2012. november 30., péntek

2013 jaguár


Süss FEL Nap
Fényes Nap
Kertek alatt a ludaim 
Megfagynak

 

Gabonajel forrása

91 megjegyzés:

 1. Válaszok
  1. A gabonakör közepe egy hagyományos fényképezőgép zárszerkezetére emlékeztet, a záródás előtti utolsó pillanatban.
   MÉG nyitva van az aranykapu:-)

   mj

   Törlés
  2. A meglehetősen mozgalmasra sikeredett azték(?) képregénykockán egy feltehetőleg bolsevik érzelmű forradalmár hippi éppen felrúgja a trónbitorló házikedvencet - valami cicafélét - amit a jobb felső sarokban látható ijedt Simpson figura sajnos már nem tud elkapni.

   mj

   Törlés
 2. A süss fel naphoz ezt toldanám ha nem gond.:)

  Bújj, bújj zöld ág, zöld levelecske,
  nyitva van az aranykapu csak bújjatok rajta!
  Rajta, rajta, leszakadt a pajta,
  leszakadt a pajta, bent maradt a macska!

  De inkább átköltöm:

  Menj csak ember, piciny emberke,
  Itt van már a csillagkapu, csak ugorj át rajta!,
  Rajta, rajta, beszakadt az út aaa,
  Beszakadt az út aaa, lehullott Viktorka!:)

  VálaszTörlés
 3. A fizikus Úr gondolatai lenyűgözőek, nagyon szép rend van a fejében.
  Korábban Zplus kérdezte, hogy RÁ-IS-ÉL? Akkor a választ elvicceltem, most viszont beillesztem ezt a PDF-ből kiÉKezetelt Arvisura mesét, mert a mostani téma ehhez megfelelő :-)

  Tatranig rovása (Kr.e.3965-3947)

  A Kaltes-asszony bolygóján lévő 9 ismeretlen hatalmat úgy magyarázta Oánész, hogy ez Kaltes-asszony 9 csodája, ami a 9 Égi Mester létezését bizonyítja. A 9 Égi Mester volt Kaltes-asszony bolygójának a mozgatója. Égi eredetű tudásuk lehetővé tette, hogy már 540-szer fölkeresték Joli-Tórem bolygóját. Minden ilyen látogatás előtt 800 Égi lakó dolgozott Kaltes-asszony egy-egy szekerén. De olykor mégis előfordult valami hiba. Egy alkalommal 9 Égi lakó itt maradt Földünkön és a nagyobb koponyájú földlakók közül választottak maguknak párt. Ettől kezdve a földiek is elkezdtek okosabbak lenni és nem ették meg legyőzött ellenségeiket. A földi növényzetet az égiek égi magvakkal nemesítették. A föld lakói valamikor a fákon épített fészkekben kerestek menedéket a nagytestű állatok elől. De később megtanultak rájuk dorongokkal, csapdákkal és kövekkel vadászni. Egy-egy nagy állat elejtése dús lakomat biztosított. A nagy földrengések, eljegesedések után olykor alig maradt ember a földön, de az égből jöttek egyre nagyobb sikerrel tanították meg a földieket a védekezésre. Az égből mindig kilencen jöttek. Volt rá eset, hogy közülük itt valaki meghalt. Ilyenkor a visszatérők Kaltes-asszony szekerén valakit magukkal ragadtak. Az ilyenekre azután azt mondták: jók voltak, tehát a mennybe mentek és az Isten fiainak nevezték őket Ezek a földi látogatások addig tartottak, amíg el nem érkezett a Nippurban is följegyzett, titokzatos 4 320 000-es életforgási szám. Azóta csak a Kaltes-asszony-féle gyöngyszemecskéikkel figyelik a Földön maradt, elszaporodott utódaik életét. Amit így meglátnak, azt bizonyara beírják az Élet Könyvébe.
  Erről az óriási időről, de még annak töredékeiről is csak olyan ember beszélhet, aki a 4320 és az azt felező 2160-as szám lényeget, a Világ-holdévet meg tudja érteni. Az ilyen ember elmondhat annyit, amennyit a földi ember értelme fel tud fogni. Földünkön az emberiség elszaporodása mindig táplálkozási nehézségeket okozott. A megoldást a számok hozták. Amikor például az étkezések száma a Rat-Tigris völgyében elérte a 4320-at, a 43 200-at, illetve a 432 000-et, hol kisebb, hol nagyobb özönvíz keletkezett. Ha nem özönvíz jött, akkor üvöltő vízisárkányok jelentek meg az égbolton és megcsapkodták a Földet.
  Amikor Buda leánya, Aran férjhez ment Ten vitézhez, az áradó Nagyfolyó ifjú királyához, minden áradásnál l gyermeke született. Ezért Ten vitéz férfi népét felbujtották a bátyjai, hogy Ten vitézt öljék meg. Aran ekkor templom gazdaságával hazatért Úr városába és várta a bölcsek jóslata szerint az Égiektől beígért Férfiút. Nemsokára megérkezett Samasna Pisti (Samas Nap Isten), aki tengernyi szenvedése után boldogan vette el feleségül Arant és tőle sok fia és leánya született. Buda halála után Samasna Pistit az Úr hegyén épült templomban királlyá kenték a pateszik. Sok gyermekük született az Úr örömére, akik közül sok ifjú látni és az Úr nevében meghódítani akarta a világot. Ezen ifjak elsajátították Úr templomának rovás-titkait és készen álltak a Föld meghódítására. Az elaggott Samasna Pisti örült és sírt örömében, amikor Ten és Aran házasságából való nevelt fiai felkerekedtek, hogy Ten vitéz birtokát visszaköveteljék. Samasna Pisti elrendelte a Nagy-víz vidékének meghódítását.
  Ten első fia, Ménes (Mínosz), aki igen okos és tanult ifjú pateszi (pap) volt, a kis gazdaságok 4326 elsőszülött fiával elindult. Mikor a Nagyvíz felső vidékén megjelentek, a bölcsek elébük mentek, mivel Égi jelek adták tudtukra érkezésüket.

  folyt. köv.

  VálaszTörlés
 4. folyt.

