) Isten oly sok szép tulajdonsággal, képességgel felruházta az embert, csak hát mégis ott van mindig egy kis belső bizonytalanság a létezgetés helyes megélésével kapcsolatban ( ez már csak ilyen egy játék)
   Eme frusztrációt többféle módon enyhíthető pl. a másik kóstolgatásával, tiltott szerekkel, de egy kis mulatozással is.
   Javaslom a harmadikat:
   https://www.youtube.com/watch?v=20gkBZSqQI4&feature=mfu_in_order&list=UL
   Talán a világ egyik legszebb szövege és zenéje, lévén mindannyian fellegajtó nyitogatók vagyunk, ha másban nem, de ebben talán egyetérthetünk.
   „Én vagyok az, aki nem jó, Fellegajtót nyitogató. Nyitogatom a felleget, Sírok alatta eleget. Ifjúságom telik el, Azért a szívem hasad el. (Az anyád ragyogós csillaga.) Ifjúság gyöngykoszorú, Ki elveszti, de szomorú. De bolond volnék, ha búsulnék, Ha a búnak helyet adnék.Én a búnak utat adok, magam pedig vígan járok”
   :)))

   Törlés
  18. Alakul...Az a bizonyos "tükör" már kezd tisztulni...:)))

   A Csík zenekart Köszönöm, bár nem szeretem őket. A tömör véleményem annyi, hogy zenei prostituáltak...Tavaly nyáron egy nagy családos Somló-hegyi túra után megnéztük koncertjüket a Dobai kastély parkjában, ahol lányom csak ennyit mondott: "Menjünk innen, mert ez zajos..." A virtuóz jam-elés nem egyenlő magyar népzenével...(szerintem)
   Ha már választásról szól a cikk...Őket nem választanám...ahogy a liberálisan "bonyolult" Lovasit sem....

   Törlés
  19. A tükör tisztul, ez igen örvendetes, bár személyemmel kapcsolatban ez sok jót azért még nem jelenthet, mert ugye a tükörben sok mindent láthat azért az ember.
   Megnyilatkozásimmal párhuzamba hozott jelzők alapján: szabadkőműves, liberális, prostituáltak…. kissé aggódok, hogy túl szép kép abban a tükörben azért még nem lehet…
   A zenei melléfogással gondolom csak rosszabbodott minden, mentségemre sem szolgálhat a nagy tudatlanságom: a politikai irányultságokban, magyar népzenéhez sem értek igazán (bár nagyon szeretem).
   Kár is magyarázkodni, én ebből jól már nem jövök ki, így ezennel ünnepélyesem átadom a további kommunikációs lehetőségeket új témák kapcsán Kerionnak, Quedrának, velük is szoktál kicsikét intenzívebben eszmét cserélni
   ( bocsi a felsoroltaktól, ha nem ők a kiválasztottak, akkor legyen x és y )

   SZ. N. azért felhőnyitogató még maradhatok?
   Meg hát legyen SZ.ép N.apod minden nap és ezt szívből, szeretettel kívánom!

   Törlés
  20. Upssz...Na ez most jól bekoszolódott...:(((
   Most úgy tűnik mégsem tisztul... pedig már reménykedtem...

   A jelzők mindig jeleznek valamit, hogy éppen-mikor-kivel kapcsolatban, hát...(Mit szólsz a "rossz az, aki rosszra gondol" mondás analogikus kiterjesztéséhez?)
   Azért javaslom, hogy olvasd vissza miként is indult az eszmecsere,miért is lett a bolhából elefánt, és akkor talán azt is meg tudod fejteni, hogy miért...:) (Az előzmények is fontosak lehetnek...)

   Szép Napot neked is! :)))

   Törlés
  21. Jó üzlet a "magyarkodás" a zenében is. Az un. "nemzeti" zenekarok/énekesek - már jó régóta - nem is magyarok, sokszor még a nevükben sem. Amíg csak úgymond "ébresztenek" nincs különösebb baj - bár ez az időszak már lejárt. Amikor viszont az ellen-menetelő hangulatot próbálják gerjeszteni - persze jó pénzért már más a tészta. A még megvezethetők számára igencsak veszélyesek - lásd a kijevi majdanon sertepertélő szó szerint halálba-vezető "hangulat-zenekarokat". Azt se felejtsük el hogy az egyes még most is - a "végidőben" - menő zenekarok és énekesek mind-mind "valakik" - tehát mint ilyenek már eleve nem magyarok akik mostanság már mind-mind "senkik" - az aranykorba való menetelre tekintettel.
   Vittore éppen most mondta a nem kicsit szemfényvesztő és megvezető szabadkőműves/ekre való/ szavazósdi kapcsán: "Olyan esély nincs ami saját magát váltja be." Nos, hamarosan be lesz bizonyítva - feketén-fehéren - Vittore és persze a többiek számára is hogy: márpedig mindig van EGY-ÉN-i esély ami éppen hogy önMAGát váltja be. A valóságos /meg/váltás rendesen az ellentettje annak amit a kőművesek és csicskáik vizionálnak. Akik persze - miután még mindig szorgalmasan vágják maguk alatt a fát - talán már el sem jutnak odáig hogy végre kinyíljon a beragadt csipájuk.

   Törlés
  22. Aki teheti gyújtson egy gyertyát Hunyadi Mátyásért ma este az 1490 április 6.-ai hal-ál-ára emlékezve. Annál is inkább mert az ominózus "főnix-madaras" 500 év már jócskán letelt - és itt a "mágikus" feltámadás/a/ ideje. Mivel 2014-1490=524=11 ! - a magasabb szintű ELEVENségre/11-ességre/új 2ős-ségre jutás ígérete...

   Törlés
  23. Azé nem köll eztetet Ildi annyira túllihegni.
   A tükröm-tükröm képe olyan, amilyen. Az meg teljesen más, hogy a mutatott képre miféle dobozkába tesznek bele a rajtad kívüli Ének.
   Ezt mindenkivel megteszik. Még velem is. Mer' mánma folyamatosan azt hallom, hogy milyen felelőtlen, buta, furcsa, izéke vagyok, mer nem vagyok képes rászánni a időmből x percet, hogy tegyek egy X-et valami írásos papírra. Meg mer a Vittorét le köll váltani! De... ez engemet nem nagyon tud lázba hozni. Csak néha elgurul a gyógyszerem és hörgök, vicsorgok, meg hangosan anyázok, mikor a bácsik és nénik sokadik alkalomra se bírják felfogni, hogy magasról les... sajnálom ezt a parasztvakítást.
   De... a zene is, meg minden egyéb más dolog is olyan, hogy magában mint alkotás, dallam, szólás, vagyami... szokott megragadni, oszt nagy ügyesen magasról nem érdekel túlzottan másoknak milya véle ezekkel kapcsolatban. Szóval nem a Kerion bátyánk átal képviselte vonalt követem, oszt nem nyűgöz le, ki milyen indíttatásból, vagy parancsból, genetikából kiindulva követte el az adott alkotást, dolgot...
   Ez vélhetően többeknek nem teccik, deugye... ez se az enyim dolog, hanem a övéké. :P

   Viszont. Ha onnat nézem a mai nap egy nagyon fontos nap egy nagy csomó humanoid számára, ugyanis most látható, hogy szükség van rájuk. (Mán szerintük.) És ezt be is bizonyíccsák, hisz egész nap a csapból is az folyik, hogy asztalosék, meg egyéb mesteremberek milyen ügyesen tugyák a sok meghülyített muslincát ide-oda tologatni. Nomeg leszögezni a a képdoboz elébe. Hisz savazni meg választani fontos! Ezen áll, vagy bukik a ország jövője! Aha... Hááhonne...
   Ámbár... bevallom érdekel kissé, lesz-é a Mink Vittore Urunknak nagy előnye, esetleg kétharmada - mán az ötvenegynehány százaléknak kétharmada, mint a mútkor?
   Mi több... vajon milyen móka van kitalálva (lezsírozva) az elkövetkezendő napokra, hónapokra a savazósdi végkimenetelétől függetlenül?

   (Lehet picit szétszórtra sikeredett a sok szókapcsolat fentebb, ezé bocs mindetek, de a kávé még nem érte el a agyam.)

   Törlés
  24. Köszi soraidat Quedra, hasonlóan gondolok én is sok mindent az életben. Bár érzékeny lélek vagyok, no de azért kardomba nem dőlök, mert igen szeretem a szellemi szócsatározásokat ez egy kis sport, mivel kos természettel vagyok megáldva. Persze a kos természet hátrányai azért jelentkeznek: gyorsan beleunok a szellemi „csatározásokba”, könnyen feladom, ha „vesztésre” állok, persze próbálok elegánsan kihátrálni, de ez nem mindig túl elegánsra sikeredik, ahogy most is.
   De komolyra fordítva a szót, az életben soha nincsenek vérre menő konfliktusaim, sőt egyáltalán nincsenek konfliktusaim sem, mert nagyon szeretem az embereket, olyanoknak amilyenek.
   SZ:N.-t ahogy itt megismertem, kedvelem mert jóindulatú, jó meglátású, igazságszerető valaki.
   Nem éltem meg konfliktust, mert általában nem igazán renget meg, hogy más mit gondol vagy mit nem gondol… mert ha gondol, akkor is mi van, hát semmi, az élet megy tovább.
   Lehet SZ.N.-nel talán nem értünk mindenben egyet (persze ez azért biztos nincs így) de most épp így jön ki. Gyengécske fehérnépként arra gondoltam jobb, ha legényemberekkel ért szót tovább, lévén a sok jó tulajdonsága mellet, kicsikét kötekedős fajta…. :)))
   Szóval így esett, a zsebkendőmet sem sírom tele, inkább jót nevetek, és remélem ő is.
   Én is úgy vagyok az életben, ami szép, ami szíven talál, annak helye van, a háttere nem érdekel, ha meg valami zavaró vagy nem tetszik, nem kezdek el óbégatni rajta, továbblépek, és nem foglalkozom vele.
   Meg hát mindenki mást gondol vagy azt amit akar, mert hát ez így megy az idők kezdete óta, de nem az idők végezetéig, ahol bizony EGY-et fogunk gondolni... szerencsére :))

   Törlés
  25. Csak egy kis egybeesés.. írtad Kerion, hogy gyújtsunk gyertyát Hunyadi Mátyás április 6-ai hal-ál-ára emlékezve. Én úgy emlékeztem, hogy ő romlatlan testben van, aztán nézegettem is ezzel kapcsolatban ma anyagokat. Éjfél előtt pedig levél jött valakitől ( a nevét csak azért nem írom le, mert sok bántás érte őt itt, és most nem is ez a lényeg) és ezt írta:
   Erdélyben jártam a napokban. Kolozsvárott a ferences templomban (Mátyás király szülőháza mellett van) imádkoztam Szent József oltáránál. Nem tudom miért oda mentem, de ott volt jó. És itt egy határozott kérést kapott, ...de innentől már személyes a dolog.

