2012. szeptember 5., szerda

A tudomány felfedezi a Teremtőt 6. rész: gyógyításÉp testben, én a lélek
Épségben éldegélek
Testem az én templomom
El nem hagyom, míg elhagyom
Kölcsön testben örök lélek
Mint templomok és kertek
Hagyd hogy az Ő fénye benned 
Művelje a kerted


Van az a mondás, hogy „mindenki magából indul ki”. Sokan nem is sejtik, hogy mekkora bölcsesség rejtezik ebben. Általában úgy szokás értelmezni ezt a mondást, hogy bármit is gondolunk vagy mondunk a másikról, azt szükségszerűen nem tudjuk elvonatkoztatni a saját világképünktől. Még a gyerekek is használják ezt a tudást, amikor így ugratják egymást:
- Hülye vagy! Hülye vagy!
- Ez mind te vagy és én mi vagyok?
- Buta pisis vaaaagy!
- Ez mind te vagy és én mi vagyok?
A keleti tanok egyik alapgondolata az, hogy az úgynevezett „külső világ” nem független az ember „belső világától”. Ez gyakorlatban azt jeleni, hogy a belső világod jócskán befolyásolja a környezetedet is, azt a kis mikrovilágot, amiben élsz - talán a gondolatok teremtő erejével, a hangulataiddal, a kibocsájtott elektromos (elektromágneses?) hullámaiddal, tested alkotóelemeinek rezonanciájával, vagy máshogy. Azaz, ha Te állandóan mérgelődsz, háborogsz, gyűlölködsz, vagy éppen befordult vagy, akkor nem kell csodálkozni, hogy néha olyan, mintha az egész világ felesküdött volna ellened. Sőt a magyar nyelv logikája szerint amikor mérges vagy az tényleg azt jelenti, hogy a tested több méreganyagot termel, ami fizikai megbetegedésekhez vezethet. Ha viszont nyitott és szeretetteljes próbálsz lenni, észre fogod venni, hogy mintha a világ is kedvesebben bánna veled. Ne kívánjatok tőlem erre mérési jegyzőkönyvet, viszont gyakorlati tapasztalatom van róla, és szerintem sokan másoknak is. A külső szubjektív valóságod az a belső világod tükörképe, pontosabban fogalmazva mutatója. Álljon itt ennek "igazolására" egy szép kis történet (köszönet érte Jessicának):

Öreg bölcs üldögélt a Korinthusba vezető út szélén. A városba igyekvő idegen rövid pihenőt tartva beszédbe elegyedett vele:
- Milyenek itt az emberek? - tudakolta.
- Hová való vagy? - kérdezett vissza az öreg bölcs.
- Athéni vagyok.
- És felétek milyen nép lakik? - kérdezett tovább az öreg.
- Hát tudod, rettenetes társaság! Mind csaló, lézengő, lusta és önző. Ezért is jöttem el onnan.
- Nincs szerencséd! Korinthusban sem jobb a helyzet. Itt is csupa csalóval és lézengővel, lusta és önző emberrel fogsz találkozni. - mondta az öreg.
A vándor búsan folytatta útját.
Nem sokkal később újabb idegen állt meg az öreg bölcs előtt. Őt is az érdekelte, hogy milyen emberek laknak Korinthusban. A véletlen úgy hozta, hogy ő is Athénből jött. Neki is feltette az öreg bölcs a kérdést, hogy ott milyenek az emberek.
- Nagyszerű emberek élnek ott! Barátságosak, segítőkészek és nagyon becsületesek! - válaszolta nem kis büszkeséggel az utas.
- Nagy szerencséd van! Korinthusban is ugyanilyen nagyszerű emberekre találsz majd! - mondta az öreg bölcs.
A vándor vidáman fütyörészve folytatta útját a város felé.
A két beszélgetést végighallgatta egy fiatalember, aki gyakran időzött az öreg bölcs társaságában. Felháborodottan jegyezte meg:
- Nagyot csalódtam benned! Sose hittem volna, hogy te is ennyire kétszínű vagy!
Az öreg bölcs mosolyogva csillapította:
- Tévedsz, fiatal barátom. Tudod, a világ a szívünkben tükröződik. Akinek a szíve gyanúval van tele, az mindenhol csalókkal fog találkozni. De akinek a szívét jóindulat tölti el, az a világon mindenhol barátságos emberekre talál.