  A legutolsó nagy áradásnál igen sok ifjú férj elpusztult és a bölcsek várták a csodát, hogy az Égi hatalmak tanult munkáskezeket küldjenek hozzájuk. Ménes és négy öccse nyomban munkához látott és lovasait gondosan letelepítette. Mint első Pateszi, a bölcsekkel együtt hálát adott az Úrnak, aki az Édesapja birodalmát Égi segítséggel és gondoskodással visszaadta! Az első év termése igen bőséges volt Ménes irányítása mellett, ezért a bölcsek népeikkel együtt Ménest királyukká választották. Kis városában nem volt özönvíz. An, Enlil, Enki, Nin-Hurság és Eres-ki-Gal, a Nagyalföld Istennője Ataiszi névadása szerint a két Nagyfolyót nem Tigris es Rat néven hívták, hanem ősi néven, Idaglat és Buranum néven. Ezért Elamban és Káldi földön is csökönyösen így nevezték e folyókat. Ezen elnevezést a 24 Hun Törzsszövetség megalakulásakor átvették Eridu, Bad-Tiberia, Larak, Sippar es Surupak. Az Uruki király Úr királya alatt Úr, Árpadu, Aradu, Kis és Hit gyarmatokon uralkodott. Amikor az ötvenedik medvetoros évben, Kr. e. 3900-ban Erek és én megjelentünk az Uruki királyságban, Úr király az újonnan felállított Nippar kegyhelyen fogadott bennünket, ahol a pateszik képzése folyt.Ott hallottunk Ős-Ten szülöttjének, Ménes királynak az új felfogás szerinti államalapításáról. Ménes az Úr városa szerinti képjelekkel levelezett Samasna Pistivel, aki sok jó tanácsot adott neki, hogy birodalmát ésszerűen kormányozza. Ugyanis az On vallás több mint 4 évtizede szolgáló papjai igen sok feljegyzést készítettek az üvöltő vízisárkányról és Holdunk társulásának körülményeiről, ami után az állandó árapály hullámzás nagyon megnövelte az esők és a viharok számát. Amikor első fia, Nap-Kira 15 éves lett, eljegyezte Amu főpapjának a leányát. Minden erővel új fővárost kezdték építeni Amu-óm elnevezéssel, amely aztán Nap-Kira fővárosa lett. Az ősi vallás hívei alávetették magukat Úr város törvényeinek és szokásainak. Az összeköttetést pateszik küldésével állandóan fenntartották. Bothonban Őrsúr ivadékai uralkodtak. Nap-Kira az apósa halála után átvette a hatalmat Amu-ómban. Ménes második fia, Narmen felépítette Téba új városát, ahol az elaggott Ménes királyt eltemették. Amikor Őrsúr már öreg volt, fiú gyermeke nem lévén, Ménes harmadik fiát tette meg uralkodónak. Hor-Aba sokáig legényember volt. Őrsúr halála után a tízedik, azaz a legfiatalabb feleségét tette meg királynénak, akitől sok gyermeke született, így Ménes király gyermekei uralkodtak mind Bothon, mind Esthon birodalmában. Nippar pedig ontotta a pateszi tanulókat, akik Bothonban és Esthonban On papjaihoz hasonló kiképzést is kaptak. Ezen kettős képzettségű pateszi-papoknak az ősi elvük így hangzott: Osiris (Őrsúr) úgy székeljen, mint RA és RA úgy székeljen, mint Osiris. Hor-Aba után a fiát kenték királlyá meg gyermekkorában olajjal, Athotist, aki Anuban lakott es mindkét nép felett itélkezett. Az Északi, vagy Alsó Birodalom jelvénye a papirusz bokra volt, a Déli, vagy Fe1ső Birodalom jelvénye a lótusz virága. Észak Szet Isten, Dél Hóras Isten Birodalma volt. Királyi jelvényük a vörös korona, és a fehér sisak. Valamennyien RA Isten védelme alatt állottak. Az első királyok Ménesől kezdve, Úr városbeli mintára égetett téglabó1 építkeztek. Ellenben sok templomot ősi birodalmuk hagyományai szerint mokottani, turrai és simeai kövekből építették. Ezek egytől-egyig óriási közmunkák voltak, RA Isten kívánsága szerint. Szet Isten és Hóras Isten híveinek óriási tégla könyvtárakat építtetett a két birodalmat egyesítő Ménes király és az összes feljegyzéseket itt gyűjtötték össze négy és fel tömény évnyi (45 000) korból. Ebben leírták a kegyetlen jégkorszakok változásait, mikor a beavatottak elhagyták az egymást evő emberek birodalmait, de minden Kaltes-asszony Birodalmában keletkezett képírást magukkal hoztak. Itt aztán tovább figyelték a Nap és később a Holdanyánk járását.

  folyt. köv.

  VálaszTörlés
 5. folyt.

  A Nagyfolyó deltájában On, a Napisten városa, míg északon Amon főisten városa volt. Mindkét város csak a káldi kereskedőket engedte be a Birodalmába. Ezeket minden esetben Samasna Pisti és utódainak pateszijei kísérték, akikkel a csillagok járását egyeztették, ezáltal sokat fejlődött a jövőbe látás képessége. Havarut várost Aran és Ten leányai építették fel, akik férjeiket a legjobb íjászokból választották. Tehát ha az Istenek leányait valaki el akarta venni, az íjász és lovagló versenyen annak elsőnek kellett lennie. Az első ilyen győztes Salát vezér volt, aki mind a lovaglásban, mind az íjász lövésben első volt, és egy új versenyszámot mutatott be, a vágtató lóról való nyilazást. Amikor Ménes király On és Amon birodalmába érkezett, Aran leányági leszármazottai örömmel üdvözöltek. Havarut Ménes Birodalmának az óbirodalmi beszéde szerint felajánlotta, hogy a betanított szítiuk, azaz íjászok védik délrő1 a birodalmat. Minden évben vagy Ménes, vagy Nap-Kira és annak fiai látogatták meg Havarutot és ilyenkor elhozták On és Amon Istenek ajándékait Ten leszármazottainak. Engedélyezték, hogy a fogságba esett ellenség kozül a munkabírókat szolgáikká tegyék. Az Égből származó Ten Isten leszármazottai összeköttetést tartottak fenn az ataiszi menekültekből óriásira fejlődött Úr birodalmának 65 királyával. Arvisura Anyahita még Ataiszban megalkotta azt az érthető közlési módot, amelyet a Templomok gazdaságai és Élám nyelvén a Zikkuratok, azaz a Szent könyvek őrzői is mind átvettek. A Nippuri írnok-iskolában a beavatottak százait képezték ki Ménes Birodalma részére, s így On és Amon birodalma egyesült. Arvisura Anyahira életétől kezdődően a beavatottság jele a kereszt volt. Bothon, Esthon, Tenföld, Káldea és Indus földje mind átvette a beavatottság jelét és egymással is fenntartották a kapcsolatot. Ataisz tengerbe merülése és a nagy földrengések óta ezen Égből jöttek Káldiföldön, majd Uruk földjén és Úr városában is királyokká lettek, tehát a királyság intézménye is az Égből jött. Ezen települések 65 királysággá fejlődtek, ahol az Égi királyok a pateszik mellett a templomgazdaságok földjein uralkodtak. Eleinte úgy volt, hogy 3 nap a király földjeit, majd újabb 3 nap a tanultak alapján a saját kis földjeiket művelték, de a hetedik napot az Isteneknek szentelték. Az Isten királlyal együtt dicsőítették az Urat. Ezen szokást később Kis varosa, Mari városa, Indus Birodalma és a Léh városán túli Mennyei Birodalom is átvette. Itt a királynak fel kellett hágnia a Földet jelképező Jáó dombra és elfoglalnia őrhelyét, ahonnan az Istent dicsőítette. Ezen példát a 24 Hun Törzsszövetség is követte. Amikor fejedelmet vagy fősámánt választottak, annak fel kellett mennie az Istenek hegyére és onnan visszajőve el kellett mondania, mit kivannak tőle és Népétől az Istenek. Amíg Bothon és Esthon földjén az őslakók az erdőket irtották, a kettős-baltás istenek, Min Isten és utódai uralkodtak, de amikor a jégár elől menekülő beavatott Napisten fiai megérkeztek a Kos és Bika csillagképének ideje alatt, Amun-Ré lett nagyon népszerű. Az Isten jelképe akkor a Bika szarva közt lévő Nap lett. Az őslakók felhagytak az iker-gyermekek egyike feláldozásával, mert ezt Bikaisten mar nem kívánta.

  Szép Napot!

  VálaszTörlés
 6. Bevallom nem néztem végig a videót, DE az űridőjárás előrejelző fogott meg leginkább... Van ötletetek, hol lehet erre szert tenni, nyomon követni?:)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. űridőjárás:
   http://sonnen-sturm.info/echtzeit-weltraumwetter/

   Törlés
 7. Tippelgetek!

  1 kép: A Jaguár eljött és felépítette a maya piramisokat (meg még ki tudja mit).

  2. kép: 2013 januárjában, ami a jaguár hónapja (?), és amikor lejár a Nagy Kör, feláldozzák a bébijaguárt (ez is egy maya mese), aki karvaly orrával meglehetősen hasonlít egy bizonyos rasszra. :D A Jaguár gyereke szép kis kalamajkát művelt itt, ez kétségtelen......

  3. kép: Ezután nyílik a szintén maya jelkép spirálkapu.

  Hát ha csak ennyi kell, legyen! :D
  Panka.