   Mindenesetre köszönöm, hogy felhívtad a figyelmemet ennek a napnak a jelentőségére. Lehet, hogy nem nagyon kell aggódni ( már akit aggaszt)
   amiatt, hogy ilyen narancs színű lett az ország. Mint már írtam, én egy hatalmasabb erőben hiszek:)

   Éva

   Törlés
 10. Akkor most röplazuljunk.. :D

  Isten óvja a királynőt, a fasiszta rendszert, ők csináltak hülyét belőled, egy potenciális H-bombát,
  Isten óvja a királynőt, Ő nem is emberi lény, nincs jövő Anglia álmában..

  http://youtu.be/yqrAPOZxgzU
  Again-and-again-and-again.. a királynőt és Angliát kicserélni a szövegben, a többi ugyanaz..
  *****
  "You don't write 'God Save The Queen' because you hate the English race. You write a song like that because you love them, and you're fed up with them being mistreated." - Johnny Rotten

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. monnyonle..
   (MTI Fotó: Koszticsák Szilárd)
   https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t31.0-8/1978549_610222649060007_2069273015_o.jpg

   Törlés
  2. mégegy offment, csak úgy..
   aki ma rózsát-szegfűt-ibolyát rajzolt a szavazócédulájára, annak a voksán virág lett..

   Törlés
 11. Na, ezt talán illik ide...
  Te kit választanál?! Egy redvást, vagy egy gennyest?!
  https://www.youtube.com/watch?v=p9F_5X-4uXI&feature=youtu.be

  (A stílus...hát az olyan, amilyen...)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. SZN: teljesen illik, haha. Nekem is pont eszembe jutott ez a rész.

   Törlés
 12. Mindenkinek csodás szavazós vagy nemszavazós hétvégét, kinek hogyan sikeredik hite szerint.
  Ehhez a hétvégéhez passzoló dalocska, akinek még van hite a szavazásban, akkor a dal hallgatása közben semmiképpen ne a jelen helyzetre asszociáljon, hanem a szép régi történelmi időkre, amik nem ismétlik önmagukat. :)))

  http://woozer.hu/g/ghymes/teremlako/

  VálaszTörlés
 13. Én nem értek a politikához, és nem is akarok igazán. Talán mindannyian jobban járnánk, ha ezt ott kezelnénk, ahova valszeg. a leginkább való: a rossz vicc kategóriájába.
  Régebbi, de még mindig az egyik legjobb "kampányfilm", amit valaha láttam :D :
  http://www.youtube.com/watch?v=1xl6PC61W0Y

  VálaszTörlés
 14. Ámbörök!A választás fontos!!!
  http://www.youtube.com/watch?v=FQ1xIYMVpzc

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Édes ember és a lényeget összefoglalja apolitikával kapcsolatban :)

   R.S.

   Törlés
 15. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 16. Az előbb háromszor küldtem el, végén törlődött.. szóval, a választásokról némi előszóval. Van egy hétvégi házunk az egyik dunai szigeten, amely egy közúti (és közmű) híddal lényegében a szárazföldhöz van csapva. Szerencsére több mint 10 éve már hogy bevezettük a vizet. A szomszéd mostanra jutott el odáig, hogy a vizet és villanyt egyszerre vezetné be. Nekünk régen még 50 ezerbe került a víz (az áram 25 éve majdnem ingyen volt) bevezetése, a szomszédnak most száztizenvalamennyi lesz. Az arcom igencsak elnyúlt, miért? A helyzet az, hogy a sok hülye adó és járulék mellé még 45 ezer Ft-ot le kell tejelniük geodéziai vizsgálatért. Kijön a majom hivatalnok (geodétának csúfolják), lefényképezi az aknát, majd a képet örökre elteszi egy akta mélyére, és tartja a markát 45 ezerért. Kérdem mivel indokolják? Mert hogy meg kell nézni nehogy megbolygasson valamit a kiásott vízakna. Kérdem, oszt utólag a kiásott felfalazott műtárgy már mit tud megbolygatni? Tán Attila sírját? Vagy valami olaj eret? Mert a kiásás előtt még csak-csak... Ne feledjük, az akna mindig az udvarban, magánterületen fekszik... na mindegy, a villany is százvalamennyi lesz, hát kell a pénz körömreszelőre. Közben a vízügy, a geodézia, az áramszolgáltató mind mind emeletes irodaházban székel. Ennyi léhűtőt tán még soha nem látott a világ, ámbár lehet hogy Atlantisz is ezért süllyedt el, mert annyi lett a népnyúzó hivatalnok hogy beszakadt alattuk a földkéreg.
  Aztán nézem a fővárosi huzavonát, ott is ott folyik a Duna, na és aztán az nagy vonzerő, ugyanis ahány réteg van, az mind bele akar valami ellenséget tolni a Dunába.. A baloldalt, a jobboldalt, a demokratákat, a kommunistákat, a magyarokat, a cigányokat, a zsidókat, mind-mind bele akarják tolni a Dunába. Ennyi hülyét egyrakáson! Lehetne az egy szép folyó, ligetekkel a partján, erre fel emésztőnek használják, gyakorlati és elméleti, óhaj szinten is.
  De egy, az az egyetlen egy párt, erő, mozgalom sem akar semmit sem kezdeni az asztalosokkal, a kiba.. bürokrata sereggel, ezzel a vérszívó ingyenélő, kártékony féreg réteggel. Pedig ezek a jó káderek aztán képviselik a fent felsorolt nációkat, és eszmei közösségeket, méghozzá vastagon.
  De kérem, ők mint Marci hevesen, élnek, de élni nem hagynak. Úgy tűnik itt már nem lesz változás addig, amíg alattuk is be nem szakad a föld.
  VálaszTörlés

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. be szerettem volna vezettetni a 3fázisú áramot a házba (mert nagyobb fogyasztók is lettek, meg sokan is vagyunk kicsit, meg nem sok mindenre elég az a 25A*230V annyimint 6kW)
   napi árfolyamon átszámitva kb.900 euró lenne, hogy tegyenek egy új órát, meg 3 fő-biztositékot.. no.. jóccakát..

   Törlés
  2. Erről van szó! Itt van a kutya ellenség elásva. Téged sem az "állam" nyúz a 900 euróval, hanem valamelyik helyi asztalos brigád. Mint állam, olyan nincs is, hiszen az fogalom, az nem tud bántani. Az államot alkotó hivatalnokok apparátusa, na az már igen. És még azt hazudják hogy az államot mindenki egyaránt képviseli. Igen? Ha csakugyan így lenne akkor létezhetne a népnyúzás fogalma? Tán nyúzná a nép saját magát, ha mást is tehetne?
   Na de az élet mekkora rendező.., tegnap az egyik buherámhoz kellett egy alkatrész. Elmentem érte az esztergályoshoz. Szó szót követett, természetesen a "választás" került napirendre. A jó kétkezi mester (figyelem nem "asztalos") a jobbikra szavazott. Meg van róla győződve hogy amíg a jobbik ki nem takarít bizonyos néprétegeket addig itt nem lesz kánaán. Mondom neki, mert ha igen, akkor egycsapásra hirtelen megtelnek az üres ólak haszonállatokkal, a díszfák gyümölcsöt hoznak, a háztáji pázsitok pedig nagy kosár zöldséget teremnek majd? A legelőkön szöcskék helyett majd újra marhacsordák legelnek? A zömmel felesleges hivatalnokok eldobják majd a körömreszelőt, meg az ipodot és felállnak végleg az asztaloktól? Mindezt egyetlen választás megoldja majd? A válasz hmmm, hmmm, a népcsoportok, azok a gát! Mondom a gát az maga az ember önmaga, senki nem akadályoz meg senkit a fent felsoroltakban. Ebből a szempontból itt még aranykor is van (dobjatok csak rám követ nyugodtan), hisz az embernek szabad akarata van, és lehetősége állatot tartani, földet művelni.
   A vállalkozás, na az más tészta, ott már fenyegetnek az asztalos karvalyok. Szóval a dagályos bevezető után mondom, elpanaszolta hogy ő vállakozó és a saját családi háza a telephely... huhú a karvalyoknak több se kell! De nem ám az etnikum, vagy cion népe, vagy a fidesz, vagy más csoport, hanem maga a hivatal csapott le asztalosai segítségével a derék mesteremberre! Történt ugyanis hogy a viziközmű-szolgáltató a családi házakba bejegyzett székhelyű vállalkozások vezetőinek küldött értesítést, miszerint fizessenek "viziközmű fejlesztési hozzájárulást" melynek mértéke vízbekötésre 100 ezer Ft + ÁFA, szennyvíz bekötésre 200 ezer Ft + ÁFA. Hősünk persze mindkettővel rendelkezik, ez "csak" fejlesztésre kell... Most meg szentségel, majd beleőrül hogy így kirabolják. Kérdeztem is tőle, de csak halkan, csendben, és csak egyszer, kevésbé feszítve a húrt (hisz az alkatrészem még nála volt), hogy a jobbik által felvázolt ellenségkép közül melyik réteg készül éppen kirabolni őt ennyire? De nem válaszolt, mormogott, és nem feszegettem tovább. Úgyis csak rám haragudna, bármit is ismerne fel. Szóval figyelni kell, mert nagyon sok a megtévesztés, és a hazugság. Az igazi farkasok pedig az ember orra előtt garázdálkodnak. A politika elintézi nekik hogy az egyszeri-ű ember észre ne vegye őket a tengernyi felmaszatolt ellenségkép mögött.