És van még egy fontos „törvénye” a karma-működésnek: minden visszaüt. Úgy tartják, bármilyen gondolatot küldesz ki, vagy bármit cselekszel, az előbb-utóbb vissza fog szállni rád, szinte megkeres téged. „Jó tett helyébe jót várj” – ezeket a bölcsességeket nem véletlenül mondogatjuk régóta. Nem biztos, hogy pont attól kapod vissza, akinek segítettél/ártottál, de hogy valamilyen formában, valahonnan visszajön abban biztos vagyok. Azok, akik ezt megértik, közelebb kerülnek a teljes kép kirakásához, és akár már tudatosan tudják is alkalmazni ezt a törvényszerűséget, egészségesebben tudnak élni. Most nem arra gondolok, amikor valaki minden komoly szándék nélkül odabiggyeszti az aláírása után, hogy "Áldás", mert ennek tényleg igazán belülről kell jönnie, akkor működik. Így lehetsz egységben a világgal, harmóniában magaddal.
...

Egységben
Az ájurvéda holisztikus rendszer, vagyis a szervezet egészét mindig összefüggéseiben vizsgálja, nem csak a szervrendszerek vonatkozásában, hanem a test, a lélek és az elme egységében is. Nem a tüneteket, hanem a kiváltó okot igyekszik megszüntetni. Alapelve, hogy amikor a szervezet pszichésen vagy fizikailag túlterhelt, az öt alkotóelem - a föld, a tűz, a víz, a levegő, az éter -, illetve a három életenergia - a vata, a pitta, a kapha - egyensúlya megbomlik. Ekkor az agni, az életenergia központja, amely egyben az emésztés tüze is, hibásan kezd működni, így testünk anyagcsere folyamatai gyengülnek, s a bevitt méreganyagok felhalmozódnak a szervezetünkben, sőt, maga a test is új méreganyagokat termel. Ha visszaáll az egyensúly, a test képes lesz megszabadulni ezektől a mérgektől is. 

A Germán Új Medicinát gondolom sokaknak nem kell bemutatnom. Hála Istennek, születőben van egy - az eddigi hentesként viselkedő, és a gyógyszermaffiának lefeküdt "tudománytól" merőben eltérő - új orvostudomány, ami olyannyira nem új, hogy keleten évezredek óta alkalmazzák, nálunk, itt a "fejlett" nyugaton még csak most kezd ismét felbukkanni. Az elmúlt néhány évszázadnyi materializmust leszámítva egész jól elvoltak a gyógyítók a holisztikus szemlélettel, hiszen nem csupán hús és vér kombinációját látták az emberben, hanem a komplex lényt, akinek lelkivilága, elméje és teste egymástól elválaszthatatlan, összefüggő rendszert alkot. Ennek az új orvoslásnak azért is van legalább annyi, hanem több létjogosultsága, mint a materialista "tudománynak", mert ha jobban belegondolunk, hiába a fejlett orvostudomány, mégsem túl egészséges a társadalmunk. A gyógyszeripar "áldásos" tevékenységének köszönhetően éppenséggel nem sok egészséges ember él nyugdíj környékén, viszont kényelmesen fent lehet tartani a rendszert az egymásra épülő gyógyszerekből adódó mesterségesen generált kereslettel. Tényleg tisztelet a kivételnek, de nem sok olyan háziorvos lehet, akinek az asztala ne lenne tele gyógyszergyártók repi-anyagaival, és ez nyílván csak a felszín. És sajnos még mindig kevesen ismerik fel, hogy az orvos "csak" kezel, de a test gyógyul. Ehhez viszont többre van szüksége mint matériára. Szerencsére úgy tűnik vannak olyan orvosok azért, akik komolyan gondolták az esküjüket, és valóban gyógyítani hívatottak ezen a bolygón.