  VálaszTörlés
 8. Na még annyit, hogy a második képen lévő szereplők nem túlságosan hasonlítanak emberi lényre, a bal oldali inkább valami gyíkfele reptillan, a középső a bébijaguár, a jobb oldali meg inkább valami ufó, vagy csontkollekció halálfej...... így ez az áldozat vagy örömünnep talán nem is a mi szintünkön zajlott vagy zajlik. Zplus kell ide!!!!! :D
  Panka.

  VálaszTörlés
 9. http://www.youtube.com/watch?v=f0Wk9PNkAqw

  Éljen Zé, éljen Zé!:))

  Szerény agyteljesítményem mellet megpróbálok valami értelmeset kifacsarni magamból. A gabonakör nekem egy csillagkaput ábrázol,
  2 tárcsa van rajta ahol meglehetne adni a kordinátákat, és itt a kódok teljesen egymás felé csúsztak úgymond a tekerésnél, és ezáltal megszűnik a dualitás, illetve a kapu belsejében látható ábra egy egységet fog ezáltal alkotni, ami pont most csavarodik, illeszkedik egymásba. Tán nem az isteni terv? A 2012-es 2 idővonal lehetséges pozitív + a negatív egybe olvadása egy tökéletesen harmónikus idővonallá? :)

  http://2012felemelkedes.blog.hu/2012/11/21/david_wilcock_disclosure_felfedes_daniel_szinrelepese

  "2012 elején meginterjúvoltam Bill Wood-ot, akinek állítása szerint az volt a feladata, hogy állapítsa van-e bármilyen módja annak, hogy a Földet a negatív idővonalon lehessen tartani. Konklúziója szerint nincs erre lehetőség. (Bill Wood elmondása szerint egyébként egy ideje már nem használják a technológiát, mert 2012. december 21 után egy falba ütköznek a nézelődők. Van ott valami, ami áthatolhatatlan." :)

  VálaszTörlés
 10. Tájékozódjunk már..

  http://starburstfound.org/superwaveblog/?p=267

  VálaszTörlés
 11. Egely György, a vízbontó készülékéről Gróf Spanyol Zoltán-nak, és egyébb csodálatos kilátásokról!!

  http://www.youtube.com/watch?v=wOVAlDb_PRU

  Csefkó Pál Tamás feltaláló

  http://hu.wikipedia.org/wiki/Csefk%C3%B3_P%C3%A1l_Tam%C3%A1s

  http://iwiw.hu/i/Csefko-Pal-Tamas-Feltalalo-9855798

  szerint ez a Magyar nevű úriember a videón nem is fizikus !!???....

  VálaszTörlés
 12. Tudod az emberiséget pl. úgy is irányítják hogy egy tudóssal kimondatnak valamit és a nép bekajálja... mert az úgy van ahogy az kimondja... TehÁÁÁT a só egészségtelen, azért is raknak a bolti sóba káliumkloridot nem??? Hagyjuk a tudósokat+ a megmondókat engem a szívem, lelkem, megérzéseim vezérelnek, nem a tudósok+az összeesküvés elméletek+ a csatornázások galaktikus federációtól...

  Én érzem, hogy mit kell tennem, mit kell elhigyek, és csak a lelkemre+ a belső hangomra halgatok, nem Czeizel Endrére...
  Tehát mi végül is okoskodunk, hogy ez lesz majd, vagy az lesz egyet mondok neked, Te vagy én vagy bárki tudjuk ezt bizonyítani?? Elolvassuk+ megemésztjük, és eldöntjük, hogy igaz -e vagy nem...

  Na szóval ennyit a tájékozódásról...

  Olyan okos mindenki, csak egyet elfelejt, leírások alapján okos mindenki+ én is!:)

  Halgass a lelkedre csak az igaz.:)

  Hööörrrr ne hergelj egy oroszlánt.:)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Helo.

   "Elolvassuk+ megemésztjük, és eldöntjük, hogy igaz -e vagy nem..."

   Ez alapján mindent el lehet hinni, és el lehet dobni is.

   Ez nagyon bubu.

   Törlés
  2. Bravehart,

   Alapvetően egyetértek Veled, én is egyre inkább a szívem után megyek: vannak dolgok, amiket mi irányítunk, és van, amihez alkalmazkodhatunk, bízva, hogy ami történik, az mindenki legjavát szolgálja. Mindig úgy mondom, hogy az élet intelligens:)
   Azt is kezdem megszokni, hogy magamat helyezem előtérbe...
   Mondjuk, ha van egy találkozó, vagy meditáció, amit előre egy héttel lefixálunk... Valahogy már nem merem elígérni magam, nyitva hagyom azt a lehetőséget, hogy aznap tudom megmondani... Egyszerűen teher, ha épp mást szeretnék tenni, és csak azért megyek el a találkozóra, mert megígértem... Főleg, hogy gyors változásban vagyok... Furcsa... :)
   Hajrá spontaneitás (vagy inkább isteni időzítés):)

   Törlés
  3. Én azt vettem észre, hogy tök mindegy, hogy spontaneitásnak vagy isteni időzítésnek hívom, mert mindenképpen tökéletesen logikusan követik egymást az események. Mint egy regényben.

   Törlés
 13. (az egóm jelen pillanatban ilyen választ adott.. elolvasása senkinek nem ajánlott.. ellenjavallatokról kérdezze a kezelőorvosom és óvszerészem)

  N.O.A.A. (űridőjárás-figyelő):
  http://www.n3kl.org/sun/noaa.html
  szeizmikus monitor (földmozgás-kukkoló):
  http://www.iris.edu/seismon/
  napi hirek (amikor azt mondod, semmi sem történt ma, én azt mondom, nézd meg mi történt):
  http://www.youtube.com/user/Suspicious0bservers
  *****
  egyszer valaki azt mondta, hogy arról se beszéljek sokat, amit tudok, amit meg nem arról főleg ne.
  *****
  az úriember mond okos dolgokat, nem kell leragadni a technológiánál (maszatol is, nagyon nyújtja a témákat.. Aurórával takarja a tér-idő ugrást- juteszembeapádf*szát.. eddig birtam-sokabullshit.. :D ).
  *****
  hogy mi közöm volna a május huszadikai plejádokbamutató-napfogyatkozáshoz , azt nem tudom, erről a témáról inkább a csillagharcos elvtársakat kéne megkérdezni a csillagflottától
  *****
  Nem egészséges ami a középső alak aranyerén kilóg, akkor se, ha mindjárt jaguárpárduckigyóisten is (se, vagy mittudomén, tollal vagy anélkül :D).
  a jobboldali Gyugyu meg kétszer öt ujjal RÁNK hasonlit (szerintem).
  a baloldalinak faszályos krikett(vagymilyen)-ütője van.
  *****
  énistudok szépképeket mutatni :D
  http://www.wikipaintings.org/en/joan-miro#supersized-featured-228046
  http://www.wikipaintings.org/en/joan-miro#supersized-featured-227909

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. jaéshogy a gyerekek is megértsék:
   http://youtu.be/BaZpry5BU7k

   Törlés
 14. Ha az EGO az ÚR, akkor mosolyogjunk RÁ...:-)))

  "A történelem előtti időkben a Csendes-óceánban létezett egykor egy nagy világrész, amely körülbelül tizenkét és fél ezer évvel ezelőtt lángörvénytől körülvéve süllyedt el az óceán hullámaiban."

  "Mu egy hatalmas dombos terület volt, amely Hawaiitól valamivel északra terjedt. Déli határát körülbelül a Fidzsi- és Húsvét-szigetek vonala adta. Kiterjedése kelet-nyugati irányban 8000 km, míg észak-déli irányban 5000 km körül lehetett. Valójában három részből állott s e részeket keskeny csatornák vagy tengerszorosok
  választották el egymástól."