   Törlés
 17. Mindegy ki mit gondol, ez egy bomba ötlet, és hatalmas média-hack volt:

  https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=i_n01fWtIas#t=2077

  Vittore nem mert leállni vitázni, hát szembesítették a korábbi hazu.... hazaszeretettel fűtött beszédeivel. :)

  Mindentől függetlenül nekem tetszenek az ilyen újszerű ötletek! :))

  VálaszTörlés
 18. ".....Április 6-án még "választani lehet" Magyarországon. A "nagy pártok" még bíznak az érdektelenségben, közömbösségben, bíznak a választásról-választása tökéletesedő és bővülő repertoárú csalási technikákban, és bíznak a megtévesztettekben, a megvásároltakban, a betelepülő "kettős állampolgárokban". Választani azért kell, mert ha nem tesszük, nem tudjuk bizonyítani, hogy csalnak. Már önkormányzati dolgozóktól is azt lehet hallani, hogy nem szabad a hazug nagy pártokra szavazni, mert mindegyikről, még a tájékozatlan emberek szintjén is tudott, hogy eddig is kilopták a szemünket. Az emberek jelentős része a kis pártokba reménykedik. Nekünk van kettő is, bár csak az egyik tudott országos listát állítani, nyilvánvalóan azért, mert "A Haza Nem eladó" mozgalom pártja a deviza-hitelezési csalás elleni harca ismertebb, és könnyebben megérthető, mint a TEMPO párt alapos háttérismereteket és jogi felkészültséget igénylő, korrupciós tevékenységeket feltáró és feljelentéseikben megfogalmazó tevékenysége. Több, frissen alakult párt is ringbe száll. Kik-ki az elképzeléseinek megfelelő pártot válassza, mert sajnos még mindig az embereket megosztó pártokban lehet csak gondolkodni.
  Hamár "pártos" Parlamentünk van egy illegitim államforma (gyarmati diktatúra) keretein belül, a várhatóan április 25-ig elhúzódó választási "eredményhirdetéshez" legalább annyival hozzá kell járulni, hogy jelezzük, fel tudunk mutatni számottevő erőt...

  És itt megint az újabb bejelentett (kis)nagykapu. A választás elemzései szerint várhatóan április 25-ig elhúzódó választási eredményhirdetés még a 2010-es választások csalásait is űbereli, és nem csak a választási aláírásgyűjtő ívek vonatkozásában. Akkor a Választási Törvény szigorú szabályozása ellenére is meghosszabbították a választás befejezési időpontját. Most már nem elég a csaláshoz az éjszakába nyúló "szavazási lehetőség" biztosítása, hanem valószínűleg bekövetkezik az, hogy külföldről, elsősorban Izraelből fogják a "kettős állampolgárok" felülírni a szavazási eredményeket. Erről már korábban is sokszor írtam, és a csalás leleplezéséhez szükséges dokumentumokat meg fogják semmisíteni, vagy eleve nincs hozzáférési lehetőség."

  /Tulok/
  http://www.hungarianrealnews.com/news.php?readmore=395


  GA

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "Választani azért kell, mert ha nem tesszük, nem tudjuk bizonyítani, hogy csalnak."
   Hát, aki erre ugrik, az megérdemli.:)

   Törlés
 19. Amikor valamit vagy valakit választunk - akkor nem szavazunk. Mert miért is szavaznánk még pluszban arra akit/amit már úgyis /meg/választottunk - nonszensz. Az ál-magyar "realnews"-os - volt "PI-kommentelők" - jellemzően "meg-osztva" osztják az észt. Az egyik a szavazás ellen van míg a másik a szavazás - főleg az igencsak "kóser-amerikás" Kásler-párt - mellett van. Ez az egymás melletti "elbeszélés"-művelet teljes egyetértéssel működik - mintha csak szerepet játszanának egy darabban. A spektrum lefedése, a színpadi munka ilyetén megosztása jellegzetesen szabadkőműves tevékenység. Mint ahogyan a politikában a különféle pártoskodásokra késztető megvezetés/szemfényvesztés is az. Mindebben az a jó a hatalom számára hogy mindig "tűzben van tartva" az a bizonyos "másik kimenetel"is. Például a szavazni már nem hajlandók "megfogása" - a na ugye hogy én már akkor jól megmondtam-mal. Így aztán mindig van olyan aki a ténylegesen bejövő "kimenetel nagy-mestere" - a jövendő "vezér". Lehet rá hivatkozni mint "tótum-faktumra" - és persze "majdan" szavazni is lehet majd rá.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kerion!
   Igazán előremutató a hozzászólásod, azt is mondhatnám igazi "megvezetés/szemfényvesztés"!
   Az ország, a lakosság, a magyarság helyzete ismert..!
   Hát kérlek, szíveskedj zsenisségedet megosztani, és reális utat mutatni a kibontakozáshoz, a megoldáshoz! Reális utat!
   Gyzoltán

   Törlés
  2. Az ország helyzete természetesen nem "piskóta". Magyarországot csak magyar módon lehet felemelni nem pedig "zsidó" módon. Már ha valódi Magyarországot akarunk valódi magyarokkal és nem ál-magyarországot ál-magyarokkal - akik persze az idegenek. A még regnáló vaskor végi globális rendszert ami egyben az un. Halak korszak legvége is - tudjuk hogy kik működtetgetik a botcsinálta szabadkőműves egyensúlyozgatásukkal. Ezt elfogadva, ennek a játékszabályait betartva - amikor azokat maga a "rendszer-gazda" nem tartja be - megpróbálni felemelni a magyarságot teljességgel nonszensz. Nem csak hiábavaló hanem egyenesen - éppen a magyarság számára - öngyilkos cseledet is. Mert a feltámadása helyett az idegenek által uralt és működtetett régi immár eszement illúzióba döngöli bele a magyart újra. Aki egyébiránt ebben az állandó igazmondásánál és szeretetelvűségénél fogva eleve létezés-képtelen - testi-lelki halálra ítélt. Tehát mindenképpen elkerülendő a pártoskodásban, magában a széthullóban lévő rendszerben való bárminemű részvétel is.

   Törlés
 20. No Comment:
  „Ha valaki ma nem megy el szavazni, négy évig kell várnia rá, hogy legközelebb dönthessen az országot illető kérdésekről” – fogalmazott Orbán.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Viszont ha a valaki/k/ helyett csak 1 sEnki is színre lép AZ akkor dönt amikor csak akar, s nyilván olyan módon ahogyan csak akar az országot illető kérdésekről - nagy ívben lesz@rva mindenfajta szavazást. Akkor van aztán csak bibi az "aranyos bán"-féle vakolásban.

   Törlés
 21. "A második lehetőségek ablaka 2014. március-április időkeretben lehetséges."
  http://felemelkedes.blogspot.hu/2013/06/az-esemeny.html

  VálaszTörlés
 22. Na gyerekek, úgy néz ki megint a "Fiatal Demokraták" viszik a szekeret... a francba... :(

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ugyanmán bloggazdi... most nem tökmindegy milyen kinézetű öltönyke lopkodja szét a többek javait? Ha a Vittore, akkó a Vittore... az ő dóga nem a tiedé.
   Igaz, mivel nemrég lestem meg a mindőnk kedvenc közönségesódalját, s elég sok úgymond "radikálisan jobboldali" érzelmű ösmerősöm akad érzékelek némi felháborgot keserűséget, meg szándékot, hogy sokak a világ végire bujdossanak, vagy a kardjukba dőljenek... de...
   Ha jobban belegondolok tán egyik ösmerősöm se rendelkezik komoly kapcsolatokkal "magosabb körökben", így vélhetően nagyrészt ugyanúgy fogja élni a életit, mint eddég. Köpködni is fog néha, meg vigyorogni is. Ez nem függ attól ki hiszi magát mifelénk Mindenek Urának. (S egyébkéntis a kirakatarcok mindig változnak. Csak még lopakarcék úgy vélik egy darabig van némi kraft a jelenlegi/volt csahosokban a Nagy Cél szempontjából.)

   A muslincáknak még tanulniuk kell pár dolgot ebben a formában láthatóan. Ez ilyen.
   Ahogy mongyák: a türelem erény. A öltönyös csókák majd nagy ügyesen megszivassák magukat. Mer sem a régi, sem a mostani módi szerint nem okos dolog a harács, meg a taposgálás. ;)

   Törlés
  2. OK, csak egyszerűen nem értem az embereket.
   Azt megértem, hogy csak 60% ment el ixelni, a többi teljesen kiábrándult.
   De azt nehezen veszi be az agyam, hogy azok akik legalább elmentek, hol volt eddig? Nem olvastak újságot, nem látták a híreket? Jó, a mainstream média olyan amilyen, de még azokból is össze lehet azért rakni egy egész jó képet, nem? Meg itt az internet, már mindenkinek van, ezek az emberek nem olvastak indexet/kurucot sosem? Baz, négy évig arról szólt a hírek nagy része, hogy vérnarancsék hogyan építették ki a saját kis neofeudális rendszerüket... Hát ha ez kell - és úgy néz ki ez kell - a jobbágynak, akkor jóvan, csinálják csak így...

   Törlés
  3. Ok. Akkó csavargáljuk a szót, míg be nem álmosodom ettő' a nagy X-elős izgalomtól itten...

   Szóval. Ha azt nézem, hogy a hazai népek nagyrésze egész évben le se fo... nem is foglalkozik túlzottan sokat a öltönykék dolgaival, csak max. áremelkedéskor emlegetik fel a felmenőiket, akkó látható mekkora nagy izgalom lepi el őket ilyentájt, mikor "tehetnek valamit a ország jövőjéért".

   Vagyis nem olyan sokfajta savazó van.

   A egyik. Az amelyik érdeklődő, és nagyrészt képben van a hazai történések nagyrészével, látogat mindenféle egyéb platformot is képdobozon kívül - mi több néha képes odébb kapcsolni is, hogy lássa esetleg mit mond a másik ódal. S ezután kialakul egy véleménye. (Ami vagy téves, és manipulált, vagy nem, de ez nembiztos most lényeg. - Ilyen pl. apám is.)
   A másik. Aki nemigen foglalkozik évekig az ilyesmivel, még a mainstream média híreit se tekinti meg sose van helyette mindig valami más izgalom - természetfilm, családsorozat, vetélkedő, reality-show, stb. Ilyenkor meg megtekint pár szórólapot, összegzi a évközbeni tapasztalásait árak, fizetések miegymás szempontjából, aztán beX-eli azt, akit szimpatikusnak vél. (De szintén fontosnak tartja a savazós játékot, mer... egyrészt szokás, másrészt meg... csak. - Ilyen pl. anyám.)
   A harmadik. Tradicionálisan ikonokban, képekben gondolkodik - vagyis elég sokat lehúzott évei számát tekintve a "átkosban", s ha valamivel sikerült a adott arcnak megnyerni akkó azt támogassa amíg él. Függetlenül attól mit lát a környezetében. S elég hamar felszívja a agyát, ha szóvá teszik, nem is olyan fényes, meg szentséges aza Ikon, amit annyira szeret. (Ilyen pl. nagyanyám.)
   Aztán vannak azok, akik némiképp megunták mán a "én kutyám kölke" stílust, meg a "lezsírozzuk tesvír" mentalitást és szeretnének valamire haladni is nem csak mindig visszafelé csúszni, s közben kötelezően mosolyogni, meg jóképet vágni a dologhoz. Ezek azok a jellemzően fiatal és középkorú arcok, akik az elmúlt évtizedben kóstolgatták a Élet hazai változatát, oszt vagy sikoltozva külhonba deze... izé... kalandoztak, vagy idehaza vicsorognak, s próbálnak nem éhendögölni. (Pl. ide tartozik ecsém, meg jópár ösmerősöm.)
   Nomeg... vannak azok a muslincák is, akik az elmúlt években ilyen-olyan okokból belefo... untak ebbe az egész bornyúságba, felismervén, hogyha nem lesz rendszerszintű változás, akkó olyan tökmindegy elmennek-é X-elni vagy sem, attól nem lesz se nekik, se rokonaiknak, se ismerőseinek jobb, mer a harács, meg a "haverom haverja" sokkal fontosabb, mint a átlagnépek boldogulása/boldogsága. (Ilyen ösmerősöm is akad pár.)
   Ja. Aztán vannak még a feszt rettegők, a lekenyerezhetők, a ventilátor-fickók, akik ilyentájt, mindegy kire csak Ne A.... savazzanak. (ilyent is tud mutatni vélhetően mindőnk nem is egyet.)
   Nomegpersze... vannak a hozzánk hasonló bornyú izékék, akik annyira unyák mán ezt az egész homokozót, hogy kifejezni se mindig sikeredik nekik. S nem is nagyon érdeklődnek a helyi homokozó ügyei iránt, mer... vagy átlátják, vagy azon gályáznak minnél hamarább letugyák dógaikat, oszt elfüstöljenek innet.