"...a Germán Új Medicina egy mérnöki pontosságú, átfogó, és megismételhető orvostudományi rendszer. Tér-kép a szó valódi értelmében. Természettudományos összefüggéseiben írja le az élő szervezetek élettani, bio-logikus (élet-értelmes) működését, melybe beletartoznak a megbetegedések is. Ez az első orvostudomány, mely összefüggéseiben vizsgálja az az emberi lényt. A tudományos precizitás miatt Lélek-Agy-Szerv szintekre bont, ugyanakkor Egyben, összességében értelmezi a folyamatokat. Hogy az akadémikus orvostudományban mennyire eltávolodtunk a valóságtól, mi sem tükrözi jobban, mint a tény, hogy külön orvos foglalkozhat a szervekkel, és megint külön másik a lélekkel (személyiséggel, viselkedéssel). Lehet persze egybeesés vagy kiterjesztett személyes érdeklődés, de általánosságban a szervekkel foglalkozók nem vizsgálják a lelki vetületet, a lélekkel foglalkozók pedig nem vizsgálják a szervi összefüggéseket. Te jó ég! Hova jutottunk? Nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal? Hiszen a Lélek, az Agy és a Szerv három szintje voltaképpen csak papíron vagy gondolatban három, a valóságban egy. Sem a szerveinket, sem az agyunkat nem hagyjuk otthon, ha dolgozni megyünk. Ez a három dolog (vagy szint), az élő szervezeteknél egymástól elválaszthatatlan! És mint tudjuk, a különválasztás, figyelmen kívül hagyás, végzetes, ha nem okulunk belőle."

Testem a lelkem temploma

Az új medicinán kívül elérhető már nálunk is a NES terápia, ami szintén az "egyensúly önmagaddal" híve. Itt a bemutatkozójuk:

A NES (Nutri Ergetics Systems) egy kvantumfizikai alapokon nyugvó információs "gyógyítás", terápiás rendszer. Forradalmian új nézőpontot jelent a test és a betegség meghatározása szempontjából; 2004-ben fejlesztették ki, de már minden földrészen jelen van mint hatékony, a gyógyulást elősegítő és azt hosszú távon fenntartó eljárás. 

A NES jelenleg semmilyen módon nem illeszthető be a mai orvostudomány kereteibe, éppen azért, mert felfogásával új rendszerkeretet teremt, aminek csak egy fiókja, része a hagyományos orvoslás. Amíg a mai "gyógyítás" a fizikai tünetek, eltérések, működészavarok felől közelíti meg az embert, s megpróbálja ezeket "normalizálni" kívülről beavatkozva - legtöbb esetben elég drasztikusan -, addig a NES az ember és a valósága közti kapcsolat hosszútávú normalizálásával hozza létre az egészséget az emberben, s a rendet az életében, ami így egy tartósan fenntartható egyensúlyi állapotot eredményez. A hagyományos orvoslásnak megvan a létjogosultsága azokban az esetekben, amikor ez az egyensúly olyannyira megbomlott, hogy már csak a "szike segíthet". Ám azok a folyamatok, amelyek ide vezetnek vagy vezethetnek, e modern eljárás segítségével könnyedén visszaterelhetőek abba a mederbe, ahonnan a kóros állapot során kiléptek. Olyan folyamatokról van szó, melyeket már szinte molekuláris szinten leírtunk és ismerünk, csak egyet nem tudott a tudomány feltárni: ezeknek az okát. A mai orvostudomány elcsúszott a "hogyan" irányába, ami alapvetően egy leíró, megfigyelő, tapasztalati szemlélet. A "miért"-re nincs erről az oldalról válasz, mivel képtelen túllépni a fizikai test keretein, számára az ember pusztán fizikai anyag, rendszerhatárai nem nyúlnak túl a testének határain - csakhogy ez az a tévedés, ami egyfajta életszemléletként tulajdonképpen megbetegíti az embert. 

A NES pont a másik oldalról nézi ezt a rendszert. Egy idézet Stephen Covey-tól: "We are not human beings on a spiritual journey. We are spiritual beings on a human journey." Hozzávetőleges fordításban: "Nem szellemi ösvényen járó emberi lények vagyunk. Szellemi lények vagyunk, egy emberi utazáson." Az ember szellemi lény, lényege az idea, a gondolat, a lélek, a tudat, maga a fizikai valóság, a test ennek csak vonzata, következménye. Minden fizikai eltérésnek megvan a maga oka, háttere, és ezt csak itt, a tudati síkon lehet csak gyökeresen befolyásolni. Ebben ad segítséget a NES, helyreállítva a testmező útján a fizikai és "nem-fizikai" részeink kapcsolatát. Itt rejlenek azok a "miért"-ek, azok az okok, amik a "hogyan"-t befolyásolják.
 