  "Mu uralta tehát egykor az egész földet s ezt a Cortezianus-codex is megerősíti, amelyben Mu-ra, mint a nagy Uralkodóra történik hivatkozás. A hagyományok szerint Mu királya vagy császára volt egyúttal a birodalom egyházi feje is; mint ilyen, vallási tanításokban az Istenség képviselője. Az Istenség jelképe viszont a Nap volt, ami alatt azonban nem kell napimádást feltételezni, sőt nem is szabad, mert a Nap nem volt imádat tárgya, csak egyesítő és legfőbb jelképe az Istenségnek, jelképe tehát a „Királyok Királyának”. E jelképet Rá-nak hívták."

  "Midőn Indiában a Dekán első gyarmata királysággá lett, első királyát „Rá-Ma” néven hívták. Rá =Nap, Ma = Föld. Címe természetesen „A Nap Fia” volt. Udaipur jelenlegi maharadzsája állítólag okmányokkal is igazolhatóan egyenes leszármazottja Rá-Ma-nak. Ha ez fennáll, akkor ősei már több mint 30.000 éve királyok voltak. Kétségtelenül ez a föld legrégibb királyi családja."

  forrás:
  http://magyarnemzetikormany.com/pi-klub/downloads.php?cat_id=2&download_id=4

  Szép Napot!

  VálaszTörlés
 15. A "fizikus doktort" már kitárgyalták más honlapokon. És valóban amolyan "amerikából jöttem..." megmondóembernek látszik.
  A jaguár megmutatja karmait és a 4-lépcsős piramis tetejéről lebucskázókra vicsorít. A háttérben VALAKI figyeli mindezt. A 4-lépcsős piramis a maja 4 Nap-ra/korszakra utalhat - amely hatalomváltással ér véget. És jön egy új program vagy az "5.NAP"/13-baktunos ciklus ami cirka 5125 év.
  A rajzon szintén az eddigi 6almas/ok/ trónjának feldöntése van bemutatva. Tehát a hatalom- és korszakváltás.
  A gabonakörben középen 6-6 "tollas" félköralakzat látható, melyekből 5-5 ketté van vágva - tehát 11:11 alakzat veszi körül - most már kimondhatjuk hogy a "csillagkaput"/11:11. Körben 4-4 részábra van ami megint csak az eddigi 4 maja/tolték/olmék ciklusra utalhat - annak a végére. A cikluson belüli 12-12 "vonás" is ismétlődik ami aztán igencsak sok mindent jelenthet.
  Köztudott hogy az idei Sárkányév után 2013 a Kígyó Éve a kínai horoszkóp szerint. A kígyó az indiánoknál - horoszkópilag - ugyanaz mint nálunk a skorpió. A magyar meg skorpió lényegű mérlegelő nyilas/kentaur-ként jellemezhető. Spirituálisan kígyótartó - mely csillagképben a Nap december 26.-áig halad az ekliptikán. Míg ezzel párhuzamosan a Skorpióban december 22.-éig. Ami érdekes a Nap - december 24.-én lép be a Nyilas csillagképbe. Tehát - legalábbis spirituálisan - Jézus akkor, aznap születik meg amikor a Nap a Nyilasba lép. Ezek a dolgok nyilván nem "véletlenek". Az asztrológusok mindegyike szintén egy hamarosan végbemenő lokális és globális hatalomváltásról beszél a Szaturnusz 2012 október 5-6.-ikai "jegyváltása" okán ami kb. 2 éves időtartamú és a Skorpióhoz kötődik.
  A maja naptár-kutatók szerint a ciklusvég előtti 7x113 napos szakasz utolsó 7. szakaszában vagyunk - amit az ibolya szín jellemez és az hogy az arra felkészültek 2012.12.21.-éig fizikai testtel rendelkező spirituális lénnyé válnak. S mint ilyenek a fenti időpont/zérópont után már ők irányítanak a Földön. A Teremtés őket segíti. Valószínűleg ez a folyamat lehet maga a hatalomváltás is egyben.
  Kerion

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A monitoromon egész véletlenül a Nyilas "a" betűje fölött volt egy kis paca (hiába... a gyerekek) így én ezt a szöveget úgy olvastam, hogy:

   "Jézus akkor, aznap születik meg amikor a Nap a Nyílásba lép.

   Nyilas - Nyílás
   Hm...

   "Ezek a dolgok nyilván nem "véletlenek"" !!!

   Törlés
 16. Mivel nem vagyok mindent-tudó így én is várom a megfejtéseket e rejtvényre.

  Nem akarok jósolni, de mindazonáltal szerintem a karácsony előtti héten látványosan fognak eltünedezni az ismert személyek, politikusok, média főemberek, stb., és majd csak lesünk, hogy micsoda szerencsétlen ismeretlen arcokat raknak be magukat helyettesítendő. Ha ez megtörténik az azt jelenti, hogy egyrészt ők biztosak az Esemény megtörténtében, másrészt őket már eldugták valami barlang mélyére annak reményében, hogy megússzák ezt a Kört szárazon. A naívak nem tudják, hogy e kör "vége" a Tűz?

  Tűz = Fény = Élet = Szeretet

  Süss Fel Nap, süss fel minket ahová valók vagyunk. Akinek meg nem inge...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ez a TŰZ ami tisztít, még a lélek tüze is lehet...a Szereteté
   Nem érzed?
   Minden széééép! :)))

   Dúl Antal 2012-es gondolatai:
   http://hamvasbela.hu/olvasmanyok/2012.html

   Törlés
 17. Kozsdi Tamás
  ÉN FÉNYLEK 1.

  Tegnap az jutott eszembe, hogy hogyan kezdődik egy szakrális rendszer felépítése ha nem emberi szintről nézzük a szervezést. És az első dolog az hogy olyan emberek kellenek hozzá akik elérték - akárhogyan - az ÉN FÉNYLEK állapotát. Ez nem a fénytest állapota, hanem azé amikor én, a fényemmel tudom magam körbe venni. Akkor is ha elszívják, akkor is ha sötét vesz körül és akkor is amikor észreveszem hogy mások elvették. Képesség kell tehát hozzá, hogy fényt termeljek magamban. Ezt pedig 24 órában folyamatosan figyelned kell, úgy mint az éhséget. Ha megéhezel ugye eszel. Ha szomjazik a veséd, iszol. Ám ha elfogy a fényed, feltöltöd magad. És hidd el, ezekben a nehéz időkben ez 24 órás, mindennapi éber figyelmet követel meg tőled.

  Hogy hol töltöd és hogyan az egyéni, technikai részlet, de tudd hogy szakrálisan addig nem lehet a sakktáblára tenni Téged, hogy akkor kezd meg a játszmát, ameddig nem vagy bábu azonos. Paraszt, vagy bástya, néha király vagy királyné. Mindenki kell, de csak az lehet a páston aki elérte EGYEDÜL és mindenki más segítsége nélkül az ÉN FÉNYLEK állapotát.

  Miért csak ilyen vehet részt szakrális rendszer építésben? Hát mert ne azzal kezdjük már el hogy akkor én segítek neked fényleni, te meg a másiknak. Esünk-kelünk, bukdácsolunk. De meddig még? Ez is kell, de a sakktáblára csak akkor vezetnek fel Téged, ha már fényt tudsz termelni. Bioáramban is gondolkodhatsz.

  Gondold csak végig milyen környezetben élsz és a házastársad, párod, szomszédod, főnököd, emléked, vágyad, fóbiád akármid állandóan elvisz téged a fény állapotodból. Ilyenkor lelassul az emésztés, karikásabb a szem, kevesebb az életkedv, de mégiscsak valahogy fel kell töltődni. Ez az élet rendje, ezt tudod, de én nem életvezetésről beszélek Neked, mert úgy éled a napjaid ahogy akarod, de azt tudnod kell hogy ameddig nem vagy ÉN FÉNYLEK állapotban addig nem lesz közöd szakrális rendszer építéshez.

  Építeni az tud, akinek van hozzá hője, szer-e.