   Szóval. Ez vala a enyim osztályozása/dobozolása kicsinykis hazánk népességének. (A benézés/tévedés jogát fenntartom, ha gondolja valaki egészítse ki.)

   Edit: Jut eszembe. Bizony bloggazdi, van olyan nem olvasnak se origót, se indexet, se kurucot, mer különben megbélyegzik, meg kiátkozzák őket, hisz ezek mind a Patásnak platformjai. Ugyi. ;)

   Törlés
  4. Én nem illek bele egyik dobozodba sem sajnos, mert én eléggé nyomon követem a helyzetet úgy 2006 óta - függetlenül attól, hogy ebből mi jelenik itt meg a blogon és mi nem, és a mai "eredmények" ismeretében bizton merem állítani, hogy a magyar nép legnagyobb része még mindig nagyon csúnyán meg van vezetve. Komolyan nem fér a fejembe, hogyan tudott a magyar nép újraválasztani egy kőműves-közgép-mutyi kormányt... Ennél még az is sokkal bölcsebb lett volna ha megfogadják András tanácsát, és el sem mennek savazni.

   Törlés
  5. A másik ami undorító ebben az egész számbűvészkedésben, hogy hiába szerez meg egy párt 21%-ot, mégis csak 12%-al jut be a törvényhozásba. Ezt az elképesztően kifacsart, torz, számmisztikus rendszert! :(
   Persze tök mindegy már, hogy 21 vagy 12, így se úgy se ezen múlik.
   Sajnos a magyar társadalom úgy döntött (úgy lett félretájékoztatva), hogy nem kell nekünk az a rendszerváltás. Megszavazták a 25 évnyi átbaszást újra.

   Hát ez van, holnap is felkel a Nap (tán)

   ((ha csak el nem lopják azt is a fiatal demokraták - mondván: a narancs szín már foglalt! :))

   Törlés
  6. Az országosan átlagosan 40%-os támogatottságú zsidesz meg 67%-ot szerez a parlamentben. Ez tényleg nem zavar senkit? :))

   (na jó, csak az elmém háborog, majd megnyugszik... )

   Törlés
  7. Nyugi Mazsola a 67 %-ot nem lehet átvinni a Vízöntő aranykorába - pedig az már jócskán itt kopog az ajtón. A narancssárga narancs pedig már jó régóta egy szabadkőműves Nap-jelkép. A NAP-ot persze nem lehet kisajátítani - még egy a felvett vezeték- és kereszt-nevében "arany-os bán győz-tes thor-nak" sem.

   Törlés
 23. Nincs esze senkinek...na meg nekem se...
  Mindenki megmondja erősen ráhatva a lelkiismeretemre hogy menjek szavazni: 1 maszop ez a barátnőm, aztán a fideszre muszáj nehogy szétlopják a komcsik ujra a cuccost ez a kutyasétálós haver aki még a kakát is összeszedi...Naaa semmi háborgás mert kevés pasi szedi fel a kutyája után ez igen...3, KÁ ra, 4, mé nem a jobbikra mondja más..és igy folytatja mindenki.
  Basszus fogtam magam és itthon maradtam, és arra gondolok ha az egész jónép akik itt laknak mind a seggükön maradnak csakugy mondjuk negligálni az egész politikát?
  Tudom tán ez sem megoldás.
  Ametiszt voltam.

  VálaszTörlés
 24. Igen Kerion mond mit is kéne csinálni hogy megváltozzon ez a világ?

  Mindenki a saját akaratát akarja a többi emberre rátukmálni mint valami focimeccsen mindenki az ő csapatának drukkoljon!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Az egyetlen dolog amit tenni lehet az az egy-én-i szeretetelvű felemelkedés. Melynek során a belső rezgésszintünk már megnő annyira hogy bármely bekövetkező eseményt/katasztrófát abszolválni tudunk. Mégpedig nem csak lelkileg/spirituálisan hanem testileg/materiálisan is.
   Miért mondom ezt ? Azért mert a mostani korszak-/"világév"-váltó időben a történéseknek 2 kimenetele lehet. Az egyik az a biblikus apokaliptikus armageddon amire a hatalmasok és embereik naponta rájátszanak az élet ellehetetlenítésével. Az állandóan háborúskodó, pártoskodva és gyűlölködve ellen-menetelő, mindig másokat kizsigerelő, országokat elfoglaló, egész nemzeteket leigázó élősködő mentalitásukkal. A FöldAnya legfelső felszíni rétegének és légterének a kíméletlen tönkretételével is ezt a katasztrófát kívánnák előidézni/siettetni. Részben azért mert már sarokba szorítva egy zsákutcában vannak és úgy gondolják hogy túlélhetik ezt az egyébként általuk okozott vaskori véget. Részben pedig azért mert már - lelketlenül - nem tudnak és nem is akarnak szeretetelvűvé átváltozni hogy esélyük legyen az aranykorra.
   A másik kimenetel az lenne/lett volna hogy az úgymond magyar lélekminőségű emberek szellem-tudatilag generálják fokozatosan a békés megújulást lehetőleg mindennemű apokalipszis nélkül. Pusztán jótékonyan hatva az emberek tudatára - a hatalmasok tudatára is - akik ennek során felébrednek az anyagi illúzióból és szeretettel megosztják azt amijük csak van.
   Ebben a Kárpát medencének és az ott élő magyar embereknek lett volna elsődleges szerepe. Főként a maradék Magyarországnak. Nem véletlen lett de facto elfoglalva ez az egész térség azok által akik valójában az első kimenetelt óhajtják és a másikat csak álságosan mímelik. Az anyagi és egyéb körülmények az évek alatt úgy lettek kialakítva hogy könnyebb legyen az elmenetele illetve a halálba menetele is a magyarnak - illetve a bejövetele másoknak. Így kívánván megakadályozni a magyarság és Egész Magyarország feltámadását a Teremtés, a FöldAnya és az Emberiség érdekében és hasznára.
   Per pillanat még nem látni hogy melyik "variáns jön be" a Földön. Pontosabban Magyarországon - mert itt dől el minden. Az már viszont látszik hogy un. "csodatévő/k/", valódi táltos-avatárok nélkül nem megy a kívánt békés átmenet. Mivel az emberek nem látják még/nem hiszik el az un. szeretet-rezgés "kifizetődő" voltát. Ha kézzel-foghatóan is látnák hogy - végső soron a szeretettel - teremteni, gyógyítani, varázsolni is lehet akkor talán önmaguk is megváltoznának/átváltoznának a példák nyomán. Ennek a "bemutatása/bemutatója" viszont magától a Teremtéstől is függ - hogy hagyja-e hogy a "kódok kioldása" az arra érdemes EGYeseknél megtörténjen. Mert végül is a cél az lett volna hogy mindenki maga jöjjön rá az illúzió immár eszement voltára és induljon el a "feltámadása" útján. Lehet hogy ez egy túlzott elvárás volt ?

   Törlés
  2. Nahát,:))) milyen intenzív éjszakai élet zajlott itt, aki kicsit búsongott, ma már ne búsongjon, hisz az a jó hír, hogy a Nap is felkelt, nem lopták le az égről (még). :))
   Akkor összefoglalva a történteket, tegnap az emberek többsége nem látott rendesen, így egyszerre sokan rossz helyre x-eltek és nagyot tévedtek, ennek következtében a Fidesz most nagyon boldog.
   Lehet mi is nagyot tévedünk, ha azt gondoljuk a Fidesz vagy bármilyen pártocska az oka, ami miatt nem megy jól itt az élet.
   Persze jó lenne úgy felrezegni magyarként, hogy közben van biztonságos jelen, szép elvárható jövő stb, ha ilyesmi lengene körülöttünk. Valamiért ez itt nem megy, és nem csak most nem megy, a magyarság elmúlt évtizedeiben (vagy századaiban) sem ment, mindig azt tapasztalta a magyar lélek, itt annyira szorít a háttér, nincs fogása az országa ügyein, a sorsán, ellentétesen mennek a dolgok, mint szeretné.
   Nem tudom ki, hogy látja, de ez itt biztos nem egy támogató bölcső, inkább az, ami nem ringat, hanem inkább kidob magából, és ez talán nem véletlen… egészen biztos, hogy ennek nem politika oka van… "csak" egy háttér valaminek a megértéséhez a mag-arsággal kapcsolatban.
   Persze elmehetne az ember másik országot keresni, de minek is, ha igazából kiszületni jött ide és nem kihozni a jóléti maximumot. Persze ez sok szenvedéssel is jár, főleg ha nem érti az ember, mire ez sok igazságtalanság rajta.
   Ahogy Kerion is írta fenn, egy-én-i szeretet és rezgésszint emelés, aztán jöjjön, aminek jönni kell… és akkor nagyjából mindegy is lesz, az milyen formában jön.
   Minden nehezítő körülmény arra mutat, hogy valami belső munka kell, hogy elkezdődjön az egy-énben, mert kinn bizony nincs fogása a dolgokon. Hát ez most egy ilyen történet, akinek van energiája rá „küzdjön” ellene (régebben én is próbálkoztam) vagy szedjen rá valamit, barátnőm most ezt javasolta nekem, mikor azt mondtam, belegondolva én már csak a végét várom az életnek.
   Nem kell gyógyszer rá, mert részemről nem egy depis kijelentés, sőt inkább vidáman fogom fel, hogy itt bizony minden a sír fele tart, akárhogyan is kapálózunk a jobb létért, az bizony itt nem jön el abban a vágyott fizikai formában., de másképp igen, de ahhoz valahogy a kijáratot kellene előbb megkeresni magunkban.
   Másképp mondva valaminek meg kell halnia bennünk, hogy igazán élhessünk… :))


   Törlés
  3. Tetszett ez az írásod Ildi, ha valaki tényleg őszintén gondolja ezt az utat, huszadrangú már neki, hogy mi zajlik a mátrixban, hisz arról épp lekapcsolódóban van. Az, hogy most szorongatóbb, diktatórikusabb időszak jön a narancs uralommal, eléggé valószínű,( a piros vagy kék meg máshol szorítana) de legalább ébresztgetni fogja a még mélyen alvókat. Aki meg már felébredt annak a rendezettségéből adódóan egyébként is kezelhetőbbek lesznek a helyzetek.