Ajánlóként végül itt egy Erdélyi doki, akinek újdonsült világnézete igen közel áll az enyémhez. Egy spirituális gondolkodású érsebész mesél a holisztikus (teljességre törekvő) életszemléletről. Szívből ajánlott meghallgatni, tisztán, érthetően, barátságosan beszél a lényegről. Igaz, jó lélek, valójában ez a felvétel miatt írtam ezt az egész bejegyzést:

14:06 Arcvonások - Puskás Attila marosvásárhelyi egyetemi tanár, érsebész főorvos
(a lejátszáshoz rá kell kattintani az időpontra)

Néhány részlet Attila gondolataiból:

"Arról van szó, hogy az emberi természet elért egy olyan stációba, amikor tulajdonképpen zsákutcába jutott. Az emberi természet kimondottan elme centrikus. Az elménk fantasztikus technikai vívmányokra képes, hihetetlen dolgokat tudott megvalósítani, csak elvesztettünk valamit. Elvesztettük a szívünket. A medicina... teljesen elvesztette ezt a holisztikus szemléletet, erre példa a szakosodás. Szakosodva elveszítjük az embert, mint egészet... 

Az orvoslás királya tulajdonképpen a háziorvos kéne legyen. Kínában akkor tekinthető igazán jó orvosnak, hogyha nem betegszik meg az az egyén, aki az ő nyílvántartásában van. Mert ugye a prevenció, a megelőzés, az életmód, a táplálkozás, és egyáltalán a lelki támogatás - na hát ettől a nyugati társadalom nagyon távol van. Azzal egyetértek a természetgyógyászokkal, hogy rendkívül lényeges ennek az oldalnak a fejlesztése, a másik oldalon pedig a mai akadémikus medicina, az rendkívül fontos a sürgősségi helyzetekben, tehát a kettőt ki lehetne békíteni, a kettőt nagyon jól ki lehetne békíteni, nem kell egyiket sem kidobni a mosdótállal...

A gyógyszeripar és az orvosi műszeripar legnagyobb konkurense az a tudatos ember. Megnézi, hogy mit csinál, hogy mit fogyaszt, hogy hogyan táplálkozik, hogy mennyit mozog, hogy miket gondol, hogy ne mérgezze magát rossz gondolatokkal. A tudatos ember sokkal nehezebben betegszik meg. A tudatos ember sokkal egészségesebb...

Nem is tudom megváltoztatni a világot, és nem is akarom, hanem magamat akarom megváltoztatni. És azáltal hogy magamat megváltoztatom, esetleg tudok inspirálni másokat. A gyerekeket is nevelni nem szavakkal lehet, hanem egyszerűen csak példával...

Spiritualitás és meditáció: nagyon fontos, ez nem az a változat, amikor a Himalája barlangjában bent ülünk és egész nap meditálunk. Nem. Itt a spiritualitás hétköznapi megéléséről van szó. Ez azt jelenti, hogy azt amit én meditáció alatt meg tudok élni azt én hogyan tudom bevinni a hétköznapi életembe, ettől válok én jobb emberré, jobb családapává, jobb orvossá, jobb tanárrá..

Az Isteni játéknak ez az érdekessége, hogy az Egységben van a sokszínűség. Tehát ott van a sokszínűség, és mindegyik színnek megvan a saját jellemvonása és karaktere..."

Tudás

A TUDÁS NEM HATALOM,
CSAK ALKALOM SZERÉNYNEK LENNEM.
A TUDÁS BÖLCSESSÉG, NYUGALOM,
Ő AD MAJD MINDEN NAP ENNEM.
A TUDÁS SZERETET,
TÜRELMES KELLENE LENNEM,
MINDEZT MÉG NEM TUDOM,
DE EGYRE CSAK, MINDINKÁBB SEJTEM,
A TUDÁS, A VÉGSŐ,
NEM OLYAN MINT A GÓRCSŐ,
HOGY VÉG NÉLKÜL BONTJA A RÉSZLETET,
A TUDÁS ÁLLANDÓ, VÉGLEGES:
SZÍVEMBE ZÁRJA AZ EGÉSZET

Attila néhány másik verse, és gondolata itt olvasható: 
http://srichinmoygunagrihamsemisio.blogspot.hu/2010/12/udvozlet.html

 
És most kérdezhetné a szkeptikus, a techno-agy, hogy "na jó, de hol volt itt a teremtő?" 
A sorok között barátom, a sorok között...