  Felesleges azon beszélgetünk már (itt a TH-n), hogy hogyan járd az utad a reiki szakkör és az Anasztázia olvasása között. Arra vagyok kiváncsi hogy kész vagy e már arra hogy minden zavaró, ártó, ellenséges körülmény ellenére, 5-25 perc alatt (állapottól függően) újra tudod e indítani a rendszered hogy visszaállj a sakktáblád helyére? MINDIG, MINDENKOR, Ha űrhajók potyognak az égből és ha atomot dobnak a fejedre, akkor is. Az UTOLSÓ LEHELETIG. Mert a szakrális rendszer azon fog múlni hogy az építői és védői mennyi fényt bírnak magukból adni. Egyedül, egyenként, de majd összeadódva is.

  El kell érned az én fénylek állapotát. Mindegy hogy. Kineziológiával, wellnessel, meditációval, jógával, reikivel, katolikus imával, Anasztáziával, Arvisurával, Dzogchennel, Sai Babával, zenével, rajzzal, balettel neked fénylened kell. Minden körülmények között. Ha csak 7-től 9-ig tudsz fényleni, hmm az se rossz, de ezért még nem adnak neked sakk kockát. Még nem vagy elég jó a posztra lépni.

  VálaszTörlés
 18. Kozsdi Tamás
  ÉN FÉNYLEK 2.

  Az Isten se bolond olyan csatába küldeni amelyikben tudja hogy két lépés után összeesel. Inkább késlelteti a játékot és megvárja hogy a legjobb csapat állhasson fel. Az Idő az Ő kezében van, ezzel operálhat és vár. De néha elfogy az idő és meg kell kezdeni a csatasorba állást. Leütik a gongot és akkor már nem lehet visszalépni, edzőterembe járni, sakkozni kell, és ott van szemben az ellenfél. Az erő másik oldala. MINDIG Ott lesz és minden másodpercben beléd folyik akkor ha te nem véded magad, mégpedig nem pénzzel, szőnyeg alatti buksifejjel, hanem fénnyel, fénnyel, fénnyel és fénnyel. Ez az egyetlen esélyed részt venni a "nagy csatában". Népek csatája vagy világháború, mind csak egyen múlik: hányan és milyen erősen fénylenek.

  A csata kezdetét veszi. Úgy érzem hamarosan. Nem én indítom és nem is az Isten, egyszerüen csak fogd fel hogy nem lehet tovább fékezni, kifutnak a kerekek és megfordul a világ, nincs várakozás, nincs lehetőség tovább várni és neked, benne az a szerep jut majd hogy fénylő légy. Ez életed záloga is és ezen múlik a harmadik világháború.

  Magyarok népe, Szívek királynője, kalandba szólítalak. Hatalmad végtelen, az erőd véges, de itt vagyunk Veled. Mutasd az utat és ne engedd a Sátánt a virágaink közé. A kerted maradjon tiszta.

  http://hunnio.com/news.php?readmore=412

  VálaszTörlés
 19. Jóreggelt:)

  A gabonakörök kapcsán, én azt is el tudom képzelni, hogy ezek az égi jelek egyfajta kiegyenlítő energiakapuk.(egyszer már mellékeltem erről egy csatornázást..).
  Minthogy Földanyánk egy külön entitás, aki nemsokára "ugrik", ráadásul úgy, hogy embertársait is magával viszi, nem csoda, hogy mások kiemelt figyelemmel, energiaigazításokkal, segítséggel vannak irányában (irányunkban).
  Olyan érzésem van, hogy valami nagy NAGY NAAAAGY terv, aktív részesei lennénk, (míg megvan a saját élettervünk is) amihez hamarosan több tudásunk lesz...

  VálaszTörlés
 20. Sziria eltűnt
  http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=hu&prev=/search%3Fq%3Dformer%2Bwhite%2Bhat%26hl%3Dhu%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.hu&sl=en&u=http://allthingsd.com/20121129/syria-has-disappeared-from-the-internet/%3Futm_medium%3Dreferral%26utm_source%3Dpulsenews&usg=ALkJrhjHZ8zC05HSQdIzVAiC1LXCgCoMJw#

  brutál fordító:-(

  VálaszTörlés
 21. Hmm. Akkor nem csak én képzelgek.:-))

  Ne-tán íly-es-mi?
  http://spiritufo.ditro.hu/kozmosz-letagadott-valtozasairol/22-2011-2012-2013-alapvet-valtozasairol/206-egy-fontos-uezenet-mihaly-arkangyaltol

  VálaszTörlés
 22. Üzenem Miháynak hogy kapja be:-)

  VálaszTörlés
 23. Véleményem szerint ez a phd. stb. úr a valóság egy nagyon kicsi, (materiális) szeletét érzékeli, de legalább a vége felé ezt nagyjából be is látja.
  A gabonakörök kérdése ( a jelentőségéhez képest) a tudomány által méltatlanul, (vagy direkt?) mellőzött téma, amit általánosan félresöpörnek azzal, hogy valakik éjszaka szórakoznak.(!)
  Gyakorlatias emberként ( és szerintem végzettséged alapján ezt Te is megerősítheted Mazsola ) meggyőződésem, hogy többségüket lehetetlen emberi eszközökkel egyetlen éjszaka alatt, sötétben! titokban! előállítani.
  (De a közeli képek alapján több alatt sem.)
  Ehhez képest hivatalosan fegyáltalán nem foglakozik velük a nagybetűs tudomány, vajon miért?
  Valószínű azért, mert ezek olyan jelek, amelyek megmutatják, hogy milyen beszűkült, és téves a mindenttudó világnézetük, és amelyet alapjaiban rengetnek meg ezek a jelzések, így inkább elbagatellizálják.
  Ezzel együtt fogalmam sincs, hogyan, és miért keletkezhetnek, hacsak nem azért, hogy lássunk már egy kicsit túl ezeken a szűk kereteken...:)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Szerintem egy 'phd. stb.'-től nem is várható el több. Még ez is szép volt tőle.
   A gubanc inkább ott van, hogy a 'phd. stb.'-k többsége féltve phd. stb.-ségét, hallgat:-)
   Van egy olyan érzésem, hogy a sok elénk tolt információ helyett, amit mindenki saját szája íze szerint értelmez, érdemesebb lenne befelé, magunkra, benyomásainkra és tapasztalatainkra figyelni. Onnan is jön épp elég használható holmi...

   mj

   Törlés
 24. Minden igaz érték, légyen az bármi, a szív igazságával rezonál, s magában hordozza a szívnek az Atya Fényével való rezonanciáját. Tehát a felismerését a megtanult karmikus leckéknek a kollektív és egyéni tudati tengelybe beépült bölcsességtől függ. És ez a bölcsesség az Egyetemes Tudást gazdagítja, mert az Egyetemes Tudás része és az Egyetemes Tudásból fakad.
  http://spiritufo.ditro.hu/az-emberiseg-toertenetenek-valodi-terid-kerete

  nem rossz..

  VálaszTörlés
 25. Az utolsó Nagy Korszakban, a ferde tengely = ferde értelmezés következtében az emberiség küzd a szeretet-szerelem-szexualitás közötti különbség megértésével, a felelősségvállalás lényegének a minőségi megértésével, a kommunikáció pedig, ami a szómágia használatára korlátozódik, azt tükrözi, ami az elmében, és nem azt, ami a szívben van. Az elme irányította szómágia ezen használata nélkülözi az Atya Fényével való rezonanciát, s önmagunk Fényének az Atya Fényével rezonáló igazságát.

  Az igaz elválasztása a hamistól, az igazság keresése, az elme ferde értelmezésével és annak korlátai között, az elméletek, tanok s dogmák halmazát hozta létre elkülönülve a szív és a teremtő Fény szeretetének rezonanciájától, az univerzum Egységétől és a bölcsesség hiányában az Egyetemes Tudástól, és ezt az elkülönülést csak fokozta az utolsó galaktikus évben az információ áramlásának az anunnakik általi kizárása a 3D kódolt rendszeréből.