   Éva

   Törlés
  4. Érdekes dolog az Éva, hogy kinek mi zajlik a mátrixban, hogy mi is az a lekapcsolódás erről.
   A valóság biztos egy belülről fakadó kép és nem egyformát mutat.
   Amire nem figyel az ember, az néha olyan mintha nem létezne, persze az attól még kőkeményen ott van.
   Ez az érdekesség már hétköznapi, apró dolgokban is látszik, keresünk valami tárgyat, ott van, de egyszerűen nem látjuk, meséli valaki egy filmet, előfordul, hogy néha percekig sem jövök rá, hogy ezt a filmet én is láttam, fura ugyanazt a filmet láttuk, de mégis máshogy meséli el.. Valaki lelkesen mesél egy szituációt, mert nem is emlékszik, hogy ott voltam, vagy úgy meséli el, hogy nem ismerem fel az alapján, pedig ott voltam. :))
   Talán ez a metódus működik, nagy léptékek szerint is, a mi és a valóság viszonyában, mert más lesz bennünk a figyelmünk lényege, és bár a kinti világ összeomolhat, de azt valahogy már másképp látjuk.
   Ahogy írod is a belső rendezettségből, más lesz az élet valósága, más történet fut, a környezet ekkor kétségbeesetten megállapítja ez a szegény már egész biztos megbolondult, hát nem látja, mi van? … hát nem… és ekkor megnyugodhatunk :))
   Akármi zajlik is a mátrixban, aggódni amúgy is teljesen felesleges, mert az élet bennünket automatikusan fenntart, mint egy parafadugót a víz felszínén, ha meg süllyedni kell, hiába vagyok parafadugó, ami nem süllyed, úgyis lesüllyedek… ez már csak ilyen viccesen működik… szóval felesleges a kapálózás, meg hát rendkívül fárasztó is.:))

   Törlés
 25. Mond kedves Kerion!
  Vélem, hogy fiatal éveidet éled még, hogy nem sajnálod az idődet haszontalanul eltölteni... Az iménti hosszú írásodra utaltam.
  Mond, mi elől menekülsz? Mi elől menekülsz a szakrális világba?
  Tipikus esete vagy, annak a (sajnos) többségnek, aki nem hajlandó tudomásul venni a közvetlen valóságot, hiába látja, hiába érzékeli, mégis hárít, s menekül önmaga elől is...
  Gyzoltán

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Jaj, csak nem bírom ki én sem kivárni Keriont…
   Mentségemre szolgáljon, hogy a kedvenc témám a valóság és az emberi viszonyok.
   Az egy igazán remek dolog, ha szociálisan érzékeny vagy a másik elesett helyzetére.
   Sajnálat azért akkor tölti be funkcióját, ha segítséggel is párosul, erre számtalan karitatív lehetőség van szerencsére, mert igazán jó adni valami segítséget a másiknak.
   Viszont a fenti megnyilvánulásod nem sajnálás, hanem lesajnálás, ami igazából nem is a Kerionról szól, hanem magadról, saját magad megnyugtatására.
   Lefordítva talán, azt szeretnéd mondani, te bizony más vagy, két lábbal a talajon, nem holmi fantáziavilágban kóricálva (nem ismerlek, hogyan éled a hétköznapjaid nem is folytatom, vedd csak egy feltételezett példának, bizonyára nagyszerű és teljes életed van)
   Más részről a soraiddal talán rendben is van minden, hiszen másokhoz viszonyítva tudjuk magunkat meghatározni, hogy nem ilyen vagyok, hanem amolyan, de ha ebben kissé bizonytalanok vagyunk, oly jó mások lesajnálásával kissé megerősödni.
   Kívánom, legyél magabiztos abban, ami vagy és akkor nem kellenek a támasztékok.
   Szóval, ha van kedved a párbeszédhez a valóságról, akkor az úgy lenne érdekes, ha mesélnél arról te hogyan éled meg a valóságot, lévén az bizony nem egyforma, ugyanis mindenkinél más, ezt te fent már úgyis bebizonyítottad... :)))

   Törlés
  2. Gyzoltán, barátom te hogy jutottál erre a honlapra?
   Itt ugyanis általában megértik (még ha nem is ugyanúgy gondolják) Kerion mondanivalóját.
   .Ez pedig:
   "Tipikus esete vagy, annak a (sajnos) többségnek, aki nem hajlandó tudomásul venni a közvetlen valóságot, hiába látja, hiába érzékeli, mégis hárít, s menekül önmaga elől is..."

   szerintem egy rendkívül buta megállapítás,. merthogy Kerion a tipikus többség lenne?:):):)Azért ez ugye vicc volt?
   A közvetlen valóságot pedig szerintem ugyanúgy érzékeli, ahogy mindenki, csak ő valószínűleg mögé is nézett, és mást tanult ebből, mint te, ezért más utat is jár.
   Az pedig, ahogy ezt te látod, és előadtad, az kizárólag rólad szól, mégha erről nem is tudsz közvetlen valóságodban.
   Ez ugyanis azon túl van...
   Ja, és a korát is elég rosszul "véled."
   De azért maradj csak nyugodtan.
   (Bocs Mazsola)

   Törlés
  3. Nem az a valóság amit a mátrix éppen aktuális képlékeny "hologramjaként" - az erre szakosodott külső érzékszerveinkkel letapogatva - minduntalan "vissza-csatolunk" az agyunkba. A valóság az ami legbelül van bennünk. Ez viszont csak a belső érzékelésünk, "látásunk" útján tapogatható le - tehető szabaddá számunkra. Akinek persze még semmiféle belső látása nincs annak kizárólag az éppen regnáló illúzió tűnik a valóságnak. Ettől persze még nem hülye az illető csak a spirituális fejlődése áll takaréklángon. Még nem "támadt" fel főnix-madarként ugyanabban a testben. Tehát még mindig az életét hal-ja és nem a hal-ál-át éli. Ami azt jelenti hogy az ilyen ember még mindig "hal ember"/Halak korszakbeli ember. Még nem halászta ki önmagát a tengerből/a 7,3 milliárd közül hogy az új korszakba lépjen. Viszont a már "kihalászott" tehát ál-hal/ál-Halak korszakbeli ember - azaz már valójában a Vízöntő ember/potenciálisan a Vízöntő korszak aranyembere.
   Az emberiség földi létezése során többször volt már olyan globális katasztrófa/tabula rasa amikor az úgymond "vetített kép" seperc alatt omlott össze vált semmivé. Természetesen azokkal együtt akik mindezt - különböző okoknál fogva - álomkórosan még az illúzió foglyaként élték meg. Csak azok az emberek tudtak megmenekülni ilyenkor akik már szeretetelvűen felébredtek és "feltámadtak" a vaskor végére "pokolivá" alakított földi illúzióból. Úgy hogy a már magasabb belső testi-lelki rezonanciának köszönhetően még az adott síkon belül felrepültek - például az özönvíz elől - vagy ha az szükséges volt magát a tér-idő-síkot is "/le/váltva" elrezegtek.
   Mindenkinek joga van persze - a szabad akarata/egója révén - az anyagi illúzió sarába beleágyazódnia és abba a tudás és képesség híján feszt bele is ragadnia. Nincs ezzel semmi gond - bár maga az esemény a tovább-létezés szempontjából sajnálatos.

   Törlés
  4. Szul than!
   "Itt ugyanis általában megértik (még ha nem is ugyanúgy gondolják) Kerion mondanivalóját."
   Megértik, vagy elfogadják?
   "Azért ez ugye vicc volt?"
   Vicces lettem volna..?
   Gyz

   Törlés
 26. Nem tudom, mi nem volt érthető számodra Kerion gondolataiból. Ilyen summásan megfogalmazva a mai helyzetet két lehetőséget vázolt fel. Semmiféle hárítás nincs itt és nem mellesleg, az apád lehetne. A mondd pedig 2d-r kíván.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "az apád lehetne"

   Mindketten 60 felettiek...

   Törlés
  2. "A mondd pedig 2d-r kíván."
   Jogos! Sajnálom, megtörtént.
   Gyz

   Törlés
  3. Mazsola!
   Rólam is ennyire lesírna a leépülés?
   Maradjak a fáimnál, növényeimnél?
   Gyz

   Törlés
  4. Zoli bátyám, csak felhívtam Olivin figyelmét (mert nem tudhatta), hogy mind a ketten hasonló korban vagytok Kerionnal, ezért nincs értelme egyikőtöket sem az "apád lehetne" jelzővel kicsinyíteni.

   Törlés
 27. Kerion!
  (Mazsola! - bocs nemtaláltam saját honlapját muszáj itt:)

  Irod valahol(több helyről látlak:) hogy a szén alapu létből a Sziliciumra fog(kell) átállania az embernek...igaz materiális szinten átnéztem(ismétlés a tudás anyja is) a periodusos rendszert és a szén 6 mig a SI14 atomsulyú tehát nehezebb, mivel a félfémek közé sorolva a szénhez viszonyitva. Most a félfémek elektronikus vezetésére gondolsz vagy a kristály szerkezetére?
  Merthogy a kristályszerkezete a benzolvegyületekéhez hasonlóan 6lapu 2D ben illusztrálva.(amibe a dávidcsillag rajzolható)

  Más: szerintem a felemelkedés és a 2012 utáni határidők tán a tömegeknél jutnak kifejezésre inkább merthogy már a 90 években elkezdődőtt a folyamat.....álom vagy mély meditativ állapotú tanitás egyéni beavatása az embernek.

  és én tán jól gondolom(?) hogy alapjábanvéve a vaskorszaki ember magától értetődően vas mig az aranykorszaki más.

  Hosszu és tartalmas életem folyamán volt mikor vaskorszaki szituációkat élő ember a halála előtt 1 hónappal jött rá a hibázására....és sirva fakadt könnyeivel lemosva azt! Aztán a nehéz embert kicsit kevésbbé nehéz váltja fel, majd eltünik a környezetből!
  Azt hiszem nagyban valami ilyes folyamat zajlik nemzeti szintéren IS!