23 megjegyzés:

 1. Mazsola, ez nagyon jó bejegyzés, minden gondolatával egyetértek, és saját
  ,( mostmár több mint másfél évtizedes) gyakorlati élettapasztalatommal tudom alátámasztani.
  Mi azóta élünk ezen elvek alapján, és ezért merem állítani, hogy ez nemcsak elmélet, a gyakorlatban is tökéletesen működik.
  Talán már említettem, hogy a háziorvosunk a jogsim meghosszabbításakor nem tudta, ki vagyok, pedig ötéve is ugyanígy történt:)
  Az pedig már csak egy érdekesség hogy "kontroll csoportként" van egy ikertestvérem,(kétpetéjű) aki sajnos a dualitás másik felét képviselve, mindig hülyének tartott nézeteim miatt, (bár mostanában már -látva eredményeimet- ebből visszavett), és ő sajnos korosztályunk minden egészségügyi problémájával folyamatosan küszködik.
  Ettől függetlenül nem azt mondom, hogy egyszerű ezt megvalósítani, mert sajnos manapság a többség tudata olyan mértékben van beszennyezve, hogy még ezen az úton is rendkívül nehéz az okokat felismerni, és megszüntetni.(Ehhez kiváló segítség Thorwald Dethlefsen és Rüdiger Dahlke könyvei)
  De az útra rá kell lépni, ha tényleg az EGÉSZ(ség) a célunk.

  VálaszTörlés
 2. Kösz Szulthan.
  Most, ebben a pillanatban állt össze egy mozaik, figyizz:

  Tegnap elég pörgős délelőttöm volt, szét voltam csúszva idegileg. Majd ebéd után - tudod, abban az időszakban, amikor az ember agya le van lassulva, mert a szervezet az emésztéssel van elfoglalva - berontott a főnököm és közölte, hogy azonnal szaladjak át négy faluval arrébb egy darab (!) aláírt papírért. Akkor, abban a lelassult pillanatban nem esett jól a parancs, de nekiindultam. Az autóban döbbentem rá, hogy nem elég a dög meleg, meg az elnyomottság, még a rádión sem tudok behozni egyetlen egy FM adót sem, valamiért eltűnt az összes frekvencia! Szerettem volna egy kis zenével felpörgetni magam, de ez sem sikerült. Ilyennel azért ritkán találkozok, mert az országos lefedettségű adók, legalábbis a közszolgálatiaknak foghatónak kellene legyenek, de a kereskedelmiek is ott üvöltenek már minden zeg-zúgban, de valamiért akkor nem volt semmi fogható az FM-en. Na mindegy, áttekertem a rádiót AM-re, ahol nagy nehezen bejött az emeregy Kossuth. És abban a pillanatban kezdődött ez az "Arcvonások" c. adás az Erdélyi dokival, melynek hatására még aznap éjszaka megírtam ezt a bejegyzést. Úgy tűnik minden összeállt csak azért, hogy meghallgathassam ezt az interjút. Meg kellett hallgatnom.

  Fentiek ismeretében kijelenthető-e, hogy létezik a véletlen? :))

  VálaszTörlés
 3. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 4. Köszönöm (délután ügyetlen voltam, de aztán sikerült..)

  én pedig mutatnék valamit (ismét? mily meglepő.. :D)
  (és még Csák Norrisz is kap a szájára.. )
  http://www.youtube.com/watch?v=ud-AUboZl3A&feature=share

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. valaki egyszer hiányolta a Jediket, mint tanitás..
   sok SZER-ETET-tel küldeném Nekik (IS), mint táplálékot.
   (aki ezen szám közben nem érzi az ERŐt, az elveszett lélek..)
   http://www.youtube.com/watch?v=GITb6rzpTWM&list=UUR9sFzaG9Ia_kXJhfxtFMBA&index=9&feature=plcp

   Törlés
 5. http://dl.dropbox.com/u/80662037/SaivaMetafizika/M.I./Het-bea.pdf

  VálaszTörlés
 6. Nagyon köszönöm ezt a bölcsesség gyöngyszemet, Mazsola. Mindenben egyetértek Veled és én is biztos vagyok benne hogy nincsenek véletlenek. Szerintem nálunk jóval magasabb rendű teremtő erők üzeneteit közvetíted és ha Téged választottak ki erre a nemes feladatra, az sem lehet véletlen, mint hogy az sem, hogy rátaláltam végre a blogodra. Alig várom már a folytatást.