  A kibillent, ferde tudat tengely a feminin és a maszkulin energia egyensúlyának a kibillenését is eredményezte; a női, azaz a teremtő erő háttérbe szorult a férfi, azaz a megnyilvánító erő dominanciája következtében. A női = befogadó = teremtő erő jelenléte nélkül, a férfi = megnyilvánító erő csak a nyers fizikai erőt nyilvánítja meg a napfonat-csakra agresszivitásának értelmében. (ugyaninnen)

  VálaszTörlés
 26. s most zárulnak az Univerzum és az Omniverzum nagy ciklusai is, és kezdődnek az új ciklusok. Az Új Földön kezdődik az új Megaciklus első Nagy Korszaka és a 12 DNS szálú hélixszel rendelkező fizikaitest-kísérletének a következő szakasza, a tudatosság örökké táguló spiráljának egy magasabb dimenzionális szintjén, az elmúlt Megaciklus bölcsesség a tudat tengelyébe való beépülésével!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. ennyit tudok hozzáfűzni.. szó szerint és ironikusan is:
   http://www.youtube.com/watch?v=YrLk4vdY28Q

   Törlés
 27. Jók ezek a dátumok...
  Minap az jutott eszembe, hogy a 2012.12.21-éhez leginkább mi emberek ragaszkodunk, mert kaptunk pár helyről infókat (maja kalendárium stb.), sőt már elvárásaink is vannak:)
  Találtam (magamnak) egy másik figyelemre méltó időpontot, amiről talán keveset beszélnek:
  12.12.12.
  01.01.01-től kezdve, energetikai szempontból mindig fontos dátumok voltak a triplák...

  Erre tegnap este kezembe akadt ez:
  http://foldicsillagok.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=400:-az-igazi-felemelkedes-121212--true-ascension--metatron-a-feny-ura-tyberonn-altal&catid=48:2012&Itemid=77

  Aztán jönnek-mennek az üzenetek, és nemigen tudunk mit kezdeni vele, mert valójában nincs egy fix dátum, illetve sejtéseinkre hagyatkozhatunk. De leginkább önmagunkra. Forduljunk befelé, a szeretetbe, bízzunk az élet/isten/univerzum intelligenciájában, hogy minden rendben van, kapcsolódjunk szeretteinkhez, Földanyához, és kövessük a Fényt. Aki elszánta magát a felemelkedésre, annak legbelül mindegy az időpont, mert a szíve vezetni fogja. Aki meg nem tud róla, na annak végképp tökmindegy a pár napos +/- eltolódás:)

  Bármi is történjen: Találkozunk "odaát":)!

  http://univerzumitudatossag.blogspot.hu/search/label/A%20Nagy%20V%C3%A1lt%C3%A1st%20k%C3%B6vet%C5%91%20nap

  http://univerzumitudatossag.blogspot.hu/search/label/A%20V%C3%A1ltoz%C3%A1s%20ut%C3%A1ni%20vil%C3%A1g%3A%20Ablak%20a%20j%C3%B6v%C5%91re

  http://univerzumitudatossag.blogspot.hu/search/label/A%20V%C3%A1ltoz%C3%A1s%20ut%C3%A1ni%20vil%C3%A1g

  Itt olvastam először a 3 napos sötétségről évekkel ezelőtt, de most valamiért nem lelem. Lehet "mazsolázni" foton témában is...

  Ne ijedjetek meg, ha "veszélyforrásként" tekint a net erre az oldalra... Menjetek tovább (a Tudatosság veszélyes:)!!!)

  Ölelésem:)!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. "Ne ijedjetek meg, ha "veszélyforrásként" tekint a net erre az oldalra..."- én is, és az összes hasonlóra :D
   "Menjetek tovább (a Tudatosság veszélyes:)!!!)"- a félrevezetés, hasbaakasztás, a rózsaszin csillagharcosok (űr)csatorna(űr)tartalmai.. az veszélyes.. :D

   Törlés
  2. Jól szóltál, nem tom ki vagy:-)

   Törlés
  3. Kinek mi....:)

   Törlés
  4. Abból, amit belinkeltél, a következőt találtam igaznak, lijo:

   A LINEÁRIS IDŐ: EGY VÁLASZTOTT FIZIKAI ÉLMÉNY MELY EZEN AZ ÚTON AKTUALIZÁLJA A VÉGTELEN UTAZÁST. MINDEN KÖRÜLÖTTÜNK EGY TEREMTETT ILLÚZIÓ ÉS TÁRSALKOTÓI VAGYUNK ENNEK AZ ÁLOMNAK. Minden kor egyszerre létezik, csak más-más vibrációs frekvencián. A bolygó 12-12-12-i időpontban fog felemelkedni és 12-12-21-én újjászületik. A következő fázis a firmamentum [ég/menny] létrehozása és formába öntése, ami 2038-ban zárul le teljességében. 2013 tehát egy Új Kezdet – és nem a vég, de a felemelkedés tovább folytatódik.

   Törlés
  5. Olivin33

   Az jutott eszembe, hogy mindenki azt tapasztalja meg, amiben hisz, amit igaznak vél. Nincs abszolút igazság.
   Tehát ahány ember, annyi világ, persze vannak átfedések.
   A hasonló hitűek közös valóságot építhetnek vagy akár rombolhatnak...


   Törlés
  6. Próbáltam lefejteni a hosszú csatornázást a belső héjig. Van abszolút igazság, melyhez ritkán egy-egy pillanatig hozzácsapódhatunk és a megismerés mindenki feladata a tudatosodás folyamatában. A teremtett illúzióinkból fel kell ébrednünk!

   Törlés
  7. Nem rossz a gondolat...
   Ugyanakkor feltételezem, hogy az abszolút igazságból érkeztünk, és az elkülönülést azért választottunk, hogy tapasztalatokat gyűjtsünk.
   Teremtett világaink (illúziók) nélkül nem érkezünk vissza igaz önvalónkhoz, a forráshoz. Kilégzés - belégzés.
   Return jegyünk van:)

   Törlés
  8. avagy a szilánkok összeillesztődnek és kirajzolódik a kép újra...

   Törlés
  9. http://exopolitics.blogs.com/exopolitics/2011/12/are-you-on-a-2012-13-catastrophic-or-positive-future-timeline-part-i.html jó kis összefoglaló a párhuzamos jövőképekről
   - The two parallel 2012-13 timelines are quite opposite in nature. The cataclysmic timeline envisions 2012-13 as a time when the Earth is hit by destructive “solar flares, large meteors, tsunamis, world-wide coastal inundations, mega-catastrophe.” The positive timeline envisions 2012-13 as follows: “2012 heralds Earth’s entry into the Golden Age, and between now and then is a time of transition from life as you have known it into life totally in harmony with all of Nature.”

   Törlés
 28. Azannya, az ember nem néz ide egy napig és máris elgurul a gyógyszer :)).

  Kíváncsi leszek januártól kifogy-e a muníciója a világvége várásnak és végül beletörődik-e mindenki, hogy ebben a nyomorult 3D-ben kell tovább vonszolnunk magunkat vagy a skizofrénia újabb hulláma szállja meg a nagyérdeműt :)).

  VálaszTörlés
 29. Hmmm. Most megzavarodtam.

  Azt kellett beírnom a komment elküldésekor (amit ugye teljesen véletlenszerűen generál a rendszer), hogy catchRe, azaz "catch Re", tehát kapd el Ré-t.

  Na még csak ez kellett...

  Egyébként egyre erősebb hullámokban naponta többször is "felpörög" a szívem. Semmi okát nem látom, csak ülök és egyszer csak iszonyatosan el kezd verni, azt hiszem infarktust kapok, aztán elmúlik. Olyan mint egy átmeneti ritmus zavar, de közben nem vagyok rosszul, csak nagyon furcsa.
  Ha egyszer csak nem írok többet, akkor "elmentem", vagy egy másik dimenzióba vagy egyszerűen a hullaházba. Majd kiderül...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Nekem tegnap is volt ilyen szívritmus pörgés. Viszont 2 hónapja, háromnegyed órán keresztül úgy vert, azt hittem akkor fogok lelépni. Orvost persze nem hívtam... És az utolsó ilyen heves ütésnél, visszaállt minden a "normálisba"... Hát kifeküdtem rendesen...