  - végül GyZ csupán a nemzetért való aggódásában irja azt amit igy kell szemlélni!

  Ametiszt.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A pokolba vezető út csupa "jó szándékkal" van kikövezve. A valós utat - a magyarság vonatkozásában is - TUDNI kell édeskevés a materiális pragmatizmus meg önmagában a hit.
   A precessziós váltáskor az emberi belső hullám-rezgés - ha nincs gátló tényező - mintegy elébe megy a környezetben is bekövetkező elkerülhetetlen változásoknak. Amelyekhez aztán idomul. Mindez összefüggésben van a földi elektromágneses térrezonancia változással. Aki ezt uralja az voltaképpen Teremtő/TÉRrezoncia EMelő. A változásokat kiváltó rezgéshullám egy TŐről a Tejút centrumából fakad.
   Korántsem véletlen a közismert un. "cion-sion-játék" amit a hatalmon lévők is - mintegy titkosítva - bemutatnak. Már elmondtam hogy ez a 666-ból a 141414-be való átmenetet jelképezi a szén és a szilícium ionokkal megjelenítve. A szén alapú létezésből a magasabb szintű szilícium alapú létezésbe való átmenetet az ember számára. Ez az un. "átkristályosodás" a test átmentését célozza - pontosabban a test elemeinek a transzformációra való alkalmassá tételét. Így nem kell leszületés, a test bárhol és bármikor "felépíthető"a téridőben.
   A Dávid csillag nem Dávid csillag és nem is zsidó jelkép - csak ki lett sajátítva. Ez egy ősi újrateremtési szimbólum. Az égi és a földi 3szög/stilizált piramis egymásba hatolása. A megtermékenyítés aktusa, az égi és földi 2ősség újbóli létrejötte. Jellemző hogy egy hexagonális/6-os kristályszerkezet jön ezáltal létre. Ami természetesen a SiO2/hegyikristály kristályszerkezete is - nem véletlenül. Így zárul be a "C-ion-ból Si-ion" KÖR.

   Törlés
  2. Drága Kerion!
   Idézlek:
   -A pokolba vezető út csupa "jó szándékkal" van kikövezve.-
   Gondolom, ez a hitvallásod...
   -Az ország helyzete természetesen nem "piskóta". Magyarországot csak magyar módon lehet felemelni nem pedig "zsidó" módon.-
   Továbbá:
   "Az egyetlen dolog amit tenni lehet az az egy-én-i szeretetelvű felemelkedés." Na, ez igazán tanulságos, olyan ködösítő "zsidó" válasz volt...
   Látom, tisztában vagy vele:
   "A spektrum lefedése, a színpadi munka ilyetén megosztása jellegzetesen szabadkőműves tevékenység."
   Mondd (!) kedves Kerion!
   Esetleg Te nem szabad-kőműves vagy?
   A feladatod lenne, tudati zavarkeltés révén, szakrális álomba ringatni olvasóidat, hogy aztán alvajáróként sétáljanak el felbukó magyarjaink mellett?
   Mindenkinek joga van persze - a szabad akarata/egója révén - a szakrális illúzió sarába beleágyazódnia és abba a tudás és képesség híján feszt bele is ragadnia. Nincs ezzel semmi gond - bár maga az esemény a tovább-létezés szempontjából sajnálatos.
   Sarkos véleményedet kiegészíthetem: hogy még sajnálatosabb, hogy másokat is megfertőzöl, van rá gondod, hogy más is sáros legyen!
   Gratulálok!
   Gyöngyösi Zoltán/piskota
   Hungarian Real News

   Törlés
  3. Kedves Zoltán! A példádhoz kapcsolva, ez csak egy kis hobbi kertészeti blog (nem veszélyes ám annyira) kár felidegelni magadat, hiába jössz a ipariésmezőgazdaságinehézgépgyártókegyesületének jelmondataival, itten az emberek úgyis csak a maguk beszűkült módján kapálgatnak.
   Kerionért (ő irritál úgy látszik) és más itteniek lelki üdvéért sem kell aggódni, ha be akarnak fertőződni, hát akkor így jártak.
   Mint írtam is előzőleg, karitatív tevékenységet nagyszerű végezni, remek dolog másokon segíteni, de csak ott ahol valóban szükség van rá.
   Szóval nem igazi karitatív tevékenység a vakot karonragadni és átvonszolni a másik oldalra, ha ezt nem akarja. Nem tudom, hogy érthető e? :))
   Bár senki nem tiltja, de teljesen felesleges itt zakatolni… vannak erre más terepek, ahol igazán tudsz segíteni...
   Munkádhoz és elkötelezettségedhez jó egészséget és kitartást kívánok!

   Törlés
  4. Kedves Ildi!
   Szeretetre méltó vagy! Árad belőled a derű, a humor, a jóság, mert jó vagy!
   Kérlek, ne aggódj értem, Kerion kevés hozzá, hogy felidegeljen, csak a bosszantás szintjét érte el.., van benne rosszindulat, a kegyes szavak mögött...
   Bosszant, hogy úgy vont egy rosszindulatú "ex-katedra" ítélet alá minket, -Hungarian Real News- hogy a tévedésünk ártatlanságát, meghagyta volna...
   Arra sem tellett neki, hogy legalább ostobának nevezett volna minket, mert ezen el lehetett volna gondolkozni, hogy hátha igaza van...
   No, nem!
   Ő, kimunkált rutinnal igyekezett lehúzni, abba a szellemi sárba, amiben dagonyázik.., csak vissza kell olvasni rafinált célzott megnyilvánulásait!
   Honlapunkon http://hungarianrealnews.com/news.php természetesen, mint itt is, előfordulnak viták, éles viták, s van mikor vehemensen védjük álláspontunkat, igazunkat. Sok év szemlélődése, tapasztalata vezeti leírt sorainkat, mintha a bölcsek kövét mi őriznénk, bár jól tudjuk, hogy azt a Jóisten személyesen megjelenve Kerion gondjaira bízta...
   De mindezt, majd Ő elmagyarázza.., összeszedi majd magát, aztán neki-veselkedik...
   Sok sikert neki!
   Tőled és másoktól is, kik becsülésükbe fogadták Keriont, elnézést kérek, de lássátok be, sértegetési próbálkozásait nem hagyhattam szó nélkül!
   Kedves Ildi! Köszönve soraidat, érezd simogató gondolataimat, érezd, hogy fogjuk egymás kezét...
   Örülök, hogy találkoztunk!
   Tisztelettel, szeretettel
   Gyzoltán

   Kerion! Tiéd a pálya...

   Törlés
  5. Kedves Zoltán, köszönet kedves soraidért, egy jó embert ismertünk meg!
   Mi mindannyian nagyon hasonlóak vagyunk, hidd el, sokkal több a közös, mint a különbség. Te is Kerion is és mi mindannyian egyformák vagyunk, mert azt érezzük, hogy valami nem stimmel az élettel és arra vágyunk jobb és szebb legyen minden, méltó életet akarunk élni.
   Abban is hasonlóan gondolkodunk, a méltó élet elérése, nehéz küzdelem, mert az élet nem egy diadalmenet, igazságtalanságokat élünk meg, valahogy happyend nélküli is, ráadásul nehéz összeszorított szájjal mosolyogni hozzá.
   Sok a baj, de hidd el ki-ki vérmérséklete, meggyőződése szerint, ott akar javítani, ahol a hibát felfedezni véli.

   Nekem csak most állt össze a kép, hogy van egy honlap, egy közösség stb. akkor nem nyúltam nagyon mellé :))), hisz van jobbító indíttatásod és van az életedben karitatív tevékenység, felvilágosító fórum, tartozol egy közösséghez ahol jobbítani akarnak… Kerion is ezt teszi, csak más módon, szabályozni sem őt, sem mást nem lehet.
   Nem aggódok érted, miért is kéne, teszed a dolgod, szíved, meggyőződésed szerint…. a verebek meg hagyd egyszerűen csiripelni, itt vagy máshol, mindenütt ezt teszik, nem kell vele törődni. Mindenkinek megvannak a saját verebei :)))
   Az Isten ege alatt a pálya mindenkié, a sötét utaké is, ha Ő engedi, Ő, aki a mindenek feletti, bosszankodni nekünk ezen hiábavaló.
   Köszönjük, hogy bővebben írtál magadról, szerintem mindannyian örültünk, hogy megismertünk téged!
   Isten áldásával jó munkát a hazáért, a magyarságért nagy szükség van rá!
   (itt is sok a kertész ám, a Nap is szépen ragyog, szóval nagy sötétség azért nincsen) :)))

   Törlés
  6. Ildi, örülök, hogy mostanában ilyen fecsegőposzáta lettél! Viszed előre ott ahol mások már elfáradtak.

   https://www.youtube.com/watch?v=tWeaS5szCfw

   Törlés
  7. :)) Azt hiszem van némi összefüggés az írásgyakoriság és a mostanában erősödő munkaundorom között... :))

   (Sajnos nem láttam a filmet, de meg akarom majd nézni)

   Törlés
  8. Kerion 2014. április 7. 19:03
   Kerion: A hatágú csillag 3D-ben Merkaba. Lásd még szakrális geometria vagyis a Teremtés maga. Létezik a Merkabás meditáció amikor egy csillagtetraéder formájú mezőt/tested aktiválhatsz magadnak. Erre gondolsz amikor a C-s kristályosodásról írsz?
   Hologramművész

   Törlés
 28. Köszönöm:)
  Ametiszt.

  VálaszTörlés
 29. Hát így van ez...Ha egyszer ezt üzenik ( súgnak ) "akkó mitlehetcsinyálni....??"
  Zavar minden szinten és manipulációó !!
  Anna

  http://istengyermek.blog.hu/2014/04/06/kire_szavazzak_o_nem_szerepel_a_jeloltek_kozott_kik_maga_isten_az_egi_vilag_azonban_uzent

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ajaj..... akkor nekünk reszeltek... Vittore bátyánknál hazugabb (meg)vezető tán még nem is volt sosem a magyar történelemben.