  Jutka

  VálaszTörlés
 7. Tyű, volt itt már minden, Yoda, Yoga, Yutka! Kösz szépen!
  Csak megérte pötyögni! :)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Miért nem tartasz előadásokat, Mazsola? Oly sok embertársaidnak tudnál segíteni legyőzni a magukban rejlő sötétséget. Talán éppen ez a feladat amit szántak Neked a Teremtő Erők, nem gondolod?

   Jutka

   Törlés
  2. Csak ha reppelsz hozzá vén pszicho-medve! :)

   Törlés
  3. Ezek szerint, amit mondani szerettem volna-nem ment át :(
   ..illetve, nem Neked kellett :D

   a név-bitorlónak: Jutkával csinján és tisztelettel.. mert Ő átuszott a folyón.. :D
   (elsőszülött lányom neve. mondjuk még igy is jobban járt, mintha ugyanez együttes után Emesének neveztük volna el :D)
   http://www.youtube.com/watch?v=RxBVT7FZMGc
   http://www.youtube.com/watch?v=6_cktth2dbs&feature=related

   Törlés
  4. De átjött, majd látni is fogod.

   Törlés
 8. Ugyanmá mazsola, neveztelek én valaha is vén ezo-röfröfnek? Hun van ilyenkor a szeretetrezgőd hehe.. egyébként egyetértek Jutkával, különösen amióta megtudtam hogy ezt az oldalt is te szerkezted titokban: http://href.hu/x/ig0y

  vénpszikomaci

  VálaszTörlés
 9. Szia Mazsola ! Csak most értem ide írni.Köszönöm, hogy kiraktad azt a jó kis történetet. Jó kis összeállítás. A NES-t én is szedem már három hónapja.Megnéztem az Élő mátrix c. filmet, és eldöntöttem, hogy ez kell nekem. Most éppen három info-cseppet szedek.Én egy orosz származású terapeutánál jártam (Iván), és már érzem a változást magamon. Csak ajánlani tudom mindenkinek. A Germán Medicinát is ismerem, Rüdiger Dahlke szintén ezen az úton halad magyarázataiban. Egyébként fűben, fában orvosság, Maria Treben tudta talán ezt a legjobban :)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Meg a nagyanyáink. Csakhogy ne menjünk olyan messzire. :D
   Panka.

   Törlés
 10. Zplus, nagyon tetszett a Bruce Lee-s videó, most rákattantam a melodysheep klipekre, állatira jók!

  A kung-fu mestert nézve eszembe jutott egy idióta gondolat, de ha már előjött megosztom: Lehet, hogy Jézus Krisztus - miután megunta, hogy minden reinkarnációjában hiába papol, és állandóan kinyiffantjuk - Bruce Lee karakterében jött vissza, hogy szétverje fél Kínát, meg a zusát! :)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Hát, az ilyeneket látva nekem is gyanús.:)
   http://www.youtube.com/watch?v=SncapPrTusA&feature=related
   Sz.

   Törlés
  2. Na és ehhez mit szóltok? Hát nem csodálatos? http://www.youtube.com/watch?v=GnWcv_PFP40

   Bözsipapa

   Törlés
 11. Nagyon jó témákról irsz,kedves Mazsola!
  A NES terápiát most kezdtem el,állapotfelmérésük tökéletes,remélem a terápia is hatékony.
  De hogy miért volt szükség arra,hogy Tripla T irásait itt népszerűsitsd nemrég,azóta is relytély számomra...

  Dupla KV

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Érdemes megismerni a C.L. diétás terápiát, mert már számtalanszor bebizonyosodott hogy minden betegséget meggógyít, akár testi, akár lelki tök mindegy. Ráadásul nem kell semmiféle csodaterápia szélhámos zsebét sem tömni, mert a C.L. ingyen van.

   Törlés
 12. A "NES" terápia svindli már kezd jócskán leégni az angolszász világban. Mint gyakran ilyenkor, most kelet-európában próbálkoznak átverni vele a naív embereket akiknek ilyen-olyan nehezen kezelhető nyavajájuk van vagy akiknek nincs türelmük egy valódi orvosi kezeléshez. Ha valakinek van kidobni való pénze, inkább adományozzon a rászorulóknak, legalább a lelkének biztosan jót fog tenni.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Úgy hallottam hogy a NES "feltalálója" közel áll a szientológiához és a pénz jó része is a szektához megy.

   Sage

   Törlés
 13. https://soundcloud.com/szabolcs-cimmer/arcvon-sok-pusk-s-attila

  VálaszTörlés