   Törlés
  2. Teher alatt nő a pálma. Nem feltétlenül kell ura legyél a testednek, az nélküled is érzékeli a vibráció változást, és reagál, így vagy úgy.

   Törlés
  3. az a fránya kék pirula megint, Basti? :o)))

   Törlés
 30. Zplus, Névtelen,
  Köszi a mimindent figyelő linkeket:)!!!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. http://www.youtube.com/watch?v=lWA2pjMjpBs&feature=player_detailpage#t=144s

   Törlés
 31. Gyerekek, én bírom az ezotériát, de ez már nekem is sokk volt! :)

  Én már nem jósolok semmit. Van még egy szűk hónapunk, szóval az utolsó sötét hónapban vagyunk, aztán elméletileg jön a fénykorszak. Ha nem így lesz, akkor is megérte foglalkozni ezekkel a témákkal (szűrve!), mert sokat tanultam belőlük. A galaktikus üzenetekkel továbbra is hadilábon állva, maradok tisztelettel...

  VálaszTörlés
 32. Mazsola:))

  Én is így vagyok vele elolvasok egy üzenetet a kíváncsiság kedvéért és utána megnézem amit ír történt -e valami abból, csak az a problem, hogy az igazi dolgok a színfalak mögött mennek...

  Egy biztos ahogy gondolod, bármi is legyen innen, ebből az igazságtalan világból CSAK EGY FÉLE MÓDON LEHET SZABADULNIIII::))

  Hogyan azt majd leírom... Neem?:))) Hiii:))

  VálaszTörlés
 33. Valami fura nekem de nagyon sőőőt figyeljetek test-vér-eim!:))

  Szóval vannak, voltak olyan énekesek kiknek hangja hallatára a sírás kapta el az embert, vagy legalább is úgy ellazult, mitha belőtték volna, arról nem beszélve hogy az az isteni hanggal rendelkező ember olyan lelki erőt adott ilyenkor, mint Jézus kb.!!!

  http://www.youtube.com/watch?v=ZmUfneQq5wY

  Pl. Mercury-nak annyira különleges utánozhatatlan hagja + ereje van, hogy ember fia a mai napig nem tudja hangilag utánozniii se! Kb. 20 éve ment el a földről, és a zenéi megúnhatatlanok, akkora erő van benne aki nem érzi az hülye ezt kell írjam komolyan...

  Ilyen volt Elvis + Michael Jackson, Fredy Mercury, Zámbó Jimmy, nem tudom még kik? De 1-et tudok érdekes módon!!!! Ezek az emberek Fredy aids-ben ment el, Jackson orvosa által? gyógyszer? Jimmy a kakast lőtte le?? Elvis meg nem is tudom hogy SZÓVAL 1-ET MONDOK EZEK AZ EMBERISÉGET LELKILEG ERŐSÍTŐ, SEGÍTŐ ISTENI HANGÚ LELKÜLETŰ TEHETSÉGEK, KIK UTÁNOZHATATLAOK A MAI NAPIG NEM LEHET ŐKET HELYETTESÍTENI! ÉRDEKES MÓDON 1-TŐL 1-IG BETEGSÉGBEN... FURA KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT HALTAK MEG!

  ÉN AZT ÉRZEM MOST ELVETTÉK TŐLÜNK ŐKET, SZÁNDÉKOSAN, MINT PL.
  A MULTÚNKAT+ AZ ISTENI ERŐNKET... :((

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Azt ugyan el kell ismernem, hogy a fent nevezettek valóban tehetségesek voltak, de sajnos maga a műfaj, a "szórakoztatóipar" eléggé az "ittragadás" filozófiáját követi. Manapság tényleg már az alja az emberiségnek, térdig járnak a sz@rban...

   Viszont az is tény, hogy a nagy "guruk" általában, ha nem is ilyen fiatalon, de relatíve korán mentek el. Mondjuk 70 felett nem igazán emlékszem ki volt, de ilyen 90 körüli aggastyánok egy sem.
   Talán azért, mert ők nem ragaszkodtak már annyira az életnek ahhoz a szakaszához, ami már a járókeretet, meg az ágytálazást, pelenkázást jelentette volna csak a számukra, sok tanulnivalót nem tartalmazva.

   Azt mondják, hogy azért halnak meg a legtöbben hajnalban (ez tény), mert alvás közben kb. 15 percenként "néz rá" a testi funkciókra a tudat közvetlenül, hogy minden rendben van-e. Ezt onnan is lehet tudni, hogy az álmodási szakasz (REM ciklus) sosem hosszabb 15 percnél. Ezért is mondják, hogy a testen kívüli "tudatos" tartózkodást sem szabad ennél tovább erőltetni (ez általában nem probléma, mert aki pár percig bír ott maradni, már az is ritkaság). Amikor valaki már nagyon öreg és főleg, ha beteg, akkor nappal, nyilván folytonosan tudatos, viszont éjjel, mikor a "fókuszálás" megváltozik és magára hagyja a testet, ez a 15 perc már túl sok idő és mire "visszanéz" a testre, addigra már túl késő és akkor "ment el". Ezért van olyan, hogy valaki jó ideig fel sem fogja, hogy meghalt, mert a halál "élmény" kimaradt, hiszen csak éppen álmodott, aztán többet nem tudott felébredni a testében, mert már "zárva" volt, de ezt nem tudja és meg van rémülve, hogy most mi van...

   Na ez ott függ össze a nem túl késői elmúlással, hogy mikor már valaki öregszik (és guru), akkor már egyre többet tölt "ott" és egyre kevésbé kívánkozik vissza a "rozoga" testébe, mert minek már. Ezért aztán egyik éjjel már olyan hosszan van "ott", hogy már ha akarna sem tudna visszatérni...

   Krisna is ilyen volt, mikor megkérdezték miért fontos neki annyira a finom kaja (nagyon szerette a kaját), azt mondta, hogy ez szándékos, mert ez tartja itt, ez az amire szándékosan vágyik, hogy mindig "visszajöjjön".
   Utólag a házvezetőnője nyilatkozta, hogy egyik nap, mikor vitte neki a kaját, nem kérte, azt mondta, hogy már nem vágyik rá.

   Másnap reggel már az igazak álmát aludta...

   Törlés
  2. Helyre kis nekrológgal állítottál emléket, kedves Bravehart, ennek a felejthetetlen, mélyen emberi, az emberiséget éjjel-nappal "lelkileg erősítő" narkós-buzerens-pederaszta-seggrészegen célbalövős baráti társaságnak...:-)

   mj

   Törlés
  3. mj, nem jó a sorrend! Figyeljünk oda! :)

   Törlés
  4. Szerintem Mercuryt nem a hangja miatt kapta fel sóbiz, hanem azért, mert reklámozni kellett a buzulást. Kifejezetten elviselhetetlen hangja van, abszolút negatív hullámokat keltő. De ugye ízlések és pofonok.. Aki lelket emelő hangon tudna szólni, azt nem engedték megnyilvánulni, mivel annak nincs piaca. Vagy ha mégis, előbb-utóbb megvették a lelkét. Aki nem hagyta magát, az elmenekült: pl. Jim Morrison, a költő. Legalábbis szerintem eddig ez így volt.