   Törlés
  2. Ez viszont tényleg vicces:

   https://www.youtube.com/watch?v=m4MGpxj6pRw

   :)

   Törlés
 30. Géczy Gábor üzenete:
  ".................Döntsd el, hogy az életet szolgálod, vagy a halált, mert egyszerre nem lehet két urad! Úgy döntöttem, hogy a pártoskodás helyett az életet választom: 2014. április 6.-án családommal hét gyümölcsfát ültetünk. Hét kis fát utódainknak az egységért, az életért a jövőért. Ez hétszentség! ...folyt:

  http://magyarmegmaradasert.hu/kozerdeku/figyelemre-melto/item/3946-g


  GA

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves GA.
   Géczy Gábor üzenete honlapunkon is, Hungarian Real News, téma volt.
   Belebonyolódni egy újabb vitába nincs szándékomban, de mindenkinek ajánlom az üzenet figyelmes átolvasását...
   Az alábbi kommentárt fűztem hozzá:
   -Esze nincs annak, aki nem ért egyet vele...
   Számomra különösen felemelő, értékelt a befejezés:
   "Hetedszer: a hetedik te magad légy! Ne told át másra a felelősséget, vedd a kezedbe sorsod irányítását: döntsél! Döntsd el, hogy az életet szolgálod, vagy a halált, mert egyszerre nem lehet két urad! Úgy döntöttem, hogy a pártoskodás helyett az életet választom: 2014. április 6.-án családommal hét gyümölcsfát ültetünk. Hét kis fát utódainknak az egységért, az életért a jövőért. Ez hétszentség!
   Géczy Gábor"

   A fák, a gyümölcsfák egyenesen megejtették a szívemet, szinte lebénították a tudatom...
   Némi zavart, félelmet, zavart félelmet csak az alábbi kitétele jelentett:
   "Ha senki se menne el szavazni, megszületne az egység, ha mindenki az életet szolgálná, eltűnnének a betegségek, ha közösen teremtenénk, együtt hoznánk létre a jövőt."
   Kiemelem: "Ha senki se menne el szavazni... stb!!!"
   Nos ez a "ha" a belátás, a sajnálkozás, a realitás szava...
   Nos, ennyi a hozzáfűzött részlet.., gondolom nem tilos elgondolkodni...
   Gyz

   Törlés
 31. Éljen az ÉL-let!
  „ A demokrácia azt jelenti, hogy a nép (értsd: a többség akaratának az) uralma.

  “Ha a demokratikus választásokkal bármit meg lehetne ténylegesen változtatni, már régen betiltották volna.”

  Panem et circenses. (“Kenyeret és cirkuszt!”) – mondta Decimus Iunius Iuvenalis, római költő. Soha ne feledjétek, hogy a jelenlegi rend(?)szer erről szól.


  De ki irányítja az egészet?
  Sosem fogjuk tudni, hogy hogyan szabadítsuk fel magunkat, ameddig nem értjük meg, hogy kik is vagyunk valójában. Hogyan lehetsz szabad, ha azt sem tudod, hogy ki vagy valójában?

  Hogyan lehetsz szabad, ha azt sem tudod, hogy mi a valóság természete, amiben élsz? (hogy müködik a teremtés és az a lény aki vagy)

  És hogyan hozol (teremtesz) létre dolgokat, anélkül, hogy tisztában lennél vele, hogy valójában TE hozod létre azokat a dolgokat?

  Amíg nem jövünk rá, hogy nem MI vagyunk egy világban, hanem BENNÜNK van a világ, (a külső valóság a belső tükre...!) és ezt nem éljük teljes mélységében, addig szívatjuk magunkat ilyen választási cirkuszokkal.”

  Szavazz MAGodra!
  Ne add át a hatalmad, teremTŐ erődet hiszen nem vagy kiskorú, nincs szükséged gyámra (diktátorra). Amikor másra szavazol megtagadod a saját isteni hatalmad, lemondasz a szabadságodról, önrendelkezési jogodról, hogy megteremtsd a saját VALÓS-ÁGadat.

  Azért találták ki a voksolást, hogy TE önként megtagad a saját isteni (ÖRÖKsÉGed), hatalmad a valóság szabad formálására (gondolattal, szóval, tettel). Az ehhez rendelkezésedre álló spirituális energia, erő átszáll a DÉMONkrácia választottjaira és ellened haszálják fel.

  És mindezt szabadon teszed (megtévesztés). A TE energiáddal teremtik meg a TE rabszolgaságod......Hát nem 1 intelligens válasz-t-ás.

  Nem ártana FÖLébredni. Nem..?

  Tartsuk meg az erönket és képzejünk el egy ATYAi vezetŐt aki apaként szolgálja a nagy családját népét. Ebbe a KÉPbe érezd bele a vágyadat, a szenvedélyed ha már belefáradtál ebbe a választási cirkuszba...Minél erősebb, valóságosabb a vágyad belül, annál gyorsabban jelenik meg az anyagi valóságban kivül...!

  Ne feled: a belső tükre a külső!
  Nem fordítva! Az csak illúzió................!

  páusz

  VálaszTörlés
 32. Éljen az ÉL-let!
  A szív teremtő ereje

  A szívet egy erőteljes, mintegy 2,5 méter átmérőjű erőtér övezi. Ez azt jelenti, hogy a szív jóval nagyobb erőteret generál, mint az agy!

  A szív által sugárzott erőtér valószínűleg még a mértnél is sokkal nagyobb, mivel a mai, még tökéletlen mérőberendezések nem tesznek lehetővé igazán pontos méréseket.

  Az emberi szívet körülvevő elektromágneses mező nemcsak a test sejtjeit zárja magába, hanem a testen kívüli területeket is.

  A szív által létrehozott elektromos és mágneses mezők kommunikálnak testünk szerveivel.

  Még azt is sikerült bebizonyítaniuk, hogy a szív és az agy összeköttetésben áll egymással, és a szív jelzi az agynak, milyen hormonokat, endorfinokat vagy más vegyületeket termeljen a testben.

  Az agy nem önállóan cselekszik hanem a szív jelzései alapján. Vagyis a szív osztja szét az információkat.

  A további kísérletek során kiderült, hogy az információkat az érzelmek továbbítják. Érzelmeink tartalmazzák tehát azokat az információkat, amelyek révén szívünk az agyat és a szerveket testünk pillanatnyi szükségleteiről tájékoztatja.

  A szív mágneses mezeje 5x erősebb, mint az agy mágneses mezeje.

  Szívünkből tehát sokkal nagyobb erő árad, mint az agyunkból. Miért olyan fontos, hogy tudjuk ezt? Egyszerűen azért, mert így végre megérthetjük, miért teljesülnek bizonyos vágyaink könnyedén, míg mások mindeddig nem váltak valóra, pedig rengeteget fáradoztunk értük, és a legjobb tudásunkkal, lelkiismeretesen magunk elé képzeltük őket.

  Ha úgy mondogatjuk a megerősítéseket vagy jelenítünk meg lelki szemeink előtt bizonyos képeket, hogy a szívünk mélyén nem vagyunk meggyőződve vágyunk valóra válásának lehetőségéről, akkor csak az agyunk bocsát ki elektromágneses hullámokat, míg érzelmeink központja, a szív, sokkal nagyobb erővel sugározza valódi meggyőződésünket - többnyire kételyeinket és aggodalmainkat. Ennek következménye kézenfekvő: életünkben csakis az válhat valóra, amiben a szívünk mélyén hiszünk.

  A szívből sugárzó mágneses és elektromos hullámokat érzelmeink és meggyőződéseink teremtik. Mindegy, hogy e hullámok jótékony hatásúak vagy ártalmasak: így is, úgy is hihetetlen erővel áradnak a világba.

  Hasonló hasonlót vonz. Ami energiánkkal azonos hullámhosszú, az valósággá válik az életünkben. Vagyis a meggyőződéseink valóra válnak.

  Ezért, ha kívánsz, a legfontosabb, hogy:
  - szívből kívánj, ne csak gondolatban;
  - ha azt akarod, hogy kívánságod teljesüljön, légy meggyőződve arról, hogy tényleg valóra válik;
  - ha azt akarod, hogy kívánságod teljesüljön, először érezd boldognak magad.

  Önmagunkról táplált véleményünk szab irányt földi életünknek. Ez természetesen azt is jelenti, hogy csak akkor lesz erőnk és hatalmunk sorsunkat alakítani, ha megtanuljuk megérteni, hogy minden erő és minden hatalom belőlünk fakad, és nem a külvilágból ér minket. A külvilág ugyanis saját bensőnk tükre.

  Az energia nem törődik a morállal, és nem hoz ítéletet. Az energia csupán az általad küldött impulzusokra reagál.

  A rendelkezésünkre álló legnagyobb erő: a szeretet.

  Szeress bele a vágyaidba!

  Ez gerjeszti a lehető legnagyobb segítő energiát.
  páusz

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Szívből kívántam, hogy eltakarodjon a gengszterváltó politikai elit, de nem jött össze. Hm... lehet hogy növelnem kell ezt a kis mágnes itt bent, hogy működjön rendesebben. :)

   Törlés
  2. Mazsola!
   Ezt én is szívből kívántam,kívánom! Pedig nagy szívem van, mégis...
   Túl nagy a sötétség hatalma...
   Most úgy-érzem, hogy a honlapod is a "sötétség" oldalán áll...
   Túl jó és érdekes a honlap, amit merényletnek tekintek a minden tekintettben szűkre szabott időm ellen...
   Neked szívből gratulálok! Beértél!
   Gyz

   Törlés
  3. Páusz a fentiek idézetek valakitől vannak, vagy te írtad? :)))
   Sok érdekes és jó gondolat… :)

   Törlés
 33. Éljen az ÉL-let!
  Minden Tamásnak akinek a fenti írás túl MAGos:
  - A 2011-es fizikai Nobel-díjat fele részben Saul Perlmutter (University of California Berkeley), fele részben pedig megosztva Adam G. Riess (Johns Hopkins University, Baltimore) és Brian P. Schmidt (Australian National University) kapták, a távoli szupernóvákkal kapcsolatos kutatási eredményeikért.
  http://www.origo.hu/tudomany/20111004-fizikai-nobeldij-2011ben.html
  „Mai ismereteink alapján a látható anyag a Világegyetem mintegy 4%-át, a láthatatlan tömeg 23%-át, a sötét energia pedig 73%-át teheti ki.” (hát..? Sötét energia van bőven!…)

  Itt a materializmus vége fehéren, feketén!
  Ha az anyag látható, megfogható része („hiszem ha látom ? „Tamás)az univerzumnak csak 4%.-a akkor tessék mondani a többi 96% az MI..????????????????????????????

  Aki a valóság csak 4%-át tekinti egész valósÁGnak, annak a logikai következtetése köszönő viszonyban sincs a vVALÓSággal. (nem igazán értelmes értőELMÉS megoldás)

  Számára a valóság csak az a 4%-os halmazon belüli lekorlátozott való?ÁG lesz. (mivel szabad akarat van választhatsz szabadon bármilyen illúziót magadnak)

  páusz

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Én tamáskodok sokszor (:) , de ha alaposabban szétnézel a honlapon, látni fogod, hogy itt azért nem kifejezetten a Matériál (P)Isták gyűltek össze...

   Törlés
 34. Éljen az ÉL-let!

  Az Égben nincs DEMÓ-krácia.
  Nem tartanak választásokat, mert az ATYA választ (hiszen ő van az abszolút tudás birtokában).
  Pályázatokat sem írnak ki, hogy ki legyen a Messiás. Nincs szüksége a zebrának papírra (címek, végzetség stb) hogy ő zebra. Egy zebra sem nevezteti ki magát oroszlánnak hiszen attól még zebra marad.
  A hatalom illúzió azért adatik, hogy (hon ill. város) ATYAként felemeld szolgáld a kisebbet.
  Az ÉGben hierarchikus rend van ennek a mása a földi család. Az Égben a fejlettebb az erősebb szolgálja a kisebbet aki szabad akaratából követi.
  - Képzeld el amikor olyan testvéreddel találkozol akiből akkora szerETET sugárzik, hogy túlcsordul a szíved és szem nem marad szárazon, aki teljes lényével árad feléd és akkora benne a nyugalom és a béke, hogy szinte elaszol a közelében. Akkora benne tisztelet a lény iránt AKI VAGY, hogy amikor meglát földig hajol előtted és Te meg Éled a közelében a rég elfeledett EGYsÉGet, hogy EGYek vagytok. Ő a Te TÁMaszod, segítő TEST-VÉRed. Soha nem fogja MAGát eléd helyezni hiszen szolgálni jött. Csupán annyi a különbség, hogy benne nagyobb a tudatos ATYAi rész, mint benned. Te pedig feltétlen és szabad akarattal követed őt, mint hajdan édesanyád ill. édesapád. Ezt a SZERelmet érezheted most is csak nyisd meg a szívcsokrod.
  A családban is a fejlettebb (felnőtt) szolgálja a magatehetetlen csecsemőt. Szereti, táplálja , árad felé. Itt sem lehet demokrácia, mert a tudatlan kis gyermek még a saját sorsáról sem tud felelősen dönteni, nemhogy a családéról. Nincs lehetősége pl: három kisgyermeknek leszavazni a szüleit, hogy „milka” csoki legyen ebédre.
  A földön (iskola) vegyes osztályban tanulnak a lelkek. Lehet, hogy egy családba születik a 4. égből a nagypapa és az unoka pedig a 10. égből megtestesülő mester lélek. Most amikor az ÉG átíródik az anyagba az ég valóság lesz a földön. Mindenkinek oly mértékben amekkora benne a tudatos isteni valóság.
  páusz

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Én nem degradálnám le a Megnevezhetetlent, mindannyiunk Forrását "Atyává". Szóval ez olyan, mintha a félkarúnak neveznénk a Teljességet.

   Törlés
 35. Mazsi!
  Akkor ne tedd. Valahogy + kell fogalmazni és kevés a karakter nem írhatok minden hova litániát. Azt +hagyom a papságnak. Olyan ez mint a vers nem a betű a lényeg. A mondandó mindig a sorok közt van. Érezz...

  Éljen az ÉL-let!

  Ne félj!

  Ne gondolj! (ezt már túlFEJlesztettük. Sokat vagyunk az agyban és keveset a szívben)

  Érezz!

  Csatlakozz fel az ÉGI-NETre ingyé van! Fentről folyamatosan jön az adás csak nálunk lent nincs megnyitva a csatorna. Nyitáshoz idézd fel az érzést amikor nagyon hálás, szerelmes voltál és rendszeresen küld fel az FORRÁSHOZ. Van mért hálásnak lennünk.
  Ne gondolj! Érezz! Ez megnyitja lent nálad is az ajtót. Jönni fog a válasz. Szerelem áradat. Küldesz, fogadsz újra és újra akkor elég „széles” lesz a csatornád és lészen gondolat és lészen hang is. (szélessáv)
  páusz

  VálaszTörlés
 36. Valamelyik nap olvasva róla(Atyánk:)) ilyen megfogalmazásban " Végtelen Természet" és sétálás közben ahogy izlelgettem a megnevezést még nap is rámnevetett.
  Gondold el mi benne és vele valamint bennünk van! Ahogy a védákból lopott biblia kezdősorai is : Belőle vele általa:)


  Kerion válaszán vagy 1 órán át elmélkedve eleinte inkább éreztem a lényegét de aztán az értése is bevillant. :)

  VálaszTörlés
 37. Lopás...A különböző teremtéstörténetekben azért nagyon sok hasonlóság van, általában valamilyen módon megfogalmazzák: belőle, vele, általa, vagyis valamiféle Istenkép teremti az eget, a földet stb. szóval jól indulnak.
  Lehet, talán ez nem is lopás( bár ezt nem tudhatjuk) hanem valami ösztönös kollektív szemlélet ( bár a vallásháborúkat nem a kollektív szemlélet miatt vívták)
  Különben meg melyik Védára gondolsz, mert eleve négy van belőlük?
  Vagy a Védanta sutrára? Aminek első fejezete valóban Tudakozódás Brahman felől
  Brahmanról vagyis az Atyáról.
  Az Atya kifejezést én sem szeretem…..
  Lehet, hogy valahogy jól indul a dolog, mert sokszor talán, mintha megfogalmazódna a teremtéstörténetekben hogy :mi benne és vele, valamint bennünk.Aztán valahogy a vallási magyarázatokban és gyakorlatban mégis leválasztódunk és lesz az Atya és valahol Mi.:)))
  Ez általában egyenes arányban történik a vallások intézményesülésével, ahogy szépen építgetik a vallási intézményt, úgy távolítanak el a valódi Istenképtől. :))

  VálaszTörlés
 38. Kedves Ildi!
  Bocsánat az Atyáért. Nem gondoltam volna, hogy az általam átadottakból pont ez lesz, ami kivettetik. Sajnálom.
  Ha ÉL-Ő csatornátok van tudnotok kell, mert elmondták néktek, hogy azt az önvalót, akit már nem tudom, hogy kéne leírnom a fizikai elmével megismerni, leírni nem lehet. Egész egyszerűen bárhogy is nevezném, címkézném az csak lekorlátozná a végtelen, felfoghatatlan valóságot. Ezért a mi szegényes lineáris (bevezetés-tárgyalás- befejezés) világunkban csak közelítő hasonlatokból van esélyünk beleérezni a valóságba. Pl: a fent tükröződik lent és viszont. Ha a tested vennénk Istennek, akkor a szívből egy sejt lennél Te és egy pedig én. Így tovább a másik szervben (népben) lévő sejtek is mind az EGY részei, de mégis a „szervre-népre” jellemző saját feladattal, specifikummal szolgálnak, tanulnak. Aztán a szervben lévő sejtek is mind csak rá jellemző saját + minőséggel gazdagítják népüket ill. a teremtést (testet).
  Ha az Éggel beszélsz az nem lineáris, ott nincs lekorlátozó téridő. Egy kb: 2 órás filmet átnyomnak neked „mp3”.-ban egy szempillantás alatt. Utána ezt elég nehéz „földiesíteni”. Ráadásul ez érzés, szöveg, és kép egyvelege. Megint bajban vagyok, mert nem lehet valóságosan leírni a leírhatatlant. Vegyünk pl. 2 embert. Az első mindent megtanul a szexről, de soha nem szeretkezett. Keni-vágja a címkéket vagina, vulva stb. Minden e tárgyú földi tudás birtokosa. Lediplomázott belőle. A másik írni, olvasni nem tud, mert a világ egy sekélyesebb helyén él és szerelembe esik, majd egyé válik, megismeri a másik felét viszont a libidóról azt se tudja eszik vagy isszák. Mit gondoltok melyik a TUDás..? Az első emberke csak információval bír. A második RENDelkezik +élt, +tapasztalt tudással. Ha kérdeznétek a szerelemről költőnek kéne lennie, hogy legalább közelítően valamit átadjon, megosszon veletek.
  A Testem a földi szüleim segítségével jött létre, a Lelkem. Szellemem az ÉGI (Isten-édesanya-édesapa) saját MAGából 1 részt létbe álmodva TEREMtette. Ja! Bocsi de még tegezem is. Úgy rémlik mások is vetemedtek erre.
  „Igy imádkozzatok: - Mi Atyánk ki vagy a mennyekben szenteltessék meg a TE neved”

  Mit gondolsz, ha a kapcsolódás első heteiben lediktálták az ószövetség fontosabb könyveit ÓMAGyar nyelven, akkor kell e kutatnom, hogy mely népnek az őstörténete, amit később mások úgy mutattak be, mint sajátjukat.
  Enni voltam.
  Az ÉG áldjon benneteket!
  páusz

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Olvastam és kérdéseim volnának ( 2014. április 8. 16:49 ) -mert arról irsz, amit/akit keresek, de már a kérdések feltevésénél elakadok..

   Örülök, hogy felbukkantál itt.

   Törlés
  2. Kedves Páusz :)
   Hogy van-e élő nyitott csatornám, én azt nem tudom, beszélgetésre sem került még sor direkte (szerintem inkább én még csak az elmémet tornásztatom)
   De az fantasztikus, hogy neked már nyílik az Ég, de arra vigyázz, hogy ne pörögj túl.
   Mondjuk én már rákérdeztem nálad arra, hogy az ápr.8.9.25.-kor irt gondolatok a sajátjaid-e, …. olyan mintha másokét raktad volna össze, ezzel sincs semmi baj, mert nagyon szép gondolatok, mint ahogy írtam is.

   Gondoltam, ha már Védákra hivatkozol, megkérdezem hol található? Csak azért mert régebben sok mindent végigolvastam a hinduizmus kapcsán, mert érdekelt, ma már nem tenném (ennek már számtalan oka van) Csak ennyi…. elme dolog

   Az utolsó kérdésed témájához én sajnos nem tudom hozzászólni, de Kerion szerintem biztosan, hátha van kedve hozzá.
   Minden szépeket!

   Törlés
 39. Én is örülök, hogy idetaláltál pausz, mindössze csak az egómat baszta fel egy kissé, hogy valaki ismeretlen idetéved, majd köszönés nélkül el kezdi gőzerővel nyomatni a hitvilágát - anélkül, hogy egy kicsit is tájékozódna a blog szellemiségét illetően.
  Pausz, szerintem totál közös platformon vagyunk világnézetileg, csak kérem, hogy ne próbáld meg ezt itt úgy előadni, hogy idejöttél, szét se néztél, és most Te tanítasz itt minket.
  De ezt is csak az elmém mondatja velem, a szívem tökre együtt rezeg a Tiéddel az eddig elmondottak alapján. :)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nekem még nem állt össze...(Ahogy Zé fogalmazott olyan Gyuvecs-es...v. United Colors of Benetton...mindegy...)
   Olyan, mintha "mm" támadt volna fel...
   Még nem került igazán mérlegre, ezért ez csak találgatás...
   (Elnézést, ha tévednék...Nem bántásiból írtam...:)

   Törlés