   Törlés
  5. Ha már lélekemelő, akkor az (nálam) valahol itt kezdődik:
   http://www.youtube.com/watch?v=fmBT-XwXf90
   Perszepersze ízlések és pofonok...:-)

   mj

   Törlés
  6. Nálam pedig itt:
   http://www.youtube.com/watch?v=R1WaQmxrXdw

   Törlés
  7. A Wachet auf-ot játszottam templomi orgonán, nagyon jó volt, olyan kis játékos! :o)

   Törlés
  8. Most komolyan, Braveheart, én kedvellek, de azt hiszem, át kellene gondolnod, hogy pl. Michael Jackson mit adott az emberiségnek a Thrillerrel és Bad-del a szórakoztatáson kívül?! Szerencsére Zámbó Jimmyt nem ismerem! :o)))

   Törlés
  9. OLI: Mit adott?? Tiz percre leakadt a minden a negyedben (abban a pillanatban, mikor felrobbant az agyam: 212f és vörösköd.. bocs..)

   Egy hétköznapi embernek százszor kell születnie, hogy egyszer megértsen annyit, mint ami a Dangerous album boritójára van kódolva!

   Mit tudsz a gyerekkoráról? a szenvedéseiről? a.. a.. a.. ???
   *****
   jó lenne, ha inkább játszanál valamit nekem.. megnyugtatásul..
   ( :D )

   Törlés
  10. Nem feltétlenül kell "felemelkedni" ahhoz, hogy elmélyüljünk egy dalban.

   Nálam elmélyülésben valahol itt van a padló:

   http://www.youtube.com/watch?v=JzZ-Mgi1My4

   Törlés
  11. oké, oké, akkor Bach-nál maradva játszok neked egy kis goldberg-variációkat, az úgyis altatónak íródott. http://www.youtube.com/watch?v=N2YMSt3yfko
   Jackóval kapcsolatban arra kívántam rámutatni, h ő is a rendszer rabszolgája volt, nem egy avatár, ahogy Braveheart állítja.

   Törlés
  12. Illetve azt hiszem, kell pár év (10-15) komolyzenei előképzettség ahhoz, h ezeket a zenéket (queen, MJ) bosszantóan egyszerűnek halljad - amolyan elvan a gyerek a homokozóban miközben énekelget-félének tartsad - ethalon helyett, mert IGAZI értékeket ismertél meg előtte. Távol áll tőlem, h nagyképű legyek, de sok zenét nem vk képes meghallgatni...

   Törlés
  13. Ha könnyűzene, akkor Café Del Mar. Van itt egy jó kis űrutazásos válogatás, ha vkit érdekelne, meditációhoz is kiváló lehet. http://www.youtube.com/watch?v=5hmb9N-nwew

   Törlés
 34. Higany Frici, azaz Mercury az illuminátus által kieszelt New Age eszmerendszer-életérzés egyik alappillére volt. pl. Radio Gaga- erre aztán lehet építeni! Mi a franc ebben lélekemelő?????????????

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. (vannak még gondok.. ) :D
   *****
   Akkor most játszunk egyet:
   kérdés: SZERINTED, hogy kellene, hogy kinézzen az, aki ébreszteni akar? mit kell, hogy mondjon? honnan jöjjön? mit csináljon?
   *****
   (válaszolj légyszi a kérdésekre ŐSZINTÉN, és ha igy teszel, TE fogod meglátni, amit mutatni szeretnék)
   *****

   Törlés
  2. A válaszom Laár András Tündértantrája.
   http://www.youtube.com/watch?v=WfDgPr3buQA&feature=fvsr
   Hallgassátok meg, nagyon kedves! :o)

   Törlés
  3. Semmiképpen nem előadásokon terjesztenie pénzért a "tudást", mint müller péter, hanem szerényen, csendesen és kedvesen, jókedvűen, példaként élni, hogy másként is lehet. A fejlettségedet a személyes kapcsolatok minőségén lehet lemérni, illetve, hogy mennyi "fontos elintéznivalód" maradt - a ragaszkodásaidon. Ébreszteni szerintem csak SZEMÉLYESEN lehet, abban a kicsi körben, ahol élsz, nem Eckhart mester módjára észt osztva.

   Törlés
  4. F*ngod nincs mi?

   Törlés
  5. Olinak és MJnek is: kinek a pap, kinek a paplan. Platónt kellene 6éves kortól magunkba szivni és minden rendben lenne. Ő elmondott mindent. (mondom MINDENT). Hányan olvastátok? Amennyit.. Hányan értettétek meg? Biztos? Melyik szinten mit? Én se. Mindenki meg van szólitva, csak van aki meg is hallja. (amikor, van, hogy süketet játszunk..)

   Törlés
  6. Szerintem teljesen felesleges azon vitatkozni, hogy melyik művésznek volt nagyobb fark... akarom mondani ébresztő tehetsége, ki így ki úgy tette a rá szabott dolgát, mely kinél hogy csapódott le. Én sem szerettem a Queen-t, meg Michael Jacksont se túlságosan, de felnőtt fejjel olyan dolgokat fedeztem fel a szövegeikben, mint amit a többi zenekarnál is, amiket bemutattam itt a blogon. Szóval ezekre az üzenetekre meg kell érni, sőt többet mondok: azonos "frekvencián" kell legyen VELED, hogy megértsd. Kinek hogy, kinek mit, kinek mikor. Így megy ez.

   Törlés
  7. zplus, már miért kellene magunkba szívni bárkit/bármit is? Továbbá miért kellene mindennek "rendben" lennie? Hová lenne akkor a hosszas keresgélés utáni katarzis? A dágványban evickélés utáni járható út öröme? A hűB+!, mit össze kerestem, és most itt van? Az órákig tartó egymáson szöszmötölés után a beteljesülés?

   mj   Törlés
  8. mj, a Wachet auf eredetileg ilyen. http://www.youtube.com/watch?v=VSkz3j9b23Y
   kevésbé érzelgős, inkább vidám és a szövege: ÉBREDJETEK! - azért van benne a trombitaregiszter.

   Törlés
  9. Eredetileg nem ilyen, hisz amit "Wachet auf"-ként ismerünk, az egy kb. félórás kantáta - kórusra, szólistára és zenekarra komponált (remek)mű részlete.

   mj

   Törlés
  10. illetve egy 16.századi lutheránus korálének, Philipp Nicolai írta, melyet Back papa több ízben is feldolgozott.

   Törlés
 35. http://www.youtube.com/watch?v=8kTvx4l9evY
  Laár: a Repülés - ez pl. ébresztő szerintem :o)

  VálaszTörlés
 36. És ha már ennyire sikerül érzelgősködjünk akár ezt is meg lehetne hallgatni:

  http://www.youtube.com/watch?v=--NjewHTlcI

  VálaszTörlés
 37. és még http://www.youtube.com/watch?v=h31T8D5Cq5k :o)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. ez már sok mindent kimerit.. nálam az izgatás fogalmát főleg.. :D

   Törlés
 38. Jaguár Mancs vagyok! Kova Ég fia! Már apám is ebben az erdőben vadászott! A nevem Jaguár Mancs! Vadász vagyok! Ez az én erdőm! És a fiaim is itt fognak vadászni a fiaiakkal, ha én elmentem!

  Jaguár Mancs, a családos, fiatal indián harcos mintegy elhozza az akkor már dekadens (a mai civilizációnkkal allegórikus) Maja társadalom számára a Világuk végét. Jaguár Mancs és Zéró Farkas kegyetlenül naturális küzdelme végén, két megmaradt Maja harcos Jaguár Mancsot követve eljut a konkvisztádorok elé, ott leborulván előttük elkerülhetetlenül megírják a végzetüket.

  Jaguár Mancs ellenben elfordul a végítélettől, beveti magát a vadonba, jelképes szavakkal búcsúzván:

  -Próbáljuk újrakezdeni!

  (Zéró Farkas- a zéró az elég kifejező, a farkas pedig 42-es szimbólum, a vadász pedig Nimród)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Köszi.
   Higgyünk a nullában! Hívja a 13 666-ot most, és segítse munkánkat 500 ft-tal. (500 a Főnix száma, a többi érthető)
   http://www.youtube.com/watch?v=3k00If-5Pq4

   (A kutyaféléknek 42 foguk van, 42-> Jupiter unikód)

   Törlés